Bahagian Pendidikan Khas

Report
Di kala hati berbelah bagi
Antara keyakinan dan keraguan
Maka…,
Tatapilah dan renungilah..
Sinar mata dan raut wajah insan di hadapanmu
Pasti terungkai kekeliruan
Timbul rasa kesayuan pada sebuah rasa tanggungjawab
Siapa yang akan membela nasib mereka
Siapa yang akan pedulikan nasib mereka
Siapa yang akan merubah nasib mereka..
Tiada siapa rupanya
Hanya aku yang ada
Tuhan berikan aku kekuatan dan ketabahan
Kerana ini semua adalah amanah dan tanggungjawabku
UNTUK MEMENANGI
HATI MURID KITA PERLU ADA ;
ILMU
KEBERANIAN
KEIKHLASAN
TANYA PADA DIRI ADAKAH
ANDA MEMPUNYAI 3 FAKTOR DI ATAS?
' BERKERJALAH KERANA ALLAH
DAN UNTUK ALLAH '
UNIT SUKAN, KOKURIKULUM DAN SENI
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KPM
[Kementerian Pelajaran Malaysia]
BPKHAS
[Bahagian Pendidikan Khas]
CPPK
[Cawangan Program Pendidikan Khas]
SPK
[Sektor Pembangunan Kemanusiaan]
SKS
Unit Sukan,Kokurikulum&Seni
PEMANTAPAN
PELAKSANAAN
AKTIVITI GERAK KERJA
KOKURIKULUM
DI PPKI
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN
PEMANTAPAN
Pemantapan adalah perihal berkaitan dengan
PERBUATAN dan USAHA
Dalam memantapkan sesuatu proses agar ianya menjadi
mantap dan stabil dengan adanya
PENGAYAAN dan PENAMBAHBAIKAN
sejajar dgn berkembangnya sesuatu aktiviti itu.
AKTIVITI KOKURIKULUM
merupakan salah satu komponen
yang penting dalam proses
PEMBENTUKAN DIRI MURID ISTIMEWA
samaada di peringkat
RENDAH atau MENENGAH.
Kepelbagaian aktiviti kokurikulum juga adalah
sebahagian daripada pendidikan yang membantu
MEMANTAPKAN KEUPAYAAN dan POTENSI
yang bertindak juga sebagai TERAPI
bagi murid-murid berkeperluan khas di PPKI
APAKAH PEGANGAN
ATAU
PUNCA KUASA
TERHADAP
PELAKSANAAN
AKTIVITI KK DI PPKI ?
PERLU TAHU DAN FAHAM :
Program Pendidikan Khas Integrasi atau Percantuman yang
ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui
Jabatan Pendidikan Khas/Bahagian Pendidikan Khas di seluruh
negara yang di kawal selia oleh Jabatan Pelajaran Negeri
(Unit Pendidikan Khas/Sektor Pendidikan Swasta) dan Khas
serta PPD disetiap daerah yang mempunyai PPKI.
KONSEPNYA:
Perkongsian bersama kemudahan prasarana dan pentadbiran
bagi guru dan murid berkeperluan khas di sekolah tersebut.
RUMUSANNYA :
Apabila PPKI berada di bawah payung KPM maka dengan itu ianya
perlu dan wajib mengikuti apa-apa dasar yang telah ditetapkan oleh
pihak KPM berdasarkan AKTA PELAJARAN, PERATURAN,
SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT SIARAN dalam
melaksanakan agenda pendidikan negara yang diamanah dan
dipertanggungjawabkan kepada setiap warga pendidik termasuk
Pendidikan khas
YB Menteri Pelajaran mengarahkan supaya
Program Kokurikulum
dimantapkan dan penyertaan pelajar dalam pelbagai
aktiviti kokurikulum ditingkatkan termasuk muridmurid pendidikan khas.
