Hvad kan borgerne på sundhed.dk

Report
HVAD KAN BORGERNE
PÅ SUNDHED.DK?
AGENDA
•
•
•
•
Fordele ved sundhed.dk
Set med patientens øjne
Patientens muligheder på sundhed.dk
Datasikkerhed
FORDELE VED
SUNDHED.DK
HVORFOR ANBEFALE SUNDHED.DK?
Fordi sundhed.dk:
kan højne kvaliteten af behandlingen
sparer tid
skaber større tryghed hos patienterne.
Desuden:
I er en troværdig kilde til information for patienterne.
Fordele ved sundhed.dk
TO BRUGSFUNKTIONER
1
Indblik i egne data via
sundhedsjournalen
• Følge med i sygdomsforløb og
behandlinger
• Se sygehistorik
• Læse lægens noter i journalen
• Se notater fra f.eks. scanninger
• Se resultater af prøver
2
Søge information og viden
• Adgang til faglig funderet viden
om sundhed og sygdom via
patienthåndbogen
• Adgang til sundhedstilbud fra
kommuner og hospitaler
• Finde behandlere
Fordele ved sundhed.dk
DET SIGER DE SUNDHEDSFAGLIGE
Den største fordel er,
at patienterne kan
hente informationer
hjemme. De kan læse
deres journal, finde
laboratoriesvar m.m.
og dermed forberede
sig til samtaler hos
mig
Sundhed.dk gør, at jeg kan give
bedre information til patienterne
og spare tid.
Lægehåndbogen giver
hurtig oversigt og god
dybde med fokus på
symptomer, udredning
og faldgruber.
Samtidig kan jeg henvise
patienter til faglig
valideret information i
Patienthåndbogen
Fordele ved sundhed.dk
GEVINSTER FOR SUNDHEDSVÆSENET
kan højne kvaliteten af behandlingen
sparer tid
skaber større tryghed hos patienterne.
Fordele ved sundhed.dk
SET MED PATIENTENS
ØJNE…
DANSKERE SØGER
SVAR PÅ NETTET
93 % af danskerne søger informationer
om sygdom og sundhed på nettet
Det mener patienterne
…OG HAR STOR TILLID TIL
HJEMMESIDER
Danskernes tillid til kommunikation fra det offentlige:
1. Hjemmesider
2. Telefonopkald
3. E-mails
DIGITALISERING
GIVER BEDRE SUNDHED
63 % af danskerne mener, at adgang
til patientjournalen gavner muligheden
for at tage vare på egen sundhed
Næsten hver anden, der har prøvet digitale
løsninger under behandlingsforløb, synes, at
det har forbedret behandlingsforløbet.
Det mener patienterne
STORT KENDSKAB
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
6%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en privatperson
5%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfaglig person
Det mener patienterne
MEN IKKE OVERVÆLDENDE BRUG
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
6%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en privatperson
5%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfaglig person
Det mener patienterne
ENDNU FÆRRE ANBEFALINGER
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
6%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfagligperson
5%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfaglig person
Det mener patienterne
… OGSÅ FRA SUNDHEDSFAGLIGE
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
6%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfaglig person
5%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en privatperson
Det mener patienterne
MEST BRUGTE FUNKTIONER
• Elektronisk kontakt med lægen • Mine sygehusbehandlinger
• Find behandler
• Tandlægepriser
• Patienthåndbogen
• E-journal
• Sundhedsjournalen
• Organdonation
• Ventetider
Det mener patienterne
Sundhed.dk har 1,2 mio. unikke
brugere om måneden.
Det vidner om, at danskerne i høj
grad er it-parate, og ønsker at tage
ansvar i egne forløb
Unikke brugere
PATIENTERNES
MULIGHEDER
PÅ SUNDHED.DK
DETALJERET GENNEMGANG
Patienternes muligheder
Patienternes muligheder
Journal fra sygehus
Behandlinger på sygehus
Medicinkortet
Laboratoriesvar
Laboratoriesvar
cave
Mine registreringer
Min læge
Min log
Patienthåndbogen + app
Patienthåndbogen + app
Kvalitet I behandling
Find behandler + app
Find behandler + app
patientrettigheder
Patienternes muligheder
Sundhedstilbud
DATASIKKERHED
HVEM FÅR ADGANG
TIL PERSONLIGE DATA?
KUN når man har patienten i behandling, har man
adgang til data
Patienten kan:
• se, om der er blevet slået uretmæssigt op i deres data
• Oplyse den enkelte afdeling, hvis han/hun ønsker, at
specifik data skal være privat
Datasikkerhed
BESKYTTELSE AF DATA
• Kryptering og adgang via NemID
• Tre-faktor-sikkerhed
• Beskyttelse gennem persondataloven
Datasikkerhed
STOR TILLID TIL SIKKERHEDEN
83 %
8%
er trygge ved it-sikkerheden på
sundhed.dk
er utrygge.
Datasikkerhed
BORGERNES BEKYMRINGER
83 %
8%
er trygge ved it-sikkerheden på
sundhed.dk
er utrygge.
De utrygge er
it-uøvede.
Fortæl dem om
sikkerheden
Datasikkerhed
GIV DISSE GODE RÅD VIDERE
Borgerne kan optimere sikkerheden ved at:
• opdatere computer og bruge virusprogrammer,
• beskytte NemID og adgangskode,
• logge rigtigt af,
• undlade at sende personfølsomme oplysninger,
• kontrollere opslag via Min Log.
Datasikkerhed
SÅ HUSK AT ANBEFALE SUNDHED.DK
TIL DINE PATIENTER
Datasikkerhed
BRUG FOR HJÆLP?
Bestil gratis materiale til patienterne på:
[email protected]
Se film om patienternes muligheder på
www.sundhed.dk (eller YouTube)
Tilmeld dig sundhed.dk’s nyhedsbrev til
borgere
Datasikkerhed

similar documents