MC Holms Skole

Report
Vandringer på fortællingens hovedvej
Hvad er der sket – hvad gør vi nu?
MC Holms Skole har tidligere
vandret “Mors rundt på 80 dage”. Vi
tog kontakt til Hem Børnehave og
Skole med henblik på at samarbejde
om en videreudvikling af
vandreprojektet. Hem Skole har også
tidligere arbejdet med “den
fortællende skole”.
Det fælles projekt hedder
“Vandringer på fortællingens
hovedvej”.
Billederne er fra “Mors rundt på 80 dage”
PIXI 1: Seminarforberedelse
Forventninger til den fælles
rammesætning.
”Vandringen på fortællingens
hovedvej” er led i en langsigtet
proces de kommende 3-5 år.
Formål: at alle børn får gode
betingelser for at danne identitet
og fremme livsduelighed, der hvor
de bor.
Et tværfagligt samarbejde om at
udvikle uformelle og kreative
læringsmiljøer, der appellerer til
både videnskabsmanden og
kunstneren i ethvert menneske.
I uge 24 i 2013 skal grupperne (ca. 20 børn, deres voksne og
kunstnere) i langsomt tempo finde fortællinger, stemmer,
steder og opleve en form for samstemmighed, der kan
forekomme nærmest magisk.
På seminaret repræsenter kunstneren, læreren, pædagogen
hver deres faglighed og kvalitetsopfattelse. I en styret proces
bidrager alle ligeværdigt til udviklingsarbejdet. Nu defineres
målene med fortælleekspeditionen og realiseringen
planlægges.
PIXI 2: Planlægningsseminar
Inspiration
Kjeld Fredens taler ud fra emnet
”Læring med mening”.
– at være musisk handler dermed om at
kunne lytte; at kunne spille sammen med
andre; at turde sænke paraderne; at kunne
respektere forskellighed; at være indstillet på
overraskelser – og at finde ind til hvor lidt
man kan nøjes med (…)
Inspirationen kommer også fra det
lokale egnsteater ”Limfjordsteatret”, de
lokale museer og biblioteker.
Arbejdet vil foregå som en styret
proces under ledelse af Thessa Jensen,
Aalborg Universitet.
Bente Buchave vil forbinde de enkelte
programpunkter på seminaret.
Temaer for fortælling
Vi har bedt museer, skole- og
folkebiblioteker om at finde lokale
temaer frem og beskrive dem.
Deltagernes kreativitet
Det bliver nærmest magisk, når så mange spændende
og dygtige mennesker mødes på et sted, lærer
hinanden at kende, arbejder kreativt med at give de
forskellige ekspeditioner form og indhold – skaber en
ramme for fortælling, som motiverer børnene til at gå
på opdagelse og forme egne fortællinger via mange
forskellige udtryksformer.
Fra ide til praksis
• Refleksioner og samtaler over en meget lang periode
med visionerne som ledestjerne som den røde tråd
• Rammesætning
• Mors rundt på 80 Dage uge 24 2012
• Planlægningsseminar med 80 personer på Pinenhus
1. marts 2013 med Kjeld Fredens som oplægsholder
- rammesætning af de 12 ekspeditioner
• Planlægning i de enkelte ekspeditioner
alle kunstnerne var forpligtede på at møde børn
inden ekspeditionerne
• Gennemførelse af Vandringerne i uge 24 2013
• Umiddelbare reaktioner og opsamling af magiske
øjeblikke
• Evaluering med Kjeld Fredens november 2013
MC Holms Skole – Hem Skole – 20 kunstnere –
kulturinstitutioner og mange andre aktører gik på jagt efter
guldet i lokalsamfundet……..
Vandringerne var organiseret i 12 ekspeditioner, der krydsede
kommunegrænser, søgte hen til steder og mennesker med
spændende fortællinger, eksperimenterede, undersøgte,
formede egne fortællinger.
Ekspeditionerne mødtes med deres jævnaldrende undervejs
MÅL
- at etablere og afprøve nye autentiske læringsmiljøer
( i nærmiljøet, i naturen, tæt på kulturarven )
- at etablere og afprøve tilgange til læring
( det eksistentielle, æstetik, stemthed, fællesskab, tempo, tid )
for at undersøge betydningen for individets / gruppens
motivation og trivsel )
Mål
At involvere andre professionelle grupper: kunstnere,
natur- og kulturformidlere og egnsteatret dybere i
læreprocesserne
MÅL
- at undersøge synergieffekterne og samarbejdet mellem
lokalsamfundet og dets dannelsesinstitutioner i et samtidigt og koordineret samarbejde på tværs af to kommuner
Der skal være plads til
FORDYBELSEN i
- Relationen
- Samværet
- Naturen
Ekspeditionerne skal udforske deres selvvalgte fortælletema
Der skal være plads til FORDYBELSEN i
Læring
Der skal være plads til
Der skal være plads til
- Uforudsigeligheden i situationen
Fortælletemaet er rejsens anledning, men ekspeditionen udforsker
også, hvad det vil sige at være på opdagelses- / dannelsesrejse
og lære på nye måder
Udforskningen er præget af gensidighed lærere, pædagoger og
kunstnere.
