DOKONALA_KONKURENCE

Report
DOKONALÁ KONKURENCE
CHARAKTERISTIKA DK
• Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny,
vstupu do odvětví, informací, produktu, počet
prodávajících a kupujících, náklady na změnu
dodavatele)?
– Co by se stalo, pokud by producent v DK snížil
(resp. Zvýšil svou cenu) nad úroveň ceny
rovnovážné?
– Proč producent v DK není schopen ovlivnit cenu
své produkce?
Paretovská optimálnost dokonalé konkurence
• Kde se v praxi s DK
setkáme?
• Co to znamená, když se
řekne, že trh dokonalé
konkurence je
paretovsky optimální?
• Proč je poptávková
křivka totožná s
křivkami MR, AR?
•
Rovnováha firmy v dokonale
konkurenčním prostředí
Krátkodobá rovnováha firmy v dokonalé konkurenci,
kdy firma dosahuje ekonomického zisku
Vstup a odchod dalších výrobců do odvětví, pokud
v dokonalé konkurenci firmy v bodě své rovnováhy
dosahují zisku
DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA DK
• Kdy budou dosahovat firmy v DK maximálního
účetního zisku?
• Kdy se firmám nevyplatí vstupovat, ani
vystupovat z odvětví?
• Jak byste charakterizovali dlouhodobou
rovnováhu DK?
Paretovská optimálnost dokonalé konkurence a
dlouhodobá rovnováha firmy i odvětví v dokonalé
konkurenci
PŘÍKLADY
1. Uveďte příklady odvětví, která se v praxi blíží
dokonalé konkurenci.
PŘÍKLADY
2. Mějme následující údaje
firmy v dokonalé
konkurenci (v PJ).
– a) Pro jednotlivá množství
spočítejte následující
hodnoty: TR, MR, AR, VC,
TC, AC, AVC, AFC, EP,
EP/Q´.
– B) Najděte bod optima
firmy.
– C) Bude v bodě optima
firmy mít firma kladný
nebo záporný ekonomický
zisk na jednotku?
Q´
P
MC
FC
1
10
10
10
2
10
8
10
3
10
6
10
4
10
4
10
5
10
2
10
6
10
4
10
7
10
6
10
8
10
8
10
9
10
10
10
10
10
12
10
PŘÍKLADY
3. Namalujte rovnováha firmy na základě hodnot
uvedených v příkladu 2.
4. Co se v příkladu 2 stane, pokud: a) cena statku vzroste
na 20 PJ, b) cena statku klesne na 8 PJ, c) cena statku
klesne na 5 PJ, d) fixní náklady klesnou na 5 PJ, e) fixní
náklady vzrostou na 20 PJ?
5. Pokud by se firma nacházela v dokonale konkurenčním
prostředí, a při prodeji 20 kusů výrobků mohla cenu
udržet na 100 PJ za kus, za jakou cenu za kus by mohla
prodat 40 kusů výrobků?

similar documents