filen her

Report
Få de unge til at bladre
Til dagblade som med den trykte
avis vil ramme de 12-19 årige
Bugge Media Consult og medieundervisning.dk 2011
Børn og unge i 2011 er digitale indfødte. De kender ikke en verden uden
internet og mobile devices. Alligevel vil nogen af dem gerne læse avis. Men
de gør det kritisk og lægger den hurtigt til side. Den traditionelle
nyhedsjournalistik og prioriteringen rettet mod en moden målgruppe
tiltaler dem ikke.
I 2011 undersøgte vi de avislæsende 12-19 åriges forhold til mediet. Hvad vil
de have og hvordan? Denne workshop er baseret på vores resultater. Den
henvender sig til redaktionelle medarbejdere, som med deres trykte avis vil
i tættere kontakt med aldersgruppen. Vi er klar over, at dagblade i Danmark
er meget forskellige. Netop derfor udgiver vi materialet her som dias, der
nemt kan redigeres lokalt, så det passer ind i den enkelte situation.
Marianne Bugge Zederkof og Aslak Gottlieb
 Workshoppen egner sig til arbejde i grupper af 4-6 redaktionelle
medarbejdere – gerne blandet ledelse og medarbejdere
 Afsæt 3-4 timer til workshoppen
 Materialer: 1 ark karton (A2) pr. 2 deltagere, sakse, limstifter og den
seneste uges egne aviser i 1 eksemplar pr. 2 deltagere
 Data: Udred egne læsertal fra Index DK/Marketing (seneste halvår)
 Spørgsmål før eller under forløbet kan rettes til undervisningskonsulent
Aslak Gottlieb på mobil 41 40 49 58 eller [email protected]
Rapporten Unge avislæsere konkluderer, at de avislæsende 12-19 årige er
glade for det trykte medie og finder det meget troværdigt. Omvendt føler de
sig ikke tilpas ved prioriteringen af stofområder og selve journalistikken.
De unge føler sig ekskluderet – et ansvar som det trykte medie dog ikke skal
tage på sig alene. Men vær opmærksom på fænomenet. Skriver I om SU til
hjemmeboende, er det dumt at kalde det café-penge, hvis ikke de unge skal
føle sig frastødt.
Gennem arbejdet med denne workshop, bliver I opmærksomme på, hvad I
journalistisk kan gøre for de unge, som i forvejen læser avis. Vel at mærke
uden at støde de gamle bort. Begynd workshoppen med i fællesskab at læse
rapporten eller orientere jer på www.ungeavislaesere.dk.
Som det fremgår af halvårstallene fra Index DK 2010, er en større procentdel
af 16-19 årige end 20-34 årige i kontakt med avisen. Givetvis fordi de læser
den derhjemme. De 12-15 årige er pænt med. Vi må formode, at avisens
største fremtidige læserpotentiale findes blandt disse børn og unge. Men
hvis potentialet skal indfries, skal avislæsevanerne udvikles og konsolideres,
mens målgruppen har adgang til avisen – altså hjemme hos deres forældre.
Kig nærmere på jeres egne dækningstal for at få et billede af aldersfordelingen
blandt jeres læsere.
DISKUSSION:
 Hvad er de mest sandsynlige læsescenarier for de 12-19 årige ud fra jeres viden
om læserne brug tallene og jeres generelle indtryk fra jeres daglige arbejde.
 Hvor og hvornår forekommer det sandsynligt, at de 12-19 årige er i kontakt med
avisen.
 Hvilke andre medier (altså fra bagsiden af cornflakes-pakken til smartphonen)
konkurrerer med avisen)?
Resultaterne fra fokusgrupperne i undersøgelsen viste, at de avislæsende unge
kan typificeres ud fra koordinatsystemet ovenfor. Figuren er ikke meget
nuanceret, men den kan fungere som et redskab til at identificere de unge
avislæsende indenfor avisens eget læsersegment.
DISKUSSION:
 Se de næste fire dias og afgør på baggrund af jeres eget kendskab til læserne,
hvor i systemet jeres 12-19 årige læsere befinder sig.
