SULTANBEYL* MÜFTÜLÜ*Ü - sultanbeylimuftulugu.gov.tr

Report
BRİFİNG
ARALIK 2014
MEVCUT DURUM
MÜFTÜ ------------------------------------1
VAİZ --------------------------------------- 4
MURAKIP -------------------------------- 2
ŞUBE MÜDÜRÜ -------------------------1
ŞEF ----------------------------------------- 1
V.H.K.İ. ------------------------------------ 3
MEMUR -----------------------------------1
ŞOFÖR -------------------------------------1
HİZMETLİ ------------------------------- 3
Cami Sayısı = 111
İmam-Hatip Sayısı = 111
Müezzin-Kayyım Sayısı = 20
M-Kayyım Kadrosu Olmayan C grubu C. Sayısı = 13
M-Kayyım Kadrosu Olmayan D grubu C. Sayısı = 78
C - Kur'an Kursu ve Öğretici Sayısı
Kadrolu K. Kursu Öğretici Sayısı = 72
Fahri K. Kursu Öğretici Sayısı
= 48
Toplam Öğrenci Sayısı :
Yatılı = 950
Gündüzlü = 2471
Merkez Erkek Kur’an Kursu (150 Öğrenci)
Soğuksu Erkek Kur’an Kursu (150 Öğrenci)
Akşemsettin Erkek K. Kursu (20 Öğrenci)
(Hizmet grupları ile açılanlar)
Ahmet İskender E. K. K.
Hacı Şükrü E.K. Kursu
Özbilen K. K. Kursu
Altıntepe K. K.Kursu
Adil Mah. K. Kur’an Kursu
Merkez Kız Kur’an Kursu
(70 Öğrenci)
(45 Öğrenci)
(170 Öğrenci)
(60 Öğrenci)
(90 Öğrenci)
(150 Öğrenci)
b - Gündüzlü Kur'an Kursları
Cami Müştemilatlarında 32 adet Kur'an Kursu bulunmaktadır.
1 - MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI :
Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu kurumu olması yanında millete ve
milletin özüne ait bir kurumdur. Müftülükler, vatandaşın her türlü derdini anlattığı
ve derdine çare aradığı şefkat yuvası, merhamet ocağı konumundadır. Bu nedenle
müştemilatında tüm birimlerin bulunduğu bir "Hizmet Binası" yapılmalıdır.
(Belediye ile çalışmalar devam etmektedir.)
2 - T.D.V. ŞUBE BÜROSU :
Diyanet İşleri Başkanlığının dini hizmetlerini, T.D.V'nin hayrî
hizmetlerini, halkımız daha güvenilir ve tarafsız bulmaktadır. Hizmetlerin
tanıtımı ve bu hizmetlere katılımın sağlanması için merkezî bir yerde T.D.V.
Sultanbeyli Şube bürosu açılmalıdır. (İnşaatı devam eden merkez cami bünyesinde
yer tahsisi için Belediye ile görüşmeler devam etmektedir.)
3 - AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU :
Dini hassasiyetin azalması, dünyevileşmenin artması nedeniyle ailevi
problemlerin arttığı, gençleri etkileyen tehlikelerin çoğaldığı günümüzde, sorunların
azalmasına ve çözümüne katkı sağlayacak Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açılmalıdır.
(İnşaatı devam eden merkez cami bünyesinde yer tahsisi için Belediye ile görüşmeler
devam etmektedir.)
4 – DİYANET YAYINLARI TANITIM VE ŞATIŞ YERİ :
Bilgi kirliliğinin çoğaldığı ve yanlış bilgilerin yayıldığı günümüzde, halkımızın
doğru bilgileri güvenilir kaynaktan temin etmeleri için merkezi bir yerde
Diyanet
yayınları tanıtım ve satış yeri açılmalıdır. (Abdurrahmangazi cami civarında yer tahsis
için Belediye ile görüşmeler devam etmektedir.)
5 - MÜEZZİN-KAYYIM :
Cami
odaklı din hizmetlerinin daha etkin
ve verimli yürütülebilmesi
hedeflenmektedir. Fakat, ilçemizde müezzin kayyımı olmayan 91 cami bulunmaktadır.
Bunlardan C grubu cami olup müezzin-kayyım kadrosu bekleyen 13 cami ile D
grubundan C grubuna çevrilmesi teklif edilen 35 cami olmak üzere toplam 48 camiye
müezzin-kayyım kadro tahsisi ve ataması yapılmalıdır
6 - MEMUR :
Müftülük Hizmetlerinin planlanması, uygulanması, takip edilmesi,
değerlendirilebilmesi, bilgi akışının ve tecrübe paylaşımının sağlanabilmesi için 1 adet
daha “Memur” kadrosu verilmelidir.
