Carsten Lind og John Wind

Report
It Integration og Medico
Udvikling
Region Hovedstaden
December 2012
Carsten Lind
John Wind
It Integration og Medcoudvikling
Carsten Lind, Sektionsleder
[email protected]
John Wind, Teamkoordinator
[email protected]
Region Hovedstaden
Organisering – It, Medico og Telefoni
Direktør
Mikael Skov
Mikkelsen
Administration
Administrationschef
Per Ole Front
Drift
Kst. vicedirektør
Torben Dalgaard
Service & Support
Kst. Servicechef
Sanne Nielsen
Medico
Medicochef
Arne Talbot
Udvikling
Kst. vicedirektør
Pia Kopke
Drift & Infrastruktur
Driftschef
Niels Jespersen
Kunder & Forretning
Kst. Kundechef
Mette Jørgensen
Projekt &
Implementering
Projektchef
Niels R. Larsen
IT-integrationer & Medicoudvikling
Hvem er vi?
• 18 medarbejdere og en håndfuld eksterne konsulenter.
• Udviklere, løsningsarkitekter, medicoteknikere,
medicoingeniører, integrationskonsulenter, medicokonsulenter
• Vi er placeret på Borgervænget 7, Østerbro og flere hospitaler.
Medicoteknisk udstyr - kvantitativt
Region Hovedstaden
• Ca. 100.000 Medicotekniske enheder
• Ca. 17.000 Forskellige typer
Rigshospitalet
• Ca. 35.000 Medicotekniske enheder
• Samlet værdi ca. 2 mia
Princip for sundhedsplatforms apparatur
integration
Identificér
Kliniker
og
Apparat
Verificér
måling
Identificér
Patient
Klargør
måling
Supplér
data
Afslut
måling
Data
overføres
til
EPJ
Princip for sundhedsplatforms apparatur
integration
Integrationsarkitektur
Medico infrastruktur
IMT
Integrationsplatform
Patient- og
Medico-data
EPJ /
Sundhedsystemer
MEDUSA
Udfordringer
• Manglende Standarder
• Organisatorisk omstilling
• Data management
• Nødvendig infrastruktur
• Kommunikationsparate apparater/devices

similar documents