CIMO-harjoittelu_2015

Report
CIMO - ja suomalaiset maailmalla
Valokuvat ja teksti: Jaana Mutanen/jaMu_CIMO
#cimoharjoittelu
Emma Seppänen,
CIMOn harjoittelijana
Rajasthanissa/Intiassa
https://www.youtube.com/watch?v=vQVjSUFLch0
Aapo Kuortti,
CIMOn harjoittelijana
Shanghaissa/Kiinassa
https://www.youtube.com/watch?v=5Slv4OYw_FE
”Mitä ominaisuuksia
kansainvälisessä työssä tarvitaan?”
TraiNet: ”Kulttuurien välinen vuorovaikutus työharjoittelun aikana”.
“Piilotettu osaaminen”
Kielitaidosta
ote Aamulehdestä 13.1.2014
• Havahtuminen kielitaidon tärkeyteen tulee
yliopistovaiheessa, Helsingin yliopiston
kielikeskuksen johtaja Ulla-Kristiina Tuomi
toteaa.
• Opiskelijat tajuavat, että tarvitsevat laajempaa
kielitaitoa erottuakseen työnhakutilanteessa.
• Englantikin on sellainen, että rima on noussut.
Vaaditaan yhä parempaa osaamista.
• Muista kielistä ns. isot kielet espanja, ranska,
saksa ja venäjä ovat kysytyimpiä yliopistolla.
• Kommentti: Entäpä kiina, portugali, japani jne?
Englanti ei enää yksin riitä?
• Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen (2014)
mukaan suomalaisen työelämän kielitaitotarpeet ovat
monipuolistuneet kansainvälistymisen myötä.
• Englannin kielen taitoa edellytetään jo kaikilla
organisaatiotasoilla ja kaikissa työtehtävissä.
• Englannin osaaminen ei kuitenkaan yksin riitä.
Työelämässä on kasvava tarve henkilöille, jotka
osaavat useampia vieraita kieliä.
• Selvityksen mukaan yrityksistä myös miltei
kolmannes tarvitsee venäjän kieltä tänä päivänä.
Näistä 70 prosenttia uskoo, että venäjää tarvitaan
jatkossa yhä enemmän.
• Aasian ja Etelä-Amerikan merkityksen kasvu
maailmantaloudessa lisää kiinan, espanjan ja
portugalin kysyntää.
CIMO: Hakijoiden kielitaito
”Maaohjelmat 2014”
• Kiinaan helmikuussa 2014 esivalitusta 26 hakijasta
seitsemän osasi kiinaa keskitasoisesti tai paremmin.
Hakijoista 13 oli aloittanut kiinan kielen opinnot ja kuusi ei
hallinnut lainkaan kiinaa.
• Brasiliaan esivalituista hakijoista kuusi osasi portugalia
hyvin tai erinomaisesti, neljä oli aloittanut portugalin
opinnot ja 10 ei osannut lainkaan portugalia.
• Venäjälle esivalituista hakijoista 17 osasi venäjää hyvin tai
erittäin hyvin ja neljä oli aloittanut venäjän kielen opinnot.
• Espanjankielisiin maihin esivalituilla hakijoilla on lähes
kaikilla nykyisin hyvä tai erinomainen espanjan kielen taito.
CIMOn harjoitteluohjelmat
CIMOn harjoitteluohjelmat
• Opiskelijoille ja vastavalmistuneille, yleensä 3-6 kk
• Maaohjelmat (haetaan harjoittelijaksi johonkin tarjolla
olevista maista omalle opiskelualalle)
• Hakuaika helmikuussa
• Kiina, Intia, Chile, Argentiina, Peru, Brasilia, Venäjä
• Suomalaisorganisaatiot maailmalla (paikkatarjoukset
webbisivuilla)
• Hakuaika helmikuussa ja syksyllä uudestaan
• Edustustot, Finpro, Suomen tiede- ja kulttuuriinstituutit, Suomi-kodit, Suomi-lehdet
• Kansainväliset organisaatiot (paikkatarjoukset
webbisivuilla)
• Hakuaika helmikuussa ja syksyllä uudestaan
• Harjoittelupaikoissa CIMOn ja/tai työnantajan rahoitus
CIMOn harjoitteluohjelmat
• Hakijalta edellytetään:
• opintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa
tai ammatillisessa oppilaitoksessa
• vähintään 1-2 vuotta päätoimisia opintoja
harjoittelun alkaessa tai enintään vuosi
valmistumisesta
• vähintään 18 vuoden ikää (yläikäraja 30
vuotta vain Kanadassa)
• harjoittelu- tai työkokemusta (ei tarvitse olla
omalta alalta)
• riittävää kielitaitoa (aikaisempi oleskelu
kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot)
CIMOn Maaohjelmat
CIMOn Maaohjelmat
CIMOn Organisaatio-ohjelmat
Yleiset valintakriteerit
• harjoittelupaikan saaneen harjoittelijan kannattaa
neuvotella etukäteen mahdollisuuksien ja tarpeen
mukaan oman laitoksensa kanssa opintopisteiden
saamisesta harjoittelusta
• kun harjoittelupaikka on varmistunut, harjoittelijan
kannattaa sopia suoraan työnantajan kanssa
erilaisista harjoitteluun liittyvistä yksityiskohdista,
muista kuitenkin kunnioittaa vastaanottajamaan
työkulttuuria
• harjoittelijan kannattaa harkita alkuperäistä
harjoittelujaksoa pitempääkin harjoittelujaksoa,
asiasta voi sopia suoraan työnantajan kanssa
Erasmuksen avulla Eurooppaan: Vaikkapa Espanjaan,
kevät Baskimaassa tai kesä Galiciassa
https://www.youtube.com/watch?v=oa0bh9kspfk
Muista myös
• Kertauksena: tarkista harjoitteluun vaadittavat luvat
vastaanottavalta taholta/vastaanottajamaan
edustustosta Suomesta
• Pakollista: riittävän kattavat vakuutukset
• Toivottavaa: ilmoittautuminen Suomen paikallisessa
suurlähetystössä
• Huomaa: Apurahalla harjoittelevalle ei säännösten
mukaan kuulu vuosilomia, parista
lomapäivästä/kuukausi voi neuvotella
tapauskohtaisesti työnantajan kanssa
• Tunne vastuusi: CIMO-harjoittelu - sähköinen
raportointi CIMOlle harjoittelujakson jälkeen (kaikki
ohjelmat) tai blogi/artikkeli (vaihtoehtona
Maaohjelmissa) + harjoittelutodistus
• Tiedoksi: CIMO Maaohjelmat Facebook
Chilen Santiagon katukoirat Terhi Sandberg
https://www.youtube.com/watch?v=p18fhlFfSk8
Harjoittelijana perulaisessa
Montessori-koulussa,
Matleena Heikkinen
https://www.youtube.com/watch?v=MKWptChjQpg
Risto E.J.Penttilä, Kauppakamari:
”Kolme tärkeää muistutusta
opiskelijoille”
• Digitaaliseen maailmaan jätät jalanjäljen, jota
voit hyvin käyttää hyödyksesi työllistymisessä.
• Tutkinnon suorittamisen ohella muu aktiivisuus
on suuri plussa.
• Asennetta opiskelijoille, asenne ratkaisee.
KiitosTack - ThanksDankeGraciasEskerrikaskoGrazas
GracièsSpasiboDjakijuMerciGrazieGrazchaXièxie
DhanyavádArigato! Jaana Mutanen/jaMu-CIMO

similar documents