Sultanbeyli ölçeğinde hedef kitlenin dini ve manevi hayatı, sosyal, kültürel
ve etnik yapısı göz önünde bulundurularak, aşağıda özet bilgileri verilen hizmetler
planlanıp uygulamaya konulmuştur. Hizmetler bir yıllık olarak planlanmıştır.
.
1 - "CAMİ VE GENÇLİK"
Bu projeyle gençleri camilerin manevi iklimiyle buluşturma, arşın
gölgesinde gölgelenecek bir gençlik yetiştirme, gençleri bekleyen tehlikelerden
onları koruma hedeflenmektedir. Proje dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği yaparak gruplar halinde öğrencilerle cami ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu
proje ile 1000 öğrenciyi camiyle buluşturmak ve onlara kitap hediye etmek
hedefleniyor. Projenin sürekliliği için, Hacı Osman, Fettahoğlu ve Abdulkadir
Geylani camilerinde Gençlik Kolları oluşturuluyor.
Proje Sorumlusu = Recep YAYLACI (Vaiz)
2 - "CAMİLER OKULLAŞIYOR"
Öğrencileri derslerine ve sınavlarına hazırlama, onlara Kur'an ve dini
bilgiler öğretme gayesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile camilerde Etüt
Eğitim Merkezleri oluşturuluyor.
Çuvalcıoğlu Camiinde başlayan bu faaliyet, Mescid-i Aksa ve Ebubekir Sıddık
Camilerinde de uygulamaya konulacaktır.
Proje Sorumlusu = Recep YAYLACI Vaiz
3 - “ GENÇLERLE BULUŞMA ”
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ilkokul, ortaokul ve
liselerde müftü, vaiz ve vaizeler tarafından öğrencilere seri konferanslar veriliyor.
Program sonrası Diyanet yayınları hediye ediliyor.
İlk konferans 05.12.2014 cuma günü Orhangazi Anadolu İmam-Hatip
Lisesinde verilmiş ve kitap dağıtılmıştır.
Proje Sorumlusu = Adem GENÇ (Vaiz)
4 - "YETİM KARDEŞ"
Bu proje dahilinde, toplumun merhametine emanet edilen yetimlere sahip
çıkma için ilk , orta ve liseye devam eden yetim öğrenciler tespit edilerek, anne ve
babası olmayan 7 tanesi Suriyeli 16 öğrenciye Aralık 2014'ten itibaren eğitim yılı
boyunca aylık 150 TL burs veriliyor.
Annesi veya babası olmayan 713 öğrenciye de Kutlu Doğum Haftasında
bir defaya mahsus eğitim desteği temin etme çalışması başlatılmıştır. Proje ile
öğrencilere 120.000 TL eğitim desteği temini hedeflenmektedir.
5 - "HER ÖĞRENCİ BİR ELÇİ"
Afrika, Asya ve Balkanlardan, ülkemizde okuyan öğrenciler, memleketlerine
dönünce ülkemizi anlatan birer gönül elçisi olacaklardır. İlim için vatanımıza hicret
eden bu gençlere, ensar olma sorumluluğumuz var.
Bu bağlamda ağırlıklı olarak Afrikalı olmak üzere Asya, Balkanlar ve
ülkemizden 49 öğrenciye 23.580 TL eğitim desteği sağlanmıştır. Bu destekler devam
edecektir.
6- “EVDE DİN HİZMETİ”
Sultanbeyli genelinde dini ve sosyal harita çalışmasıyla ulaşılan engellilere,
engellilik derecelerine göre sınıflandırılmasıyla, kurslarımıza gelemeyen engelli
vatandaşlarımıza evlerinde din hizmeti sunulması planlanıyor. (Dini bilgiler ve
Kur'an-ı Kerim dersleri)
.
Sorumlu = Ayten GENÇ (Vaiz)
7 - "KUR’AN VE DUA SAATİ"
Toplumumuzun her kesimine din hizmetini götürme, dini bilinç ve dini
şuurun artırılması gayesi ile kurs öğreticileri haftada bir gün Kur'an kursunda,
haftada bir gün ise ikamet ettikleri mahallede Kur’an, sohbet ve dua içerikli
programlar yapıyorlar.
