najwa*niejsze wydarzenia s*deckiej policji w 2013 roku

Report
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
SĄDECKIEGO GARNIZONU POLICJI
W 2013 ROKU
Wraz z nadejściem Nowego Roku zmieniło się kierownictwo
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu – dotychczasowy
komendant, insp. Henryk Koział przekazał jednostkę i stanowisko
insp. Markowi Rudnikowi.
Miniony rok był dla sądeckich policjantów bardzo pracowity.
Dzięki wielomiesięcznym, intensywnym działaniom wiele spraw
zostało rozwikłanych, a sprawcy tych czynów zostali ukarani. Do
jednych z bardziej spektakularnych sukcesów należało rozbicie
grup czerpiących korzyści z nierządu oraz handlujących
narkotykami na terenie kilku powiatów, czy przedstawienie 41
zarzutów mężczyźnie wytropionemu przez policyjnego psa
Gabona. Policjanci zatrzymali też sprawców wielu włamań
i kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta i powiatu.
Funkcjonariusze dokładali wszelkich starań, by zapewnić
bezpieczeństwo mieszkańcom Sądecczyzny, jak i turystom
goszczącym w naszym regionie. Dbali również o bezpieczeństwo
na drogach, prowadzili liczne spotkania i kampanie prewencyjne
skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
Dobra praca i profesjonalizm sądeckich policjantów zostały
docenione. Sierż. szt. Maciej Kuźma znalazł się w gronie
najlepszych dzielnicowych w naszym kraju – zajął III miejsce w VI
Ogólnopolskich
Zawodach
Policjantów
Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku”.
INSP. MAREK RUDNIK
NOWYM KOMENDANTEM POLICJI
W NOWYM SĄCZU
25 lutego 2013 roku, insp. Henryk Koział, dotychczasowy
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu uroczyście
przekazał jednostkę i stanowisko swojemu następcy – insp.
Markowi Rudnikowi.
W uroczystości brało udział wielu zaproszonych gości
m.in. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Małopolski
Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Mariusz Dąbek
oraz jego Zastępcy – mł. insp. Paweł Dzierżak oraz insp.
Jacek Fabisiak, parlamentarzyści, władze Nowego Sącza
i powiatu nowosądeckiego, burmistrzowie i wójtowie,
przedstawiciele sądu, prokuratury, służb mundurowych
i wielu innych instytucji, w tym duchowieństwo.
Nowy
komendant
gratulował
odchodzącemu
komendantowi insp. Henrykowi Koziałowi wielu osiągnięć,
wręczając na znak wielkiej sympatii i przyjaźni, to co jego
zdaniem jest najcenniejsze w Bochni, a mianowicie bryłę
bocheńskiej soli.
POLICJANCI ZATRZYMALI
SPRAWCĘ NAPADU NA BANK
Dzięki wytrwałej pracy sądeckich funkcjonariuszy Policji sprawca rozboju na
placówkę bankową z 2011 roku został ustalony i zatrzymany.
Przypomnijmy, zdarzenie miało miejsce 20 grudnia 2011 roku około godz. 16:00
w Nowym Sączu. Do placówki bankowej wszedł zamaskowany mężczyzna.
Grożąc
niebezpiecznym
przedmiotem
zażądał
wydania
pieniędzy.
Pracownicy banku w obawie o swoje zdrowie i życie wydali mu gotówkę.
Mężczyzna schował pieniądze do kieszeni kurtki, po czym wyszedł z placówki
i oddalił się w nieznanym kierunku. W czasie zdarzenia w placówce przebywało
tylko dwóch pracowników.
27 grudnia 2011 roku w tej sprawie wszczęto śledztwo, które zostało umorzone
w marcu 2012 roku. Jednak dzięki wytrwałej pracy policjantów Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy skrupulatnie sprawdzali każdą poszlakę,
udało się zgromadzić materiał dowodowy pozwalający podjąć na nowo sprawę
rozboju. 31 stycznia 2013 roku w efekcie prowadzonych działań sądeccy
policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę (bez stałego miejsca zamieszkania),
podejrzanego o rozbój na placówkę bankową. Mężczyźnie przedstawiono zarzut
z art. 280 § 2 kk (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara
pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata). Zastosowano wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
3 miesięcy.
Ponadto przeciwko mężczyźnie Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
prowadziła postępowanie w sprawie oszustw dokonanych w 2011 roku.
Mężczyzna min. pożyczał pieniądze od znajomych, nie mając zamiaru ich
zwracać. W tej sprawie usłyszał cztery zarzuty.
SĄDECZANIE ZATRZYMANI
ZA NAKŁANIANIE DO PROSTYTUCJI I UŁATWIANIE
NIERZĄDU
Przez kilka miesięcy policjanci Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego
Biura Śledczego z Nowego Sącza prowadzili czynności wobec
kilku mężczyzn z Nowego Sącza, którzy na terenie miasta
prowadzili nielegalne agencje towarzyskie.
W skutek intensywnych działań 13 lutego 2013 roku
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego
w Nowym Sączu, przy wsparciu funkcjonariuszy Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
z nakłaniania do prostytucji i ułatwiania nierządu uczynili stałe
źródło swojego dochodu.
Na wniosek sądeckiej Prokuratury Rejonowej, Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu zastosował wobec mężczyzn środki
zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Podejrzani są mieszkańcami Nowego Sącza w wieku 29 i 30 lat.
