Lentäjän toiminnan arviointi

Report
Lentäjän toiminnan arviointi

MIKSI tarkastuslentäjä AME/SILY päivillä?

Lentoturvallisuustyö yhdistää
Sama kohderyhmä, eri näkökulma
Sisartoimintaa tai rinnakkaistoimintaa
Miten tullaan tarkastajaksi
Miten työtä tehdään ja miksi
Aikuiskoulutusta/tarkastusta





Lentäjän toiminnan arviointi
Lentoyhtiössä, jolloin hänellä on jo vähintään:
- CPL (= ansiolentäjän lupakirja)
- vähintään 250 tunnin lentokokemus
- liikennelentäjän teoriat suoritettuna
- medikaali
Tie tarkastuslentäjäksi










perämiehenä yhtiössä x vuotta (vähintään 3-4)
liikennelentäjän lupakirja
päällikkökoulutus
kapteenin tehtävissä muutama vuosi
reittikouluttaja (Route Instructor)
simulaattorikouluttaja (=SFI)
tyyppikouluttaja (=TRI)
reittitarkastaja (Line Check Captain)
simulaattoritarkastaja (SFE)
tyyppitarkastaja (TRE)
Lentäjän tie OPS 1 ympäristössä












yhtiön perehdytyskoulutus (perämieskurssi)
tyyppikurssi (teoriakoe, SKILL TEST, laskuharjoitus)
OPC (operator prof. check), 6 kk välein, simussa
PC (proficiency check), 12 kk välein, simussa
reittitarkastuslento, 12 kk välein, normaali reittitoiminta
tekninen kertauskoulutus, 12 kk välein, sisältää kokeen
hätä- ja turvaväline koulutus ja tarkastus, 12 kk välein
CRM (crew resource management tr.), 12 kk välein
vaarallisten aineiden kuljetuskoulutus, 24 kk välein
turvallisuuskoulutus, laatukoulutus, ei määräaikoja
päällikkökurssi
uusi tyyppikurssi….
Kouluttajakategoriat

JAR–FCL 1.305

Instructor ratings and authorisation – Purposes

Seven instructor categories are recognised.

(a) Flight instructor rating – aeroplane (FI(A)).

(b) Type rating instructor rating – aeroplane (TRI(A)).

(c) Class rating instructor rating – aeroplane (CRI(A)).

(d) Instrument rating instructor rating – aeroplane (IRI(A)).

(e) Synthetic flight instructor authorisation – aeroplane
(SFI(A)).

(f) Multi crew Co-operation instructor Authorisation - Aeroplanes
(MCCI(A)).

[(g) Synthetic training instructor authorization - aeroplane (STI(A))

Reittikouluttaja (ei FCL-, vaan OPS-asiaa)
Tarkastajaluokat

JAR–FCL 1.420

Examiners – Purposes

Six roles of an examiner are recognised:

(a) Flight examiner – aeroplane (FE(A)).

(b) Type rating examiner – aeroplane (TRE(A)).

(c) Class rating examiner – aeroplane (CRE(A)).

(d) Instrument rating examiner – aeroplane (IRE(A)).

(e) Synthetic flight examiner – aeroplane (SFE(A)).

(f) Flight instructor examiner – aeroplane (FIE(A)).

Line check pilot (ei FCL-, vaan OPS-asiaa)
Synthetic flight examiner (aeroplane) (SFE (A)) –
Privileges/Requirements

The privileges of an SFE(A) are to conduct in a flight
simulator:

(a) skill tests for the issue of type ratings for multi-pilot
aeroplanes;

(b) proficiency checks for revalidation or renewal of
multi-pilot type and instrument ratings.

provided that the examiner holds an ATPL(A), has
completed not less than 1500 hours of flight time

as a pilot of multi-pilot aeroplanes and is entitled to
exercise the privileges of a SFI(A) and for the

purpose of (a) above holds a valid type rating on the
applicable aeroplane type. (see JAR-FCL

1.405).
Type rating examiner (aeroplane)
(TRE(A)) – Privileges/Requirements

The privileges of a TRE(A) are to conduct:

(a) skill tests for the issue of type ratings for multi-pilot
aeroplanes;

