KK-diat 2014

Report
Kaikille kaveri
-vanhempainilta
Nuori tarvitsee kavereita:
• jotta olisi ryhmä, johon kuuluu ja jossa hyväksytään
• harjoitellakseen olemaan samaa ja eri mieltä
• peilatakseen, millainen itse on ja mitä asioista
•
•
•
ajattelee
rakentaakseen identiteettiään
tuekseen kotoa itsenäistymiseensä
kokeakseen olevansa arvostettu yhteisössään
2
Yksinäiset lapset ja nuoret
Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on kavereita, mutta
noin 10 % kokee itsensä yksinäiseksi.
MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja Nuortennetin
kirjepalvelu: noin 10 % yhteyttä ottavista lapsista ja
nuorista kertovat yksinäisyydestä ja kaveriongelmista.
→ Miksi on tärkeää saada kavereita heti 7. luokan alussa?
Keskustele vieruskaverin kanssa.
3
Vanhemmista
21 % uskoo lapsensa olevan koulussa silloin tällöin
yksinäinen.
94 % uskoo, että omalla lapsella on koulussa kavereita.
13 % kokee, että oma lapsi on välituntisin yksinäinen
koulussa.
Lähde: MLL:n kysely Kaikille Kaveri –hankkeen pilottikouluille 2012 /
vanhemmat, N=361
4
Opettajista
80 % on sitä mieltä, että koulun aikuisten tehtävänä on
tukea oppilaiden kaverisuhteita.
36 % on sitä mieltä, että oppilaiden yksinäisyys on
ongelma omassa koulussa.
34 % on sitä mieltä, että jos oppilas sanoo viihtyvänsä
hyvin yksin, tilanteeseen ei tarvitse puuttua.
-> Mitä mieltä sinä olet? Keskustelkaa vieruskaverin
kanssa.
Lähde: MLL:n kysely Kaikille kaveri -hankkeen
pilottikouluille 2012 /opettajat, N = 96
5
Yksinolo ei ole sama kuin yksinäisyys
Sara selailee lehteä ja rustailee muistikirjaansa asioita
koulun välitunnilla. Sara on fyysisesti yksin, mutta ei tunne
yksinäisyyden tunteita.
Jaakko on poikaporukassa, joka pelaa pihalla koripalloa.
Kukaan ei kuitenkaan huomioi Jaakkoa, ei kannusta tai
syötä hänelle. Kukaan ei puhu Jaakolle. Jaakko tuntee
itsensä yksinäiseksi.
6
Jos kukaan ei huomaa…?
Anne Muhonen, 2011
7
Kavereita voi löytyä vapaa-ajalla
• Harrastuskaverit
• Alakouluajan koulukaverit
• Netistä löytyneet kaverit
• Serkut, naapurien lapset, äidin ja isän kavereiden
lapset
8
Mitä vanhempi voi tehdä?
”Vanhempien täytyy itsekin jaksaa edistää lapsen
kaverisuhteita kutsumalla lapsia kylään ja olemalla
yhteydessä muihin vanhempiin. Ketään ei voi pakottaa
olemaan jonkun kaveri mutta aikuiset voivat auttaa
löytämään lapselle sopivia kavereita.”
Lähde: MLL:n kysely Kaikille kaveri -hankkeen
pilottikouluille 2012/vanhemmat
9
Nuorten vinkit vanhemmille 1/2
• Jutelkaa kahden kesken lapsenne kanssa hänen
koulupäivistään ja kavereistaan.
• Kysykää, missä hän ja kaverit yleensä viihtyvät ja mitä he
yleensä tekevät.
• Seurailkaa, mitä oppilaat tekevät porukassa ja miten he
suhtautuvat toisiin henkilöihin.
• Kysykää, kiusataanko nuorta.
10
Nuorten vinkit vanhemmille 2/2:
Vanhempien tulisi tietää:
•
•
•
•
että kaverit ovat todella tärkeitä
että lapsella on ystäviä
kenen kanssa lapsi liikkuu ja ketkä hänen ystäviään ovat
ovatko lapsen kaverit kunnollisia, ei mitään
tupakkajuippeja
• kiusaamisesta!
Lähde: Teräsrautelan koulun oppilaat
11
Jos lapsen yksinäisyys
huolestuttaa
Vanhemman tehtävä on tukea
lasta vaikeassa tilanteessa.
Se ei onnistu,
ellei asiaa oteta puheeksi.
Kamalaa, jos se
soittais kouluun!
Se huolestuis kuitenkin
niin kauheesti ja tulis
surulliseks.
Jos mä kerron, niin
sitten mä olen vielä
enemmän yksin!
Turhaan kerron. Mitä ne
muka voisivat tehdä?
Jutellaan, ollaan läsnä, otetaan huoli
puheeksi
”Yksinäisyydestä olen jutellut lasteni kanssa kotona ja
mietitty yhdessä keinoja, miten tehdä tuttavuutta
koulukavereiden kanssa.”
Lähde: MLL:n kysely Kaikille kaveri -hankkeen
pilottikouluille 2012/vanhemmat
13
Apua ja tukea
•
MLL:n Vanhempainpuhelin (p. 0800 922 77) ja
nettikirjepalvelu. Maksutonta monipuolista tukea
vanhemmille. (www.mll.fi/vanhempainnetti)
•
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen (p. 116 111) voi soittaa
maksuttomasti vuoden jokaisena päivänä. Nuortennetin
kirjepalveluun voi kirjoittaa kirjeen tai keskustella chatissa
aikuisen päivystäjän kanssa. (www.mll.fi/nuortennetti)
•
Suomen Punainen Risti: Nuori nuorelle -ystävätoiminta sekä
Nuorten turvatalot. (www.oleystava.fi, www.redcross.fi)
•
Suomen Mielenterveysseura: vertaistukiryhmät nuorille.
14
Kiitos!

similar documents