Punnittua tietoa akavalaisista Akavaaka

Report
Punnittua tietoa
akavalaisista
Akavaaka-tilastokooste
Syksy 2014
Työllisyys ja työttömyys
Akavaaka osa 1
Työllisyys ja työttömyys

Akavalaisen työvoiman määrä kasvaa

Nuoret akavalaiset naiset usein pätkätöissä


Naisia on määräaikaisissa työsuhteissa lähes puolet enemmän kuin miehiä

Alle 35-vuotiaat miehet ovat yhä useammin määräaikaisissa töissä
Ikääntyvien työllisyysaste nousee


Yksityinen sektori työllistää nuoria


Joka toinen korkeasti koulutettu nainen on töissä julkisella sektorilla
Naiset kouluttavat ja hoitavat, miehet työllistyvät teollisuuteen ja
liike-elämään


Työuriin pituutta työllisyysastetta nostamalla
Akavalaisista naisista joka kymmenes on johtotehtävissä, miehistä joka
viides
Akavalaisista seitsemän prosenttia on yrittäjinä ja ammatinharjoittajina

Joka neljäs korkeasti koulutettu yrittäjä työllistää itsensä lisäksi muitakin

Joka viides akavalainen on harkinnut yritäjyyttä
Työvoiman sijoittuminen työmarkkinoille 2013
Akavalaiset (435 000)
Kaikki
Koko työvoima (2 621 000)
74
Kaikki
6 5 4
11
Miehet (N=209 000)
60
9
11
8
12
Miehet (N=1349 000)
Alle 35-vuotiaat
72
35–49-vuotiaat
87
50–59-vuotiaat
80
60-vuotiaat
61
1 14
Yhteensä
32 5
Alle 35-vuotiaat
5 14 3
35–49-vuotiaat
19
43 7 6
50–59-vuotiaat
8
60-vuotiaat
16
8 35 5
79
Naiset (N=226 000)
55
13
7
32
17
71
62
44
48
Yhteensä
1
13
12
6
8
22
16
8
27
62
7
7
9
15
Naiset (N=1272 000)
Alle 35-vuotiaat
52
35–49-vuotiaat
12 3 6
27
74
50–59-vuotiaat
60-vuotiaat
67
Yhteensä
3
70
0
Kokoaikatyö, pysyvä
20
35–49-vuotiaat
6 6 52
50–59-vuotiaat
23
14
40
9 43
11
81
60
Alle 35-vuotiaat
8
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
31.3.2014
Osa-aikatyö
25
66
8
70
6
54
Yhteensä
100 %
Kokoaikatyö, määräaikainen
20
60-vuotiaat
9 43
80
39
4
57
0
Yrittäjä
20
Työtön
40
10
9
6
10
9
6
11 3
28
11
60
12
5
16
80
8
8
100 %
Akavalaisten määräaikaiset työsuhteet 2013
Kaikki palkansaajat
Akavalaiset palkansaajat
Arvio määräaikaisten määrästä,
1000 henkilöä
237
48
13
13
Akavalaiset palkansaajat
Miehet
Alle 35-vuotiaat
35–50-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat
Naiset
Alle 35-vuotiaat
35–50-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat
17
11
4
2
30
16
11
3
9
21
5
4
16
34
13
6
Koulutusaste
Tutkijakoulutusaste
Ylempi korkeakouluaste
Alempi korkeakouluaste
Alin korkea-aste
5
24
12
1
23
13
12
4
Työnantaja
Valtio
Kunta
Yksityinen
14
21
12
28
17
6
Ammattiryhmä
Opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat
Erityisasiantuntijat ilman opetusalaa
Asiantuntijat
Johtajat ja ylimmät virkamiehet
Kaikki muut
15
15
12
2
27
0
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
8.4.2014
5
10
15
20
25
30
35
40
%
14
20
8
1
5
Akavalaisten miesten ja naisten määräaikaisuuksien
osuudet iän mukaan 2008–2013
Miehet
%
45
Alle 35-vuotiaat
40
35–50-vuotiaat
35
Yli 50-vuotiaat
30
Kaikki miehet
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Naiset
%
45
Alle 35-vuotiaat
40
35–50-vuotiaat
35
Yli 50-vuotiaat
30
Kaikki naiset
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2008-2013
22.8.2014
2011
2012
2013
Työllisyysaste iän mukaan 2008 ja 2013
%
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
Koko väestö 2013
50
50
Korkeasti koulutetut 2013
Koko väestö 2008
40
40
Koko väestö
30
Työllisyysaste, %
Korkeasti koulutetut
2013
2008
2013
2008
68,5
70,3
84,8
85,1
8,3
6,4
4,7
3,4
25,3
24,5
11,0
9,0
30
20
20
Työttömyysaste, %
10
0
Työvoiman
ulkopuolella, %
Alle 20-v.
0
20–29-v.
30–39-v.
40–49-v.
50–59-v.
Ikäryhmä
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2008 ja 2013
23.4.2014
7
10
60–64-v.
korkeasti koulutetut 2008
Ikääntyvien työllisyysaste 2000–2013
55–59-vuotiaat
60–64-vuotiaat
%
%
Koko väestö
100
90
Korkeasti koulutetut
100
89 88 90 88
86 85 88 88
90
80
70
60
63
67 68
65 66 66 65
71 71
74 73 74 73
59
70
56 57
60
50
40
40
30
29
26 27
30
25
23
20
20
10
10
0
0
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2000–2013
25.4.2014
Korkeasti koulutetut
80
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
8
Koko väestö
60
57 58
64
61
56
41 39 39 42 42
39
37
45
34
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
55–64-vuotiaiden työmarkkina-asema
koulutuksen mukaan 2008–2013
Korkeasti koulutetut
55–59-vuotiaat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60–64-vuotiaat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