 Suppler med de baggrundsoplysninger I kan deducere jer frem til om de
unge læsere: Uddannelsesretning, fritidsinteresser, politisk observans m.v.
Figuren viser hvordan udklippene i
plancherne fra undersøgelsen fordelte sig på
stofområder. Tallene kan tages som et
nogenlunde udtryk for de unges interesse for
de enkelte stofområder.
OPGAVE/DIKUSSION:
Gennemgå dagens udgave af jeres egen avis
og find ud af fordelingen af stofområder.
Brug skemaet på næste dias til optællingen.
Sammenlign resultatet med undersøgelsens
resultat og diskuter indenfor hvilke
stofområder, der tilsyneladende er
potentiale for at ramme de unges interesser.
Stofområde
Antal enheder
Indland/samfund/politik
Sport
Tegneserier
Kriminalitet
Kultur
Udland
Gossip
Satire (bladtegning)
Anmeldelser/test
IT/medier/teknologi
Dødsannoncer
Vejr
Lokal/regional
Debat
TV
Krydsord
Børn/unge/skole
I alt:
Procent af samlet antal
De avislæsende unge er meget bevidste om,
hvordan der skrives om dem og til dem. Eller
om der overhovedet skrives til dem. Den
enkelte artikels vinkling bliver dermed meget
afgørende for om den bliver læst eller ej.
Eksemplet med benævnelsen af SU til
hjemmeboende som ‘cafepenge’ illustrerer
problematikken. På samme måde kan fx
livsstilsrelaterede statistikker eller
kriminalitetstal fremstilles på generaliserede
faconer, som de unge føler sig ramt af:
Unge drikker og ryger som aldrig før –
muligvis, men måske ikke netop de
avislæsende unge …
Rubrikker til avislæsende unge skal være ”teasende, tossede og troværdige”.
Sprogligt spræl og pay-off i artiklen tilfredsstiller de avislæsende unge. Ønsket om
underholdningsværdi i rubrikkerne er i tråd med de unges ønske om at blive
underholdt og informeret på samme tid. Selvom historien bliver skrevet på
nyhedstrekanten, må den gerne iscenesættes med dramaturgiske elementer og
let genkendelige cases. Kunsten må være at finde den balance mellem
journalistisk og infotainment, der tiltrækker de unge uden at støde de gamle fra
sig.
DISKUSSION: Hører infotainment hjemme i jeres avis? Kan fx en artikel om en
konsekvenserne af en potentiel atomulykke fremstilles som et scenarie med
skønlitterære virkemidler – ulykken indtræffer mens familien er i skole og på
arbejde og de bliver adskilt af en forurenet zone … Hvor går grænsen?
Elever overtager it-undervisningen
De 12-19 årige vil altså gerne kunne genkende sig selv i spalterne. De vil tales
til i øjenhøjde og omtales loyalt. De ønsker formidling på deres egne
præmisser, som indbefatter en grad af underholdning og overraskelse. Samlet
kan det formuleres som et demografisk subkulturelt nærhedskriterium. ”Se
mig, hvis I vil ramme mig”.
SKRIVEØVELSE (PARVIS): Find to-tre klassiske nyheder indenfor de
stofområder I selv mener har unge-potentiale i jeres avis. Omskriv rubrik +
underrubrik så artiklen rammer de unge – skriv gerne flere varianter. Angiv
billedbestilling hvilke grafiske elementer I ønsker jer. Giv efterkritik i plenum.
Indholdet - stofområder - er naturligvis afgørende for enhver læsers lyst til at
læse avisen. De unge i undersøgelsen angav tydeligt, at de ikke gad læse stof
for ældre. Det er en journalistisk udfordring at finde formulere stofområder,
emner og idéer, som tænder de unge og fastholder de gamle.
IDEUDVIKLINGSØVELSE (I PAR): Gå på jagt med saksen i den seneste uges
udgaver af jeres egen avis. Klip alt ud, som I gennem arbejdet med
workshoppen formoder har et indholdsmæssigt potentiale for de unge.
Prioriter en planche og lav idéudvikling i plenum på baggrund af resultaterne.

similar documents