PPT - Videncenter for energibesparelser i bygninger

Report
Vedvarende energi og
energioptimering
– muligheder og udfordringer?
Marts 2013
En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret
på vedvarende energi
Energiaftalen 2012 - 2020
• Udbygning af vindkraft og
andre VE teknologier
• Fremme af kraftvarme,
fjernvarme, biomasse mv.
Udbygning af vindkraft
• Frem mod 2020 øges udbygningen med
vindkraft på havet med 1.000 W havmøller og
500 MW kystnære havmøller
• 600 mW på Kriegers Flak og 400 mW på Horns
Rev udbydes 2013-2015 med forventet
idriftsættelse i perioden 2017-2020
Omstilling til VE i bygninger og erhverv
• Fra 2013 indføres et stop for installering af
olie- og naturgasfyr i nye bygninger.
• Fra 2016 skal det ikke længere være muligt at
installere oliefyr i eksisterende bygninger i
områder med fjernvarme eller naturgas som
alternativ
VE i industrien
• Pulje på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr.
årligt fra 2014, der fastholdes frem mod 2020
• Puljen skal fremme energieffektiv anvendelse
af vedvarende energi i virksomhedernes
produktionsprocesser
Energilandskabet i DK fra 2012 -2050
•
•
•
•
Mere vindenergi, solenergi og biomasse
Mere decentral energiproduktion
Mere intelligent styringsautomatik
Lavere energibehov pr. m2
Energi i fremtiden
Elproduktion lige nu
Tre måder at udnytte solen på…men et hav af
produktmuligheder og løsninger
vp
Marked på VE området relateret til
bygninger
Energisystemer indenfor
• Solcelleanlæg
• Varmepumpeanlæg
• Solvarmeanlæg
• Biokedler
Mere VE stiller store krav til intelligent
energiforsyning (Smart Grid)
varmepumper
elbiler
ventilationsanlæg
Styring i boliger
home automation
smart meter
installationer med internetadgang
Kontorbygninger
Ventilationsanlæg
Køleanlæg
Handel
Pumper
Fjernvarme
Fremtidige bygninger
• Meget lavt varmebehov – tætte huse
• Større krav til præcise reguleringssystemer af
komforttemperaturer/indeklima
• Meget mere intelligent bygningsautomatik
Fremtidige bygninger
• VE i kombination med traditionelle energikilder stiller
ekstra krav til energieffektivitet og indeklima/komfort
• Bygningsintegrerede løsninger
• Intelligente styringssystemer (smart grid)
EU mål
• EU’s 2020 mål på energiområdet:
– 20 % reduktion CO2
– 20 % reduktion energiforbruget
– 20 % af energiproduktionen skal være VE baseret
• EU´s initiativ til opgradering af byggebranchens
arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og
vedvarende energi - Build Up Skills
Hvilke konkrete kompetencer er der brug for,
hvis energisparemålene skal nås?
Parametre med indflydelse på om energibesparelsen udebliver...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Utæt klimaskærm, dampspærre, vinduer og døre
Kuldebroer i klimaskærm
Dimensionering, installation og drift af varmekilder især varmepumper
Styringsautomatik - varmeanlæg i kombination med VE
Ventilationsanlæg - dimensionering, installation og drift
Komfort Køleanlæg – dimensionering, installation og drift
Bygningsautomatik –installation og drift
VE anlæg dimensionering, installation og drift
Manglende instruktion til bygningsbrugere/ejere
Fejl i montagen
Hvilken ”profil” udover det
installationstekniske ?
• Helhedsoverblik - både
bygningsinstallationer og
klimaskærm
• Fejlfinding på alle niveauer
• Indeklima og komfort
• Vejlede kunden i komplekse
installationer
Videncenter for energibesparelser
i bygninger (VEB)
ByggeriOgEnergi.dk
Kontakt os:
Tlf. 72 20 22 55

similar documents