86
86
86
86
87
87
54
52
54
53
52
58
Muut kuin korkeasti kouluteut
55–59-vuotiaat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60–64-vuotiaat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
3
2
4
7
6
7
6
5
36
36
37
35
9
6
65
64
69
68
69
68
33
32
32
35
36
37
0
Ansiotyö
4
6
5
5
4
5
Työtön tai lomautettu
10
20
11
11
19
19
19
8
9
40
41
41
40
37
35
34
18
18
16
10
50
60
Työkyvyttömyyseläke tai pitkäaikaisesti sairas
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2008–2013
28.4.2014
19
19
16
17
17
16
11
11
10
11
5
6
7
30
30
30
5
70
80
Eläkkeellä
90
6
4
4
4
6
4
2
2
3
3
2
2
Väestö
(1 000)
54,9
59,4
59,9
59,9
61,8
58,8
2
1
2
3
1
1
52,6
52,9
55,6
50,1
57,1
54,2
2 2
3 3
22
3 2
3 2
2 3
335,9
327,5
328,7
317,3
311,4
309,0
2
1
1
1
2
2
319,9
342,0
363,6
359,5
351,8
339,7
100 %
Muuten työvoiman ulkopuolella
Työlliset työnantajan mukaan 2013
Korkeasti koulutetut (669 000)
Kaikki
12
28
Kaikki työlliset (2 396 000)
52
Kaikki
9
22
60
13
Miehet (N=1225 000)
Miehet (N=313 000)
Alle 35-vuotiaat
12
11
35–50-vuotiaat
12
12
Yli 50-vuotiaat
14
Yhteensä
12
6
Alle 35-vuotiaat
5 8
11
35–50-vuotiaat
6 8
Yli 50-vuotiaat
5
13
Yhteensä
5
9
71
66
21
46
14
19
63
11
Naiset (356 000)
78
8
67
19
58
24
69
17
Naiset (N=1171 000)
Alle 35-vuotiaat
9
35–50-vuotiaat
11
Yli 50-vuotiaat
33
53
43
14
Yhteensä
Valtio
42
40
60
Alle 35-vuotiaat 4
7
31
40
20
5
39
47
11
0
10
6
8
35–50-vuotiaat
7
Yli 50-vuotiaat
7
Yhteensä
6
25
66
38
5
45
42
10
41
10
7
80
35
51
8
100 %
Kunta
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
28.4.2014
Yksityinen
0
Yrittäjä
20
40
60
80
100 %
Akavalaiset miehet ja naiset toimialoittain 2013
Koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
30
15
4
25
15
Liike-elämän palvelut
11
18
14
Teollisuus, sähkö- lämpö-, vesihuolto yms.
21
8
9
9
9
Kaikki muut
8
Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus
6
10
Kaikki
Miehet
Naiset
8
9
7
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen
sosiaalivakuutus
6
Informaatio ja viestintä
11
2
3
4
2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala
0
Työlliset
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
14.5.2014
23
15
10
20
30
40
%
Korkeasti koulutetut yrittäjät ja
ammatinharjoittajat 2008–2013
1 000 henkilöä
80
75
69
70
64
58
60
15
51
50
40
15
59
10
13
12
Päätoimiset yrittäjät ja
ammatinharjoittajat
12
30
20
48
47
2009
2010
51
54
60
39
10
0
2008
Osuus korkeasti
koulutetuista:
Naisten osuus:
Sivutoimiset yrittäjät ja
ammatinharjoittajat
2011
2012
2013
9%
10 %
10 %
10 %
11 %
11 %
38 %
47 %
36 %
42 %
43 %
42 %
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2008–2013
21.8.2014
Akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat 2014
Maa-, metsä- ja
ympäristöala
3%
Tekniikka ja
luonnontieteet
21 %
Eri alojen lääkärit
42 %
Yhteiskunnallinen
ja kaupallinen ala
25 %
Muu sosiaali- ja
terveysala
9%
13
Lähde: Akavan jäsenjliittojen ilmoitukset 2014
18.8.2014
Ovatko akavalaiset harkinneet ryhtymistä yrittäjäksi tai
ammatinharjoittajaksi viiden viime vuoden aikana?
Kyllä
Ei
On nykyisin päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä
Kaikki
19
Miehet
72
25
Naiset
Vastaajien
lukumäärä
Ei tietoa
64
7 2
927
9 1
434
14
79
5 2
493
12
82
6
183
7 2
471
8 2
274
9 1
227
41
150
Ikäryhmä
Alle 35-vuotiaat
35–50-vuotiaat
23
Yli 50-vuotiaat
68
17
72
Ammattiryhmä
Johtajat
24
Tekniikan ja luonnontieteiden alan asiantuntija
66
28
Yhteiskunta-alan ja lainopillisen alan asiantuntijat
15
Terveydenhuollon asiantuntijat
15
67
60
50
24
71
85
13
Opetusalan asiantuntijat
11
84
23
201
Sosiaalialan asiantuntijat
9
89
2
32
Liike-elämän ja hallinnon alan asiantuntijat
8
8 1
50
9 1
416
82
Työnantaja
Yksityinen
25
Valtio
17
Kunta
75
11
0
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä kysely 2014
3.9.2014
66
3 5
84
20
40
42
60
80
100 %
65
301
Akavalaisten keskeisimmät syyt olla ryhtymättä yrittäjäksi
Ei ole ”yrittäjähenkinen”
20
Puuttuu hyvä yritysidea
16
45
25
8
8
7
7
7
7
Epävarma perusturva
Pelko taloudellisesta epäonnistumisesta
Oman työn myymisen vaikeus
2
5
7
1
1
2
1
1
1
Joutuu tekemään liikaa töitä
Tulot heikkenisivät alussa verrattuna nykyiseen tulotasoon
15
Muu syy
13
Kaikki
18
Miehet
3
3
2
En osaa sanoa
0
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä kysely 2014
3.9.2014
40
34
Naiset
10
20
30
40
50
%
Työllisyys ja työttömyys

