Internationalisering af klyngen

Report
Fyns Maritime Klynge
Professionelt samarbejde og
videndeling mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner mod nye
forretningsområder og produkter
inden for det maritime område
AGENDA
• KORT INTRODUKTION TIL KLYNGEN
–
–
–
–
–
–
VISION/MISION
HISTORIE
DELTAGERE
SÅDAN ARBEJDER VI
AKTIVITETER
EFFEKTER
• HVILKE TANKER LIGGER BAG
KLYNGESAMARBEJDET
–
–
–
–
2
TRIPLE HELIX
VALUE PROPOSITIONS
AT NAVIGERE ML.UENSARTEDE BEHOV
HVOR TÆT ER VI PÅ VORES MÅL?
Mission og vision
Mission
• At bidrage til vækst og fornyelse af virksomheder i den fynske
maritime klynge til gavn for både virksomheder og det omgivende
samfund.
Vision
• I fællesskab at skabe værdi i form af nye fremtidssikrede viden
baserede arbejdspladser.
• Vores mål er at bidrage til at der skabes nye arbejdspladser hvert år
i den fynske maritime branche.
• Som klynge facilitator vil vi:
– Initiere aktiviteter og projekter som virksomhederne ikke selv har mulighed for at gøre
på egen hånd.
– Tilstræbe at udvælge og supportere vore aktiviteter ud fra størst muligt potentiale for
værdiskabelse, størst mulig medlemsdeltagelse og mindst risiko.
– Være målrettede, agile og fleksible med hensyn på at sikre den største mulige
værdiskabelse for fællesskabet.
– Fokusere på at bygge bro mellem virksomheder imellem, mellem virksomheder og
videninstitutioner samt til andre klynger, herunder sikre en hensigtsmæssig
sammensætning af klyngen.
3
Historie
• Klyngen blev startet i februar 2012
• På initiativ af erhvervsledere fra Svendborg samt
ledelsen fra SIMAC.
• Udvikling Fyn blev sat på som ”fødselshjælper”
under projektet ”Innovirk”
• Fik i marts 2013 midler fra EU til udvikling af
klyngesamarbejdet Dette projekt løber til
udgangen af 2014.
• Klyngen blev i februar 2014 certificeret som
officiel klynge med en EU Bronzelabel
4
Status juni 2014
• 81 virksomheder aktive
– Dertil ca. 20 virksomheder som skal introduceres til
klyngen
• 4 uddannelsesinstitutioner
• 2 erhvervsaktører
Cluster Management
Udvikling Fyn
Europas Maritime Udviklingscenter
SIMAC
Syddansk Universitet
Ryslinge Højskole
5
Deltagere i klyngen
SH Group
CC Jensen
CT Offshore
SSP Technology
Automation Lab
Marine Surveyors
DanPilot
Nordic Offshore
Principia North
Valling Ship Survey
Porthos Independent
Maritime
Odense Maritime
Technology
Tuco Marine Group
SEACAT-Schmeding
SeaMall
Assens Havn
WENCON
Svendborg Bugser
Billum Industrilakering
Wind and Water Maritime
Consultants
Fayard
Skandinavisk Brandteknik
C. Nørgaard A/S
6
SEA CONSULT
Lykkegård Pumper
Danish Marine Group
Specialcontainer
Port Environment
Baltec Thor
MN Enterpriser
Aquatex
Gefion Nordic Engineering
VID Fire-Kill
FORCE Technology
VETEC
DASPOS
Mærsk Training
Dansk Ingeniør Teknik
Nordic Marine Consult
Scanpocon
TriWind
Blue Ocean Robotics
Focus Advokater
Knud E. Hansen
DAMPA
ScanKab Cables
Wilhelmsen Technical
Solutions
Lauritz Andersen & CO.