Ayrıca vaizeler her hafta salı günü Abdurrahman Gazi camii yanındaki Aile
ve Dini Rehberlik bürosunda genç bayanlara dini bilgiler ve sohbetler yapıyorlar. Bu
projemiz 15 Aralık 2014 taihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Proje Sorumlusu = Ayten GENÇ (Vaize)
HİZMETLERİMİZ
(PROJESİZ)
1 – “KUR’AN OKUMAYAN KALMASIN”
Kur’an Kursu hizmetlerinin her yerde yaygınlaştırılması, Kur’an okuyan,
anlayan ve pratik hayata tatbik eden bireylerin çoğalması gayesiyle, Kur’an kursu
olmayan 79 caminin tamamında Kur’an dersleri verilmesi için kurslar açılacaktır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 20 Kur'an kursu açılması hedeflenmiştir.
2 - "4-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ KURSLAR"
Eğitim ve öğretimde özellikle ilk 6 yaşın önemli olduğu eğitimciler
tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu güne kadar Müftülükçe hiç açılamayan 46 yaş grubu okul öncesi eğitim kursları açma çalışmaları başlatılmıştır.
2015-2016 öğretim yılında 5 tane kurs açılması hedeflenmiştir
Proje sorumlusu =Abdullah BARUĞ (Şube Müdürü)
3 – "HER AY BİR KONU, BİR MİSAFİR "
Aylık personel toplantılarını talimatların okunduğu sıradanlıktan ve sıkıcılıktan
kurtarıp, bilgilendirici, teşvik edici ve katılımcı hale getirme gayesi ile toplantılara misafir
konuşmacı davet ediliyor.
Ekim ayında ‘GENÇLERLE İLETİŞİM’ konulu sunumu Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER yapmıştır.
Aralık ayı mutat toplantısına Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Bşk. Dr. Ömer MENEKŞE
katılarak, din görevlilerinin sorumlulukları ve merkez taşra ilişkileri konusunda bir sunum
yaparak, görevlilerden gelen soruları cevaplamıştır.
Proje sorumlusu = Abdullah BARUĞ (Şube Müdürü)
4 - "ZAMAN ENSAR OLMA ZAMANI "
Sosyal sorumluluk projesi bağlamında, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle
ülkemize sığınmış Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak
için Müftülükçe Suriyelilerin ülkemizde misafir olduklarını, onlara yardımcı olmamız
gerektiğini her ortamda dile getirmekle birlikte, Sultanbeyli belediyesi ile koordineli
başlatılan kampanya ile 93.600 TL’ lik soba yardımı ile 12.000 TL tutarında 200
battaniye yardımı yapılmıştır. Ayrıca Suriyeli okula giden çocukların okul ihtiyaçlarını
karşılamada ve kültürel faaliyetler organizesinde destek olunacaktır.
Sorumlusu = Fahrettin İLKE T.D.V. Şube Üyesi
5- "GENÇLER SABAH NAMAZINDA"
İlk ve orta öğretimlerde okuyan ve cami derslerine devam eden gençlerle
sabah namazında buluşma programları yapılıyor. Gençlerle birlikte namaz
kılındıktan sonra sohbet edilirken, ikramlar ve Diyanet yayınlarından çeşitli kitaplar
hediye ediliyor. Verilen kitapları okuyup özetleyen gençlere değerlendirme
sonrasında, sıralamaya giren ilk üç gence bir sonraki buluşmada hediyeler veriliyor.
Hacı Osman, Çuvalcıoğlu, Abdulkadir Geylani, Turgut Reis ve Ebuzer
Gıfari camilerinde gençlerle 5. sabah namazı buluşması gerçekleştirilmiştir
6 – “İMAM HATİPLİLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI”
Sultanbeyli'de İmam hatip lisesi ve orta okullarında 7200 öğrenci eğitim
ve öğretime devam ediyor. Gelecekte gönül mimarları olacak bu öğrenciler, 50 şerli
guruplar halinde meslek dersleri öğretmenleriyle beraber sabah namazı
buluşmalarına katılmaları ve İmam hatip lisesine devam eden 1350 öğrencinin
tamamının sabah namazı buluşmalarına katılmaları hedefleniyor.
9 aralık 2014 Salı sabahı Abdurrahman Gazi camii, 23 Aralık 2014 Salı
sabahı Çıkrıkçıoğlu camii'nde 50 şerli guruplar halinde bu buluşmalar yapılmıştır.
Cami denekleri ve cami cemaatleri tarafından olumlu tepki alan bu faaliyet diğer
camilerde de devam edecektir.
7 – "PERSONEL EĞİTİMİ"
Personelin mesleki yönden yetişmesi, kişisel becelerini geliştirmeleri için
Halk Eğitim Müdürlüğü ve İSMEK işbirliği ile 2015 yılı içinde imam-hatipler ile
müezzin-kayyımların diksiyon kursu verilmesi, Kur'an kursu öğreticilerin ise 0-6
yaş çocuk eğitimi kursu verilmesi planlanmıştır.