YB Menteri/Minit Mesyuarat Pengurusan Pendidikan KPPM Bil: 3/2004
SENARIO PELAKSANAAN
AKTIVITI KK
DI PPKI
PELAKSANAAN SEDIA ADA DI PPKI
• Tidak menjalankan aktiviti KK spt.mana yang
di laksanakan di arus perdana.
• Salah faham di antara pelaksanaan aktiviti/program
semasa dan pelaksanaan aktiviti KK di PPKI.
• Matlamat KK kurang dititik beratkan.
• Tiada perancangan yang terancang untuk pelaksanaan
aktiviti GKK di PPKI.
• Sering mengikut keperluan semasa.
• Kurang melihat bakat&potensi murid.
• Aktiviti kurang menarik.
• Kehadiran murid tidak memuaskan.
• Rekod dan pelaporan tidak lengkap
• Pelaksanaan aktiviti KK di dalam waktu P&P.
• Kurang menginklusifkan murid-murid
berkeperluan khas dalam KK.
• Persatuan unit beruniform yang tidak didaftarkan.
• Aktiviti Inklusif KK Tidak Mengikut Prosedur.
• Kurang Menitik Berat Aspek Keselamatan.
• Ibubapa dan masyarakat kurang dilibatkan.
• Tidak ada penyeliaan pihak pentadbiran sekolah.
APAKAH
MASALAH/KEKANGAN
TERHADAP
PELAKSANAAN KK
DI PPKI ?
1. KEKURANGAN GURU.
2. KURANG KEMAHIRAN,PENGETAHUAN&PENGALAMAN
3. MASALAH TAHAP KECACATAN MURID-MURID
DAN KEPELBAGAIAN KECACATAN.
4. MASALAH KOMUNIKASI DENGAN PIHAK
PENTADBIR DI ARUS PERDANA.
5. BEBANAN TUGAS :
• Rutin kerja harian.
• Jawatan yang dipegang di arus perdana dlm.
kurikulum dan kokurikulum.
6. KEKURANGAN MAKLUMAT DAN PANDUAN
YANG DIPEROLEHI TTG. PLAKSANAAN KK
DARIPADA :
• Pentadbir sekolah.
• PPD.
• JPN
• BPK
PERUBAHAN PENDEKATAN TERHADAP
MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS
Pendekatan TRADISI yang menekankan kepada KECACATAN
DAN KETIDAKBOLEHAN murid itu sendiri.
Pendekatan BARU
difinisi murid-murid berkeperluan khas
Menekankan kepada
KEBOLEHAN, KEFUNGSIAN, KEMAHIRAN,
PERKEMBANGAN PENGUASAAN
DAN PENCAPAIAN murid-murid
tersebut dalam kemahiran-kemahiran
pengembangan
(development skill )
KONSEP PELAKSANAAN
AKTIVITI GERAK KERJA KOKURIKULUM
DI PPKI
Konsep pelaksanaan aktiviti kokurikulum
di PPKI adalah sama sepertimana yang
dilaksanakan di arus perdana berasaskan :
LIMA FASA TERAS UTAMA
PERANCANGAN
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN
PELAKSANAAN KK PPKI
PERLU DILAKUKAN
BERDASARKAN
KEPADA
SURAT PEKELILING 1/85
• Status menyertai KK adalah WAJIB
• 3 Bidang KK - wajib sertai KETIGATIGA bidang.
• Penyertaan SEMUA guru.
• KK boleh ditambah berdasarkan minat
dan kemudahan.
• Jenis KK diluar bilik darjah boleh
diperbanyakkan
(Sambungan)
• Mempunyai REKOD PENYERTAAN dan
penghargaan/insentif.
• KESELAMATAN MURID perlu diambil
kira.
• KK mesti diurus secara SISTEMATIK
(Perancangan, Pengelolaan, Penilaian,
Peruntukan dll)
• Peluang dibuka kepada KOMUNITI
membantu menjayakan KK.
BAGAIMANA
PELAKSANAAN
AKTIVITI GERAK KERJA KK
DILAKSANAKAN DI PPKI ?
PROSEDUR PELAKSANAAN SAMA
SEPERTIMANA YANG
DILAKSANAKAN DI ARUS PERDANA.