Walsteds Bådeværft
KAMI
Marstal Navigationsskole
Uptime IT
Assens Skibsværft
Ing. Jens Christensen
Fyns Coating
JMB Bjerrum og Jensen
ADP
Blue Maritime Leasing
Kjær-Data
Christensen
Masava Kemi
Rasmus Holbeck
SensorSurvey
P. N. Erichsen
Hanstholm Elektronik
Ing. Jakob Jakobsen
Stensbo Engineering
Medskyldig
SL-Consult
Trumf Bunker
Møldrup Consult
Inrotech
Ejde Nielsens
Værktøjsfabrik
Sammensætning af klyngen
Producenter
(Eget produkt)
Rådgivning, Survey
Slutkunder
Rederier
Værfter
Vind producent
Vind drift
Off-Shore producent
Off-Shore drift
Underleverandører
Drift
Producenter
SH Group
CC Jensen
Lykkegaard
SSP Technologies
Fyns Kran Udstyr
Aquatex
WENCON
DAMPA
Tuco Marine
Walsteds Bådværft
VID Fire-Kill
DASPOS
Inrotech
Scankab Cables
C. Nørgaard A/S
685 Ansatte
Bruttofortjeneste
483 mio. DKK
Underleverandører
Fayard
KAMI
Assens Skibsværft
Automation Lab
Billum Industrilakering
Specialcontainer
SEACAT-Schmeding
Scanpocon
Up-time IT
MN Entrepriser
Trumf Bunker
Ejde Nielsens
Værktøjsfabrik
Blue Ocean Robotics
Rasmus Holbeck
Fyns Coating
Masava Kemi
PHE Nordic
Hanstholm Elektronik
Kjær Data
P. N. Erichsen
SeaMall
VETEC
Lauritz Andersen & CO
676 Ansatte
Bruttofortjeneste 392 mio. DKK
Drift
CT Offshore
DanPilot
Svendborg Bugser
JMB Bjerrum & Jensen
ADP
Assens Havn
Odense Havn
Svendborg Havn
249 Ansatte
Bruttofortjeneste
146 mio. DKK
Rådgivning/Survey
SEA CONSULT
Marine Surveyors
Nordic Offshore
Principia North
Valling Ship Survey
Porthos Independent
Maritime
Odense Maritime Technology
Rådg. Ing. Jens Kristensen
Blue Maritime Leasing
Focus Advokater
Knud E. Hansen
Wind and Water
Maritime Consultants
Danish Marine Group
Møldrup Consult
Port Environment
Ing. Jakob Jakobsen
Maritime Consulting
Baltec Thor
Marstal Navigationsskole
FORCE Technology
Mærsk Training
Sensor Survey
Stensbo Engineering
Dansk Ingeniør Teknik A/S
Nordic Marine Consult
Gefion Nordic
Spectec
Medskyldig
SL Consult
Maritimt Center Svendborg
165 Ansatte
Bruttofortjeneste 65 mio. DKK
SÅDAN ARBEJDER VI I KLYNGEN
 Busines netværk
• B2B mellem virksomheder i klyngen og
virksomhedernes netværk udenfor klyngen.
 Teknologi udvikling – Triple Helix projekter
Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om konkrete projekter/ opgaver
 Teknologi og vidensbehov
• Netværk på regionalt, nationalt og internationalt plan
 Fælles profil
• Fælles indsats overfor interesseorganisationer, politisk
side, fælles PR, messer og internationale
markedsføringsfremstød
10
Udviklingsgrupper i klyngen
Konstruktion
og materialer
Support og
rådgivning
Skibsbygning
Off-Shore
service
Propulsion
Indførelse af
Der fokuseres bl.a.
Nye teknologier fx:
Hvordan er det
Øget krav om bl.a.
avanceret teknisk
på de nye mulighe-
• Energioptimeringer
muligt at komme
emissioner fra skibe
udstyr om bord:
der som miljø- og
• Sikkerhed
ind i branchen:
stiller flere krav til
• Nytænkning
energikrav stiller til
• Skrog og overbyg-
• Skabe værdi for
nye teknologier
• Innovation
rederier og deres
ninger i lettere
Nye processer bl.a.
leverandører.
materialer fx
• Retrofit løsninger
• Grøn teknologi
• Vægtbesparelser
kulfiber.
• Skibsbygning er
også juridiske
udfordringer med
11
sine kunder.
• Krav, certificeringer,
• Servicekoncepter
til vindmøller
• Kvalificerering til
forsikringsvilkår,
at byde ind i Off-
ansvar og risici.
Shore sektoren
indenfor fremdrift
og besparelser.
Det er grøn teknologi og effektive løsninger på området.