Koulutus ei turvaa työttömyydeltä yhtä hyvin kuin ennen

Korkeasti koulutettujen työttömien määrä kasvaa
 Korkeasti koulutettujen työttömien määrä on kaksinkertaistunut
kuudessa vuodessa

Korkeasti koulutetuista nuorten aikuisten työttömyys lisääntyy
nopeimmin

Korkeasti koulutettujen pitkäaikaistyöttömyys yhä tavallisempaa
 Jo joka neljäs korkeasti koulutettu on ollut työttömänä vähintään
vuoden ajan
Työttömyysasteet koulutusasteen mukaan 1990–2013
%
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kaikki (207 000)
Perusaste (62 000)
Keskiaste (103 000)
Alin korkea-aste ja alempi korkeakouluaste (28 000)
Ylempi korkeakouluaste ja tutkijakoulutusaste (15 000)
22
21
20
19
18
17
16
15
15,3
14
13
12
11
10
9
8,3
8
8,3
7
7,7
6
5
4,1
4
4,1
3
2
1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17
Työttömien lukumäärät 2012 suluissa selitteen yhteydessä.
Lähde: Tilastokeskus; työvoimatilastot, vuosi 2013 arvio
18.8.2014
Työttömyysaste sukupuolen mukaan 2000–2013
Kaikki
Ylempi korkeakouluaste
Työttömyysaste, %
Työttömyysaste, %
12
11
12
Miehet
11
10
Naiset
10
8,8
9
9
8
8
7
7,5
7
5,7
6
5
6
5
4,8
4
3
2
2
1
1
0
02
03
04
05
06
07
08
09
Lähde: Tilastokeskus; työvoimatilastot, vuosi 2013 arvio
1.9.2014
10
11
12
13
4,6
4
3
2000 01
Alempi korkeakouluaste
4,1
0
2000 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Työttömät koulutusasteittain,
kaikki ja vastavalmistuneet
Kaikki
2013/9
2014/9
Perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Korkeasti koulutetut
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakoulutus
Korkeasti koulutetut yhteensä
Kaikki työttömät yhteensä
81 710
118 902
19 656
82 617
135 815
21 027
Muutos,
lkm
907
16 913
1 371
18 969
16 300
1 148
36 417
267 303
22 203
18 477
1 432
42 112
293 980
3 234
2 177
284
5 695
26 677
Vastavalmistuneet
2013/9
2014/9
Perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Korkeasti koulutetut
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakoulutus
Korkeasti koulutetut yhteensä
Kaikki työttömät yhteensä
499
10 547
308
271
11 956
323
Muutos,
lkm
-228
1 409
15
2 297
1 476
74
3 847
15 452
2 558
1 466
71
4 095
16 731
261
-10
-3
248
1 279
Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
22.10.2014
Muutos, %
1,1
14,2
7,0
17,0
13,4
24,7
15,6
10,0
Muutos, %
-45,7
13,4
4,9
11,4
-0,7
-4,1
6,4
8,3
Työttömät koulutusaloittain, yleisimmät akavalaistutkinnot
Syyskuu
2014
Kasvu vuoden
aikana
Insinööri (ml.amk&rak.arkkitehdit)
6 271
715
Tradenomi
3 597
678
Filosofian maist.(hum.)
2 848
389
Diplomi-insinööri
2 629
351
Kauppatiet. koul. (ylempi tutkinto)
2 255
344
Filosofian maist. (luonnont.ala)
1 764
155
Valtio-, yhteiskunta- tai hallintotiet. maist.
1 500
242
Taideaineet (ylempi tutkinto)
1 140
220
Sosionomi, sosiaalialan AMK
995
176
Kasvatustieteiden maist.
979
114
Tohtori
831
209
Kauppatiet. koul. (alempi tutkinto)
728
21
720
125
432
85
Lisensiaatti
393
79
Humanististen tieteiden kand.
Työttömien määrän kasvu
Oikeustieteen kand.
Lastentarhanopettaja
332
58
Luonnontieteiden kand.
322
37
Teol. koulutus (ylempi tutkinto)
239
48
Agronomi, maa- ja metsät. maist.
229
3
Arkkitehti
125
22
Farmaseutti
110
20
Lääkäri
103
9
23
9
Hammaslääkäri
0
Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
24.9.2014
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
Työttömien osuus työvoimasta tutkinnoittain
Taideaineet (ylempi korkeakoul.tutk.)
Kaikki työttömät
Ekonomi, alempi kk
Humanististen tieteiden kand.
Filosofian maist.(hum.)
Kuvio on arvio
työttömyysasteista
tutkinnoittain vuosina
2013 ja 2014. Laskentatapa ei vastaa ns.
virallista työttömyysasteen laskentaa, joten
sitä ei voi verrata
Tilastokeskuksen
julkaisemaan
työttömyysasteeseen.
Tässä esitetyt luvut ovat
kuitenkin keskenään
vertailukelpoisia.
Luonnontieteiden kand.
Filosofian maist. (luonnont.ala)
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Insinööri (ml.amk&rakennusarkkitehdit)
Lisensiaatti
Ekonomi, ylempi kk
Valtiot./yhteiskuntatiet. maist.
Tradenomi
Teologian koulutus (yl. korkeakoul.tutk.)
Diplomi-insinööri
Agronomi, maa- ja metsät. maist.
Arkkitehti
Sosionomi, sosiaalialan AMK
2013/9
Tohtori
Kasvatustieteiden maist.
2014/9
Oikeustieteen kand.
Farmaseutti
Lastentarhanopettaja
Lääkäri
Hammaslääkäri
0
1
2
Työttömät ilman lomautettuja; 12 kuukauden liukuva keskiarvo
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot, Tilastokeskus
25.9.2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 %
Työttömien määrän kehitys iän mukaan 2011–2014;
Korkeasti koulutetut, elokuu
Indeksi 2011/8=100
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2011/8
Alle 30-v. / 7578
30–39-v. / 14261
40–54-v. / 13700
55–59-v. / 4187
60–64-v. / 4271
2012/8
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita
Elokuun 2014 työttömien lukumäärät selitteen yhteydessä
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
26.9.2014
2013/8
2014/8
Työttömien määrän kehitys iän mukaan 2011–2014;
Muut kuin korkeasti koulutetut, elokuu
Indeksi 2011/8=100
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2011/8
Alle 30-v. / 64399
30–39-v. / 43017
40–54-v. / 71302
55–59-v. / 30165
60–64-v. / 34164
2012/8
Elokuun 2014 työttömien lukumäärät selitteen yhteydessä
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyys tilastot
26.9.2014
2013/8
2014/8
Työttömyyden kesto 2011–2014
0–12 vkoa
13–26 vkoa
Yli vuoden
27–52 vkoa
Alempi korkeakouluaste
2011
51
2012
2013
18
43
2014
14
18
16 596
2 927
15
18
17 556
3 139
21 463
4 191
25 168
5 706
17
49
19
40
19
18
Työttömien
lkm
Yli vuoden
työttömänä
olleiden lkm
20
19
23
Ylempi korkeakouluaste
2011
53
2012
17
52
2013
18
45
2014
18
41
14
16
16 273
2 649
14
17
17 569
2 918
21 268
4 040
23 348
5 550
17
17
19
18
24
Tutkijakoulutusaste
2011
39
2012
18
36
2013
20
32
2014
20
26
17
26
1 011
261
18
25
1 095
279
26
1 294
333
1 601
490
24
212 699
49 995
24
215 473
52 650
26
243 121
62 730
262 818
74 532
22
19
25
31
Muut kuin korkeasti koulutetut
2011
44
2012
17
42
2013
17
38
2014
16
16
18
35
19
17
19
28
%
0
10
Tilanne kunkin vuoden heinäkuussa
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Työolot ja työurat
Akavaaka osa 2
Akavaaka osa 2 - Työolot ja työurat

Akavalaiset tekevät keskimäärin yli 41 työtuntia viikossa
 Ylitöiden tekeminen on yleisempää akavalaisilla kuin muilla
palkansaajailla
 Yhdeksän prosenttia akavalaisista ei saa korvausta tekemästään
ylityöstä

Kiire kuormittaa akavalaisia
 Yli 40-vuotiaista naisista 58 prosenttia koki työssään henkistä
hyvinvointia haittaavaa kiirettä ja työpainetta
 Akavalaisista naisjohtajista 63 prosenttia koki työssään hyvinvointia
haittaavaa kiirettä ja työpainetta
 Kiirettä ja työpainetta kokeneille tuli 9,8 sairauspäivää vuodessa

