powerpoint - Opetushallitus

Report
Ajankohtaista
korkeakouluvalinnoista
Joni Penkari, Opetushallitus
15.1.2015
Opintopolku.fi
Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan?
2
Opintopolku.fi
Lait yliopistolain, ammattikorkeakoululain ja
opiskelijavalintarekisteristä ja
ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain
muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013), ns.
KSHJ 1
• Selkeyttä hakemiseen
• Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku, yksi sähköinen
hakujärjestelmä, kuusi hakukohdetta ensisijaisuusjärjestyksessä,
hakijalle tarjotaan vain yhtä korkeakoulupaikkaa
• Koulutustarjonta paremmin ja vertailtavammin näkyviin
”yhden luukun periaatteella”
• Mahdollisuus valita ensimmäistä paikkaa hakevat omana
”kiintiönään”
• Lait voimaan syksyn 2014 yhteishausta alkaen
3
Opintopolku.fi
Uusi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
yhteishaku = korkeakouluhaku
4
Opintopolku.fi
Oppijan verkkopalvelut
Ilmoittautuminen
ja haku esi- ja
perusopetukseen
Haku
perusopetuksen
jälkeiseen
koulutukseen
Todennetun
osaamisen
rekisteri
Haku
korkeakouluihin
www.opintopolku.fi
Asiakaspalveluratkaisu
HOPS - työkalu
Haku aikuiskoulutukseen
Rakenteiset ja
sähköiset
opetussuunnitelmat
ja tutkinnon
perusteet
Opintopolku.fi
Korkeakoulujen yhteishaku
• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon
johtavaan koulutukseen haetaan nyt samassa
yhteishaussa, yhdellä lomakkeella uuden sähköisen
hakujärjestelmän kautta
• Yliopistojen yhteishaku ja ammattikorkeakoulujen aiemmat
yhteishaut (pl. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku)
yhdistettiin samaan yhteishakuun syksyllä 2014
• Yhteishaku toteutetaan Opintopolku-palvelussa
• Aiemmat järjestelmät poistuneet käytöstä vuoden 2014 loppuun
mennessä
• Myös ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku siirtynyt
Opintopolkuun
6
Opintopolku.fi
Korkeakoulujen yhteishaku
• Mukana lähtökohtaisesti kaikki tutkintoon johtava
korkeakoulutus
• Korkeakoulut voivat kuitenkin järjestää edelleen osaan
koulutuksistaan erillishakuja (esimerkiksi tietyille
erityiskohderyhmille suunnattu tai vieraskielinen koulutus)
• Yhteishaut keväällä (syksyllä alkavaan koulutukseen)
ja syksyllä (seuraavana keväänä alkavaan
koulutukseen)
• Syksyn yhteishaussa sama yhteishaun hakuaika kaikille
hakukohteille, kevään yhteishaussa kaksi hakuaikaa
7
Opintopolku.fi
Korkeakoulujen yhteishaku
• Kevään 2015 yhteishaun hakuajat: 1.) 7.-27.1.2015 ja
2.) 17.3.-9.4.2015
• Hakuaika päättyy kumpanakin päättymispäivänä klo 15.00
• 1. hakuaikana haussa Taideyliopiston hakukohteet sekä pääosa
vieraskielisistä koulutuksista
• 2. hakuaikana muut yhteishaussa olevat koulutukset
• Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6)
hakukohteeseen
• Sisältää sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen
hakukohteet
• Kuuden hakukohteen raja on yhteishakukohtainen, hakija voi
siis hakea enintään kuuteen hakukohteeseen keväällä ja
kuuteen syksyllä
8
Opintopolku.fi
Korkeakoulujen yhteishaku
• Hakijan tulee asettaa hakukohteensa hakulomakkeella
ensisijaisuusjärjestykseen
• Sitova priorisointi, joka vaikuttaa olennaisesti hakijalle
tarjottavaan korkeakouluopiskelupaikkaan
• Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka
• Hakija voi tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla
•
•
Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun
Muutoin muutoksen voi tehdä korkeakoulun virkailija kunkin
hakukohteen käytäntöjen mukaisesti
Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden
poistaminen ei ole sallittua enää hakuajan päättymisen jälkeen
