ISO 9001-2015 KK-T pres prn BA 24-09-2014 V2.2

Report
ISO 9001:2015 ...... Geen probleem!
Oude wijn in de nieuwe zakken ......
of toch niet?
KKT bijeenkomst, 24 september 2014
Bob Alisic / ActinQ
V 2.2
Waarom een nieuve versie van
ISO 9001?
 De norm in lijn te brengen met de actuele
management aanpaken,
 Aan te sluiten met de ontwikkelingen in ICT,
 Veranderingen door te voeren die in
kwaliteitsmanagementsystemen plaats vonden,
 Meer aandacht te geven aan de conformiteit van
de producten, en
 Compatibiliteit verbeteren met de andere
managementsystemen.
2
Gaan deze veranderingen
in ISO 9001, voordelen of nadelen
betekenen voor uw organisatie?
?
En voor u zelf, persoonlijk?
3
Wat zijn “de uitdagingen”
voor veel organisaties?
Hoe de stap maken van “branden blussen”
naar preventie?
Management van processen
Hoe meer leveren met minder?
Productiviteit
Hoe meer klanten winnen?
Concurentie kracht versterken
Hoe de risicos te verminderen?
Risico management
4
Wat zijn “de uitdagingen”
voor veel organisaties?
Hoe sneller en beter nieuwe producte
ontwikkelen?
Innovatie kracht
Hoe beter en sneller leren binnen de
organisatie?
Leervermogen
Wat zijn onze stappen naar de toekomst?
(producten, markten, procesen, middelen, leren en
veranderen)
Strategie
5
Hoe ver is de ontwikkeling van
de nieuwe versie van ISO 9001?
Juni 2012
Nov 2012
Mrt 2013
Jan 2014
Sept 2014
Jan 2015
Concept
Design Spec
& WD0
Design
Specificatie
geaccept.
Concept
WD1
Concept CD
+
stemronde
Concept DIS
+
stemronde
Concept
FDIS
+
stemronde
FDIS
+
• Strategisch plan
van SC2
• Evaluatie van
8 QMP’s
• Onderzoek onder
de gebruikers
• Concepten voor
toekomst van 9001
• ISO HLS
Sept 2015
Publicatie
stemronde
Verificatie en
validatie
Overleg met IAF &
ISO/CASCO over
transitieperiode
6
Opmerkingen:
a) Ontwikkelproces van de norm is echt nog niet klaar!
b) Kommentaren over de consequenties van
de veranderingen zijn mijn persoonlijke
meningen.
PM
7
Veranderingen van structuur
ISO 9001:2008
1.
2.
3.
Onderwerp en toepassingsgebied
Normatieve verwijzingen
Termen en definities
4. Kwaliteitsysteem
5. Directieverantwoordelijkheid
6. Middelen
7. Productrealisatie
8. Monitoren, meten en
verbeteren
ISO 9001:2015
1.
2.
3.
Onderwerp en toepassingsgebied
Normatieve verwijzingen
Termen en definities
4. Context van de
organisatie
5. Leiderschap
6. Planning
7. Support
8. Operatie
9. Evaluatie van
resultaten
10. Verbetering
8
KMS gebaseerd op processen
4.1, 4.2, 4.3
Establish context,
define relevant
interested parties &
scope of QMS
10 Continual improvement
5 Leadership
Customers
& other
relevant
interested
parties
Requirements
4.4 QMS General &
process approach
6 Planning
Inputs
9 Performance
evaluation
8 Operation
Outputs
Customer
Satisfaction
Products &
services
7 Support processes
9
Act –
Incorporate
improvements
as necessary
INPUTS
Plan the process –
(Extent of planning
depends on RISK)
Do – Carry out the
process
Check – monitor / measure
Process performance
OUTPUTS
Interaction with other processes
Interaction with other processes
Proces binnen het KMS
10
Verandering van focus / 1
Risicomanagement
Woord:
“risico”
43 x
2x
ISO 9001:2008
11
ISO DIS 9001:2015
PM
• Identificeren
• Evalueren
• Prioriteiten stellen
• Tegenmaatregelen zoeken
• Maatregelen invoeren
• Regelmatig functioneren en
impact daarvan her-evalueren
Op nieuw
Risicomanagement
Wat betekent dit?