KAEDAH PELAKSANAAN :
BERSENDIRIAN
ATAU
DI INKLUSIFKAN
BERGANTUNG KEPADA :
JUMLAH BILANGAN MURID GURU,
TAHAP KEFUNGSIAN MURID
DAN
KEKUATAN GURU
DI PPKI.
MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID 25 ORANG
KE ATAS PERLU MENUBUHKAN JAWATANKUASA INDUK KK
DAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN KK SENDIRI.
MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID KURANG
25 ORANG PENGETUA/GURU BESAR PERLU
MEMASUKAN PENYELARAS PPKI DALAM
JAWATANKUASA KK SEKOLAH
CONTOH
JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM PPKI
PENGERUSI
PENGETUA/GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK KOKURIKULUM
SETIUSAHA
GPK PKHAS
BENDAHARI
KETUA KERANI SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA :
1. GPK HEM
2. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH
3. PENGERUSI PIBG
4. SETIAUSAHA PIBG
5. BENDAHARI PIBG
6. GURU PENDIDIKAN KHAS
7. GURU PENDIDIKAN KHAS
CONTOH
JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM PPKI
PENGERUSI
PENGETUA/GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK PKHAS
SETIUSAHA
KK PPKI
PENYELARAS
KELAB/PERSATUAN
PENYELARAS
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
PENYELARAS
1M 1S
KKJ
SENI BUDAYA
BAHASA MELAYU
PENGAKAP
PUTERI ISLAM
PBSM
PETANQUE
BADMINTON
FUTSAL
Aktiviti kegiatan kokurikulum di
harapkan akan dapat mewujudkan
PELUANG dan RUANG kepada muridmurid berkeperluan khas untuk
menunjukkan BAKAT dan POTENSI
ke arah mencapai kecemerlangan
diri di dalam bidang yang
diceburinya
JENIS GERAKERJA
KOKURIKULUM
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tunas Kadet Remaja Sekolah
Pancaragam Sekolah
AGENSI KERAJAAN
Kadet Bomba dan Penyelamat
Per.Kadet Bersatu Malaysia
Kor Kadet Polis
AGENSI BUKAN KERAJAAN
Pengakap
Bulan Sabit Merah
Pandu Puteri
Puteri Islam
Seni Bela Diri
KELAB DAN PERSATUAN
BERASASKAN MATA PELAJARAN
Persatuan Bahasa
Persatuan Bahasa Isyarat
Persatuan Kebudayaan
BERASASKAN PERKHIDMATAN
Kelab Keselamatan Jalanraya
Kelab Pembimbing Rakan Sebaya
Kelab Keceriaan Sekolah
BERASASKAN HOBI DAN REKREASI
Kelab Koir Sekolah
Kelab Permainan Tradisional
Kelab Pencinta Alam
BAGAIMANA NAK
TUBUHKAN KELAB DAN
PERSATUAN?
32
KATEGORI PENUBUHAN
• Mata Pelajaran yang diajar di sekolah
sebagaimana yang di-nyatakan dalam
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan ) 1997:
• Hobi dan rekreasi;
• 1Murid 1Sukan ;
• Badan beruniform; atau
• Apa-apa persatuan lain yang diluluskan
oleh Pendaftar.
33
PENUBUHAN
KELAB / PERSATUAN BADAN BERUNIFORM
ADAKAN MESYUARAT PENAJA
TULIS SURAT PERMOHONAN PENUBUHAN DARI
GPK KHAS/PENYELARAS KEPADA PENDAFTAR (PENGETUA/GB)
TERIMA SURAT KELULUSAN DARI PENGETUA/GURU BESAR
TERIMA SURAT PELANTIKAN DARI PENGETUA/GURU BESAR
KEPADA GPK PKHAS/PENYELARAS
PENUBUHAN
PERSATUAN BADAN BERUNIFORM
AGENSI BUKAN KERAJAAN
Untuk pendaftaran Pasukan Pengakap PPKI
tidak perlu di daftarkan secara berasingan.
