Vasu vanhemmille

Report
Varhaiskasvatussuunnitelma
Toijan päiväkoti
Yhteystiedot:
Salon varhaiskasvatus/Kiskontien alue
Toijan päiväkoti Vilikkalantie 7B 25460 Kisko
Varhaiskasvatusyksikönjohtaja:
Nancy Sirkiä p.044-777909/
[email protected]
Ryhmä:
Kuusenkävyt>> tiimit: Leppäkertut, Ampiaiset,
Sudenkorennot, Perhoset
[email protected]
Lastentarhanopettaja/varajohtaja
Minna Lihr p.044-778 7910/ [email protected]
Hoitajat: Anu Troberg p.044-778 7915
Lastentarhanopettaja:
Tuija Hietanen p.044-7787913/ [email protected]
Hoitaja: Arja Turunen-Vainio
Varahoitaja: Aija Norva (Kisko-Muurla)
Aluevastaava: Tiina Mustonen/Torikadun päiväkoti
p.044-778 7896/ [email protected]
•
Varaathan lapsellesi hoitoon varavaatteet ja
vuodenajoista riippuen tarvittavat varusteet
reippaaseen ulkoiluun. Nimikoithan kaikki
vaatteet, käsineet ja jalkineet!
•
Lapsesi varsinainen hoito alkaa siitä kun hän
ensimmäisen kerran jää ilman
vanhempia/huoltajia päiväkotiin. Täytättehän
myös hoidon aloittamisen kaavakkeen (miten
hoidonaloitus/perehdytys onnistui kohdaltanne)
•
Hygienia: Huolehdithan lapsesi käsien pesusta
aamulla tuodessasi hänet hoitoon!
Infektiokierteiden ennaltaehkäisemiseksi
pidämme yllä hyvää hygieniaa.
•
Luovutathan lapsesi aamulla aina työntekijälle.
•
Hoitopäivän päätyttyä lapset keräävät omat
lelunsa, annetaan käsiheipat ja muistattehan,
että vain aikuinen avaa portin! 
•
Vuorohoidollisissa tarpeissa
(ilta/yöhoitotarpeet, jotka aiheutuvat
vanhempien työajoista, teemme
yhteistyötä Salon keskustan alueen
vuorohoitoyksikköjen kanssa.
•
Kasvatuskumppanuus on yhteistä
huolehtimista lapsesi kasvusta ja
hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on
luottamuksellinen ja lämminhenkinen
vuorovaikutussuhde vanhempien ja
työntekijöiden välillä.
•
Varhaiskasvatussuunnitelma lapsellesi
tehdään noin 1 -2 kk:n kuluttua
hoidonaloituksesta. Lapsesi oma
lastentarhanopettaja varaa kanssanne
ajan keskustelun käymiseen ( kodin ja
päivähoidon havainnot).
•
Kotona täytettävät vasun osa-alueet
saatte kotiin noin 2 viikkoa ennen
varsinaista keskustelua. Lomakkeet
palautuvat vähintään viikkoa ennen
takaisin päivähoitoon, jotta henkilökunta
voi kirjata siihen omat havaintonsa
yhteistä keskustelua varten.
Päiväkotimme sijaitsee vehreässä,
luonnonläheisessä ympäristössä Salossa
Kiskon alueella.
Toimimme kahdessa ryhmässä:
Kuusenkävyt (3-5v) ja esiopetus ( 6-v )

Kuusenkäpyjen ryhmä on jaettu 4
pienempään tiimiin, joissa lapset saavat
päivittäin rauhan toimia omien päivähoidon
aikuisten kanssa.

lapsen ja lapsuuden arvostus

leikki

hellyys ja huumori

turvallisuus ja vastuullisuus

luonnon kunnioittaminen

toisten arvostaminen ja suvaitsevaisuus
”Annamme mahdollisuuden onnelliseen
lapsuuteen ja lämpimiin ihmissuhteisiin,
oppimiseniloon sekä kestäviin elämän
eväisiin.”
(Salon kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma)


Päiväkotimme toiminta-ajatuksen keskiössä on
hyvinvoiva lapsi, jolla on turvallinen,
luonnonläheinen, monipuolinen ja iloinen
oppimisympäristö.
Lapsen luontaiset tavat oppia ovat leikkiminen,
tutkiminen, liikkuminen ja kokeileminen
(esim.taiteellinen)












Joustava ja rakentava kasvatuskumppanuus
vanhempien ja hoitohenkilökunnan välillä.
Vanhemmat ovat oman lapsensa asiantuntijoita.
Kuuntelu,
kunnioitus,
ja dialogi
Kieli ja vuorovaikutus
Matematiikka
Etiikka
Uskonto ja elämänkatsomus
Luonto ja ympäristö ( Hyvän elämän
ohjelma, kestäväkehitys)
Terveys
Fyysinen ja motorinen kehitys
Taide ja kulttuuri
Mediakasvatus
Sosiaaliset taidot
Päivähoidon toiminnan tavoitteena on
mahdollistaa lapsille sellaiset välineet ja
valmiudet, joiden avulla hän vähitellen voi
perehtyä, ymmärtää ja kokea ympäröivän
maailman monimuotoisia ilmiöitä.






Työskentelyrauha luodaan jakamalla
lapset leikkimään ja toimimaan pienempiin
tiimeihin.
Satuhieronta
Pajatoiminta
Hyvän elämän ohjelma (sosiaalinen,
kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen
ulottuvuus) Ekologiselta puolelta teemme
mm. aktiivista kierrätystä lasten kanssa)
Askeleittain-ohjelma
Viskarikerho
Varhaiskasvatussuunnitelma
o
o
o
o
Lapsenne oltua hoidossa noin 1-2
kuukautta, laaditaan hänelle
varhaiskasvatussuunnitelma (VASU)
kirjaten yhteiset hänen kehitystään
vastaavat tavoitteet.
Vasua päivitetään 1-2 kertaa
toimintakauden aikana.
Kasvunkansio
Lapselle kerätään päiväkodissa oma
kasvunkansio, joka sisältää lapsen omia
töitä ja muita mukavia päiväkotimuistoja.
Tämä portfolio eli kasvunkansio kuvaa
lapsen omaa ainutlaatuisuutta eli hänen
omaa kasvuaan, kehitystään, oppimistaan ja
kiinnostuksenkohteitaan. Sen avulla
voidaan tarkastella lapsen persoonallista
kehitystä.

similar documents