Ústřední knihovna - Kiwi.mendelu.cz

Report
Ústřední knihovna
* Dílčí knihovny
* Další služby Ústřední
knihovny
* Vaše knihovna trochu jinak
Informační den ÚVIS 12. 2. 2014 Mendelova univerzita v Brně
Lenka Hrozková, Veronika Jandová
1/ Dílčí knihovny –
nedílná součást Ústřední
knihovny
Dílčí knihovny na Mendelu
 Cca 90 dílčích knihoven
 Zřizovatelem DK je ÚK
 Deponovaný fond ÚK
 Fond nakoupen z veřejných prostředků – není majetkem DK
 Odpovědnost za fond – dílčí knihovník/vedoucí ústavu
 Půjčování fondu DK – dle knihovního zákona povinnost
zpřístupnit fond
 Dílčí knihovník zaškolen a metodicky veden pracovníky ÚK
 2013 – nakoupeno z projektu 90 licencí na webový výpůjční
modul eVerbis (webový výpůjční modul)
 2013/2014 zaškolování dílčích knihovníků pro práci s
eVerbisem
Půjčování fondu DK
 Dle knihovního zákona povinnost zpřístupnit fond
 Výpůjčky v eVerbisu (prezenční, dva týdny – ústavní,
měsíc – ústavní, dlouhodobá výpůjčka – roční)
eVerbis -půjčování fondu DK
elektronicky – hlavní cíle:
 Přístup přes katalog
 Zviditelnění výpůjček v katalogu
 Kontrola výpůjček při odchodu zaměstnance, studenta
 Retrokatalogizace staršího fondu DK
 Výpůjčky registrovaným čtenářům
 Automaticky generované upozornění před koncem
výpůjční doby
 Po skončení výpůjční doby upomínky, pokuty (u
studentů)
Katalog knihovny
https://katalog.mendelu.cz/
Každý dílčí knihovník má navíc konto dílčího
knihovníka (kromě svého čtenářského
konta)
Navíc výpůjční modul
Vyhledání čtenáře dle příjmení
Výpůjčka knihy přes přírůstkové číslo
Výpůjčka
Retrokatalogizace
Retrokatalogizace
Retrokatalogizace
Retrokatalogizace (ÚK zkontroluje
záznam, zveřejní v katalogu)
PROČ?
 Velké množství DK – nutnost dostat jejich správu do
elektronické podoby
 Velká pomoc pro všechny (zvýší informování o
fondech DK, transparentní systém půjčování,
zpřístupní uživatelům informaci o dostupnosti
dokumentů)
 Výhody pro uživatele (v kontu čtenáře vidí veškeré
svoje výpůjčky, upozornění na končící výpůjční dobu)
 Výhody pro DK (zviditelní svůj fond, při
retrokatalogizaci i starší fond, editace fondu, systém
hlídá dobu výpůjček, generuje upozornění, upomínky)
 Ústřední knihovna metodicky zaškolí dílčí knihovníky,
metodická pomoc
2/ Další služby
Ústřední knihovny
aneb
pojďte k nám i na výstavu
Rozšíření dalších služeb v
loňském roce
 Zprovoznění dvou selfchecků (studovna, knihovna v
Lednici)
 Bibliobox také v Lednici
 Výstavy ve studovně a v Hrášku, přednášky
 Knihovna beletrie
 Spolupráce knihovny se ZF v oblasti digitalizace a
katalogizace historické a současné literatury a
historických plánů a map
Selfcheck Arnošt
(studovna Brno)
- Zprovozněn duben 2013
- méně využívaný než v
Lednici
- v budoucnu v nových
prostorách ve volném
výběru
Selfcheck Alois
(Lednice)
- zprovozněn 21.6.2013
- zaučování každého
uživatele se vyplatilo
- často využívaný – výrazná
většina výpůjček přes
Aloise
Bibliobox v Lednici
- od dubna 2013
- využíván denně
- zejména však přes
víkendy
Výstavy fotek ve studovně
(3 výstavy ročně)
Aktuální výstava
Naše orchideje – již 5. výstava
Výstavy v Hrášku
(spolupráce s Knihovnou geografie PřF UK)
Svět hor
Atlas krajiny České
republiky
Přednáška o Indonésii v čítárně
časopisů
Knihovna beletrie
(fond knihovny z 90% v katalogu)
- Nákup nových knih
- Přijímáme dary
děkujeme!
Digitalizace a katalogizace
historické a současné literatury a
historických map
 - spolupráce Úsřední knihovny a ZF
- digitalizace - projekt ZF
(cca 75 000 stran odborné hist. a souč.
literatury, 475 historických plánů a 125
tematických map Lednicko-valtického areálu)
- katalogizace ÚK
- vyhledatelné přes http://katalog.mendelu.cz
- fulltext
http://kramerius4.mendelu.cz
Fulltext - Kramerius
Mapový server ZF - legia
3/ Vaše knihovna
trochu jinak
aneb není to jen o knihách ;)
Charitativní aktivity
 Sběr víček z PET lahví
 Adopce - Ibrahima, Venilda
 Adopce – liška polární
 Hračky do dětské nemocnice
 Sběr brýlí
 Pomoc při povodních
 Další střípky…
Víčka z PET lahví -dětský domov
v Keni, Teošek, sbíráme dál
(plastozrout.cz, dobryskutek.cz)
Výkup víček (Křelov u Olomouce)
Adopce (Ibrahima, Venilda)
nejen zaměstnanci ICUK
Adopce lišky polární (ZOO Brno)
Adopce již třetí
rok
Sběr hraček pro dětskou
nemocnici
Sběr hraček pro dětskou
nemocnici
3 týdny sběru (foto 1.
týden sběru)
Přebíráme dar od
asistentky ředitele od
dětí (obrázek a
náhrdelník)
Sběr brýlí pro Nepál
Sběr pro zatopené oblasti
(květen 2013)
Děkujeme za pozornost
Lenka Hrozková, Veronika Jandová
Ústřední knihovna
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk
https://www.facebook.com/icuk.mendelu

similar documents