12
Verandering van focus / 2
Management van procesen
Woord:
“proces”
187 x
77 x
ISO 9001:2008
13
ISO DIS 9001:2015
•
•
•
•
•
Processen en interfaces identificeren
Procesdoelen bepalen
Indicatoren bepalen
Verantwoordelijkheden, eigenaren
Middelen, menselijke aspecten,
competenties en kennis, omgaan met
veranderingen
• Risico’s en tegenmaatregelen
• Regelmatig her-evalueren
Op nieuw
Management van processen
Consequenties
PM
14
Verandering van focus / 3
Documentatie en records
‘Gedocumenteerde informatie’
Woorden:
“procedure”
En
“record”
31 x
14 x
4x
ISO 9001:2008
8x
15
ISO DIS 9001:2015
Verandering van focus
Mogelijke consequenties
PM
Hoeveelheid
“gedocumenteerde
informatie”
Mgt. van risico’s
Systematisch
Deels
Basis
Afwezig
Afwezig
Basis
Deels
Mgt. van procesen
In alle
procesen
16
Verandering van inhoud
4 Context van organisatie
Omgeving en context
van organisatie
Behoeften en
verwachtingen van
belanghebbenden
Scope en reikwijdte van
toepassing
Kwaliteitsmanagementsysteem
17
Essentiele vragen:
Welke nieuwe zaken doen
zich voor in onze omgeving?
•
•
•
•
•
•
•
PM
Technologien?
Concurenten?
Regelgevende aspecten?
Nieuwe klanten, andere soorten klanten?
Veranderingen en economie?
Leveranciers?
...........?
Waar staan we?
Onze strategie?
18
Verandering in inhoud
5 Leiderschap
Leiderschap en
betrokkenheid
Beleid en kwaliteit
Taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden,
directievertegenwoordiger
19
Verandering van inhoud
5 Leiderschap
Mogelijke consequenties
PM
• Rol van de (top) management:
o Bereiken van doelstellingen m. b. v.
kwaliteitsmanagementsysteem.
o Promoten en ondersteunen van aandacht
voor het management van processen en
risico’s.
• Kwaliteit “delegeren” aan (arme)
kwaliteitsmanager is niet genoeg.
20
Verandering van inhoud
6 Planning
• Aandacht voor het managen van risico’s en kansen.
(Het blijkt dat ISO 9001 nu echt strijd gaat aanbinden met
Murphy en zijn familie.)
• Aantal practische “vragen” over planning van de activiteiten
zoals :
• Wat zijn de verwachte resultaten?
• Wat moet gedaan worden om dit te bereiken?
• Met welke middelen?
• Wie zijn verantwoordelijk voor deze aktiviteiten?
• Hoe de resultaten evalueren?
21
Verandering van inhoud
7 Support
Alle aspekten van ondersteuning:
• middelen,
• infrastructuur,
• omgeving van processen,
• gereedschappen voor monitoring en metingen ,
• kennis,
• competencies,
• bewustwording,
• communicatie en
• gedocumenteerde informatie.
22
Verandering van inhoud
8 Operatie
• Alle aspecten van de realisatie van producten
(goederen en diensten) staan nu binnen één
hoofdstuk; vanaf planning tot de beheersing van
non-conforme producten
• Grote deel van de tekst uit de versie 2008 is
gebruikt binnen dit hoofdstuk.
• Aaandacht voor het management van processen en
risico’s.
23
Verandering van inhoud
9 Evaluatie van prestaties
• Samenvoeging van de delen van paragraaf 8
(monitoring, metingen, analyse en verbeteren)
met sub-paragraaf 5.5.2
directievertegenwoordiger.
