Erfaringer fra FarmTest om pløjefri etablering af vinterraps

Report
Erfaringer fra FarmTest om pløjefri
etablering af vinterraps
Michael Højholdt
[email protected]
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)
FarmTest ”Pløjefri etablering af
vinterraps”
 9 metoder fulgt til pløjefri etablering
 Vidt forskellige forudsætninger
 Jordtype, såtidspunkt, vejr, anvendte maskin(er)
 Billeder og vurdering
 ved såning
 efter fremspiring
 forår
 Generelle indtryk og anbefalinger
Metode F




JB 4-6
2 x stubharvning forud for såning
Såning 14. august
Horsch Focus TD
Metode G




JB 2-4
Stubharvning før såning
Sået 15. august
ScanGrubberJB
Konklusioner
 Vinterraps betaler for jordløsning –
forsøgene viser merudbytte for jordløsning i
mindst 10 cm dybde
 Pløjefri etablering vælges ved bl.a.
 Kapacitetsproblemer
 Rodstandsende jordlag
 Vandlidende jord
 Stub- og tallerkenharvning samt strigling
tager også tid
Konklusioner - 2
 Vurdér forholdene i marken inden valg af
metode
 Raps er dyr i udsæd og pleje, og kvitterer for
god etablering
 Alle undersøgte metode kan give god
etablering – men de stiller krav til
management:
Håndtering af halm og stub
Behov for jordløsning
Jordtype
Vandindhold
Maskintype – løsning og såning
Tjek vejrudsigten
Vurdér arbejdet løbende
Undgå huller i plantedække
Ukrudtsbekæmpelse
Spildkorn
Snegle
www.farmtest.dk
Michael Højholdt
[email protected]
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)

similar documents