Teorien omkring 5S (orden og ryddelighed)

Report
5S anvendes til indretning af arbejdspladser
Det er vigtigt, at ens arbejdsplads er indrettet, så man ikke skal lede efter ting, gå
langt efter noget man bruger ofte, eller har ting til at fylde op, som man stort set
aldrig bruger.
Derfor er fokus på 5S et af de tiltag der på kort tid giver et stort udbytte, såvel hvad
angår performanceresultater som arbejdsklima og sikkerhed.
De 5S’er:
Sortere
Simplificere
Støve af
Standardisere
Selv-disciplin
5S er oprindeligt oversat fra japansk
De japanske ord er:
1. Seiri
2. Seiton
3. Seiso
4. Seiketsu
5. Shitsuke
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
Hvad opnår man med 5S
Der er flere gevinster ved at implementere 5S:
Mere tid
Større overblik
Færre ulykker
Bedre rutiner
Bedre trivsel
Højere produktivitet
Færre omkostninger
Færre fejl
Bedre sikkerhed
Højere kundetilfredshed
Det er vigtigt, at man er opsat på at noget skal ændres og at alle er med.
Det vil desuden være nødvendigt at have løbende opfølgning efter
gennemførelsen
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
De 5 S’er og deres betydning
Det er vigtigt, at man arbejder med de 5 S’er i nævnte rækkefølge – det
giver det bedste resultat, da de bygger på hinanden:
1S – Sorter og fjern hvad der ikke bruges – lav evt. et karantæneområde til det I ikke
ved om I skal bruge igen
2S – System er vigtigt for at kunne finde sine ting – sørg for, at det I bruger ofte er
lige i nærheden og let tilgængeligt. Det der benyttes sjældent placeres længere
væk evt. ”fjernarkiv”
3S – Systematisk rengøring og vedligeholdelse af såvel maskiner som arealer og
værktøjer. Sørg for at gøre det tilgængeligt, så evt. rengørings-personale let kan
komme til
4S – Standardisér området, så alle er enige om hvordan området skal se ud – tag
billeder af den nye standard for at fastholde det – sørg for synlighed evt. med
labels og andre opmærkninger
5S – Selvdisciplin er en ikke uvæsentlig del af 5S – I skal sikre fastholdelse, eventuelt
ved hjælp af audits – desuden skal der videreudvikles, så der til stadighed sker
små forbedringer
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
Sådan kommer man i gang
Ledelsen skal være kickstarter på processen og være med i de forskellige
aktiviteter, dog er det meget vigtigt, at medarbejderne selv står for selve
implementeringen og finder de gode løsninger i fællesskab.
•
Lav en tidsplan som er synlig for alle – og sørg for at alle er informeret
•
Giv mulighed for at der kan stilles spørgsmål undervejs
•
Lav i fællesskab en ”husorden” – hvordan skal det se ud i området – hæng
den synligt for alle – hav løbende dialog om den
•
Lav klare aftaler om hvem der gør hvad – sørg for at flest muligt er
indblandet og har ansvar (handleplan med ansvar og deadlines)
•
Tag billeder før, undervejs og efter – det motiverer til yderligere tiltag
•
Udvælg et område som er overskueligt til pilotprojekt – for at vise hvad
det går ud på
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
1. Sorter
•
Fjern alt hvad der ikke er nødvendigt for at klare arbejdet
•
Etabler et karantæneområde til det der ikke umiddelbart skal blive i
området
•
Giv hver enkelt medarbejder ansvar for deres eget område
•
Sæt en tidsramme op i fællesskab (evt. 2 timer)
•
Brug evt. farvede post’its til mærkning af det der bruges: ofte = grøn,
sjældent = gul , aldrig = rød
•
Metoden red tag er også nem at gennemføre – man har post’its eller fortrykte
sedler hvorpå man skriver hvornår man benytter genstanden – efter en fastlagt
periode kan man så fjerne det der ikke er benyttet – eller finde en egnet plads
•
Efterfølgende er det en god ide at ”besøge” hinandens arbejdsstationer for at
udfordre hinanden lidt på hvad der er fjernet/opmærket
•
Skab enighed i gruppen – man er nu godt på vej mod en ny standard
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
2. Simplificere
•
Alt hvad der hører til i området (mrk. grøn) skal nu have en fast plads, så
det er placeret naturligt i forhold til hvor og hvordan det bruges
•
Aftal en fast tidsramme som alle arbejder efter
•
Aftal hvordan mærkning skal være (står evt. allerede i husreglerne) – skal
der mærkes op med tusch, maling, dymo ?