(b) proficiency checks for revalidation or renewal of
multi-pilot type and instrument ratings;

(c) skill tests for ATPL(A) issue;

[(d) skill tests for MPL(A) ussue, provided that the
examiner has complied with the requirements

of JAR-FCL 1.310(d);]

provided that the examiner has completed not less than
1500 hours flight time as a pilot of

multi-pilot aeroplanes of which at least 500 hours shall be
as pilot-in-command, and holds or

has held a TRI(A) rating or authorisation.
PURPOSE OF A TEST/CHECK

Determine through practical demonstration during a test/check
that an applicant has acquired or maintained the required level of
knowledge and skill/proficiency;

Improve training and flight instruction in registered facilities, FTOs
and TRTOs by feedback of information from examiners concerning
items/sections of tests/checks that are most frequently failed;

Assist in maintaining and, where possible, improving air safety
standards by having examiners display good airmanship and flight
discipline during tests/checks.

Kaikissa tarkastuksissa oltava myös opetuksellinen elementti.

Tarkastuksen jälkeen tarkastettavan tulee tuntea myös oppineensa
jotain
KELPUUTUS TAI VALTUUTUS

TRI on lupakirjaan merkittävä kelpuutus

SFI, SFE ja TRE ovat viranomaisen myöntämiä
valtuutuksia

ovat määräaikaisia (= kolme vuotta)

kelpuutusta tai valtuutusta voidaan jatkaa tietyin
kokemusehdoin ja opinnäytteen tai valvotun
tarkastuksen lausunnon perusteella
EXAMINER APPROACH

An examiner should encourage a friendly and relaxed
atmosphere to develop both before and during a
test/check flight.

A negative or hostile approach should not be used.
During the test/check flight, the examiner should avoid
negative comments or criticisms and all

assessments should be reserved for the de-briefing.
NORMIHARJOITUS

Alkubriefaus
1 – 1.5 tuntia

Varsinainen harjoitus simussa

Jälkibriefaus
0,5 – 1 tuntia

Yhteensä
6 tuntia
4 tuntia
Työnjako

Jos olet kouluttanut simulaattorissa esimerkiksi tyyppikurssilla, et
saa toimin tarkastajana kyseisille oppilaille

Trafin tarkastajat (tällä hetkellä 3 kpl, pari tilauksessa lisää) pyrkivät
käymään ATPL(A) skill testeissä, katsomassa uusia TRI, SFI, TRE ja
SFE opinnäytteitä ja valvontoja.
Mikäli ei ehditä, valtuutetaan joku yhtiön tarkastaja tarkastamaan

SATTUMUKSIA VUOSIEN
VARRELLA


KOULUTUKSESSA
TARKASTUKSISSA
TYYPPIKOULUTUKSESSA (FCL)

Etenkin taloon tulevilla uusilla perämiehillä joskus pieniä
omaksumisongelmia
◦ Liikaa uusia asioita
◦ Uusi isompi konetyyppi
Jo ennen SKILL TESTIÄ kouluttaja voi tai hänen tulee tehdä TR
(training recommendation) ja koulutetaan vähän lisää kohtia,
joissa ongelmia
Ongelmat SKILL TESTISSÄ
Hyväksytty joko heti kerralla tai joitakin kohtia uusien (kerran)
Partial Pass, joitakin max 3-5 osiota hylätty, jolloin
lisäkoulutuksen jälkeen tarkastetaan vain hylätyt osiot
Hylätty, jolloin lisäkoulutuksen jälkeen kokonaan uusi SKILL
TEST
CRM (=yhteistyöongelmat)



Yleisperiaate on, ettei CRM puutteiden takia saa
hylätä suoritusta
CRM puutteet johtavat hyvin helposti muihin
virheisiin, joiden seurauksena voidaan ehdottaa
lisäharjoitusta ja uutta tarkastusta
Huonosti menneen harjoituksen (olkoon syy CRM tai
joku muu syy) jälkeen lisäkoulutustilanteessa joutuu
joskus motivoimaan aika lailla. Jotkut kestävät
tuollaiset ”takaiskut” paremmin kuin toiset

similar documents