Kolmannes akavalaisista arvioi jäävänsä eläkkeelle yli 65-vuoitaana
 Työurat pidentyvät kehittämällä työelämän laatua ja lisäämällä
joustavuutta
Akavalaisten viikkotyöaika 2013
Jakauma, Keskimäärin
%
tuntia viikossa
25
Fraktiilit
mediaani
75
Kaikki
100
41,1
38,0
39,0
43,0
Miehet
53
41,9
38,0
40,0
45,0
Naiset
Työnantaja
47
40,2
38,0
38,0
42,0
Yksityinen
54
41,7
38,0
40,0
45,0
Valtio
15
41,4
37,0
38,0
41,0
Kunta
Ammattiryhmä
32
39,8
37,0
38,0
42,0
Johtajat ja ylimmät virkamiehet
17
45,1
40,0
43,0
48,0
Erityisasiantuntijat ilman opetusalaa
39
40,8
38,0
38,0
41,0
Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat
22
38,4
35,0
38,0
40,0
Asiantuntijat
17
40,5
38,0
38,0
42,0
Kaikki muut
5
43,8
38,0
38,0
40,0
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat
Lähde: Tilastokeskus: Työvoimatutkimuksien 2013 aineisto
Ylityötä tekevät palkansaajat 2013
Korvaukseton ylityö
Korvattu ylityö
Kaikki palkansaajat
3
15
Akavalaiset
18
8
Muut palkansaajat
7,4
15
2
Ylityötunnit
keskimäärin
t/viikko
Sekä korvaamaton että korvattu ylityö
24
15
7,7
17
7,4
Akavalaiset palkansaajat
Miehet
10
Naiset
13
7
23
8,3
17
25
7,0
Työnantaja
Valtio
12
Yksityinen
13
9
Kunta
26
14
5
8,5
25
16
8,3
22
6,0
Kaikki palkansaajat
Sosioekonominen asema
Ylempi toimihenkilö
8
15
Työntekijä 0
Alempi toimihenkilö 1
0
5
24
16
16
15
16
10
15
7,7
9,2
5,7
20
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat, jotka olivat tutkimusviikolla työssä vähintään viitenä päivänä.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
8.7.2014
25
30
%
Hyvinvointia työssä haittaavat tekijät sukupuolen ja iän
mukaan: akavalaiset palkansaajat
Kiire ja työpaine
Kaikki yhteensä
Väkivalta tai sen uhka
32
6
1
30–30-vuotiaat
43
8
3
40–64-vuotiaat
2
Alle 30-vuotiaat
53
10
6
Miehet yhteensä
48
9
5
Alle 30-vuotiaat
Häirintä tai kiusaaminen
42
4
26
1
1
30–30-vuotiaat
40–64-vuotiaat
36
5
1
2
47
4
Naiset yhteensä
Alle 30-vuotiaat
10
0
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
11.8.2014
50
11
6
40–64-vuotiaat
37
11
2
30–30-vuotiaat
53
14
8
10
58
16
20
30
40
50
60
70 %
Hyvinvointia työssä haittaavat tekijät sukupuolen ja
ammattiryhmän mukaan: akavalaiset palkansaajat
Kiire ja työpaine
Väkivalta tai sen uhka
Miehet yhteensä
42
4
2
Johtajat ja ylimmät virkamiehet
52
2
2
Erityisasiantuntijat ilman opetusalaa
1
37
2
Opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat
42
13
4
Asiantuntijat
41
3
2
Muut
38
3
Naiset yhteensä
53
14
8
Johtajat ja ylimmät virkamiehet
63
7
7
Erityisasiantuntijat ilman opetusalaa
10
Asiantuntijat
50
12
5
Opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat
2
0
60
16
45
21
8
Muut
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
8.8.2014
Häirintä tai kiusaaminen
32
10
10
20
30
40
50
60
70 %
Akavalaisten sairauspoissaolot ja työhyvinvointi 2013
Kaikki
Ne, joilla ei työvyvinvointa
haittaavia henkisiä haittoja*
Ne, joilla kiirettä ja
työpainetta
Ne, joilla väkivaltaa Ne, joilla häirintää tai
tai uhkaa
kiusaamista
Sairauspäivät
vuodessa
Osuus, %
Sairauspvt
vuodessa
Osuus, %
Sairauspvt
vuodessa
Osuus, %
Sairauspvt
vuodessa
Osuus, %
Sairauspvt
vuodessa
Kaikki
6,8
50
4,2
48
9,8
9
11,0
5
16,3
Miehet
4,0
57
2,5
42
6,2
4
…
2
12,7
Naiset
9,4
42
6,4
53
12,6
14
13,9
8
17,0
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat
Työvoimatutkimuksessa kysytty sairauspäivät viikossa, tässä yhteydessä korotettu vuositasolle
*) Tässä tarkoitetaan annettuja kolmea haittaa: Kiire ja työpaine, väkivalta tai sen uhka, häirintä tai
kiusaaminen.
…= havaintoja on liian vähän luotettavan tiedon esittämiseksi
Työvoimatutkimuksessa kysytään tutkimusviikon sairauspäivät, jotka on korotettu vuositasolle
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2013 aineisto
Akavalaisten arvio omasta eläkeiästään 2014
Alle 63-vuotiaana
63-vuotiaana
64–65-vuotiaana
Yli 65-vuotiaana
9
17
42
Kaikki
11
17
42
Miehet
17
41
Naiset 7
Ikäryhmä
39
Alle 35-vuotiaat 4 5
8
15
43
35–50-vuotiaat
14
30
Yli 50-vuotiaat
Työnantaja
15
9
39
Valtio
8
19
43
Kunta
9
17
45
Yksityinen
Ammattiryhmä
17
29
Johtajat 5
47
Opetusalan asiantuntijat 5 2
25
30
Liike-elämän ja hallinnon alan asiantuntijat 6
16
51
Yhteiskunta- ja lainopillisen alan asiantuntijat 3
12
17
42
Tekniikan ja luonnontietellisen alan asiantuntijat
16
11
47
Terveydenhuollon asiantuntijat
11
20
48
Sosiaalialan asiantuntijat
0
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
20
40
32
29
35
Arvioitu
eläkeikä,
keskiarvo
65,0
65,2
64,9
Vastaajien
lukumäärä
932
495
437
66,3
65,2
64
183
471
278
64,4
65,1
65,1
65
301
416
64,6
64,7
65,2
66,1
65,5
65,7
64,5
85
50
50
150
227
32
201
52
34
42
14
37
31
30
48
46
39
30
29
26
21
60
80
100
%
Akavalaisten arvio omasta eläkeiästään 1997–2014
1997
61,2
2001
61,3
2004
62,0
2008
62,8
2010
63,2
2013
63,9
2014
65,0
58
59
60
61
62
63
64
Lähteet: Akavan työmarkkinatutkimukset 1997–2004; Tilastokeskus, Työolotutkimuksen aineisto 2008; Akavan TNS Gallupilla teettämät
mielipidekyselyt 2010–2014
4.9.2014
65
Vuotta
Jatkaisivatko akavalaiset työelämässä 63 ikävuoden
jälkeen, jos he saisivat lisää vuosilomaa tai muuta
vapaa-aikaa?
Varmasti
Luultavasti
Kaikki
24
Miehet
En osaa sanoa
Luultavasti ei
43
9
30
Naiset
41
20
7
45
Vastaajien
lukumäärä
Varmasti ei
10
17
7
932
13
10
437
20
5
495
4
183
5
471
Ikäryhmä
Alle 35-vuotiaat
22
35–50-vuotiaat
24
Yli 50-vuotiaat
26
0
46
9
48
32
20
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
40
19
10
8
60
22
13
278
13
80
100 %
Mitä akavalaiset pitävät työssä jaksamisen kannalta
tärkeänä?
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
En osaa sanoa
Ei erityisen tärkeää
Vaikutusmahdollisuus omaan työhön
Ei lainkaan merkitystä
57
Joustavammat työajat
38
50
Varmuus työpaikan säilymisestä
13
42
56
1 6 1
33
Johtamis- ja esimiestyön parantaminen
42
46
Kiireen vähentäminen
42
43
2
8
2
9
1
1
11
1
2
12
1
2
Työympäristön parantaminen
37
Mahdollisuus osa-aikatyöhön
37
45
2
14
2
Mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen
38
44
3
14
2
16
1
Työterveyshuollon kehittäminen
31
Mahdollisuus vuorottelu- tai sapattivapaaseen
51
34
Kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen
47
23
Työtehtävien muuttaminen
39
11
0
5
43
18
Palkan lisääminen
2
48
23
Koulutusmahdollisuuksien parantaminen
2
43
26
Työmäärän vähentäminen
Lähde: Akavan eläkeasennekysely 2013
48
39
20
40
19
2
28
4
4
29
3
33
39
60
3
2
2
5
18
4
6
80
100 %
Palkat ja verotus
Akavaaka osa 3
Akavaaka osa 3 – Palkat ja verotus

