DATA ENTRY - Kolej Komuniti Pasir Gudang

Report
Penceramah
En. Hairul Anuar Bin Hj. Masrol
Pensyarah Unit Teknologi Maklumat
Kolej Komuniti Pasir Gudang
www.myiks2u.com





HAIRUL ANUAR BIN HJ. MASROL
Pensyarah Teknologi Maklumat
Kolej Komuniti Pasir Gudang
019-7056465
[email protected]

Pengkhususan dalam bidang pengajaran/
Subject Matter Expert :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pembangunan Aplikasi Online dan Mobile Apps
Pembangunan struktur dan kerangka laman web dan media
interaktif
Pembangunan antaramuka dan simulasi animasi / e-learning
Specialist Microsoft Office (Excel,Word,Access)
Montaj untuk tujuan persembahan
Penghasilan Video
Pemasangan Komputer dan Trouble Shooting
Multimedia Graphic Editing
Pembangunan Laman Web Profile Perniagaan
Pembangunan Laman Blog
Pembangunan CD Interaktif
MICROSOFT OFFICE
EXCEL 2010
Objektif :
 Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan akan dapat :








Memahami apakah itu Excel
Memperkenalkan para peserta kepada kemahiran asas yang diperlukan untuk
mengaplikasi Microsoft Excel dengan berkesan
Para pelajar akan dapat memahami konsep asas lembaran kerja di dalam
pengendalian data-data berbentuk angka, pengiraan dan juga text
Mengetahui ciri-ciri / kriteria dalam Microsoft Excel
Berpengetahuan untuk memulakan dan mengakhiri perisian Excel
Keperluan : Modul ini memerlukan :
 Microsoft ® Excel 2010
 Nota Bahan Kursus

Masa :
10 jam






Pengenalan Ms Excel 2010
Mencipta Lembaran Kerja (Worksheet)
Penyuntingan (Edit) , Pengformatan dan
berkerja di lembaran kerja (Worksheet)
Membina Formula
Membina Graf
Mencetak lembaran kerja

Microsoft Excel 2007 merupakan salah satu aplikasi selain dari Microsoft Word,Microsoft
Access, Microsoft PowerPoint dan lain-lain aplikasi di dalam Microsoft Office Suite. Ianya
dikategorikan sebagai satu aturcara spreadsheet yang mengandungi baris dan lajur.
Fungsinya sebagai satu hamparan elektronik yang dijalankan di sesebuah komputer
peribadi membolehkan anda mengelolakan data kepada baris-baris dan lajur lajur yang
telah disediakan. Anda boleh menggunakan ia untuk menjalankan pengiraan matematik
dengan cepat bagi pengiraan yang mudah ataupun kompleks. Ia dapat mencipta jadual
yang besar disamping menghasilkan carta atau graf seperti yang dikehendaki.
• Ms-Excel merupakan
aplikasi Windows untuk melaksanakan
pengiraan.
• Ms-Excel merangkumi baris (Rows) dan
jalur (Columns) yang dikenali
sebagai Spreadsheetsatau Worksheets
• Ms-Excel sangat berguna dalam kerja-kerja
pengurusan, seperti pengurusan pejabat
yang melibatkan penyimpanan maklumat
yang berkaitan dengan angka.
• Bukukerja (Workbook) Excel adalah
dibentuk oleh Cell.
• Setiap Cell mempunyai satu alamatnya
tersendiri yang mana ditentukan oleh
kedudukan Columndan Row.
• Column diwakili oleh abjad yang bermula
dari A hingga XFD yang terdapat di
bahagian atas setiapWorksheets.
• Row diwakili oleh nombor yang bermula
dari 1 hingga 1048567 yang berada di
bahagian kiri setiap Worksheets.
Klik Start Search > All Programs > Microsoft
Office > Microsoft Office Excel
Apakah itu lembaran / helaian kerja (worksheet)
 Lembaran kerja ialah jadual yang mengandungi
angka. Kebanyakan jadual yang dicipta
melibatkan banyak pengiraan. Mencipta
lembaran kerja melibatkan beberapa proses
seperti :





1. Memasukkan data
2. Menyunting (edit) data
3. Membuat pemformatan
4. Menyimpan lembaran kerja
5. Menutup lembaran kerja

similar documents