•
Vælg evt. farvekoder til forskellige arbejdsstationer – så man altid kan se
hvor en genstand hører til
•
Skab enighed om hvordan arbejdsstationerne skal indrettes, så det så vidt
muligt er ens i hele området
•
Vær opmærksom på eventuel lovgivning omkring sikkerhed mv.
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
3. Støve af
Formålet er her, at skabe en renholdt arbejdsplads, hvor man har lyst til at
arbejde
Under oprydning og simplificering sker en del af rengøringen, da man jo gør
rent undervejs – hvis noget ikke er rengjort gøres det nu
•
Aftal en fast tidsramme som alle arbejder efter
•
Find årsager til snavs – er der maskiner der spilder, affald der hober sig op
– så find årsagen og find mulige løsninger
•
Lav et skema til rengøring og vedligehold – som alle fremover har ansvar
for at overholde, det gælder om at gøre rent løbende – ikke den årlige
forårsrengøring
•
Husk at tage billeder efter endt rengøring
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
4. Standardisere
Nu skal fremtiden sikres ved hjælp af relevante standarder og metoder for
hvordan arbejde udføres korrekt og sikkert
Lav meget specifikke aftaler for hvordan der arbejdes i de enkelte områder
– fasthold det på plancher/skemaer
Der kan blandt andet laves standarder for:
• Rengøring
• Vedligehold
• Transport af materialer
• Markering af opbevaringssteder
• Ordregennemgang
• Lagre - evt. ved hjælp af kanbankort
En standard kan også være et billede af en værktøjsvæg – sådan skal den se ud!
Husk – standarder er ikke statiske – de ændres løbende
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
5. Selvdisciplin
Sikring af at 5S processen fastholdes gøres ved løbende at evaluere på
processen
•
Etabler en 5S gruppe som har ansvar for løbende opfølgning (kan med
fordel gå på skift i medarbejdergruppen)
•
Sørg for en tavle, hvor fremdriften synliggøres, - her kan medarbejderne
løbende notere forslag til yderligere tiltag
•
Afhold møder ved tavlen med fast interval – her er der evaluering, ideer
fra medarbejdere drøftes og sættes i værk
•
Lav evt. et tjekskema (auditskema) til brug for løbende evalueringer
•
Hav respekt for hinanden under hele forløbet – alle er ikke ens
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
1.
Sortér
Hvad har du brug for i
din hverdag
Alt unødigt fjernes
Etabler evt.
karantæneområde
4.
Standardisere
Lav en standard for
hvordan det skal se ud.
Opmærk med
skyggemarkeringer/dymo
Tag evt. billeder af
området
5.
Selvdisciplin
2.
Simplificer
Hav faste aftaler om
hvad der er tilladt.
Afhold audits i fast
interval
Hjælp hinanden!
Det du bruger ofte skal
være tæt på din
arbejdsplads
Lav simple overskuelige
løsninger
3.
Støve af
Sørg for at der bliver
gjort rent – gør det
tilgængeligt hvis du
ikke selv er ansvarlig
for rengøring
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk
Yderligere omkring 5S
Har du brug for yderligere inspiration til 5S, så henvend dig, og få et gratis
LEAN-hæfte om emnet – bestil det via min hjemmeside
www.storgaardinnovation.dk
Har du brug for hjælp i form af en facilitator, så har jeg stor erfaring i at få
5S til at virke i mange forskellige sammenhænge, både i administrative
processer og i mere produktionsprægede områder.
Frem for alt, husk at gøre 5S til en fælles sag – så det ikke blot er et par
stykker ud af en flok der tager styringen.
Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - [email protected] - www.storgaardinnovation.dk

similar documents