Sprawcom zarzucono, że w okresie około 2 lat w Nowym Sączu,
działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami
prowadzili nielegalne agencje towarzyskie na terenie miasta
Nowego Sącza, jak również nakłaniali do prostytucji i ułatwiali
nakłanianie nierządu, czerpiąc z tego procederu korzyści.
Mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
USTALONY SPRAWCA UGODZENIA NOŻEM 15-LATKA
W
wyniku
intensywnych
czynności
operacyjnodochodzeniowych realizowanych przez funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w sprawie
ugodzenia nożem 15-latka, do którego doszło 18 lutego 2013
roku przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu, w
oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono sprawcę,
którym okazał się nieletni mieszkaniec Nowego Sącza (l. 16).
Sprawcy zarzucono dokonanie czynu karalnego w postaci
uszkodzenia ciała poprzez pchnięcie nożem i spowodowanie
ciężkiego uszkodzenia ciała 15-latka, realnie zagrażającemu
jego zdrowiu i życiu, tj. o czyn z art. 156 par. 1 pkt. 2 kk, za co
grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawca w trakcie przesłuchania w obecności rodziców
przyznał się do zarzuconego mu czynu.
SĄDECCY POLICJANCI ROZBILI „GANG”
DILERÓW NARKOTYKOWYCH
Sądeccy policjanci przy współpracy z antyterrorystami
z Krakowa, 23 kwietnia 2013 roku zatrzymali 11 mężczyzn,
którzy na terenie Nowego Sącza i okolicznych
miejscowości wprowadzili do obrotu narkotyki o wartości
270 tys. złotych. Zatrzymanym grozi do 12 lat pozbawienia
wolności.
Podejrzanym mężczyznom przedstawiono m.in. zarzuty
z art. 56, 58 i 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj.
wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków
odurzających oraz udzielania, nakłaniania i ułatwiania użycia
substancji psychotropowych, również w celu uzyskania
korzyści majątkowych.
Mężczyźni pochodzą z terenu Nowego Sącza i powiatu
nowosądeckiego, są w wieku od 20 do 26 lat. Na terenie
Sądecczyzny wprowadzili w obieg ponad 4 kilogramy
środków odurzających o czarnorynkowej wartości 270 tys.
złotych.
W ramach częściowej realizacji sprawy przedstawiono
zarzuty jedenastu podejrzanym, natomiast w stosunku do
sześciu zatrzymanych zastosowany został środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres od dwóch do trzech miesięcy.
SPRAWCY GRUPOWEGO POBICIA
ZATRZYMANI PRZEZ SĄDECKICH POLICJANTÓW
Sądeccy policjanci zatrzymali sprawców pobicia trzech
mieszkańców Nowej Wsi i mieszkanki Muszyny, do którego
doszło 19 maja 2013 roku około godziny 21:00 w Łabowej.
W wyniku czynności operacyjnych sądeccy policjanci ustalili kilka
osób podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu. Podjęte czynności
procesowe doprowadziły do zatrzymania sześciu osób, z czego
czterem mieszkańcom Łabowej postawiono zarzut, że 19 maja
2013 roku w miejscowości Łabowa, działając umyślnie, publicznie
i bez powodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi
osobami wzięli udział w pobiciu czterech osób, narażając ich na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie
skutku określonego w art. 156 par. 1 kodeksu karnego lub art. 157
par. 1 kodeksu karnego, za co grozi siedem i pół roku pozbawienia
wolności, z uwagi na to, że czynu dopuścili się z pobudek
chuligańskich.
Ponadto dwóm zatrzymanym mieszkańcom Łabowej w wieku
20 i 22 lata, postawiono zarzut wywierania wpływu na
pokrzywdzonego, poprzez grożenie mu pozbawieniem życia
w przypadku zawiadomienia Policji, tj. o przestępstwo z art. 245
kodeksu karnego.
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wystąpiła z wnioskiem
do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o zastosowanie przez
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu środków zapobiegawczych
w postaci tymczasowego aresztowania dla czterech zatrzymanych
mężczyzn.
41 ZARZUTÓW DLA WŁAMYWACZY
WYTROPIONYCH PRZEZ GABONA
Poszukiwanym mężczyznom, do których policjantów doprowadził pies tropiący Gabon,
przedstawiono 41 zarzutów włamań do altan na terenie ogródków działkowych w
Nowym Sączu.
Policjanci, którzy w nocy z 19 na 20 maja patrolowali ulicę Lenartowicza w Nowym Sączu,
w rejonie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza zauważyli porzucone za przejazdem
kolejowym dwa foliowe worki, w których znajdowały się przewody elektryczne.
Na miejscu natychmiast pojawił się policyjny przewodnik z psem tropiącym. Po chwili pies
doprowadził policjantów do przydrożnego przepustu pod torowiskiem, gdzie leżało
dwóch młodych mężczyzn.
Jak się okazało, obaj byli poszukiwani przez sąd - 23-latek celem doprowadzenia do
zakładu karnego, natomiast jego 16-letni kompan miał trafić do jednej z placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Obaj mieli też założone robocze rękawiczki, które jak wstępnie ustalono, wykorzystali by
pokonać zabezpieczenia podczas licznych włamań do altan działkowych na terenie
osiedla Wólki w Nowym Sączu.