Palkat paranevat iän ja koulutuksen karttuessa
 Akavalaisten miesten kokonaisansiot 4 820 euroa ja naisten 3 860
euroa kuukaudessa
 Tulospalkkiot nostavat miesten ansioita
 Korkeasti koulutetut ovat jääneet jälkeen ansiokehityksessä

Suomalaisten palkat parantuneet, ostovoimassa on vielä kurottavaa
 Korkea hintataso nakertaa suomalaisten ostovoimaa

Työttömyysturvan heikennykset kohdistuvat akavalaisiin työttömiin
 Taitteet leikkaavat ansiosidonnaisia päivärahoja
Kokonaisansiot 2013
Akavalaiset
keskimäärin e/kk
Kaikki palkansaajat
keskimäärin, e/kk
Sukupuoli
Miehet
Naiset
4 820
3 860
3 680
2 990
Työnantajasektori
Valtio
Kunta
Yksityinen
4 550
3 910
4 540
3 740
3 010
3 430
Kaikki
4 310
3 330
Kokoaikaiset palkansaajat. Kokonaisansiot sisältävät tulospalkkiot.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
Tulospalkkiot 2013
Tulospalkkiot saajaa kohden e/kk
Miehet
Kaikki
18
Kaikki palkansaajat
15
Naiset
Miehet
Naiset
240
300
170
400
460
280
470
500
390
160
170
140
10
10
10
22
21
Akavalaiset
Kaikki
29
15
Työnantaja
32
Yksityinen
24
37
6
6
6
Valtio
8
Kunta
8
0
10
40
30
20
10
Tulospalkkioita saavien osuus, %
Kokoaikaiset palkansaajat .Lähde: Tilastokeskus, palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
50
Luontoisedut 2013
Luontoisedut saajaa kohden e/kk
Kaikki
Miehet
Naiset
28
31
26
Kaikki palkansaajat
49
Akavalaiset
57
Kaikki
Miehet
Naiset
130
160
90
130
170
90
160
180
120
60
40
50
40
60
60
42
Työnantaja
62
Yksityinen
70
49
7
7
7
Valtio
39
Kunta
35
41
0
Kokoaikaiset palkansaajat.
Lähde: Tilastokeskus, palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
10
20
30
40
50
60
Luontoisetuja saavien osuus, %
70
Kokonaisansioiden hajonnat 2013
(ilman tulospalkkioita)
Desiili 10
2 590
Akavalaiset
Desiili 10
2 080
Kaikki palkansaajat
1500
2000
Kokoaikaiset palkansaajat.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
Desiili 90
6 340
3 830 mediaani
Desiili 90
4 860
2 930 mediaani
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
€/kk
Akavalaisten kokonaisansiot työnantajan ja
iän mukaan 2013
Euroa/kk
Kunta
Valtio
Yksityinen
Kaikki
5500
5500
5250
5250
5000
5000
4750
4750
4500
4500
4250
4250
4000
4000
3750
3750
3500
3500
3250
3250
3000
3000
2750
25– 34
45– 54
35– 44
Ikäryhmä
Kokoaikaiset palkansaajat. Kokonaisansiot sisältävät tulospalkkiot.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
2750
55– 64
Palkansaajien kokonaisansiot koulutusasteen ja
sukupuolen mukaan 2013
Kaikki
Miehet
Henkilöiden määrä
tilastossa (1000)
Kaikki Miehet
Naiset
Naiset
3 330
3680
2990
Kaikki yhteensä
1 389
686
703
150
91
58
588
320
268
4050
200
68
131
4070
224
101
123
206
93
113
22
12
10
2 790
3020
2420
Perusaste
2 840
3140
2490
Keskiaste
3 400
Alin korkea-aste
3050
3 500
Alempi korkeakouluaste
3030
4 630
Ylempi korkeakouluaste
4170
5200
5 510
5800
5140
Tutkijakoulutusaste
0
1000
Kokoaikaiset palkansaajat. Kokonaisansiot sisältävät tulospalkkiot.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2013
22.10.2014
2000
3000
4000
5000
6000 €/kk
Kokonaisansioiden kehitys 2006–2013
Korkeasti koulutetut
Kaikki palkansaajat
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2006
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2007
2008
2009
Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Kokoaikaiset palkansaajat . okonaisansiot sisältävät tulospalkkiot.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2006–2013
22.10.2014
2010
2011
2012
2013
Suomen palkkataso suhteessa EU15-maiden
palkkatasoon 2006 ja 2010
2006
Bruttopalkat:
2010
99
Kaikki
113
86
Erityisasiantuntijat
102
Ostovoimakorjatut palkat:
86
Kaikki
99
76
Erityisasiantuntijat
90
0
20
40
60
80
100
120
EU15-maiden palkkataso = 100
Kokoaikatyössä olevien tuntipalkat.
Lähde: Eurostat, Structure of Earnings Survey 2010 sekä oma laskelma
16.9.2013
Ansio- ja sairauspäiväraha työttömyyttä tai sairautta
edeltävän palkkatason mukaan 2014, e/kk
Ansio - tai sairauspäiväraha e/kk
Sairauspäiväraha
Ansiopäiväraha (työttömyyspäiväraha)
3 500
3500
3250
Keskivertoakavalainen
3000
3 000
2750
2 750
2500
2 500
2250
2 250
2000
2 000
1750
1 750
1500
1 500
1250
1 250
1000
1 000
750
750
500
500
250
250
0
0
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Bruttopalkka ennen työttömyyttä tai sairautta, e/kk
46
3 250
Lähde: Akavan laskelma
13.6.2013
Esimerkkejä työttömyysturvalain muutoksen vaikutuksesta
2015
Työttömyyttä
edeltävä palkka,
euroa/kk
Nykyinen tilanne
Ehdotuksen mukainen
Vaikutus,
euroa/kk
2 000
3 000
4 000
5 000
Päiväraha 2015, euroa/kk*
1 249
1 249
1 680
1 680
2 014
1 932
2 205
2 123
-82
-82
2 000
3 000
4 000
5 000
Korotettu päiväraha 2015, euroa/kk**
1 491
1 400
2 113
1 950
2 629
2 340
2 988
2 675
-91
-163
-289
-313
*) Ehdotuksen mukaan ansiopäivärahan taitekohta laskee 3 443 eurosta 3 115 euroon.
**) Korotettua ansiopäivärahaa maksetaan pitkän työhistorian (20 vuotta) perusteella tai työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 15.9.2014
10.10.2014
Akavaaka osa 3 – Palkat ja verotus