• Jos hakija haluaa hakea kummankin hakuajan kohteisiin, ei hän
voi enää muuttaa 1. hakuajan kohteiden keskinäistä järjestystä
tai poistaa yksittäistä hakutoivetta 1. hakuajan jälkeen
9
Opintopolku.fi
Korkeakoulujen yhteishaku
• Hakijalle tarjotaan enintäänkin vain yhtä
opiskelupaikkaa yhteishakuun kuuluvista koulutuksista,
vaikka hän voisi valintamenestyksensä perusteella olla
hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen
• Ehdotus perustuu hakijan antamaan hakutoivejärjestykseen
• Paikkaa tarjotaan hakijan korkeimmalle priorisoimasta
hakukohteesta, jonne hän voi tulla hyväksytyksi
valintamenestyksensä perusteella
• Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti
• Yksittäisissä tapauksissa hakijalla mahdollisuus valita
useammasta paikasta
• Vain sellaisessa tilanteessa, että hakija nousee varasijalta hyväksytyksi
ylemmälle hakutoiveelleen ennen kuin on ehtinyt ilmoittaako ottaako vastaan
tarjotun alemman toiveen mukaisen paikan
10
Opintopolku.fi
Kiintiöt
• Korkeakoulut voivat varata osan korkeakoulujen
yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa hakeville
• Ainakin aluksi korkeakoulu- ja hakukohdekohtainen ratkaisu
•
otetaanko tätä mahdollisuutta käyttöön
Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole
• Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa ja/tai
• Suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa
opiskeluoikeutta (opiskeluoikeudet huomioidaan vuodesta 2014 alkaen)
• Korkeakouluissa opiskelevien tai tutkinnon suorittaneiden
mahdollisuudet hakeutua ja tulla valituksi uuteen
koulutukseen turvataan
• Syksyllä 2014 kiintiöintimahdollisuutta käytti vain Vaasan
yliopisto, keväällä 2015 käyttö ei ole laajentunut tästä
11
Opintopolku.fi
Olennaisia muutoksia aiempaan
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut samassa yhteishaussa ja
•
•
•
•
•
•
•
12
samalla hakulomakkeella
Koulutustarjonnasta etsitään koulutuksia, ei hakukohteita
Opintopolku-palvelu yhteisenä portaalina
Yksi yhteishaku, ei enää useita erillisiä
• Kuitenkin keväällä 2 hakuaikaa
Tarjotaan vain yhtä kk-paikkaa
Prosessin nopeutuminen hieman
Kiintiö-mahdollisuus
Yliopistot rinnastetaan ammattikorkeakouluihin
arvioitaessa osoittaako hakeminen työmarkkinatuen
edellyttämää aktiivisuutta
Opintopolku.fi
Kevään 2015 aikataulu
• Koulutustarjonta julkaistu 10/2014
• Korkeakoulujen yhteishaku 7.-27.1. ja 17.3.-9.4.2015
• Valintakokeet korkeakoulujen aikataulun mukaan
• Liitteiden toimittamisen takaraja vaihtelee eri yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa
• Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 1.7.2015
• Opiskelupaikka otettava vastaan 15.7.2015
mennessä
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.8.2015
• Mahdolliset lisähaut 13.8.-27.8.2015 välisenä aikana
• Lisäksi erillishakuja, joiden aikataulut hakukohtaisia
13
Opintopolku.fi
Lait yliopistolain ja ammattikorkeakoululain
muuttamisesta/täydentämisestä (244/2014,
308/2014), ns. KSHJ 2
• Paikkojen varaaminen ensikertaisille hakijoille kaikkiin yhteishaun
koulutuksiin
• Pl. Vieraskieliset koulutukset ja vain ylempään kk-tutkintoon tähtäävät
koulutukset (YAMK, maisterivalinnat)
• Siirto-opiskelijavalintojen kehittäminen
• Hakemusmaksun käyttöönotto EU/ETA-alueen ulkopuolisille hakijoille
• 1. vuoden poissaolo-oikeuden rajaaminen vain lakisääteisiin syihin
• Lait eduskunnan käsittelyssä
• Jos hyväksytään, tulevat sovellettaviksi keväällä 2016
14
Opintopolku.fi
Ministeriön sivusto tärkeä tietolähde:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiik
ka/vireilla_koulutus/opiskelijavalinnat/
15
Opintopolku.fi
Kiitos!
[email protected]
16
Opintopolku.fi

similar documents