Intensywna praca sądeckich policjantów i zebrany przez nich obszerny materiał
dowodowy, pozwolił przedstawić zatrzymanym mężczyznom aż 41 zarzutów!
23-latkowi policjanci zarzucili, że w okresie od 19 do 20 maja 2013 roku, działając w
krótkich odstępach czasu włamał się do piętnastu altan na terenie ogródków działkowych
na osiedlu Wólki. Z altan wynosił sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt RTV, a nawet żywność,
czym naraził właścicieli na straty około 4 tys. złotych.
Co ważne, wszystkich czynów dopuścił się w okresie pięciu lat po wyjściu z więzienia
(recydywa).
W dwunastu włamaniach brał udział także 16-latek, którego również zatrzymali sądeccy
policjanci. Jednak nieletni włamywał się znacznie częściej, niż jego starszy kolega.
Funkcjonariusze prócz wymienionych dwunastu, zarzucili mu jeszcze czternaście innych
włamań. Do wszystkich dochodziło na terenie ogródków działkowych na Wólkach.
16-latek plądrował altany już od 9 marca 2013 roku. Jego proceder przerwali sądeccy
policjanci, który ujęli go w nocy 20 maja, kiedy wytropił go policyjny pies. Młodzieniec
swoimi czynami naraził właścicieli na straty w wysokości ponad 4 tys. złotych, w co nie
wliczono wymiany zamków i naprawy drzwi oraz framug, we wszystkich altanach do
których się włamał.
UROCZYSTE OTWARCIE
KOMISARIATU POLICJI W PIWNICZNEJ-ZDROJU
1 lipca 2013 roku o godzinie 14:00, w obecności insp. Jacka
Fabisiaka - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie, nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby
Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju.
Gospodarz uroczystości - insp. Marek Rudnik, Komendant
Miejski Policji w Nowym Sączu, po przywitaniu zaproszonych
gości, nie krył wielkiego zadowolenia, z faktu, że udało się
pozyskać dla Policji tak wspaniały budynek. „To najładniejszy
komisariat Policji w Małopolsce” – przyznał komendant Jacek
Fabisiak.
Podczas uroczystości głos zabrali wicestarosta powiatu
nowosądeckiego, burmistrz Piwnicznej-Zdroju, wójt gminy
Rytro, zastępca komendanta Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej w Nowym Sączu oraz prezes Zarządu Krynickiej
Grupy GOPR. Były ciepłe słowa, gratulacje i życzenia. Później
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
Ksiądz proboszcz, Krzysztof Czech odmówił modlitwę
i pobłogosławił obiekt oraz wszystkich, którzy będą w nim
pracować.
Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego.
KOLEJNY SUKCES POLICJANTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ
Intensywna praca policjantów sądeckiej komendy
doprowadziła
do
kolejnego
zatrzymania
oraz
zabezpieczenia ponad 240 gram suszu ziela konopi.
9 lipca 2013 roku policjanci zatrzymali 26-letniego
sądeczanina, który w miejscu zamieszkania przechowywał
znaczne ilości środków odurzających, w postaci ponad
240 gram suszu ziela konopi. Komenda Miejska Policji w
Nowym Sączu wystąpiła z wnioskiem do Prokuratury
Rejonowej w Nowym Sączu o zastosowanie przez Sąd
Rejonowy w Nowym Sączu środka zapobiegawczego w
postaci tymczasowego aresztowania dla zatrzymanego
mężczyzny.
SPALILI SAMOCHÓD
BY ZATRZEĆ ŚLADY PRZESTĘPSTWA.
NIE DOCENILI JEDNAK KRYNICKICH POLICJANTÓW
W niedzielę 21 lipca 2013 roku w godzinach porannych kryniccy policjanci otrzymali
zgłoszenie, że w pobliżu lasu znajduje się wrak samochodu, z którego wydobywa się dym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze wezwali strażaków, którzy dogasili ogień.
W tym czasie policjanci ustalili właściciela pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że
samochód został skradziony z parkingu, a sprawcy przejechali nim w stronę lasu i tam go
porzucili.
Policjanci z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia
o porzuconym pojeździe podjęli wiele działań, by ustalić sprawców tego zdarzenia.
Trzydniowa, nieprzerwana praca operacyjna krynickich funkcjonariuszy przyniosła efekty.
Już 28 lipca policjanci wytypowali dwóch podejrzewanych. Pierwszego zatrzymano 28
lipca, kolejnego dzień później.
Zatrzymani to mieszkańcy Krynicy-Zdroju w wieku 25 i 35 lat. Postawiono im zarzut
krótkotrwałego zaboru i zniszczenia pojazdu, to jest przestępstwa z art. 289 par. 2 kk,
bowiem jak ustalono, podpalili oni samochód sądząc, że w ten sposób zatrą ślady
przestępstwa. Tym większe było ich zaskoczenie w trakcie zatrzymania.
W miejscu zamieszkania jednego z podejrzanych policjanci odnaleźli części samochodowe
zabrane przez sprawców przed spaleniem samochodu oraz odzyskali skradziony z niego
radioodtwarzacz. Mężczyźni przyznali się do zaboru i zniszczenia samochodu oraz
kradzieży elementów jego wyposażenia. Przestępstwo z art. 289 par. 2 kk zagrożone jest
karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Obaj złożyli wniosek o dobrowolne
poddanie się karze.