AKTIVITET I KLYNGEN
MØDER for hele klyngen
Der er siden klyngens tilblivelse afholdt 8 klyngemøder:
•
SH Group, virksomhedspræsentation og netværk
•
CC Jensen, virksomhedspræsentation og netværk
•
Syddansk Universitet, samarbejdsmuligheder og netværk
•
SIMAC, samarbejdsmuligheder og netværk
•
DanPilot & Automation Lab, virksomhedspræsentationer og netværk
•
Principia North & SDU, virksomhedspræsentationer og netværk
•
KAMI, Billums og Aquatex, virksomhedspræsentationer og netværk
•
Lindø Industripark, virksomhedspræsentationer og netværk
•
Lindø Industripark, Kick-off samarbejde og kontor,
•
Årsafslutning i Maritimt Center Svendborg
•
Workshop om arbejde i Norge på SIMAC
•
Internationalisering af klyngen (Kursusmodul 3)
•
Netværksmøde på Lindø Industripark
MØDER i Udviklingsgrupper
•
•
•
•
•
•
12
SIMAC,
SIMAC,
SIMAC,
SIMAC,
SIMAC,
SIMAC,
Off-Shore Service,
Off-Shore Service,
Off-Shore Service,
Propulsion
Skibsbygning
Support og rådgivning
Tim McAloone, DTU,
Bo Kiel Jespersen, DONG,
Jacob Odgaard, Mærsk Drilling,
Jesper Gram, MAN Diesel,
Erik Bastiansen, MSR Consult
Ole Kragh Møller, Hoffmann Dragsted
juli 2012
september 2012
november 2012
november 2012
januar 2013
april 2013
juni 2013
august 2013
november 2013
december 2013
januar 2014
april 2014
maj 2014
juni 2013
august 2013
september 2013
oktober 2013
februar 2014
april 2014
AKTIVITETER I KLYNGEN
Møder for hele klyngen:
Der er planlagt følgende møder for klyngen i 2014:
• Konference om det blå Danmark og Fyn
• Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Assens
• Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Odense
• Klyngemøde med virksomhedsbesøg i Svendborg
juni 2014
august 2014
oktober 2014
december 2014
Møder i udviklingsgrupperne:
Der er planlagt morgenmøder i udviklingsgrupperne:
• Nye typer fortøjningssystemer, sejlads med M/F Langeland
• Muligheder for eksport til Norge
juni 2014
sept. 2014
Internationalisering af klyngen:
Klyngen samarbejde med andre maritime klynger og faciliterer fælles PR:
• Besøg i Norge for at undersøge muligheder for eksport til maritime og Off-Shore virksomheder.
• Klyngen arbejder med ”Seed Money project SMILE” vedr. service pakker og reduktion af emission fra
skibsfarten i Baltic. Projektet gennemføres med partnere fra Estland og Tyskland.
• 10 firmaer fra klyngen udstiller på en fælles stand på ”Danish Maritime Fair” i Bella Center i oktober
i.f.m. ”Danish Maritime Days”
• Klyngen deltog i maj i ”European Maritime Days” i Bremen i samarbejde med Søfartsstyrelsen
13
SAMARBEJDER I KLYNGEN
Virksomheder til
virksomheder (B2B)
Virksomheder til
uddannelsesinstitutioner
Ca. 50 konkrete projektsamarbejder om enten processer,
leverancer eller produkter og
produktudvikling
15 konkrete samarbejde
mellem deltagere i klyngen
og tilknyttede uddannelsesinstitutioner
Ca. 50% af deltagerne har været, eller er aktive i forbindelse
med forskellige samarbejder, enten B2B eller med
uddannelsesinstitutioner
Assistance til funding fra Erhvervsministeriet til udvikling af ny
type crew boat i kompositmateriale
14
SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne
Fyns Amts Avis
d. 8. februar 2013:
Fyns Amts Avis
d. 9. februar 2013:
Fyns Amts Avis
Udviklingfyn.dk
Søfart nr. 15
Fyns Stiftstidende
Fyns Stiftstidende
Fyns Amts Avis
Fyns Stiftstidende
Fyns Amts Avis
Fyns Amts Avis
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
Fyns Amts Avis
d. 9. oktober 2013:
15
5. marts 2013:
3. april 2013:
12. april 2013:
18. juni 2013:
19. juni 2013:
19. juni 2013:
16. august 2013:
20. august 2013:
19. september 2013:
En klynge af uudnyttet potentiale Klynger er billig vej til vækst
Den maritime klynge på Sydfyn Det vigtigste sker på pauserne Den gode gammeldags synergieffekt.
