Mette Greisen, forstander, Tietgen KompetenceCenter "Next Step"

Report
Hvordan kan samspillet med andre aktører befordre
uddannelsernes arbejde med kompetenceudvikling generelt
og især i forhold til anerkendelse af realkompetencer?
Hvad er uddannelsernes muligheder og udfordringer i
forhold til at etablere konstruktive samspil med andre
aktører og internt på institutionerne?
v/Mette Greisen, forstander Tietgen KompetenceCenter
www.tietgen.dk/tkc
1
Kompetenceudvikling
– to perspektiver
Virksomhedsniveau:
EFTERSPØRGSEL
Kvalificering
UDBUD
www.tietgen.dk/tkc
 Strategisk forankring
 Faglig og/eller
organisatorisk udvikling
 Ledelsesmæssigt
commitment
 Før / efter aktiviteter
 RKV
 osv
Kompetenceudvikling
- to perspektiver
Individniveau:
EFTERSPØRGSEL
Kvalificering
UDBUD
www.tietgen.dk/tkc
 Karriereudvikling
 Specialisering/nyt
jobområde/omstilling
 Faglært/videregående –
Tilknytning til
arbejdsmarkedet
 RKV
 osv.
Vertikalt
Samarbejdsflader
- RKV i Praksis
University College Lillebælt
/LedelsesAkademiet
Diplom
Erhvervsakademiet Lillebælt
/LedelsesAkademiet
AU
Tietgen KompetenceCenter/
VEU-Center Fyn
Horisontalt
www.tietgen.dk/tkc
AMU
RKV-koncept i proces






Fælles mindset
Fælles indgang
Fælles markedsføring/brochurer
Fælles systematik og procedurebeskrivelse
Fælles standard i forhold til dokumentation
Brug af ”Min kompetencemappe”
www.tietgen.dk/tkc
5
Mindset
Etik
 Seriøsitet i proces- og
rammesætning
 Giv den nødvendige
anerkendelse – ikke for
meget og ikke for lidt!
 ”Forlang ikke mere end i
klasseværelset”
 Se ikke ”faget” isoleret,
men kig på hele
personen
 Hurtig sagsbehandling
www.tietgen.dk/tkc
Empati
 Vurdering af evne, vilje
parathed og viden om
 Introduktion og
vejledning til RKV-proces
uddannelse og læring
 Teame up med nogen i
samme situation fx
mentorer / de gode
historier
6
Udfordringer





Masseproduktion <> ordreproduktion
Institution <> individ
Identisk med <> ækvivalerende med
Fag <> jobprofiler/kompetenceprofiler
Uddannelse <> uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitik
www.tietgen.dk/tkc
7
Muligheder
Større politisk fokus – mål og ramme
Fælles nationalt mindset og systematik
Strategisk og ledelsesmæssigt fokus
Erhvervet med ind – RKV-udvalg
Etablere projekter med erhverv og beskæftigelse
Lettere brugertilgang/øget brugerfokus
Uddannelsesinstitutioners tilgængelighed,
kompetence og beredskab øges/højnes
 Nyt navn?







www.tietgen.dk/tkc
8

similar documents