STATSBIBLIOTEKET

Report
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
E-ressourcer i Netpunkt
Bibliotek.dk - hvad sker der når vi alle fylder
vores e-bøger i Netpunkt, foregøgler vi vores
brugere noget?
Forum for fjernlån, reference og accession (FORFRA)
Karin Englev, RUB
Helle Brink, Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
Materialer i bibliotek.dk - Netpunkt og lokalkataloger
 Fysiske materialer
Alle materialer er til udlån – undtagen:
- uddannelsesbiblioteker med begrænset udlån
- læsesalsmaterialer
 Cd’er, dvd’er mm
Fleste materialer til udlån – findes også i Bibzoom og Filmstriben
Restriktioner forekommer
 Elektroniske ressourcer
Bøger og tidsskrifter
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
2008
2009
2010
2011
1.874.927
4.649.733
9.527.991
3.249.430
Digitale dokumenter, tekst, antal download
83.988
92.142
123.921
167.058
Digitale dokumenter, AV, antal download
6.133
4.585
18.557
21.489
Bibliografiske databaser, antal søgninger
748.655
782.344
911.367
1.033.522
7.570.364
3.236.753
4.241.779
5.104.359
Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal download
Faktadatabaser, antal søgninger
Statsbiblioteket
Retningslinjer for lånesamarbejdet i Danmark:
Kulturstyrelsen i samråd og høringsmulighed - nyrevideret 2012
•
”Et bibliotek bør give brugeren adgang til at vælge, hvad brugeren ønsker uden
unødvendige hindringer og procedurer.”
•
”Fjernlån skal være et supplement til et biblioteks samlinger, og ikke en erstatning
for manglende ressourcer lokalt.”
Statsbiblioteket
De syv vejledende principper – Rethinking Ressource Sharing Initiative (USA)
1. Det enkelte bibliotek bør have så få restriktioner som muligt, sådan at brugeren møder færrest mulige barrierer for opfyldelse
af et bestillingsønske.
2. Brugerne bør have passende valgmuligheder for leveringsformat og leveringsmåde, herunder for lån, papirkopi, digital kopi og
evt. køb.
3. Almindelig adgang til ressourcer, der kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør fremmes med færrest
mulige hindringer.
4. Ressourcer, som findes i de forskellige kulturinstitutioner, såsom biblioteker, arkiver, museer, og som kan lånes, kopieres eller
på anden måde deles med andre, bør kunne udlånes eller på anden måde formidles.
5. Intet materiale, der er søgbart, bør være helt utilgængeligt. Ved "Kan ikke leveres-svar" bør der så vidt muligt ydes
informationsservice om, hvor og hvordan materialet lettest gøres tilgængeligt for brugeren.
6. Bibliotekerne bør tilbyde en service til en rimelig pris i stedet for at afholde sig fra at yde servicen.
7. Lånerregistrering bør være lige så let som tilmelding til kommercielle webbaserede tjenester. Alle bør nemt kunne blive
biblioteksbruger
Statsbiblioteket
Bibliotek.dk - statistik for interurbanlån (fjernlån) i Danmark
Statsbiblioteket
Fjernlån fra e-ressourcer – en selvmodsigelse?
•
Jo mere tilgængeligt – jo større efterspørgsel (trykt, indspillet eller elektronisk)
•
I Netpunkt og bibliotek.dk – verificerbart og synligt
•
Stigende pres på fjernlånsafdelingerne/”Spørg biblioteket” for at skaffe adgang
Så nej – en naturlig følge af den nuværende situation
Statsbiblioteket
E-bøger
• Forsøger at skaffe et trykt eksemplar (indkøb/fjernlån)
• Tilbyder kopi af :
1. et kapitel fra bogen
2. af abstract
3. af indholdsfortegnelsen
• Open access
• Campus brug – opfordre brugerne til at være mobile
Statsbiblioteket
Statsbiblioteket
E – tidsskrifter
• Campusadgang (selvbetjening) - stud og ans + brug på stedet
• Fjernlån trykte udgaver - fra ind- og udland
• Undersøger adgange i nærheden af brugeren
• Undersøger open access
Statsbiblioteket
E –kopi (1-4)
• E-kopi 1 – Copydan aftale – 35.000 tss – elektronisk
• E-kopi 2 – udvidelse af E-kopi 1 + 5000 + farver – elektronisk
• E-kopi 3 – trykt kopi sendes fra elektroniske tidsskrifter
• E-kopi 4 ?
