OpenGeodata - Odense DataPlatform

Report
OpenGeodata
• Hvad er geodata og hvilke muligheder giver
de?
• Initiativer på statsligt og fælleskommunalt
niveau
• Statslige frie geodata
• Plan for Odense Kommunes frie geodata og
eksempler
OpenGeodata
Hvad er geodata og hvilke muligheder giver de?
Definition på Geodata
Geografiske data er stedfæstede data, altså data med
direkte eller indirekte henvisning til et geografisk sted eller
område
OpenGeodata
Hvad er geodata og hvilke muligheder giver de?
Visualisering - kort giver overblik og
ny viden
OpenGeodata
Hvad er geodata og hvilke muligheder giver de?
Geografiske analyser
Ikke kun ”stednavn = ‘Lumby’” eller ”alder > 16”
Men også ”obj within”, ”obj intersects”, ”obj.length > 100”, ”obj.area =
1200”, osv.
Altså mulighed for:
• Hvor er den største koncentration af?
• Er jeg indenfor eller udenfor?
• Hvor langt er der til?
• Hvad er tættest på?
• Hvordan kommer jeg nemmest fra A-B?
• Hvor er det optimalt at placere?
OpenGeodata
Initiativer på statsligt niveau
OpenGeodata
Initiativer på statsligt niveau
OpenGeodata
Statslige frie data
Adresser på AWS
AWS er en forkortelse for Adresse Web Services. AWS Suiten er en
række services, som tilbyder it-systemer adgang til Danmarks adresser.
http://www.aws.dk
http://smartadresse.aws.dk
Eksempel:
http://apps.odense.dk/visbyggesager/
OpenGeodata
Statslige frie data
Kortforsyningen
Kortforsyningen er Geodatastyrelsens distribution af kort og geodata på
internettet.
Blandt andet højdedata, skyggekort,
topografiske kort, matrikelkort og
flyfoto (ortofoto).
www.kortforsyningen.dk
http://kortforsyningen.dk/
webtjenesteliste?stypes=all&free=true
OpenGeodata
Statslige frie data
Kortforsyningen
Eksempel på skyggekort:
OpenGeodata
Statslige frie data
Kortforsyningen
Eksempler:
http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?service=WMTS&request=GetTile&
version=1.0.0&layer=orto_foraar&style=default&tilematrixset=View1&tilematr
ix=L09&tilerow=392&tilecol=735&format=image/jpeg&login=xxx&password=y
yy
http://kortforsyningen.kms.dk/topo_skaermkort?service=WMTS&request=Get
Tile&version=1.0.0&layer=dtk_skaermkort&style=default&tilematrixset=View1
&tilematrix=L09&tilerow=392&tilecol=735&format=image/jpeg&login=xxx&pa
ssword=yyy
OpenGeodata
Statslige frie data
www.plansystem.dk
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/plansystemdk/tekniskdokumentation/wms-wfs/
OpenGeodata
Statslige frie data
Plansystem.dk
Eksempel:
http://kort.plansystem.dk/wms?service
name=wms&request=getmap&service
=wms&layers=theme-pdk-lokalplanvedtaget&format=image/png&version
=1.0.0&SRS=EPSG:25832&BBOX=5
84900,6137500,589800,6141800&wid
th=500&height=500
OpenGeodata
Statslige frie data
Miljøportalen er din indgang til data om natur og miljø i Danmark.
www.miljoeportalen.dk
http://internet.miljoeportal.dk/digital/Digital_webservices/Sider/forside.aspx
https://faq.miljoeportal.dk/viewtopic.php?f=5&t=168
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMS
Server?request=GetCapabilities&service=WMS
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFS
Server?request=GetCapabilities&service=WFS
OpenGeodata
Statslige frie data
Miljøportalen
Eksempel:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/service
s/public/MapServer/WMSServer?request=GetM
ap&service=WMS&layers=RAASTOFOMR&for
mat=image/png&version=1.0.0&SRS=EPSG:25
832&BBOX=570500,6134100,576100,6142800
&width=500&height=500&styles=default
OpenGeodata
Tilgængelige data – et overblik
www.geodata-info.dk
OpenGeodata
Initiativer på kommunalt niveau
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-1015
• En forlængelse af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG)
• Et samarbejde for kommunale geodata
• En fælles datamodel
• Landsdækkende udstilling af data fx
skoledistrikter
• Der vil gå noget tid…
OpenGeodata
I dag
Mulighed for at se og udskrive data
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag
OpenGeodata
Fremtiden…
Give mulighed for at hente og anvende geodata i
egne løsninger
Hvorfor ikke give virksomheder,
myndigheder, borgere mulighed for at
hente og anvende data i egne løsninger,
apps og arbejdsgange?
OpenGeodata
Fremtiden…
Eksempler på geografiske services
Vi har oprettet nogle geografiske services:
•
Defineret i EPSG: 4326 (længde/bredde)
•
Encoding er i UTF-8
•
Beta-services, ikke 100% up-to-date
•
Formaterne GeoJSON og GML2 (har I brug for andre?)
Link: http://geodata.odense.dk/datatothepeople/
For dataønsker, gode ideer, osv. send en e-mail til Jesper Gaardboe
Jensen, Geodata, By- og Kulturforvaltningen, [email protected]
OpenGeodata
Inspiration, links, m.m.
Javascript biblioteker
OpenLayers – javascript bibliotek til implementering af kort
Leaflet – javascript bibliotek til implementering af kort
Vejledninger
WMS og WFS hjælp, se:
OGC's hjemmeside
Using a Web Feature Service
OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification

similar documents