Veroratkaisut vuodelle 2015 kasvattavat progressiota
 Vuoden 2014 verotuksen mukaan 2 125 euron palkkatasolla verot
vievät lisäansioista 45 prosenttia

Akavalaiset maksavat kolmanneksen veroista ja maksuista
 Akavalaiset maksavat lähes puolet valtion ansiotuloverosta

Keskituloisen verotus on Suomessa ankaraa
 Tulojen kasvaessa tuloveroaste nousee Suomessa nopeammin
kuin muualla Euroopassa

Verojen korottaminen huono vaihtoehto julkisen talouden
tasapainottamiseksi
 Akavalaiset tinkisivät tarvittaessa julkisten palvelujen laajuudesta, ei
laadusta
Palkansaajien rajaveroprosentit ja
tuloveroasteet 2014 ja 2015 (arvio)
Rajavero 2014
Rajavero 2015
Tulovero 2014
Tulovero 2015
Raja- ja tuloveroaste, %
65
65
60
Rajavero
55
verojen osuus tulonlisäyksestä
60
55
50
50
45
45
40
40
35
35
Tulovero
30
verojen osuus tuloista
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000
Bruttopalkka e/kk, ansiotaso muuttumaton
Lähteet: Valtiovarainministeriö, Akavan omat laskelmat
22.9.2014
Akavalaisten osuudet palkansaajista,
palkoista ja veroista 2012
Akavalaiset
Palkansaajien lkm (1,7 milj)
Muut palkansaajat
21
Palkkasumma (68,1 mrd e)
79
29
Verot ja maksut (20,5 mrd e)
71
33
67
Verolajeittain:
Valtion ansiotulovero (3,8 mrd e)
46
54
Kunnallisvero (10,6 mrd e)
31
69
Työntekijöiden eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksu (4,1 mrd e)
29
71
0
20
40
60
Vähintään 6 kk kokoaikatyössä olleet palkansaajat, joiden ansio ylittää 6618 euroa vuodessa. Veroissa ja maksuissa ovat mukana myös
kirkollisvero, sairaanhoito- ja päivärahamaksut sekä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut,
Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilaston palveluaineisto 2012
15.8.2014
80
100 %
Palkansaajien keskimääräinen tuloverotus Suomessa ja
joissakin Euroopan maissa 2013
%
50
48
50
Akavalaisten jakauma:
46
25
05
46,8 48
50
75
Mediaani
44
46
95
44
Suomi
42
42
40
42,1
37,1
38
38
36
32
36
Muut Euroopan
maat *)
34
35,1
30,7
34
32
30
30
28
28
29,8
24,6
26
26
24
24
22
20
18
16
40
22
23,0
20
Kaikkien palkansaajien jakauma:
05
14
20 000
25
50
18
95
75
16
14
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 00 0
110 00 0
Vuosiansio 2013, euroa
*) Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Tanska; Viro ei mukana
Yhden hengen talous
Lähde: Veronmaksajat, Kansainvälinen palkkavertailu 2013; Tilastokeskus; Tulonjakotilaston palveluaineisto 2012, oma laskelma
15.9.2014
120 00 0
130 00 0
Palkansaajien tuloveroaste
5 000 e/kk ansaitsevilla 2013
Italia
46,9
Belgia
46,7
Saksa
42,6
Itävalta
38,4
Tanska
37,9
Suomi
37,1
Alankomaat
36,9
Ranska
34,5
Espanja
32,4
Ruotsi
32,4
USA
28,7
Norja
28,1
Britannia
27,3
Australia
23,1
Japani
22,8
Viro
22,4
Sveitsi
16,7
%
0
5
10
Yhden hengen talous, vuositulo 62 500 euroa.
Lähde: Veronmaksajat, Kansainvälinen palkkavertailu 2013
10.1.2014
15
20
25
30
35
40
45
50
Eräitä vaihtoehtoja julkisen talouden tasapainottamiseksi
Vastaajan mielestä sopivin
Vastaajan mielestä huonoin
Akavalaiset (n=932)
Julkisten palveluiden tasossa ja laadussa
tingitään
Muut kuin akavalaiset (n=821)
4
35
7
27
13
13
35
33
Maksaisin huomattavasti enemmän erilaisia
veroja
0
1
16
16
Lakisääteinen eläkkeeni pienenisi
25
7
Alinta eläkeikärajaa (63) korotetaan 2
vuodella
18
12
33
33
4
Julkisten palvelujen laajuudesta tingitään
8
3
4
Julkisten palveluiden käyttämisestä peritään
korkeampia omavastuumaksuja
0
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
4.9.2014
25
28
%
10
20
30
40
50
0
10
20
30
%
40
50
Mitä veroja oltaisiin valmiita korottamaan ainakin jonkin
verran julkisen talouden tasapainottamiseksi?
Akavalaiset (n=932)
Muut kuin akavalaiset (n=821)
Haittaverot (esim. alkoholi, tupakka, makeiset)
Pääomatulovero
41
Polttoaineiden, sähkön yms. energiaveroja
Lahja- ja perintöverot
Kiinteistövero
9
18
18
18
15
16
15
12
Valtion ansiotulovero
Kunnallisvero
Arvonlisävero
4
3
4
Jokin muu vero
7
7
9
7
En ole valmis korottamaan mitään veroja
19
1
2
En osaa sanoa
0
Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto.
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
4.9.2014
19
9
Yritysverot
77
54
54
%
10
20
30
40
50
60
70
80
Koulutus
Akavaaka osa 4
Akavaaka osa 4 – Koulutus