Ponadto zebrany przez krynickich policjantów obszerny materiał dowodowy pozwolił
przedstawić 35-latkowi zarzut popełnienia 21 innych przestępstw, których dopuścił się
w latach 2011-2013. Większość z nich dotyczyła włamań i kradzieży do wielu z krynickich
domów i budynków gospodarczych, jak również campingów oraz włamanie i usiłowanie
włamania do jednego z krynickich kościołów. Mężczyzna przyznał się do zarzuconych
czynów (zagrożenie karą wynosi odpowiednio: art. 278 par 1 kk pozbawienie wolności
od 3 miesięcy do 5 lat, z art. 279 par 1 kk od roku do lat 10).
Policjanci odzyskali również sprzęt AGD i RTV oraz elektronarzędzia stanowiące część
skradzionego mienia. Dokładna wartość strat nie została jeszcze oszacowana bowiem część
przestępstw nie była wcześniej zgłaszana Policji.
ŚWIĘTO SĄDECKICH POLICJANTÓW
26 lipca 2013 roku o godzinie 10:00, Komendant Miejski Policji
w Nowym Sączu – insp. Marek Rudnik rozpoczął uroczystość
związaną z obchodami 94-rocznicy powstania polskiej Policji.
W uroczystości wzięło udział wielu wyjątkowych gości: nadinsp.
Mariusz Dąbek - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Ryszard
Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Jan Golonka – Starosta
Nowosądecki, Wiesław Basta – Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego oraz Grzegorz Dobosz – Komendant Wojskowej
Komisji Uzupełnień i wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego
Sącza.
Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia oraz awanse na
wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia i akty mianowania wręczył
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Mariusz Dąbek
oraz Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Marek Rudnik.
W podziękowaniu za ofiarną służbę i pełne poświęcenia działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego
oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości na Ziemi Sądeckiej,
Starosta Nowosądecki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Nowosądeckiego odznaczył jednego funkcjonariusza
oraz
pracownika tut. komendy „Złotym Jabłkiem Sądeckim”, a dwunastu
funkcjonariuszy „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”.
W roku 2013 na wyższe stopnie policyjne zostało mianowanych stu
trzydziestu siedmiu funkcjonariuszy, w tym osiemdziesięciu czterech
z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz pięćdziesiąt trzy
osoby z jednostek podległych.
MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO POLICJI W STARYM SĄCZU
Nagrodzony Policjant Roku 2013, awanse na wyższe stopnie policyjne,
medale dla wybitnych i podziękowania - tak swoje święto na
starosądeckim rynku obchodzili małopolscy policjanci.
W uroczystościach, które rozpoczęły się o godzinie 15:00 w dniu
26 lipca 2013 roku uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji
- nadinsp. Mirosław Schossler, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller,
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa oraz
kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji: nadinsp. Mariusz
Dąbek - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji i jego Zastępcy:
insp. Marek Woźniczka, mł. insp. Paweł Dzierżak oraz insp. Jacek
Fabisiak. Wśród gości było wiele wybitnych osobistości, m.in.
przedstawiciele powiatowych i lokalnych władz samorządowych,
mundurowi w tym, m.in. poprzedni Zastępca Komendanta Głównego
Policji – nadinsp. Andrzej Rokita oraz byli komendanci małopolskiej
Policji, jak również wielu funkcjonariuszy z innych formacji
mundurowych. Uroczystość, którą uświetnił występ Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, rozpoczęła się
apelem, po którym przystąpiono do wręczenia medali, odznaczeń
i awansów na wyższe stopnie policyjne, a także wręczenia nagrody dla
zwycięzcy i wyróżnionych w plebiscycie „Policjant Roku 2013”.
Obchodom towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, którzy
zechcieli uczestniczyć w naszym święcie.
POLICJANCI ZE STAREGO SĄCZA W NOWEJ SIEDZIBIE
Występy orkiestry, wielu znakomitych gości oraz ogromna
radość kierownictwa i funkcjonariuszy. Tak 26 lipca świętowano
w Starym Sączu podczas uroczystego przekazania do użytku
nowego budynku komisariatu Policji przy ulicy Źródlanej 22.
W uroczystości wzięli udział m.in. nadinsp. Mirosław Schossler Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mariusz Dąbek Małopolski Komendant Wojewódzki Policji i jego zastępcy,
insp. Marek Rudnik – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
oraz jego zastępcy, a także samorządowcy z województwa,
Nowego Sącza i powiatu oraz wielu znakomitych gości.
Były ciepłe słowa, gratulacje i życzenia. Ksiądz prof. Stanisław
Sojka poświęcił nowy obiekt i pobłogosławił wszystkich, którzy
będą w nim pracować. Później nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, a komendant komisariatu, kom. Krzysztof Pawlak,
odebrał z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
klucze do nowego obiektu.
Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej i zespołu regionalnego.
GDYBY NIE POLICJANCI NA SĄDECKI RYNEK
TRAFIŁOBY PONAD 5 200 DZIAŁEK NARKOTYKU!
Gdyby nie policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
na rynek trafiłoby ponad 5 200 działek marihuany, o czarnorynkowej
wartości ponad 160 tysięcy złotych.
Policjanci Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu przez kilka tygodni prowadzili
intensywne czynności związane z ustaleniem miejsca uprawy konopi
indyjskiej na granicy powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.