Pendaftaran boleh dimasukkan
sekali di bawah Persatuan Pengakap Sekolah
SENI BELA DIRI
Apa jua jenis persatuan atau kegiatan
seni bela diri yang ingin atau sedang
mengembangkan kegiatan di peringkat
sekolah perlulah terlebih dahulu berdaftar
dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan
merujuk :
•
•
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 2000,
Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah
PELANTIKAN PERSONEL LUAR
•
Membuat tawaran sebagai jurulatih luar.
•
Memanjangkan permohonan kepada Jabatan Pelajaran
Negeri untuk mendapat kelulusan.
• Memeterai persefahaman berkaitan;
• Bayaran
• Jadual latihan
• Kehadiran guru
• Kehadiran jurulatih
• Maklumat jurulatih
MENGAPA PERLU DAFTAR ?
BERGERAK SECARA SAH
DIIKTIRAF OLEH BADAN INDUK
DAN KPM/ SEKOLAH
DAPAT KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN
DAPAT MENYERTAI PROGRAM
ANJURAN BADAN INDUK
JIKA TIDAK DAFTAR
1. Bergerak secara haram
2. Tidak diiktiraf oleh Badan Induk
Dan sekolah
3. Tiada pihak brt/jawab
Jika berlaku kemalangan
KEHADIRAN MURID DALAM
KOKURIKULUM
MINIMUM PERJUMPAAN SEPANJANG TAHUN
PBB
18 KALI
KELAB/ PERSATUAN
12 KALI
1MURID 1SUKAN
SEPANJANG
TAHUN
CONTOH TAKWIM TAHUNAN
BULAN
MINGGU/
TARIKH
Januari
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Okotber
November
AKTIVITI
CATATAN/
TINDAKAN
Pendaftaran Kelab/Persatuan
Pendaftaran Ahli
Suai Kenal Antara Ahli Pengakap
Penyusunan Organisasi
Tanggungjawab Ahli
Dasar Berpengakap
Peraturan dan Undang-Undang
Bendara
Pengetua/GuruBesar/
Pemakaian Lencana
GPK KOKO/
Lagu Kebaangsaan
GPK PKhas
Lagu Negeri
Simpulan dan Ikatan
Pengurusan
Perjumpaan Pek/Terup
Istiadat Perlantikan
Kemahiran Berpengakap
Mesyuarat Agung
Pertolongan Cemas
Membaca Peta
Pengembaraan
Kawad Kaki
Perkhemahan Perdana/ Hari Kokurikulum
AKTIVITI MINGGUAN
• Aktiviti mingguan ditetapkan mengikut masa
yang ditetapkan setiap minggu
• Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau
perjumpaan perlu dimaklumkan kepada
Penolong Kanan Kokurikulum/ Penjaga
• Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan
perjumpaan sekurang-kurangnya 18 kali
SEPANJANG tahun.
TATACARA PELAKSANAAN
AKTIVITI MINGGUAN
•
BUAT HEBAHAN PERJUMPAAN MINGGUAN
•
SEDIAKAN PERANCANGAN DAN JADUAL AKTIVITI
•
WUJUDKAN AKTIVITI MENYERONOKKAN
•
REKOD KEHADIRAN MURID DAN GURU
•
BERI PENGGALAKAN KEHADIRAN
•
SEDIAKAN LAPORAN MINGGUAN
BUKU LAPORAN
PERSATUAN / KELAB
Laporan mestilah ditulis oleh murid setiap kali perjumpaan
diadakan dan disahkan oleh guru penasihat.
Buku laporan mesti dihantar ke pejabat setiap minggu untuk
disemak oleh pentadbir.
Guru penasihat bertanggungjawab mengemukakan buku
laporan apabila diminta
Maklumat dalam buku laporan mestilah sentiasa dikemaskini.
PENGIKTIRAFAN
DAN
PENGHARGAAN
• Sijil-sijil penghargaan perlu diberi kepada
semua pelajar terutama murid yang akan
meninggalkan sekolah.
