kartelproblemer

Report
MESTERGRISE OG
ANDRE KARTELPROBLEMER
Kontorchef Jacob Schaumburg-Müller
Udbud og karteller
HVAD GØR ET KARTEL?
11 FIF TIL ORDREGIVER
TIP OS
KONKURRENCE BETALER SIG
Konkurrence er motoren i et effektivt indkøb
5 TILBUD
 10 PCT.
LAVERE PRIS
HVAD GØR ET KARTEL?
FLERE FORMER
Tilbudskoordinering
Markeds- eller kundedeling
Begrænsning af produktion eller salg
Aftaler om priser, rabatter mv.
MANGE BRANCHER
Kemi
Kaffe
Voks
Kød
Gas
Bananer
Rør
Fittings
Metaller
Asfalt
Prøver
Vindues
-glas
Flytning
Elevatorer
Øl
Benzin
Biler
Gummi
Ventilation
Videobånd
Betonelementer
REEL RISIKO
”Godt 40 pct. af danske
virksomheder tror, at der
er virksomheder i deres
branche, der indgår i
karteller”
MEGET DYRE
Halvdelen giver overpriser på min. 23. pct.
Gennemsnitlig overpris: 10-50 pct.
Eksempler: Overpris > 200 pct.
Gennemsnitlig levetid: 4 – 6 år
ALTID HEMMELIGE
Undgå karteller
Stop karteller
Informant
Tilståelser
Straf
11 FIF TIL ORDREGIVER
SKAB MEST MULIG KONKURRENCE
11 FIF - OVERBLIK
- til ordregiver
1.
2.
3.
4.
5.
Lav en behovsanalyse
Opbyg markedskendskab
Gør udbuddene attraktive
Tilpas kontrakten til markedet
Tilpas udbudsformen til
markedet
6. Brug andres erfaringer
7. Brug paradigmer
8. Fjern kommunikation mellem
tilbudsgiverne
9. Tjek faresignaler
10. Tip os, hvis I får mistanke om
et kartel
11. Følg op på kontrakter
OPBYG
MARKEDSKENDSKAB
Gennemfør dialog med markedet
Lav en markedsanalyse
Indkøbets karakter
Antal udbydere
FIF #2
TILPAS KRAV og
UDBUDSFORMEN TIL
MARKEDET
Overvej brugen af begrænsede udbud
Overvej udbud med funktionskrav
FIF #5
FJERN KOMMUNIKATIONEN
MELLEM TILBUDSGIVERNE
Vær varsom med spørgemøder
Overvej tro- og loveerklæring
FIF # 8
TJEK FOR
TEGN PÅ KARTELLER
Lav fast procedure
Synliggør opmærksomheden
FIF #9
TEGN PÅ KARTELLER
1.
FLERE TILBUD INDEHOLDER ENS
BEREGNINGSMODELLER,
PRISKALKULATIONER,
DOKUMENTTYPER, SÆRLIGE
FORMULERINGER ELLER STAVE/REGNEFEJL.
2.
OPLYSNINGER I TILBUDDET
INDIKERER, AT TILBUDS-GIVER
HAR HAFT ADGANG TIL ANDRE
LEVERANDØRERS FORTROLIGE
OPLYSNINGER.
3.
4.
DOKUMENTOPLYSNINGER
AFSLØRER, AT ALLE TILBUD ER
OPRETTET AF DEN SAMME
PERSON, ELLER AT EN
KONKURRENT HAR RETTET I EN
ANDEN LEVERANDØRS TILBUD.
LEVERANDØRERNE SKIFTES TIL
AT TILBYDE DEN ”LAVESTE” PRIS.
5.
VINDEREN ANTAGER ALTID
BESTEMTE
UNDERLEVERANDØRER BLANDT
DE ØVRIGE LEVERANDØRER
ELLER DETTE ”GÅR PÅ TUR”
BLANDT DE ØVRIGE LEVERANDØRER, SÅ OPGAVERNE
FORDELES MELLEM
KARTELDELTAGERNE.
6.
KONKURRERENDE
LEVERANDØRER VEDTAGER
SAMTIDIGE OG ENSARTEDE
PRISSTIGNINGER UDEN LOGISKE
FORKLARINGER.
7.
PRISNIVEAUET I DE MODTAGNE
TILBUD LIGGER VÆSENTLIGT
HØJERE END FORVENTET.
8.
TILBUD FRA NYE LEVERAN-DØRER
MEDFØRER ET MÆRKBART FALD I
DET ”NORMALE” PRISNIVEAU.
9.
ENKELTE LEVERANDØRER
AFGIVER ALTID DET LAVESTE
ELLER HØJESTE TILBUD PÅ
BESTEMTE OPGAVETYPER ELLER
I BESTEMTE GEOGRAFISKE
OMRÅDER.
10.NOGLE LEVERANDØRER GIVER
ALDRIG TILBUD PÅ KOMMUNENS
OPGAVER, SELV OM DE HAR
MULIGHED FOR DET, ELLER DET
ER SVÆRT ELLER UMULIGT AT FÅ
TILBUD FRA LEVERANDØRER
UDENFOR LOKALOMRÅDET, SELV
OM DER IKKE UMIDDELBART ER
FORRETNINGSMÆSSIG
BEGRUNDELSE HERFOR.
11.DE FORSKELLIGE
LEVERANDØRER VINDER DEN
SAMME ANDEL AF UDBUD HVERT
ÅR ELLER SYNES AT VINDE
UDBUD PÅ BESTEMTE OMRÅDER.
TIP OS
KONTAKT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN
Tip om karteller: 41 71 52 40
Fagcentre med branchespecifikviden
- Konkurrencehotline: 41 71 51 81
Læs mere på: kfst.dk
?
4. oktober 2012
??
Konkurrence og udbud
TAK FOR I DAG
Jacob Schaumburg Müller,
kontorchef, Center for Byggeri, Infrastruktur, Transport og Energi, [email protected]
Kirstine Rødsgaard Madsen,
fuldmægtig, Center for Byggeri, Infrastruktur, Transport og Energi, [email protected]

similar documents