Neljännes aikuisväestöstä on korkeasti koulutettuja
 Lähes viidenneksellä aikuisväestöstä ei ole peruskoulun jälkeistä
tutkintoa

Suoritettujen tutkintojen määrä on noussut,
uusien opiskelijoiden määrä laskenut
 Vuonna 2013 suoritettiin yhteensä 55 200 korkeakoulututkintoa
 Vuonna 2013 valmistui 1 700 tohtoria

Opinnoista suoriutuminen vaihtelee koulutusaloittain
 Puolet yliopisto-opiskelijoista suorittaa tutkinnon 5,5 vuodessa tai
nopeammin

Kolmannes akavalaisista ei osallistu työnantajan kustantamaan
koulutukseen
25–64-vuotiaat koulutusasteen mukaan 1975–2012
%
100
90
80
0,2
3
4
7
0,3
4
5
0,6
0,7
0,9
1
6
5
8
6
9
11
11
15
20
17
70
40
40
Tutkijakoulutusaste
13
70
Ylempi korkeakouluaste
60
Alempi korkeakouluaste
50
42
44
66
40
30
50
20
90
80
38
50
100
13
16
30
60
30
9
%
34
10
20
29
24
18
0
10
0
1975
1985
Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakennetilasto
1995
2000
2005
2012
Alin korkea-aste
Keskiaste
Perusaste
Uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa 2008–2013
Yliopistot
1000 henkilöä
38,2 *
40
29,1
30
28,5
23,8
20,2
19,6
30,3
29,4
26,3
26,0
20,3
20,2
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ammattikorkeakoulut
1000 henkilöä
40
39,5
38,2
37,0
38,8
30
21,8
21,9
21,0
38,3
22,9
37,5
23,9
24,8
20
10
0
2008
2009
2010
Uudet opiskelijat
2011
2012
Suoritetut tutkinnot
Ammattikorkeakoulututkinnoissa mukana nuoret, aikuisopiskelijat ja ylemmät tutkinnot.
*) Suuri määrä johtuu vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta, joka kannusti opiskelijoita valmistumaan siirtymäajan puitteissa.
Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot
16.10.2014
2013
Uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa 2013
Uudet opiskelijat
Osuus, %
Suoritetut tutkinnot
Osuus, %
Alempi korkeakoulututkinto
17 244
65,5
13 157
43,4
Ylempi korkeakoulututkinto
6 507
24,7
14 603
48,2
Lääkärien erikoistumiskoulutus
677
2,6
653
2,2
Lisensiaatintutkinto
68
0,3
179
0,6
Tohtorintutkinto
1 830
7,0
1 730
5,7
Yliopistot yhteensä
26 326
100,0
30 322
100,0
Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus
27 593
73,6
18 860
75,9
Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus
6 624
17,7
4 025
16,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
3 294
8,8
1 948
7,8
Ammattikorkeakoulut yhteensä
37 511
100,0
24 833
100,0
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteensä
63 837
Yliopistot/koulutusaste
Ammattikorkeakoulut/koulutustyyppi
Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot
16.10.2014
55 155
Yliopistokoulutuksen viiden ja puolen vuoden
läpäisyasteet koulutusaloittain 2012
Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
49
Koulutusalat yhteensä
21
Humanistinen ja kasvatusala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
59
28
59
Kulttuuriala
27
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
54
15
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
54
27
Luonnonvara- ja ympäristöala
35
12
Tekniikan ja liikenteen ala
14
Luonnontieteiden ala
34
31
11
0
Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot
61
24
20
40
60
%
Ammattikorkeakoulutuksen neljän ja puolen vuoden
läpäisyasteet koulutusaloittain 2012
Koulutusalat yhteensä
43
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
64
Humanistinen ja kasvatusala
50
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
48
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
45
Kulttuuriala
38
Luonnonvara- ja ympäristöala
29
Luonnontieteiden ala
28
Tekniikan ja liikenteen ala
27
0
Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot
20
40
60
%
Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus 18 vuotta
täyttäneistä opiskelijoista 2012
Kaikki opiskelijat (18 vuotta täyttäneitä 578 900)
54
Lukiokoulutus (45 600)
28
Ammatillinen koulutus (224 500)
53
Ammattikorkeakoulutus (139 800)
57
Yliopistokoulutus (169 040)
58
0
Lähde: Tilastokeskus, Koulutustilastot
20
40
60
%
Akavalaisten osallistuminen työnantajan kustantamaan
koulutuksen vuonna 2013
Ei osallistunut
Alle kolme päivää
Kaikki
Vähintään kolme päivää
32
Miehet
Naiset
Ikäryhmä
Alle 35
35–50
Yli 50
Ammattiryhmä
Johtajat
Yhteiskunta-alan ja lainopillisen alan asiantuntijat
Tekniikan ja luonnontieteiden alan asiantuntijat
Liike-elämän ja hallinnon alan asiantuntijat
Opetusalan asiantuntijat
Sosiaalialan asiantuntijat
Terveydenhuollon alan asiantuntijat
Työnantaja
Valtio
Kunta
Yksityinen
21
37
48
21
27
52
38
24
51
18
31
7
34
41
22
53
26
13
58
20
68
12
77
43
13
17
66
25
20
5,1
5,2
4,3
39
21
31
0
45
25
24
4,7
5,4
4,7
4,6
4,0
4,8
7,0
48
47
11
47
21
16
5,3
4,8
4,6
39
21
34
4,7
4,9
42
21
28
Koulutuspäivien
lukumäärä,
keskiarvo*
4,8
40
44
60
*Keskiarvo on laskettu niiltä, jotka osallistuivat vuoden 2013 aikana työnantajan kustantamaan koulutukseen.
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
80
100 %
Akavalaisten koulutustarpeet seuraavien
kahden vuoden aikana
Oman alan lyhytkestoista, osaamista ylläpitävää, päivittävää,
täydentävää koulutusta
79
Ammatin vaihtoon tähtäävää tutkintoon johtavaa tai muuta
koulutusta
4
Oman alan tai omaa alaa sivuavaa tutkintoon johtavaa
koulutusta
3
Pitkäkestoista koulutusta omalta alalta
2
Minulla ei ole tarvetta lisäkoulutukseen
8
Muuta koulutusta
2
En osaa sanoa
3
0
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
20
40
60
80
100 %
Perustiedot akavalaisista
Akavaaka osa 5
Akavaaka osa 5 – Perustiedot akavalaisista

Akavalaisia lähes 600 000
 Neljännes akavalaisista on alle 30-vuotiaita ja yli puolet naisia