Statsbiblioteket
Fjernlån uden for Danmark
Statsbiblioteket
Norden
Norge:
Bibsys aftale med OCLC om bibliotekssystem og administration - opsagt.
Aftalen var at Bibsys eksporteres til WorldCat, dog ikke folkebibliotekernes beh.
Sverige:
Har efter 5 år afbrudt forhandlingerne med OCLC om optagelse i WorldCat.
Det Kgl Bibliotek i Stockholm har overtaget folkebibliotekssektoren
Finland:
Fleste universitetsbiblioteker er pålagt at tage afgift for fjernlån - også fra
fra nordiske biblioteker.
Island:
efter krisen afgifter på fjernlån til/fra alle sektorer
Statsbiblioteket
Europa
England:
•
British Library
ny søgeflade
copyright erklæring
meget dyr
•
UnityUK
folkebiblioteker - 80 % af engelske regioner
OCLC administrerer UnityUK base
SB international bruger
Frankrig:
SUDOC på vej i WorldCat
Tyskland:
Kataloger på vej i WorldCat
Statsbiblioteket
USA/øvrige verden
WorldCat
(OCLC)
-
29.000 biblioteker / 1,9 bill poster
Professionel adgang /Slutbruger adgang
Søg – bestil - betal
Udlån til og fra Danmark (siden 2010)
Dansk Netværk - statistik – lånesamarbejde
Øvrige tjenester fra OCLC/WorldCat:
Article Exchange, Google Books,
Digitaliseringsprojekter, Open Source – open access
collection analysis,
Nationalkataloger
Sidste USA trend :
fjernlåne materialer i stedet for at hjemkalde!
Statsbiblioteket
Krystal kuglen:
Vil Lånesamarbejdet forsvinde samtidig med at de fysiske bøger bliver
fortrængt af e-bøger?
•
Ifølge statistikkerne stiger fjernlånet af trykt materiale – og e-materialer er kommet til
•
Antallet af indkøb af e-materialer (og anvendelsen heraf) er stærk stigende især på
forskningsbibliotekerne, men adgangsbegrænsninger og vaner er alvorlige udfordringer
Trængte budgetter
Sammenlægninger
Brugerne vil have materialerne her og nu (og helst for 10 minutter siden) og de er helt
ligeglade hvorfra
•
•
•
Nej, tværtimod har vi mere endnu mere brug for lånesamarbejdet – for mange forskellige
løsningsmodeller - for brugernes skyld.
Statsbiblioteket
Løsningsmodeller
• Købe materialet selv - brugerdreven indkøb – trykt/elektronisk
Adgangsmodeller
• pay pr. view
• Downloan xxx antal gange
• Digitalt interurbanlån – ”udlån” af licenser
• E-kopi – modellerne
• Digitalisering – on – demand
• Ekstern server – hente i ”skyen”
• ???
Mere open access
Statsbiblioteket
Så hvorfor alle e-rne i Netpunkt?
• Valideret modsat Google
• En præsentation af de samlede ressourcer i bibliotekssektoren
– og en chance for trods alt at se hvad der findes og hvor
materialet (evt.) kan skaffes
• En mulighed /udvej for brugerne
Statsbiblioteket
Ønsker – hvis ikke vi skal foregøgle:
• At e-ressourcerne bliver i Netpunkt/bibliotek.dk/adgang
• At ingen indgår licensaftale uden tilladelse til fjernlån på en eller anden
måde – alle modeller i spil
• Bestilmulighed og/eller vejledning i bibliotek.dk om adgangsmulighederne
Statsbiblioteket
FRA:
What you see is what you get
TIL :
what you need is what you get
DARE TO SHARE!
From collections to connections
Spørgsmål og kommentarer
Helle Brink
[email protected]
!!

similar documents