• Anugerah Kokurikulum peringkat sekolah
boleh diwujudkan sebagai penghargaan bagi
murid dan guru serta jurulatih luar.
BUKU REKOD
PENILAIAN MURID
1. Pastikan semua murid mempunyai buku
penilaian pada awal tahun
2. Guru Penasihat mengumpul dan
menandatangani kehadiran murid
dalam buku ini setiap kali mengadakan
perjumpaan.
3. Bagi murid-murid di PPKI buku penilaian
boleh di simpan oleh guru penasihat selepas
tamat aktiviti.
PEMANTAUAN AKTIVITI
KOKURIKULUM
GPK PKHAS TUBUH
JAWATANKUASA PEMANTAU
BUAT PERANCANGAN PEMANTAUAN
SEDIAKAN JADUAL PEMANTAUAN
SEDIAKAN BORANG PEMANTAUAN
YANG DIMODIFIKASIKAN
SIMPAN REKOD DALAM FAIL
PENYELIAAN / PEMANTAUAN
• Penyeliaan dan pemantauan dilakukan oleh
GPK Kokurikulum, GPK PKhas Jawatankuasa
kokurikulum dan pihak pengurusan sekolah
dari semasa ke semasa.
• Borang penyeliaan dan pemantauan diedarkan
kepada semua guru penasihat untuk rujukan.
BPKHAS TELAH MEMUTUSKAN
BAHAWA
UNIT BERUNIFORM PENGAKAP
KELAB KESELAMATAN JALANRAYA
MENJADI KEUTAMAAN
DI WUJUDKAN DI SEMUA PPKI
PERUNTUKAN MASA
PPKI RENDAH
120 minit seminggu
Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jil. 11/Bil. 27, No. 5652
PERUNTUKAN MASA
KOKURIKULUM
PPKI SM
180 minit seminggu
Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jil. 11/Bil. 27, No. 5652
INDIKATOR PELAKSANAAN
KOKURIKULUM YANG BERKESAN
DI PPKI
1. Tahap Kemenjadian MBK
2. Tahap Penyungguhan GURU&MBK
3. Peningkatan Penyertaan MBK
APA FOKUS UTAMA DAN SASARAN GURU
DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS DAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
DI SELURUH NEGARA
SELAIN DARIPADA MENYEDIAKAN
MURID BERKEPERLUAN KHAS
MENGHADAPI “SURVIVAL” SETELAH
TAMAT ALAM PERSEKOLAHAN.
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
PERINGKAT KEBANGSAAN KATEGORI PENDIDIKAN KHAS
MAJLIS ANUGRAH KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT KEBANGSAAN
( 10 KATEGORI )
1. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI BALAPAN DAN PADANG
2. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI PERMAINAN
3. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI PASUKAN BADAN BERUNIFORM
4. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI KELAB DAN PERSATUAN
5. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI KREATIF/INOVASI
6. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI USAHAWAN INOVASI
7. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI KEPIMPINAN
8. ANUGERAH SEKOLAH /PROGRAM INTEGRASI CEMERLANG KOKURIKULUM
9. ANUGERAH CEMERLANG KATEGORI KEMENJADIAN MURID
(Kurikulum&Kokurikulum)
10. ANUGERAH TOKOH KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
TUGAS
DAN
PERANAN
PENTADBIRAN
PERANAN GPK KK
Menyediakan fail aktiviti KK bagi PPKI untuk simpanan dan
rujukan Pihak pentadbir sekolah
Membantu GPK PK atau penyelaras program menyediakan
takwim&anggaran belanja perbelanjaan untuk KK yang dirancang.
Membantu GPK PK atau penyelaras program menyusun dan
menyelaras KK yang telah dirancang.
Membantu GPK PK dan penyelaras program mengenalpasti dan
melantik guru Penasihat yang bersesuaian mengikut jenis aktiviti
KK yang dilaksanakan.
Memastikan penglibatan guru dan murid pendidikan khas
secara menyeluruh dalam KK di PPKI.