24
Verandering van inhoud
10 Verbeteren
Twee paragrafen:
• Non conformity en correctieve acties
• Verbeteren
Vraag:
Waar is de paragraaf over preventieve acties?
Vervallen, omdat deze norm is en preventieve actie.
25
Hebben deze veranderingen
PM
invloed op de volgende aspecten
van uw organisatie?










Werkwijzen
Middelen
Training
Documentatie
Relatie met klanten
Relatie met leverancier
Kosten
Audits (intern of extern)
Kansen
Aandachtspunten van managers
26
Zeven “uitdagingen” versus
veranderingen in ISO 9001
PM
.
Welke voordelen biedt nieuwe
versie van ISO 9001?
Meer aandacht voor:
Mgt. van risico’s
✓
✓
Mgt. van processen
✓
Minder documentatie
✓
Context van organisatie
✓
Leiderschap
Beheersing van externe
processen en leveranciers
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
27
Maar, waar hangt het succes
er van af?
28
Ambitie en gedrag van (top) .
management?
Kwaliteit is
PM
verantwoordelijkheid
van:
Alle managers
Alleen van
kwaliteitsmanager
C
D
A
B
Certificaat
Verbeteren
van producten
en processen
Onze intentie is?
29
“Gedrag” van certificeerder? .
PM
Mijn kennis is:
Om te delen
3
4
Mijn “macht”
1
2
Waarde leveren
aan mijn klant
Mijn intentie is?
30
Klant: “Toepassing van deze aspecten door mijn
leverancier zal voor mij, t.o.v. nu, betekenen .........”
Grote
voordeel
1
5. Leadership
5.1.2 Customer focus
2
8. Operation
8.2.1 Customer communication
3
8. Operation
8.3.2 Design and development planning
4
10. Improvement
10.1 General
Voordeel
Neutraal
Nadeel
Grote
nadeel
Auditor: “Auditen van deze aspecten zal voor mij,
t.o.v. nu, ...... zijn.”
Zeer
makkelijk
1
5. Leadership
5.2 Quality policy
2
5. Leadership
5.3 Organizational roles, responsibilities and
authorities
3
9. Performance evaluation
9.2 Internal audit
4
10. Improvement
10.3 Continual improvement
Makkelijk
Normaal
Moelijk
Zeer
moeilijk
Manager: “Toepassen van deze aspecten zal voor mij,
t. o. v. nu, ...... zijn.”
Zeer
makkelijk
1
4. Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its
context
2
4. Context of the prganization
4.2 Understanding the needs and
expectations of interested parties
3
5. Leadership
5.1.1 Leadership and commitment for the
quality management system
4
6. Planning for the quality management
system
6.2 Quality objectives and planning to
achieve them
Makkelijk
Normaal
Moelijk
Zeer
moeilijk
Kwaliteitsmanager: “Toepassen van deze aspecten
zal voor mij, t.o.n., ...... zijn.”
Zeer
makkelijk
1
4. Context of the organization
4.3 Determining the scope of the quality
management system
2
9. Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and
evaluation
3
9. Performance evaluation
9.1.3 Analysis and evaluation
4
9. Performance evaluation
9.3 Management review
Makkelijk
Normaal
Moelijk
Zeer
moeilijk
Medewerker inkoop: “Toepassen van deze aspecten
zal voor mij, t.o.v. nu ......... zijn.”
Zeer
makkelijk
1
7. Support
7.1.6 Organizational knowledge
2
7. Support
7.2 Competence
3
7. Support
7.5 Documented information
4
8. Operation
8.4 Control of externally provided products
and services
Makkelijk
Normaal
Moelijk
Zeer
moeilijk
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!
36
Contact informatie:
ActinQ
consulting, training & auditing in Quality
Bob Alisic
Mobiel:
+31 621 227 354
E-mail:
[email protected]
website:
www.actinq.nl
37

similar documents