Akavalaiset ovat tyytyväisiä jäsenyyteensä ammattiliitossa
 Kolme neljästä akavalaisesta on valmis suosittelemaan
ammattiliittonsa jäsenyyttä
Akavan jäsenmäärän kehitys 2000–2014
1 000 jäsentä
600
500
400
300
200
424
436
375
391
409
448
2000
2001
2002
2003
2004
2005
461
2006
486
498
2007
2008
547
553
566
580
585
537
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
0
67
Lähde: Akavan jäsenliittojen ilmoitukset
24.9.2014
Opiskelijat ja nuoret aikuiset Akavassa 2010–2014
2010
2011
2012
2013
2014
101 400
102 000
105 600
109 800
109 600
38 600
40 400
36 700
33 600
39 700
"Nuoret" yhteensä
140 000
142 300
142 200
143 400
149 300
"Nuorten" osuus
kokonaisjäsenmäärästä, %
26 %
26 %
25 %
25 %
26 %
Opiskelijajäsenet
Alle 30-vuotias työvoima
68
Lähde: Akavan jäsenliittojen ilmoitukset
17.10.2014
Palkansaajajärjestöjen jäsenmäärien kehitys
1970–2014
SAK (1 027 000)
STTK+TVK
1970
STTK (567 000)
Akava (585 000)
70
1980
2000
2010
47
2014
47
0
5
10
15
20
25
14
29
51
31
40
45
50
55
60
2 092
25
26
35
1 879
18
28
30
1 624
10
26
57
931
5
26
64
1990
Henkilöinen määrä
palkansaajakeskusjärjestöissä
(1 000 )
2 204
27
65
70
75
80
85
2 179
90
95 100
%
Selitteiden yhteydessä sulkeissa vuoden 2014 kokonaisjäsenmäärät, joissa mukana myös työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja vapaajäsenet.
Lähde: Palkansaajakeskusjärjestöjen kustannustenjako
25.9.2014
Suosittelisiko akavalaisen liiton jäsen ammattiliittonsa
jäsenyyttä ystävilleen tai tuntemilleen henkilöille?
Kyllä
Ei osaa sanoa
Ei
Vastaajien
lukumäärä
Kaikki
74
15
11
927
Naiset
75
14
10
493
Miehet
74
12
434
15
Ikäryhmä
Alle 35-vuotiaat
70
15
183
35–50-vuotiaat
75
14
10
471
Yli 50-vuotiaat
75
15
9
274
0
70
15
20
Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014
24.9.2014
40
60
80
100 %
Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2014
Agronomiliitto
Akavan Erityisalat
Akavan Yleinen Ryhmä AYR
5 930
27 934
765
Suomen Ekonomit*
50 556
Suomen Eläinlääkäriliitto
2 491
Suomen Farmasialiitto
7 716
6 964
Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl
1 963
Suomen Hammaslääkäriliitto
Driftingenjörsförbundet i Finland
3 338
Suomen Lakimiesliitto
15 743
24 597
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
10 097
Suomen Lääkäriliitto
Insinööriliitto IL
69 269
Suomen Psykologiliitto
6 610
Kirkon Akateemiset AKI
5 790
Suomen Puheterapeuttiliitto
1 472
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT
1 160
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
7 275
KTK Tekniikan Asiantuntijat
9 540
Suomen Työterveyshoitajaliitto
1 816
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL
7 932
Tekniikan Akateemiset TEK
Metsänhoitajaliitto
2 613
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat
1 167
26 349
Tieteentekijöiden Liitto
6 762
120 838
Tradenomiliitto TRAL
29 064
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Professoriliitto
2 405
Upseeriliitto
Päällystöliitto
4 220
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
*) Uusi nimi 1.1.2015 alkaen
Lähde: Akavan jäsenliittojen ilmoitukset 1.1.2014
22.10.2014
23 176
2 408
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
Yhteensä
74 334
6 040
11 950
4 729
585 013
Perustietoa työvoimaan kuuluvista akavalaisista 2014
Päätoimi
Kokoaikatyö
Osa-aikatyö
Yrittäjä
Työtön
Yhteensä
Ammattiryhmä
Johtajat ja ylimmät virkamiehet
Erityisasiantuntijat ilman opetusalaa
Opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat
Asiantuntijat
Muut tehtävät
Yhteensä
Ikäjakauma
Alle 30-vuotiaat
30–39-vuotiaat
40–49-vuotiaat
50–59-vuotiaat
Yli 59-vuotiaat
Yhteensä
Kaikki (100 %)
Miehet (48 %)
Naiset (52 %)
85 %
6%
5%
4%
100 %
87 %
3%
5%
5%
100 %
83 %
9%
4%
3%
100 %
16 %
37 %
25 %
17 %
5%
100 %
22 %
43 %
13 %
17 %
5%
100 %
10 %
31 %
36 %
18 %
5%
100 %
10 %
29 %
27 %
25 %
9%
100 %
9%
28 %
27 %
26 %
10 %
100 %
10 %
29 %
28 %
25 %
8%
100 %
*-merkityt tiedot koskevat kokoaikatyössä olevia, muut tiedot työvoimaan kuuluvia
Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2013 ja palkkarakennetilasto 2013; Akavan jäsenliittojen ilmoitukset 1.1.2014
22.10.2014
Jatkuu 
 jatkoa perustietoa…
Kokoaikatyössä olevat:
Kaikki
Miehet
Naiset
Määräaikainen palvelussuhde
13 %
9%
16 %
9,6
9,6
9,6
Kokonaisansiot 2013 (sis. tulospalkkiot), €/kk
4 310
4 820
3 860
Tulospalkkioiden saajien osuus
21 %
29 %
15 %
400
460
280
49 %
57 %
42 %
Luontoisedut saajaa kohden, €/kk
130
170
90
Kokonaistyöaika, h/vko
41,1
41,9
40,2
Ylitöitä tehneiden osuus
24 %
23 %
25 %
Vähintään 48 tuntia viikossa työskentelevien osuus
Henkilöiden osuus, jotka eivät saaneet lainkaan
korvausta tehdystä ylityöstä
13 %
17 %
8%
35 %
43 %
27 %
Palvelusvuodet nykyisessä työpaikassa, keskimäärin
Tulospalkkiot saajaa kohden, €/kk
Luontoisetujen saajien osuus
*-merkityt tiedot koskevat kokoaikatyössä olevia, muut tiedot työvoimaan kuuluvia
Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2013 ja palkkarakennetilasto 2013; Akavan jäsenliittojen ilmoitukset 1.1.2014
22.10.2014
Akavaaka-julkaisussa käytettyjä lähteitä ja aineistoja

Akavan jäsenliitot

Akavan TNS-Gallupilla teettämä eläkeasennekysely 2013

Akavan TNS-Gallupilla teettämä mielipidekysely 2014

Eurostatin Structure of Earnings Survey 2010

Tilastokeskuksen Palkkarakennetilasto

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen vuosiaineistot 2008-2013

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen lisätutkimusaineisto 2013

Tilastokeskuksen Tulonjakotilaston palveluaineisto 2012

Tilastokeskuksen Koulutustilastot

TNS Gallupin Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot

Valtiovarainministeriö

Verohallituksen Verotilasto 2013

Veronmaksajien Kansainvälinen palkkavertailu 2013

similar documents