Sorumlusu = Abdullah BARUĞ
(Şube Müdürü)
8 - "KURUMLAR, S.T.K. VE ESNAFLARLA İLETİŞİM"
Müftüler şehrin dini ve manevi hayatıyla ilgilenen, çocuklarla, gençlerle,
yaşlılarla, ailelerle, esnaflarla ve S.T.Kuruluşlarıyla iletişim kurarak onların her türlü
sorunlarıyla da ilgilenen insandır. Başkanlığın son dönemlerde görev tanımlarını
değiştirerek, din hizmetinin sadece ibadet kavramı ile tanımlanmaması gerektiğini
vurgulaması, Müftülerin ve müftülüklerin halk ve halkın oluşturduğu kuruluşlarla
sağlıklı iletişim kurmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile
Sultanbeyli'deki Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kurum ve
kuruluşlarla sağlıklı iletişim kurulmaya çalışılıyor
9- DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİYLE İLETİŞİM"
Sultanbeyli'de İlk okul, orta okul ve liselerde 138 Din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmeni görev yapıyor. Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliğinde Din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile yemekli bir toplantı yapıldı. Sultanbeyli
ölçeğinde cami içi ve cami dışı din hizmetlerindeki çeşitliliği artırma ve gençlere
yönelik faaliyetlerde işbirliği yolları hakkında istişare edildi.
Sorumlu : Recep YAYLACI (Vaiz)
10 - "EMEKLİ OLAN PERSONELLERLE İLETİŞİM"
Sultanbeyli Müftülüğünde Müftü, vaiz, imam-hatip ve Kur'an kursu
öğreticisi olarak görev yapmış ve emekli olmuş personellerle, Belediye
Başkanlığının ev sahipliğinde tanışma ve istişare toplantısı düzenlenerek,
hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında tecrübe paylaşımı yapılmıştır.
Emekli olan personellerimizin yapılan bu organizasyondan ne kadar memnun
olduklarını belirterek, müftülük hizmetlerine her bakımdan destek olacaklarını
dile getirmişlerdir.
Sorumlu = Abdullah BARUĞ
(Şube Müdürü)
11 - "MAHALLE TOPLANTILARI"
Sultanbeyli ilçesinde 15 mahalle bulunmaktadır. Sultanbeyli ölçeğinde
sunulacak din hizmetlerinin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanmasında ve
uygulanmasında daha etkin olmak, din hizmetlerini mahallelere orantılı olarak
ulaştırabilmek, müftülük hizmetleri ile ilgili sorunları tespit etme ve sağlıklı
çözümler üretebilmek için her mahallede muhtar, cami dernek başkanı ve din
görevliler ile istişare toplantıları planlanmaktadır. Şubat 2015'ten itibaren iştişare
toplantıları periyodik olarak yapılacaktır.
Sorumlu = Murat ÇETİN Murakıp
12 - " DİNİ VE SOSYAL HAYAT HARİTASI"
İmam sadece namaz kıldırma memuru olmamalıdır. Toplumun
dertlerine duyarlı olan, yetimlerle, ihtiyaç sahipleriyle, aile bağları kopma
noktasına gelmiş çocuklarla, engellilerle ilgilenen ve onlarla dost olan adanmış din
gönüllüsüdür. Görev bölgesini tanıyan, kendisine her konuda ulaşılan kimsedir.
Müftülüğün sosyal sorumluluk projesi bağlamında sunacağı hizmetleri
planlamada veri tabanı oluşturması amacıyla her mahalle görevlileri ortaklaşa bir
çalışma yapacaklardır. Bu çalışma ile tespit edilen dini ve sosyal hayatla ilgili
veriler, Müftülük hizmetlerinin planlanmasında değerlendirilecektir
Sorumlu = Din Görevlileri
13 - "BELEDİYE GENÇLİK MERKEZLERİNDE KUR'AN HİZMETİ"
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan gençlik
merkezlerine devam eden gençlere Belediyece verilen kültürel ve sportif
faaliyetlerle birlikte, Din görevlilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimiz
tarafından gençlere yönelik D gurubu Kur'an kursu açılarak din hizmetleri
verilmesi planlanıyor.
14- "ÖĞRENCİ KONUK EVLERİ"
Türkiye Diyanet Vakfı Sultanbeyli şubesiyle ortak çalışma yapılarak,
üniversite öğrencilerine hizmet vermek amacıyla, öğrenci konuk evleri açılması
planlanmaktadır.
Sorumlu = Yasin NUR (Memur)
HİZMETLERİMİZE DESTEK VEREN
KAYMAKAMLIĞIMIZA
BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
DİN GÖREVLİLERİMİZE
VE
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Sultanbeyli Müftülüğü

similar documents