Memastikan KK di PPKI dilaksanakan mengikut masa yang telah
ditetapkan.
Membantu guru pembimbing menyelaras murid-murid khas
yang di inklusifkan dalam aktiviti KK.
Memastikan rekod dan data mengikut jenis aktiviti KK yang
dilaksanakan di PPKI di lengkapkan dan dikemaskini.
Menerima dan mengesahkan laporan aktiviti KK daripada
GPK PK dan Penyelaras program.
Menentukan objektif aktiviti KK tercapai sepertimana yang
terdapat di dalam perancangan yang telah dibuat oleh
GPK PK dan Penyelaras Program.
Membuat penilaian berkaitan dengan aktiviti KK yang
dijalankan serta membuat Laporan Tahunan utk simpanan
dan rujukan.
Memastikan GPK PK dan penyelaras ada membuat
permohonan kpd Pengetua atau Guru Besar bagi setiap
aktiviti KK yang akan dilaksanakan.
Bersama melakukan pemantauan semasa aktiviti KK
dijalankan.
Bersama menentukan langkah-langkah dalam kegiatan aktiviti
KK yang dilaksanakan di PPKI.
Bertanggungjawab meningkatkan profesionalisme guru-guru
khas dalam aktiviti KK sama seperti yang dilakukan pada
guru-guru normal di aliran perdana.
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB
GPK KHAS DAN PENYELARAS
PPKI DI SEKOLAH
DALAM PELAKSANAAN KOKU
DI PPKI
Berbincang bersama guru-guru.
Libatkan PPM dlm aktiviti KK.
Berbincang bersama Pengetua/Guru Besar dan GKP KOKU.
Membentuk Jawatankuasa KOKU di PPKI.
Mengadakan mesyuarat KOKU sekurang-kurangnya
4 kali setahun dan libatkan AJK PIBG.
Mengenalpasti keupayaan guru.
Kenalpasti potensi dan bakat murid.
Pilih aktiviti KOKU yang bersesuaian.
Membuat perancangan aktiviti KOKU sebelum awal tahun
persekolahan bermula.
Bentangkan perancangan aktiviti KOKU PPKI di dlm
mesyuarat KOKU Sekolah.
Membuat permohonan kepada Pengetua atau Guru Besar.
Dapatkan surat pelantikan untuk Guru Penasihat KOKU PPKI.
Memastikan semua guru penasihat KK membuat laporan
bertulis dan failkan mengikut aktiviti KK masing-masing.
Menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Bersama.
Bersama melakukan pemantuan semasa aktiviti KK
dilaksanakan.
Memastikan semua guru penasihat KK mengutamakan
keselamatan murid-murid semasa menjalankan aktiviti KK.
Memastikan semua guru penasihat membuat penilaian dan
mengisi buku/borang penilaian mengikut masa yg telah
ditetapkan.
PELAKSANAAN
DASAR I MURID 1 SUKAN
PENDIDIKAN KHAS
KONSEP
Dasar 1M1S PK adalah merupakan satu
program sukan yang melibatkan
PENYERTAAN MENYELURUH dan JENIS
SUKAN yang bersesuaian mengikut TAHAP
KEUPAYAAN agar setiap MBK dapat
menyertai sekurang-kurangnya satu jenis
sukan. PENGUBAHSUAIAN jenis sukan perlu
dibuat berdasarkan KECACATAN dan
KEFUNGSIAN setiap MBK.
OBJEKTIF
Dasar IM1S PK mengariskan 6 objektif utama iaitu :
1. Memupuk budaya bersukan di kalangan MBK itu sendiri.
2. Menjadikan sukan sebagai satu proses terapi dan rehabilitasi.
3. Memupuk warga sekolah yang mempunyai daya persefahaman,
kerjasama dan bertoleransi melalui sukan ke arah masyarakat
penyayang.
4. Membentuk tingkah laku yang positif dan menambah keyakinan
diri di kalangan murid MBK.
