Borgerne - Danskernes Digitale Bibliotek

Report
Highlights fra Københavns
Bibliotekers digitale strategi
Den 4. november 2014
Jakob Heide Petersen
// Københavns Biblioteker
Indhold
•
•
•
•
Indledning – bibliotekets opgave og fokus
Biblioteksstrategi i København
Det lokale digitale bibliotek
Opsamling
BIBLIOTEKETS OPGAVE OG FOKUS
Konkurrenter
”Det de andre har”
Borgerne
”Det der ønskes eller
er behov for”
Bibliotek
”Det vi har af
relevans”
Det rette fokus
Bibliotekernes
formål er at
fremme
oplysning,
uddannelse
og kulturel
aktivitet
Mål
Er nemmere adgang til
medier og materialer et
problem?
-For borgerne?
-For bibliotekerne?
Hvilket problem er det
bibliotekerne skal løse?
Sammenhæng?
x
ved at stille
bøger,
tidsskrifter,
lydbøger og
andre egnede
materialer til
rådighed..
Borgernes
behov
Middel
x
Konkurrenter?
Sammenhæng?
Det digitale bibliotek
• Det digitale bibliotek skal understøtte det fysiske
bibliotek
• Derfor vigtigt at være helt skarp på bibliotekets opgave
– Hvilket problem skal biblioteket løse?
– Hvordan skal det ske?
• Mulige problemer
– Kompetencer i vidensamfundet (omsætte information til viden)
– Lige muligheder i vidensamfundet (fokus på målgrupper)
– Public service (alsidighed, kvalitet, aktualitet)
• Ændret rolle
– Fokus på borgeren
– Et bredt læringsbegreb baseret på kultur
BIBLIOTEKESSTRATEGI I
KØBENHAVN
Strategi og handlingsplan
https://bibliotek.kk.dk/blog/biblioteksstrategi-2014-2019
Misforhold mellem mål og middel
Større krav til borgeren
Bibliotekernes formål er at
fremme oplysning,
uddannelse og kulturel
aktivitet
ved at stille bøger,
tidsskrifter, lydbøger og
andre egnede materialer til
rådighed..
- Læsning
-Informationskompetence
-Digitale kompetencer
x
Passiv adgang ikke nok
- Kamp om opmærksomhed
- Alle borgere skal have et
reelt tilbud
Nye metoder
-Opsøgende indsats
- Dialog og deltagelse
- Læring og samskabelse
Skabe
videndele
Værksteder, labs,
frivillighed
Bibliotekets
værdiskabelse
Læring og deltagelse
Kurser, klubber og fora
Borgerinddragelse
Frivillige
Partnerskaber
Inspiration, fællesskab og oplevelser
Arrangementer, formidling og fleksible
biblioteksrum
Nem adgang og gode fysiske rammer
Digitalt bibliotek, udvidet åbningstid og moderne
fysiske biblioteker
Litteratur, musik, film og databaser
Effektiv materialeforsyning og digitalisering
Digitalisering
Digital service
Selvbetjening
Målrettet betjening
BOOK
INDIVIDUEL
VEJLEDNING
7
MEDBETJENING
?
?
!
KONTAKTCENTER
GYMNASIEELEV
BIBLIOTEKAR
EKURSER.NU
http://www.ekurser.
nu/kursus/226
6
5
4
MÅLRETTET
BETJENING
(MAN-TOR 15-18)
KOLLEKTIV
VEJLEDNING
1
BIBLIOTEK.KK.DK
2
3
Det fysiske bibliotek som fremtidens
bibliotek
• Nye brugerbehov, øget konkurrence og nye muligheder
skaber behov for et nyt bibliotek
• Biblioteket = mennesker, mursten og materialer
• Borgeren erstatter bogen som bibliotekets vigtigste
ressource
• Biblioteket som tredje sted + noget på hjerte
(læringsinstitution)
• Børn, arrangementer og digital formidling som
trækplastre
• Opsøgende indsats og målrettet betjening
DET LOKALE DIGITALE BIBLIOTEK
Det lokale digitale bibliotek
Adgang til
indhold
Trykte
materialer
Digitale
materialer
Selvbetjening
Lokalisere
Reservere
Bestille
Betale
Information
Åbningstid
Reglement
Udstyr
Markedsføring
Formidling
Inspiration
Kanalstrategi
Personalisering
I fysiske rum
Læring
Digitale komp.
Lektier online
Informationskompetencer
Betjening
Praktiske spm.
Vejledning i brug
Informationsbehov
Engagement/
relationer
Support
communities
Faglige
communities
Af fysisk bibl.
Arrangement
Nye brugere
Branding
Ressource/
platform
Syndikering
Åbne data
Mashups
Brugerbidrag
Borgeren som
vidensressource
Bibliotekets
værdiskabelse
Fora for klubber og
arrangementer, e-kurser
Personlig formidling på sociale medier, fora
med borgere der betjener hinanden,
tværmedial formidling
Usability, digital betjening, mobile platforme,
tilstedeværelse i borgerens informationsmiljø,
E-bøger, lydbøger, databaser. Kanalstrategi og digitalisering
Opsamling
• Et lokalt digitalt bibliotek
– Understøtte en lokal udvikling
– Fokus på borgeren og relationer
– Tæt kobling til det fysiske bibliotek
• Det digitale bibliotek skal
understøtte det fysiske bibliotek
– Hvad er bibliotekets opgave?
– Hvordan skal den løses?
– Hvordan kan det digitale bibliotek (og
DDB) bidrage?

similar documents