Ærøs maritime muligheder
Fremdrift i den maritime klynge
Millioner til Fyns Maritime Klynge
Kami ping-ponger med SDU
Grønt værft på vej på Ærø
Grønt værft på vej på Ærø
Fynsk fremtid er også maritim
Den fynske fremtid er også maritim
Studerende hjælper Tuco
Søens folk flokkes på Midtfyn
SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne
Fyns Amts Avis
d. 9. oktober 2013:
Det maritime er Fyns potentielle guldæg
Maritime Danmark oktober 2013:
CCJ ser muligheder i klyngesamarbejdet
Industri-nyt.dk
d. 29. oktober 2013:
Fyns Maritime Klynge og Lindø i
stærkt maritimt samarbejde
Søfart.dk
d. 30. oktober 2013:
Fyn klynger sig sammen
Maritimedanmark d. 30. oktober 2013:
Den Fynske Maritime Klynge ind på Lindø
Kjerteminde Avis
d. 30. oktober 2013:
Lindø i stærkt maritimt samarbejde
Industri-nyt.dk
d. 1. november 2013: Det koger i den maritime industri på Fyn
Jern- og
Maskinindustrien
d. 4. november 2013: Timingen kunne ikke være bedre
Fyns Stiftstidende d. 11. november 2013: Maritime firmaer kan leje sig ind
Metal-supply.dk
d. 26. november 2013: Fyns Kran Udstyr etablerer sig på Lindø
Mitsvendborg.dk
d. 7 december 2013:
Det handler om at udnytte potentialerne
Lindø Update
December 2013:
Fyn skal tilbage i det maritime rampelys
16
SPIN-OFF AF SAMARBEJDET
Synlighed for klyngens partnere i medierne
Fyens.dk
d. 9. januar 2014:
Svendborg Havn kan blive centrum for
maritime
virksomheder
Fyns Amtsavis
d. 9. januar 2014:
Et maritimt kraftcenter
www.soefart.dk
d. 28. februar 2014:
Skruen i vandet og fuld gas
Søfart
d. 28. februar 2014:
TEMA: Fyns Maritime Klynge
Søfart nr. 10
d. 7.marts 2014:
Maritim undervisning på Fyn
Fyns Stiftstidende d. 28. maj 2014:
Havnebossen: Sådan kan det gøres
Erhvervsavisen Fyn
Fyn byder ind på offshore, 4000 nye
offshore-job på vej til Fyn
fyens.dk
d. 3. juni 2014:
d. 3. juni 2014:
4000 nye offshore-job på vej til Fyn
Vigtighed
•
•
17
Profilering af fynske maritime virksomheder som innovative og udviklingsorienterede
(klyngens blue ocean)
Giver PR-slagkraft, som hver enkel virksomhed ikke kan få alene.
KOMMUNIKATION
•
Idékatalog på hjemmesiden
Hjemmesiden er nu bygget op så alle medlemmer kan uploade de
informationer der er givet i ”Idékataloget”.
•
LinkedIn
Klyngen har oprettet en lukket gruppe på ”LinkedIn”, hvor der
udveksles erfaringer, forslag til samarbejder, samt generel information
om klyngens arbejde. Gruppen er en lukket gruppe, og der godkendes
kun medlemmer af klyngens virksomheder. Der er tilknyttet et
regelsæt for gruppen som vil blive håndhævet.
•
Film med Salgs Pitch
Alle deltagere i klyngen bliver i efteråret 2013 tilbudt at få lavet
en 2 minutters film med egen ”Salgs Pitch”. Filmen lægges på
klyngens hjemmeside, og kan også lægges på egne hjemmesider.
Det bliver gratis for deltagerne at få denne film produceret, men
det skal forventes at bruge ½ til en hel dag på dette.
18
HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
•
•
•
•
19
TRIPLE HELIX
3 parts-samarbejde
Udvikle erhvervsstrukturer
Fokus på kort, ml.lang
lang sigt
Synergier og udvikling på
– Makroniveau
– Mikroniveau
HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
VALUE PROPOSITIONS
• Hvor kan vi skabe værdi for de deltagende
virksomheder og uddannelsesinstitutioner?
• Hvad har en værd for mig/min virksomhed?
• Hvad er mine kunders behov – for kvalitet, tid,
udviklingsdeltagelse, netværk?
20
HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
AT NAVIGERE ML.UENSARTEDE BEHOV
•
•
•
•
Fokus på fakta fremfor følelser
Visualisere sammenhænge, styrker
svagheder, trusler og muligheder
Være ærlige omkring styrkeforhold
Væk fra ‘one size fits all’ aktiviteter
SH GROUP
- 300 mand/SV
- Branding af fynske
kompetencer
globalt
- Opererer globalt
- Talentprogrammer
med SDU og
SIMAC
21
KAMI
- 30 mand/FM
- Lokalt B2B
- Lokal synlighed i
medier og andre
virksomheder
- Fokus på DK og
nærmarkeder
- Måske messer
HVILKE TANKER LIGGER BAG KLYNGESAMARBEJDET
HVOR TÆT ER VI PÅ VORES MÅL?
•
22
Vi er langt fra, men godt på vej…
METODISK APPROACH
Baseline
Value
chain
Mapping
SWOT
Værdikæde
proposition
Aktivitetsplan og
implementering

similar documents