5. Menyalurkan aktiviti fizikal dan mental yang diluar kawalan
kepada kegiatan yang lebih memberi faedah kepada MBK.
6. Mengenalpasti bakat dan potensi MBK untuk diketengahkan
ke peringkat yang lebih tinggi.
PELAKSANAAN
DASAR 1M1S PK :
a. Sekolah-sekolah Pendidikan khas
•
•
Bermasalah Pendengaran
Bermasalah Penglihatan
Bagi sekolah-sekolah pendidikan khas PELAKSANAANYA adalah SAMA
seperti pelaksanaanya di sekolah arus perdana.
b. Program Pendidikan Khas Integrasi:
Bermasalah Pembelajaran (Garis Panduan PK)
Bermasalah Pendengaran (Garis Panduan Perdana)
Bermasalah Penglihatan (Garis Panduan Perdana)
C. Program Pendidikan Inklusif (Garis Panduan PK)
d. Program Disleksia (Garis Panduan Perdana )
STRATEGI PELAKSANAAN
DASAR 1M1S
PENDIDIKAN KHAS
STRATEGI PELAKSANAAN
DASAR 1M1S PK
• Pelaksanaan Dasar 1M1S PK bagi Sekolah Pendidikan
Khas di peringkat Rendah dan Menengah dijalankan
sepanjang tahun.
•
Sekolah-sekolah diberi fleksibiliti untuk memilih,
menentukan atau mengubahsuai bagi menentukan
strategi-strategi berikut mengikut kesesuaian dan
keperluan sekolah. Sekolah juga boleh merancang
strategi lain sekiranya difikirkan sesuai.
CARA PELAKSANAAN IM1S PK
•
Kumpulan murid diwujudkan mengikut keupayaan
individu
•
Menentukan jenis sukan berdasarkan kefungsian dan
keupayaan murid.
•
Mengubahsuai sebahagian aktiviti bersesuaian
dengan keupayaan individu.
•
Mengubahsuai sepenuhnya untuk membolehkan
aktiviti dilaksanakan.
•
Menetapkan titik mula, objektif dan matlamat
aktiviti , seterusnya memberi latihan secara
berperingkat bagi menyertai pertandingan.
FOKUS
BIL.
STRATEGI PELAKSANAAN
1.
Dilaksanakan dalam jadual waktu P&P.
Minimum 2 waktu.
Sekolah Rendah – (minima 60 minit)
Sekolah Menengah – (minima 90 minit)
(Penambahan masa P&P pada hari
terlibat perlu dilakukan sebagai ganti
masa yang digunakan untuk aktiviti
sukan)
3.
Mengguna sama kemudahan sukan
milik sekolah berhampiran, Kerajaan
Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan,
NGO dan Badan Swasta.
4.
Memilih jenis sukan yang tidak
memerlukan ruang yang luas dan
melaksanakan permainan ubah suai.
5
Mewujudkan jadual pelaksanaan sukan
murid dan guru mengikut tahap
6.
Mewujudkan permuafakatan dan
pengkongsian pintar dengan persatuan
sukan.
SEKOLAH
DUA SESI
SEKOLAH SATU SESI /
PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI
KAEDAH PELAKSANAAN
1M1S
DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI ( PPKI )
MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID 25 ORANG
KE ATAS PERLU MENUBUHKAN JAWATANKUASA INDUK 1M 1S
DAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN 1M 1S SENDIRI.
MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID KURANG
25 ORANG PENGETUA/GURU BESAR PERLU
MEMASUKAN PENYELARAS PPKI DALAM
JAWATANKUASA 1M 1S SEKOLAH
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
GPK PENDIDIKAN KHAS /PENYELARAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
[ PPKI ]
Memberikan taklimat berkaitan dengan kewajipan pelaksanaan
Dasar 1M 1S kepada warga pendidikan khas di PPKI.
Berbincang bersama guru-guru PPKI mengenai pelaksanaan
1M 1S dari aspek pengurusan pelaksanaannya.