Dzięki intensywnej pracy sądeckich policjantów ustalono,
że właścicielem trzech nielegalnych plantacji marihuany jest 24-letni
mieszkaniec powiatu limanowskiego. 23 sierpnia 2013 roku w rejonie
miejsca jego zamieszkania, policjanci zabezpieczyli czterdzieści siedem
krzewów ziela konopi indyjskiej o wysokości od 1,35 do 2,60 metra.
Zatrzymali też właściciela plantacji, któremu przedstawili zarzut
uprawy konopi z art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, za co
grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna potwierdził
swój udział w tym przestępstwie.
Szacunkowo sprawca po odpowiednim przetworzeniu ujawnionych
krzewów mógł wprowadzić na rynek co najmniej 2 700 gramów
marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 160 tysięcy złotych.
Policjanci zabezpieczyli też mienie zatrzymanego na poczet przyszłych
kar.
POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM W RĘKACH POLICJI.
USŁYSZAŁ WIELE ZARZUTÓW
Funkcjonariusze
sądeckiej komendy zatrzymali
20-letniego
mieszkańca Nowego Sącza, poszukiwanego listem gończym w celu
odbycia kary pozbawienia wolności. Zanim mężczyzna trafił ponownie
za kratki, usłyszał od policjantów wiele zarzutów.
Zgromadzony przez policjantów obszerny materiał dowodowy
pozwolił przedstawić zatrzymanemu trzynaście zarzutów, dotyczących
jedenastu włamań, usiłowania kradzieży oraz uszkodzenia mienia.
Podejrzany 20-latek w okresie od 17 grudnia 2012 roku do 1 sierpnia 2013
roku działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu włamał
się do jedenastu piwnic przy ulicy Daszyńskiego i Żółkiewskiego
w Nowym Sączu, skąd ukradł m.in. wiertarki, piły, szlifierki i wiele
innych elektronarzędzi oraz części samochodowe. Mężczyzna usłyszał
też zarzut usiłowania kradzieży katalizatora spalin z zaparkowanego
przy ulicy Zygmuntowskiej samochodu oraz rozbicia szyb w jednym
ze sklepów przy ulicy Żółkiewskiego w Nowym Sączu.
Po usłyszeniu licznych zarzutów kradzieży z włamaniem oraz
uszkodzenia mienia, mężczyzna trafił do zakładu karnego.
160 UCZESTNIKÓW KONFERENCJI DEBATOWAŁO
NAD BEZPIECZEŃSTWEM MŁODZIEŻY
Sala konferencyjna wypełniona po brzegi i cztery interesujące prelekcje.
Tak było w piątek, 13 września 2013 roku w Komendzie Miejskiej Policji
w Nowym Sączu podczas konferencji pod hasłem „Bezpieczeństwo
młodzieży szkolnej jako wyzwanie współczesności”.
Konferencję zorganizował Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz
z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, a Prezydent Miasta, Ryszard
Nowak, objął ją honorowym patronatem.
Na spotkanie przybyło ponad 160 gości - między innymi samorządowcy
z miasta, powiatu nowosądeckiego i województwa, dyrektorzy biur
poselskich, przedstawiciele sądownictwa, dyrektor Zakładu Karnego
w Nowym Sączu, Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu, a także
dyrektorzy i wicedyrektorzy sądeckich i podsądeckich szkół, jak również
kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy
zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele
Zarządów Osiedli z terenu miasta Nowego Sącza oraz przedstawiciele
Policji i Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
Zebranych serdecznie powitał gospodarz spotkania, insp. Marek Rudnik –
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz z inicjatorem konferencji,
Czesławem Baranieckim – Dyrektorem SOIK-u. Głos zabrała także
wiceprezydent Bożena Jawor, która podkreśliła, że poruszana tematyka
jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, a w kształtowaniu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ogromną rolę odgrywa rodzina, jako
podstawowa komórka społeczna.
Uczestnicy konferencji wysłuchali czterech interesujących wykładów,
a później zwiedzili sądecką komendę.
KOLEJNY SERYJNY WŁAMYWACZ
W RĘKACH SĄDECKIEJ POLICJI.
USŁYSZAŁ AŻ 24 ZARZUTY!
Dzięki kilkumiesięcznym, intensywnym działaniom operacyjnym wielu
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, kolejny seryjny
włamywacz usłyszał zarzuty. Tym razem aż 24. Od końca czerwca do
13 października 2013 roku, 20-latek okradł dwadzieścia trzy domy, na łączną
kwotę ponad 240 tysięcy złotych.
Mieszkaniec Nowego Sącza działał zarówno na terenie miasta, jak i powiatu
nowosądeckiego. Tylko w Nowym Sączu okradł kilkanaście domów
jednorodzinnych, położonych przy ulicach: Lwowskiej, Granicznej, Gajowej,
Dąbrowskiej, Radzieckiej, Wierzbowej, Kleberga, Rokitniańczyków, Browarnej,
Towarowej, Axentowicza i Jamnickiej, natomiast na terenie powiatu kradł
w Nawojowej, Królowej Polskiej, Brzeznej, Muszynie, Krynicy-Zdroju i Ubiadzie.
