SLIDES om det nye støtte- og aktivitetscenter på Parkvej

Report
Presserundtur juni 2013
Velkommen til Det nye Støtteog Aktivitetscenter i HøjeTaastrup Kommune
Vision
En meningsfuld og lokalt
forankret hverdag
 Trin 1: Fleksible boliger i
Høje-Taastrup Kommune til
borgere med særlige behov
 Trin 2: Beskæftigelse,
aktiviteter og fritidsliv i en
lokalt forankret hverdag
Fakta
 Center åbner ultimo 2013
 I alt ca. 100 daglige brugere
 I alt 1765 m2
 Åbningstider i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00
 Beliggende centralt i Taastrup, tæt på Taastrup
Hovedgade, idrætsfaciliteter samt busruterne 117 og
118
Målgrupper i det nye center
Borgere med funktionsnedsættelser
Omfatter: Udviklingshæmmede, multihandicappede, sent
udviklede, mennesker med udviklingsforstyrrelser ..
Borgere med psykisk sårbarhed
Omfatter: angstproblematikker, skitzofreni, affektive lidelser,
fobier, personlighedsforstyrrelser og misbrug ..
Det nye centers tilbud
 Beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL § 103
 Samværs- og aktivitetstilbud i henhold til SEL § 104
 Fristedet - Fritidstilbud til mennesker med
funktionsnedsættelser
 Værestedet - fritid og aktivitetstilbud til mennesker med
psykisk sårbarhed
 Ungetilbud – støtte til psykisk sårbare unge
 Udkørende team - til støtte i borgeres eget hjem
 Træningscenter – fysioterapi samt IF Coming Up
Brugerinvolvering
Brugerne inddrages i indretning og udvikling af tilbuddene ved:
 Fokusgrupper
 Arbejdsgrupper
 Brugerråd
 Workshops og events
 Åbent Hus
arrangementer
 Brugerdrevet
innovation
Udviklingstrategi
Samværs- og
aktivitetstilbud
Skærmet tilbud
Beskyttet
beskæftigelse
internt
Beskyttet
beskæftigelse
eksternt
Skånejob
Fleksjob og
Job med
løntilskud
Beskæftigelse og aktiviteter
•
Køkken- og kantinedrift
•
Gartneri
Serviceområdet
Pakkeopgaver og montage
Snedkeri
Syværksted
Trykkeri / kopiservice
Kreative værksteder
Kost, motion og idræt
Vi inviterer lokalsamfundet
 Besøg af
daginstitutioner til
aktiviteter med leg, bål
og snobrød
 Samarbejde med
naturvejleder om
undervisningsforløb for
skoler og
daginstitutioner
 Udbyder af AOF kurser i
glas og keramik mv.
Kontakt
Arki Hansen
Leder af tilbud til psykisk sårbare
Mobil: 30 94 57 24
Mail: [email protected]
Peter Frøby
Leder af dagområdet
Mobil: 20 11 65 45
Mail: [email protected]
Susanne Strandkær
Centerchef
Mobil: 29 36 37 89
Mail: [email protected]

similar documents