12 Ekspeditioner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Flyndersø – kunstneriske øjeblikke i den mangfoldige natur ved Flyndersø
Farver på Mors – at gå på opdagelse i dagens farve og udtrykke sig med denne farve
Robinson Crusoe – på eventyrlig ekspedition
Fortællinger på sporet – Jernbanens fortællinger
Tegn i naturen – nye muligheder mellem forti, nutid og fremtid på øen Mors
Fjordens spor – I, omkring og ved fjord
Fra Havn til sagn – på sporet ( til lands og til vands ) af de sagn og historier, som
gemmer sig i havneområder
8. Fakta og historiske fortællinger i lokalområdet – Sagn & eventyr, autentiske fortællinger
fra havn til havn
9. Ghost – Busters – Vi skal jage et spøgelse med spillegæld
10. Et gammelt hus får liv – Hvordan suger man en historie ud af en gammel bygning og
hvordan giver man den nyt liv?
11. Flugten på historiens vej – Kombinationen af lyd, bevægelse og historiske steder
12. Jens Vejmand – Sang – samtid - kår
Vandringer på fortællingens hovevej
- en praksisfortælling med rødder og vinger
Vi har oplevet og erfaret:
Status – overvejelser pr 1. aug. 2013:
• Umiddelbar begejstring over hele
linjen
• En lang ambitiøs rejse med afsæt i
erfaringer fra små, lidt større
projekter over pilotprojekt Mors
Rundt i 80 Dage
• Idegrundlag og praksis bygget på
forskningsbaseret viden og
erfaringer gennem mange år
• Tæt og kvalificeret samarbejde og
sparring med kompetente fagfolk
• Stor interesse fra relevante forskere
• Økonomiske
saltvandsindsprøjtninger er
nødvendige
• Forestående evaluering
• Fra projekt til proces
• FORANKRING
• I stedet for at jagte det nye, ønsker
vi at udnytte mulighederne
i det vi ved, og det vi har
Skoleåret 2013 og 14
MC Holms Skole
en skole i bevægelse
Procesplan vedr. Vandringspædagogik
Juni.13
Aug.13
Nov.13
Dec.13
Jan. 14
Primo febr. 14
Ultimo feb .14
Marts 14
Maj 14
Primo juni 14
Ultimo juni 14
Vandringer på Fortællingens Hovedvej
PU deltager i 1. NNS-dag
Evalueringsseminar på Pinenhus
PU deltager i 2. NNS-dag
Lærermøde / den overordnede forandringsstrategi (NNS )
præsenteres og drøftes
Fællesmøde Kjeld Fredens / Tatiana Chemi
Uformel læring og Kunst i skolen
procesplan + opgave præsenteres
Vigtigt problem, der ikke er fundet en løsning på……..
Lærermøde med start på planlægning
Spørgeskema Kjeld Fredens
Planlægning med respons fra Kjeld Fredens
NNS dag
Vandringer gennemføres
Spørgeskema Kjeld Fredens
Hvilket udbytte har Vandringspædagogikken givet os?
Hvilke svar har vi fået i forhold til det formulerede problem?
Forandringsteori
Uformel læring på MCH
01.03.
13
Uge
24
20. 11.13
+ 20. 01.14
03.0
2.14
Teamopgave
Kjeld Fredens opfordrer jer til:
• Find en vigtig problemstilling, der endnu ikke
er fundet en løsning på – en løsning som vil få
stor betydning for skolens fortsatte udvikling,
når den findes.
• Send problemstillingen til Kjeld Fredens
[email protected]
Cc KL og LR
Innovationscirklen
En skattejagt
Problem
Beslutsomhed
Kreativ
kombination
Problemets
elementer
Fortilfælde
Innovationscirklen
Skattejagt
Problem
Problemformulering – en proces
Beslutsomhed
Problemets
elementer
Løsningsstrategier
Kreativ
Kombination af andres
kombination
løsninger.
Elementerne er kendte,
mens kombinationen er ny.
Hvilke elementer består
problemet af?
Fortilfælde
Hvad har andre gjort?
Innovationscirklen
Da Ford bilen blev sat på samlebånd
Problem
Hvordan kan jeg producere biler hurtigere
end mine konkurrenter?
Beslutsomhed
Problemets
elementer
Samlebåndet
Økonomi, hurtigere produktion,
medarbejder effektivitet, kunder
og hurtig leverance
Kreativ
kombination
Bevæg bilerne
i stedet for medarbejderne
Fortilfælde
Benz opfandt bilen
Oldsmobil satte den i produktion
Produktion af hestevogne
Slagterhuset i Chicago
Innovationscirklen
En skattejagt
Problem
Beslutsomhed
Der ønskes
en
nytænkning
Kreativ
kombination
Hvordan kan uformel læring medvirke
til at fremme skolens præstationer?
Problemets
elementer
Fortilfælde
Hvad har vi og andre allerede gjort?
Forskellighed og mangfoldighed er en styrke, såvel blandt børn som
blandt voksne.
Den forskel der gør en forskel
Formel
Skole
Lille forandring
Uformel
Fokus på det
der giver mening. Vandrings
pædagogik
Robusthed
Stor virkning
Teamopgave i foråret 2014
• Hjemme:
Projektforløb med Kjeld Fredens
Spørgsmål, som vi ikke kender svaret på…
• Ude:
Uge 21 og evt. i august skal alle elever på vandringer
- På jagt efter guldet i lokalsamfundet / Sallingsundlandet
- udforske steder, fortællinger mm
- møde andre fagpersoner
- møde kunsten og kulturen
- være skabende og udtrykke sig i fællesskab
Hjemme:”Guldet” vises frem hjemme
i løbet af uge 25 -26 og evt. i august i forbindelse Kulturmødet
• Evaulering med Kjeld Fredens

similar documents