Presentatie TransKnowledge ( Algemeen )

Report
Brug
Project tussen
theorie en
praktijk
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
Op 23 september 2013 heeft
Voka – Kvk Mechelen een uniek partnerschip ondertekend met
KUleuven - Thomas More en Flanders Business School
om samen projecten te ontwikkelen
Structurele
samenwerking
[email protected]
FBS
Voka KVKM
Het Transknowledge project is er een voorbeeld van
Doelgroep studenten: studenten (Academische Bachelors en Master
Studenten) [email protected] More + MBA studenten Flanders
Business School (reeds 5 à 10 jaar business ervaring)
Doelgroep Bedrijven: bedrijven die willen groeien en nieuwe zaken
willen implementeren
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
HOE ?
• Transknowledge strategie (one page) - FBS
DOEL?
Bedrijven
laten
groeien (1)
–
–
–
–
–
Strategie opstellen
Start dec 2014
2 studiepunten min 60 – 80 uur
1 student/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
• Transknowledge marketing – [email protected] campus Carolus
–
–
–
–
–
Hoe het vermarkten aanpakken ?
Start september 2014
9 studiepunten min 270 uur
2 studenten/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
• Transknowledge internationaal – [email protected] campus Carolus
–
–
–
–
–
Hoe internationalisering aan pakken?
Start september 2014
2 studiepunten min 60 – 80 uur
4 studenten/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
3
HOE ?
•
–
–
–
–
–
DOEL?
Bedrijven
Transknowledge business proces analyse - FBS
•
Transknowledge finance - [email protected] campus Carolus
–
laten
–
–
–
–
groeien (2)
•
Proces optimalisatie en automatisering
Start dec 2014
2 studiepunten min 60 – 80 uur
1 student/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
Financiële noden in kaart brengen en financieringsmiddelen optimaliseren, cash in –
cash out
Start september 2014
9 studiepunten min 270 uur
2 studenten/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
Transknowledge HRM - [email protected] campus Carolus
–
–
–
–
–
Competentie management
Start september 2014
9 studiepunten min 270 uur
2 studenten/bedrijf ondersteund door expert en docent
Kost 125 Euro/bedrijf
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
4
HOE ?
DOEL?
Bedrijven
laten
groeien
(3)
• Transknowledge less CO2 - [email protected] campus De Nayer &
Carolus
– CO2 vermindering (Energie efficientie, transport, afval, groene aankoop,
logistiek)
– Start juli 2014
– 20 Studiepunten voor de ingenieur (Stage en min 600 uur) en 9
studiepunten voor de economist min 270 uur
– 2 studenten/bedrijf (1 ingenieur en 1 economist )ondersteund door expert
en docent
– Kost 1950 Euro/bedrijf
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
5
Network@
Voka
Awareness
Creëren
Werkwijze
en
integratie
Studenten
Noden
ontdekken
Enquête
Enquête
Enquête
Enquête
Enquête
KK
Strategie
KK
Marketing
KK
Finance
KK
BPM
KK
Less
CO2
Integratie in bedrijven
Noden voor Onderwijs bijsturing
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
Noden
adhv
web
based
audits
Werkwijze
en
integratie
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
7
•
Geïntegreerd concept (onderwijs en ondernemerschap)
– Studenten ondersteunen bedrijven
– Studenten doen praktijkervaring op
Uniek
project praktisch
•
Motivatie: geen vrijblijvende oefening
– Studenten worden opgevolgd door expert, docent en bedrijf
– De bedrijven geven punten voor de eindevaluatie adhv criteria
VOORDELEN
•
•
•
Kennis Kringen = zeer gerichte en zeer interactieve aanpak mogelijk
Bottom-up benadering vanuit de noden en knelpunten van de bedrijven
Kennisdatabank met alle informatie + maandelijkse nieuwsbrief
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
8
Praktisch
voorbeeld – KK
Strategie
Web
based
audit:
stavaza
output: One
page
strategy
Kenniskring strategie
Vervolg:
Deelname
aan andere
KK om
zwaktes weg
te werken
Studenten FBS
Communicatie Tools
• Website – kennisdatabase
• Web based nieuwsbrief- link naar een virtuele community
• Artikels en links die verband houden met strategie kennis
MOTIVEREND – LAAGDREMPELIG - COMMUNICATIEF
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
9
4 STAPPEN over 13 weken
Drie sessies
Praktisch
voorbeeld - KK
Finance
Gegevensverzameling
Lezingen
(VB. Business
Bedrijven +
studenten
Financieel)
SPREKERS
Informatieverwerking
(VB. Financieel
plan
PRESENTATIE
VOORSTELLEN
Financieringsaanv
raag
IMPLEMENTATIE
Waarde-bepaling)
Bedrijven
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
STUDENTEN
STUDENTEN
Bedrijven
Awareness creatie
Infosessie : Kick-off
Ondertekening
intentieverklaring
Voka/Electrabel
Bedrijf
Praktisch
voorbeeld KK Less CO2
met interdisciplinaire
teams
CO2 Audit
[email protected]
Bep. grenzen & ref.jaar
Nulmeting CO2 emissie
Bepaling
doelstellingen
Plan van aanpak
5 info
sessies
Uitvoering van
acties
Structureel en mobilisatie
volgens de 5 acties
(energie, mobiliteit, afval,
aankoop en logistiek)
Eind meting CO2
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
Closing ceremony +
uitreiking Award +
confidential
visibiliteit
Opvolging
- Om de 6 maanden:
rapportage & opvolging +
advies door comité
- Om de 12 maanden:
tussenmeting CO2 + Uitreiking
jaar certificaat + communicatie
www.transknowledge.be
TRANSKNOWLEDGE met de steun van
confidential
12

similar documents