FLIS - kombit

Report
FLIS
Thomas Mørk Glintborg
Digitaliseringsmessen 2013
Agenda
1. FLIS status
2. Vejen mod ibrugtagning – indsatsområder i FLIS 2013/2014
•
•
•
•
Datavalidering og fejlretning
Implementering og uddannelse
Gevinstrealisering og besparelser
Netværksdannelse, samarbejde og kommunikation
…MEN INDEN VI GÅR I
GANG – FØRST KORT
OM FLIS
FLIS er en portalløsning, der giver
mulighed for at se kommunens nøgletal og sammenligne dem med tilsvarende tal
for andre kommuner.
Samling af data fra flere områder og
adgang til:
• Benchmarking med egne eller andre
kommuner
• Analyse/drill down i egne data
• Rapportering
Fælles administrativt område med
tværgående funktioner, meddelelses- og
opgavesystem
DATA I FLIS
• Data opdateres på
månedsbasis
• Der rettes ikke i
kommunernes
registreringer
• Der er historik i data
• Data trækkes direkte fra
kommunernes egne
systemer
• Alle kommuner leverer
data til FLIS
• Udfordring med uensartet
registreringspraksis
FLIS STATUS
Version 1.3 blev lanceret d. 5. august. Datakvaliteten er
blevet markant forbedret, så nu kan I bruge løsningen!
Versionen giver:
• Betydelige forbedringer på dataområdet Økonomi –
benchmarkingdel klarmeldes, men dog er stadig visse
udfordringer med budgetter og individuel kontoplan
• Forbedringer, men stadigvæk udfordringer på borger og
personaleområdet
• Skoleområdet er nyt i FLIS og er i ”test i produktion”
FLIS status for nye dataområder
Økonomi
December 2012 (ver. 1.0)
Personale/Fravær
Borger
August 2013 (ver. 1.3)
November 2013 (ver. 2.0)
Februar 2014
2014-2015
Skole
Ældre
Udsatte børn og unge
Voksne handicappede
Sundhed
Beskæftigelse
FLIS INDSATSOMRÅDER
Kommunerne skal i gang med FLIS – KL/KOMBIT
har fokus på følgende indsatser
Datavalidering og fejlretning
Implementering og uddannelse
Gevinstrealisering og besparelser
Netværksdannelser, samarbejde og
kommunikation
FLIS – VEJEN MOD
IBRUGTAGNING
Indsats 1: Etablering af tilfredsstillende
datakvalitet
Datakvaliteten i FLIS er afgørende for systemets brug!
Datakvaliteten højnes via bedre registreringspraksis og
fejlretning i FLIS.
Det sker via:
- Grundige test med kontrolrapporter og vejledninger
- Afholdelse af datavalideringsmøder i kommunerne
Der vil komme kontrolrapporter på alle dataområder.
FLIS teststrategi
1. Test op mod nationale statistikker
2. Test med fokuskommuner
3. Test målrettes kildesystemer (fagsystemer)
4. Kontrolrapporter på dataområderne
5. Testrapporter opbygges hierarkisk
6. Vejledninger til testprogrammerne
7. Bedre systematik for anmeldelse af fejl og opfølgning
Indsats 2: Implementering og uddannelse
Kommunerne skal have
grundig introduktion til
FLIS uddannelse.
Fokus på organisatorisk
implementering og
ibrugtagning i efteråret
2013.
Indsats 3: Gevinstrealisering og besparelser
Bedre benchmarking
Sparede
udbudsomkostninger
Bedre dataoverblik og
kontrol
Bedre
beslutningsgrundlag
Besparelser på datakøb
Administrative
optimeringer
Afdæk jeres gevinster og besparelser!
Brug vores værktøjer – skabeloner for business case og
datakøbsbesparelse (kommer snart)
Indsats 4: Netværk, samarbejde og
kommunikation
KL/KOMBIT vil gerne
facilitere netværk og sikre
videndeling.
De gode historier skal
fortælles, og vi skal hjælpe
hinanden.
Følg med på kombit.dk/flis
og tilmeld jer nyhedsbrevet!
Kom i gang med at bruge FLIS!
Hjælp os med at hjælpe jer – kontakt os
med jeres udfordringer, problemer,
løsninger og gode idéer.
Kontakt os:
[email protected]
eller Thomas Mørk Glintborg
[email protected] – 2327 5876

similar documents