Membentuk Jawatankuasa Induk dan Pengelola 1M 1S di PPKI.
Mengadakan mesyuarat 1M 1S sekurang-kurangnya
2 kali setahun atau mengikut keperluan yg difikirkan perlu.
Libatkan PPM dlm aktiviti sukan.
Mengenalpasti keupayaan guru.
Kenalpasti potensi dan bakat murid.
Pilih aktiviti sukan yang bersesuaian.
Bentangkan perancangan aktiviti sukan 1M 1S PPKI di
dlm mesyuarat sukan sekolah.
Memastikan semua guru penasihat sukan membuat laporan
bertulis dan failkan mengikut aktiviti sukan masing-masing.
Membentuk jawatankuasa pemantauan dan penilaian 1M 1S
di PPKI yang melibatkan pihak pentadbir sekolah.
Bersama melakukan pemantuan semasa aktiviti sukan
dilaksanakan.
Membuat refleksi selepas setiap kali pelaksanaan aktiviti.
Jika perlu kepada pengubahsuaian, boleh dilaksanakan
pada bila-bila masa.
Memastikan semua guru penasihat sukan mengutamakan
keselamatan murid-murid semasa menjalankan aktiviti sukan.
TARGET PELAKSANAAN
KOKURIKULUM
DAN DASAR 1MURID 1SUKAN
MBK
KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN TENPIN BOWLING PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN PETANQUE PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN FUTSAL PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN BOLA JARING PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
PERKHEMAHAN PERDANA PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
ANUGERAH KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN
ANUGERAH SUKAN MILO MSSM
ANUGERAH KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
10% PENGIRAAN UNTUK KEMASUKAN KE IPTA
APAKAH
KEJAYAAN YANG BOLEH
DI BANGGAKAN
DENGAN
ANAK DIDIK KHAS KITA ?
TAHUN
KEJOHANAN
NEGARA
ACARA
2004
Fespic Youth
Hong Kong
Olahraga
Renang
2005
Asean Paralimpik
Manila
2006
Fespic Asia
2007
BIL.PENYERTAAN
MURID
PENCAPAIAN
EMAS
PERAK
GANGSA
12
3
8
2
4
-
5
1
Olahraga
5
3
-
1
Kuala Lumpur
Olahraga
12
7
4
5
Special Olimpic World Meet
Shanghai, China
Olahraga
10
1
2
-
2007
World Blind Sport
Suo Paulo,Brazil
Olahraga
3
-
-
1
2008
Asean Paragames
Korat,Thailand
Olahraga
Renang
Catur
Badminton
10
2
1
2
8
1
1
4
1
1
1
2
-
2008
World Paralimpik
Beijing,China
Olahraga
11
-
2
1
2009
Asean Paragame
Kuala Lumpur
Olahraga
Renang
Catur
Badminton
14
2
2
4
12
2
2
2
8
1
5
-
2009
2nd Asean Youth
Paragame,Tokyo
Jepun
Olahraga
Renang
Goalball
16
2
6
7
-
5
1
-
4
1
-
TAHUN
KEJOHANAN
NEGARA
ACARA
2010
ASG FOR DISABLE
SURIN
THAILAND
Olahraga
2010
World Paralimpik
GUANGZOU,China
2011
Special Olimpic World Meet
ATENS GREES
BIL.PENYERTAAN
MURID
PENCAPAIAN
EMAS
PERAK
GANGSA
26
27
9
5
Olahraga
11
-
2
1
Boling
3
2
SELAMAT MAJU JAYA DAN SELAMAT BERJUANG
KUATKAN SEMANGAT, JITUKAN TEKAD…
' HARAPAN KAMI SEBAGAI
IBU BAPA YANG MEMPUNYAI
ANAK ISTIMEWA
AGAR MEREKA INI SATU
HARI NANTI MAMPU HIDUP
BERDIKARI TATKALA
KAMI TELAH TIADA
DISISI MEREKA'
MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD
[email protected]
017 225 2318
FACEBOOK
Mohd Joi

similar documents