Do wszystkich wymienionych posesji włamał się, jednak w pięciu kolejnych
przypadkach wykorzystał fakt, że nie były one zamknięte, a jeden raz został
spłoszony przez właścicieli budynku. Takie sytuacje wystąpiły przy ulicach:
Nadbrzeżnej, Długoszowskiego, Barbackiego, Zawiszy Czarnego, Lachów
Sądeckich i Brzeziny w Nowym Sączu.
20-letni złodziej nie gardził niczym, co miało jakąkolwiek wartość. Jego łupem
padały najczęściej pieniądze, biżuteria, dokumenty, sprzęt elektroniczny, monety
kolekcjonerskie, a nawet kosmetyki.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu postawili młodemu
mężczyźnie 24 zarzuty. Z uwagi na to, że sądeczanin miał już na koncie wyrok za
podobne przestępstwa, za popełnione czyny grozi mu kara do 15 lat
pozbawienia wolności.
Sądeccy policjanci odzyskali już znaczną część biżuterii i sprzętu elektronicznego.
TRAGEDIA W ZABRZEŻY
6 listopada 2013 roku w miejscowości Zabrzeż w gminie Łącko doszło do
rodzinnej tragedii.
W środę, 6 listopada 2013 roku, około godz. 10:30 młoda kobieta
przyjechała w odwiedziny do rodzinnego domu. Na miejscu znalazła
zakrwawionego 27-letniego brata oraz ciało drugiego, młodszego z braci,
w wieku 14 lat. Wówczas poinformowała o zdarzeniu policję.
Przybyły na miejsce zdarzenia patrol policji w budynku gospodarczym
ujawnił jeszcze dwa ciała. Były to zwłoki 52-letniego mężczyzny (ojca
wymienionych osób) oraz zwłoki jego 46-letniej żony.
W tej rodzinie do tej pory nie było interwenci policji ani założonej
niebieskiej karty. Z relacji sąsiadów wynika, że była to tzw. normalna
rodzina.
Na miejscu przez kilkanaście godzin pracowało wielu sądeckich
policjantów. Na chwilę obecną wyjaśniane są okoliczności tej tragedii.
UKRADLI 2,5 TYS. LITRÓW PALIWA.
POLICJANCI ZATRZYMALI ICH NA GORĄCYM UCZYNKU
Sądeccy policjanci zatrzymali i rozliczyli z działalności przestępczej dwóch 22-letnich
mieszkańców powiatu limanowskiego, którzy od 31 sierpnia do 7 listopada 2013 roku ukradli
m. in. ponad 2,5 tys. litrów oleju napędowego oraz kilkanaście akumulatorów
i elektronarzędzia, o łącznej wartości bliskiej 70 tysięcy złotych.
Policjanci z Wydziału Prewencji sądeckiej komendy Policji, którzy pełnili służbę w nocy z 6 na 7
listopada, zauważyli jak dwóch mężczyzn w kominiarkach kręci się wokół zaparkowanego przy
ulicy Węgierskiej samochodu ciężarowego. Natychmiastowa reakcja patrolu oraz obrana przez
nich strategia działania, całkowicie zaskoczyły dwóch młodych złodziei. Obaj zatrzymani mieli
mocno zabrudzone paliwem ubrania oraz rękawice na rękach. W pojeździe którym przyjechali
znajdował się pistolet, tzw. wiatrówka oraz kanistry z paliwem, akumulatory oraz śrubokręty
i klucze. Już na miejscu wstępnie przyznali się policjantom do kradzieży paliwa, akumulatorów
i elektronarzędzi.
Już następnego dnia dwaj 22-letni mieszkańcy powiatu limanowskiego usłyszeli szereg zarzutów
kradzieży z włamaniem. Sądeccy policjanci zarzucili im, że w nocy z 3 na 4 września
w miejscowości Szczawa, włamali się do dwóch samochodów ciężarowych, koparki i ładowarki,
z których ukradli pięć akumulatorów i 880 litrów oleju napędowego. Właściciel oszacował straty
na ponad 7 tysięcy złotych. Nie było to jednak jedyne włamanie jakiego dopuścili się w tej firmie,
ponieważ 16 i 26 września ukradli tam ponownie 700 litrów paliwa. Złodzieje grasowali też
w Zabrzeży, gdzie ukradli 12 butli z gazem oraz w Jazowsku – tam ich łupem padły narzędzia
ogrodnicze
o
łącznej
wartości
15
tysięcy
złotych.
Natomiast
w
nocy
z 28 na 29 października, ukradli kolejne 150 litrów oleju napędowego i akumulatory, tym razem
w Maszkowicach. Włamywali się też w Nowym Sączu - 7 listopada ich łupem padły
elektronarzędzia i 150 litrów paliwa. Tam zostali przez policjantów zatrzymani na gorącym
uczynku popełnienia przestępstwa.
Zatrzymani usłyszeli też zarzuty kradzieży. Od 31 sierpnia kradli akumulatory, olej napędowy
oraz elektronarzędzia w miejscowości Łącko, Czerniec, Podegrodzie, Jazowsko i Nowy Sącz.
Wszyscy poszkodowani oszacowali swoje straty na blisko 70 tysięcy złotych. Zebrany przez
policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu sądeckiej komendy materiał
dowodowy był na tyle mocny, że dwóm mieszkańcom powiatu limanowskiego nie pozostało nic
więcej, jak tylko przyznać się do zarzucanych im przestępstw
Mężczyźni usłyszeli łącznie 22 zarzuty. Za popełnione czyny grozi im do 10 lat pozbawienia
wolności.
Dzięki intensywnej pracy wielu sądeckich policjantów odzyskano już mienie o wartości
30 tys. złotych.
POLICJA I GOPR W JEDNEJ SIEDZIBIE
Rejonowa Stacja Ratunkowa Grupy Krynickiej GOPR działa już oficjalnie
w Piwnicznej-Zdroju. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w sobotę
16 listopada 2013 roku. Ratownicy pełnią służbę pod przysłowiowym
jednym dachem wraz z policjantami w dawnym budynku Placówki
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy Nadbrzeżnej 29.
Oficjalne otwarcie nowej stacji nastąpiło podczas obchodów 61-rocznicy
utworzenia Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Na uroczystość licznie przybyli goprowcy na czele
z prezesem Janem Łuszczewskim i naczelnikiem Michałem Słaboniem oraz
zaproszeni goście, m.in. insp. Marek Rudnik - Komendant Miejski Policji
w Nowym Sączu wraz z Zastępcą - podinsp. Jarosławem Tokarczykiem,
asp. szt. Roman Żukiel - Komendant Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju,
podinsp. Ireneusz Maślanka - Komendant Komisariatu Policji
w Krynicy-Zdroju, a także płk SG Andrzej Zając - Komendant Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej oraz Edward Bogaczyk - burmistrz
Piwnicznej-Zdroju.
Było uroczyste przecięcie wstęgi oraz gratulacje i życzenia.
Insp. Marek Rudnik - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
podziękował wszystkim ratownikom za pełną poświęcenia, ofiarną służbę
drugiemu człowiekowi oraz trud i zaangażowanie w ochronę życia
ludzkiego. Na ręce prezesa Grupy Krynickiej GOPR, Komendant przekazał
pamiątkowy grawerton i wyraził nadzieję, że współpraca obu służb pod
jednym dachem będzie owocna i przyniesie wiele korzyści zarówno obu
instytucjom, jak i ludziom będącym w potrzebie.
MACIEJ KUŹMA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
DZIELNICOWYCH W POLSCE
Sierż. szt. Maciej Kuźma – dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu zajął III miejsce w VI Ogólnopolskich Zawodach
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Jest zatem w ścisłej
czołówce najlepszych dzielnicowych w naszym kraju!
26 i 27 listopada 2013 roku, w Szkole Policji w Katowicach 34 najlepszych
dzielnicowych w Polsce, walczyło o tytuł „Dzielnicowego Roku”.
Z każdego garnizonu konkurowało po dwóch dzielnicowych,
wyłonionych najpierw w eliminacjach powiatowych, a następnie
wojewódzkich.
W ogólnopolskich zawodach, nad którymi honorowy patronat
sprawował Minister Spraw Wewnętrznych, udział wzięli zwycięzcy
eliminacji wojewódzkich. Małopolskę w finale zawodów, reprezentował
m.in. sierż. szt. Maciej Kuźma z sądeckiej Policji. Podczas dwudniowych
zmagań najlepsi z najlepszych rywalizowali w trzech konkurencjach,
takich jak: symulacja przyjęcia interesanta, obejmująca problematykę
z zakresu prewencji, prawa i psychologii, a także test wiedzy z zakresu
działania służby prewencyjnej ukierunkowanej na profilaktykę społeczną
i prewencję kryminalną oraz analiza dokumentu z zakresu czynności
służbowych realizowanych przez dzielnicowego. Policjant z Nowego
Sącza, wykazał się sporą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, co
pozwoliło mu zająć zaszczytne miejsce na podium.
Sierż. szt. Maciej Kuźma w sądeckiej Policji służy od 7 lat. Dzielnicowym
osiedla Wojska Polskiego w Nowym Sączu jest od dwóch lat.
DZIĘKI SĄDECKIM POLICJANTOM 12 DILERÓW
NIE WPROWADZI JUŻ NARKOTYKÓW NA TEREN KILKU
POWIATÓW
Kilkumiesięczna praca policjantów sądeckiej komendy doprowadziła do
zatrzymania dwunastu dilerów narkotyków, którzy wprowadzili do obrotu znaczne
ilości środków odurzających. Tym samym policjanci zapobiegli wprowadzeniu m.in.
na sądecki rynek kolejnych, sporych partii narkotyków.
Sądeccy policjanci nad rozpracowaniem grupy handlującej narkotykami nie tylko na
Sądecczyźnie pracowali już od kilku miesięcy. Początkiem grudnia tego roku, gdy
zebrane informacje dały solidne podstawy do postawienia zarzutów, wspólnie
z antyterrorystami z Krakowa, zatrzymali 12 osób zaangażowanych w narkotykową
działalność przestępczą na terenie powiatów nowosądeckiego, limanowskiego,
bocheńskiego i wielickiego.
Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 19 do 28 lat, uczący się lub pracujący. Dwóch
z nich zostało tymczasowo aresztowanych na okres dwóch miesięcy, natomiast
wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze (m. in. dozór policji).
Zatrzymanym zarzucono, że w latach 2012-2013 na terenie kilku powiatów
wprowadzili do obrotu 4 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 120 tysięcy
złotych oraz 0,5 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 30 tysięcy złotych.
Podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających (art. 62 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz wprowadzenia do obiegu znacznej ilości
środków odurzających (art. 56 ust. 3 cytowanej ustawy), co zagrożone jest karą od
2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Zatrzymania były wynikiem kilkumiesięcznej, intensywnej pracy wielu policjantów
z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, realizowanej pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, która w powyższej sprawie prowadzi
śledztwo.
W trakcie realizacji policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar pieniądze oraz
przedmioty o łącznej wartości 10 tysięcy złotych.
POLICJANCI Z MUSZYNY
BŁYSKAWICZNIE USTALILI ZŁODZIEJA I ODZYSKALI
SKRADZIONE PIENIĄDZE
Zaledwie kilka godzin wystarczyło policjantom z Muszyny, by ustalić
i zatrzymać mężczyznę, który okradł pracownika firmy kurierskiej na
ponad 10 tys. złotych.
13 grudnia po godzinie 17:00, dyżurny z komisariatu Policji w Muszynie
otrzymał informację, że okradziono samochód firmy kurierskiej, gdy jej
pracownik dostarczał paczkę do szkoły w Powroźniku. Z zaparkowanego
w jej rejonie pojazdu zginęło około 10 tys. złotych i telefon o wartości 500
złotych.
Na miejscu niezwłocznie pojawili się policjanci z Muszyny, którzy w toku
czynności już po kilku godzinach wytypowali sprawcę tej kradzieży
i zatrzymali go w rejonie miejsca zamieszkania. Początkowo 19-latek nie
przyznawał się do kradzieży, jednak później wskazał miejsce w którym
ukrył skradzione pieniądze.
Policjanci odzyskali całą skradzioną kwotę i telefon komórkowy, o łącznej
wartości przekraczającej 10 tys. złotych. Sprawca został osadzony
w policyjnym areszcie i odpowie za kradzież. Grozi mu teraz od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
SPOTKANIA I KAMPANIE PROFILAKTYCZNE
W 2013 roku sądeccy policjanci pięciokrotnie gościli przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych podczas dni otwartych w swojej siedzibie
przy ulicy Grottgera 50. Mali goście zwiedzili między innymi stanowisko
kierowania, strzelnicę, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także
spotkali się z technikami kryminalistyki i policjantami Wydziału Prewencji
oraz Wydziału Ruchu Drogowego.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzili wiele działań
o charakterze prewencyjnym. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego
2013/2014, biorąc pod uwagę konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w drodze do i ze szkół sądeccy policjanci, w dniach 2-6 września
przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą “Bezpieczna droga do
szkoły”.
Ponadto we wrześniu i w październiku w ramach kampanii „Bądź widoczny,
bądź bezpieczny” policjanci Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w 19 szkołach
przeprowadzili 30 spotkań, podczas których poruszali szeroko pojętą
tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie szkół
podstawowych poznali podstawy bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz podstawowe znaki drogowe. W szkołach gimnazjalnych pogadanki
obejmowały ponadto zasady poruszania się rowerem oraz przepisy
dotyczące motorowerów, co bardzo zainteresowało młodzież. Wszyscy
uczniowie otrzymali od policjantów odblaskowe gadżety – było ich łącznie
blisko 880.
SPOTKANIA I KAMPANIE PROFILAKTYCZNE
29 października 2013 policjanci sądeckiej drogówki przeprowadzili akcję pod
hasłem „Bezpieczny pieszy”, której celem było przypomnienie kierowcom,
że należy umożliwić pieszemu, który stoi przy pasach bezpieczne przejście na
drugą stronę jezdni. Przy czterech przejściach dla pieszych w Nowym Sączu - na
ul. Jagiellońskiej przy Szkole Podstawowej nr 2, na ul. Tarnowskiej przy Szkole
Podstawowej nr 6 oraz na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi
z ul. Poniatowskiego, na skrzyżowaniu ul. I Brygady i ul. Freislera między godziną
13.00 a 14.00 policjanci bacznie obserwowali przejeżdżających tamtędy
kierowców. Dla tych, którzy zatrzymali się przed pasami przepuszczając pieszych,
w nagrodę stróże prawa przygotowali miły upominek – kamizelki odblaskowe.
Kilkadziesiąt sztuk tych odblaskowych gadżetów trafiło zarówno do
mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych miejscowości, jak również kierowców
z innych regionów naszego kraju, a nawet z zagranicy.
Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych, którzy są najmniej chronionymi
użytkownikami naszych dróg, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu od 16 grudnia 2013 roku prowadzą intensywne
działania pod nazwą „Niechronieni”.
Jak pokazują policyjne statystyki piesi bardzo często są ofiarami wypadków
drogowych. Na Sądecczyźnie, od stycznia do listopada ubiegłego roku w 384
wypadkach drogowych zginęło 28 osób, z czego aż 12 to piesi. Tylko w samym
październiku na drogach miasta i powiatu życie straciło sześciu pieszych!
Działania sądeckich policjantów są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie
przestępstw i wykroczeń stanowiących główne zagrożenia dla pieszych.
Dodatkowo policjanci rozdają pieszym ulotki zawierające podstawowe zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach, a także elementy odblaskowe.
Dotychczas, w ramach akcji profilaktycznych odblaski trafiały głównie do
najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale z racji tego, że policyjne
statystyki pokazują, że najczęściej na drogach Sądecczyzny giną ludzie starsi,
to właśnie oni w pierwszej kolejności otrzymują odblaski.
2013

similar documents