Slide 1 - Rådet for Bedre Hygiejne

Report
Ren innovation, bedre hygiejne
Af: Annette Baltzer Larsen
Mejerist & mejeriingeniør
FORCE Technology
[email protected]
Rådet for bedre hygiejne
Ren innovation, bedre hygiejne
Agenda
– Udfordringer
– Nye muligheder
– Eksempler – under konstruktion
• Desinfektion af kasser
• Desinfektion / kontinuert behandling - Transportbånd
– Eksempler – færdige konstruktioner
• Desinfektion af madrasser
• Overfladebehandling af ferske kyllinger
Af: Annette Baltzer Larsen
Mejerist & mejeriingeniør
FORCE Technology
[email protected]
Udfordringer ….
• Øget effektivitet
– Produktionstidens længde
• Besparelser/Optimeringer
– Optimering på rengøringen (tid,
kemikalie, energi, vandforbrug)
• Mere avanceret udstyr
• Levnedsmiddelvirksomheder
– Fødevaresikkerhed
– Produktkvalitet
• Hospitaler
– Multiresistente mikroorganismer
Udfordringer, skal gøre tingene bedre
på kortere tid og med optimeringer i
rengøringsproceduren
Dekontaminering med damp alene
Situation uden SonoSteam® ; kun damp
Tyndt luft-lag tættest ned mod overfladen – det laminare grænselag –
hindrer varmeoverførsel til overfladen. Dermed forhindres effektiv
varmetransmission og dermed hurtig drab af mikroorganismerne.
Ved almindelig dampbehandling er det derfor nødvendigt at have damp på
anlæg i længere tid. Ulempe: hele udstyr opvarmes – skal afkøles igen,
energikrævende.
Dekontaminering med SonoSteam®
Situation med SonoSteam®
Video
Simulering af få millisekunder
med lyd.
Det laminare lag er blåt.
Under simuleringen når det
laminare lag ikke at ændre sig og
ser derfor frosset ud.
Ultralyden sætter det laminare lag i bevægelse (intensiveret molekylære
svingninger). Dette resulterer i ødelæggelse af det laminare grænselag.
Dekontaminering med SonoSteam®
Situation med SonoSteam®
Ultralyden sætter det laminare lag i bevægelse. (intensiveret molekylære
svingninger). Dette resulterer i ødelæggelse af det laminare grænselag.
Nu kan dampen nemt komme til mikrostrukturen og revner i overfladen, som
behandles hurtigt og effektivt, hvilket sikrer et effektivt drab af
mikroorganismer uden at overfladen efterfølgende er varm.
Dekontaminering med SonoSteam®
Hastighedsfelt over en plan overflade med et flow på 1 m/s
Simulering
Simulering af få millisekunder med lyd.
Det laminare lag er blåt.
Ultralyden sætter det laminare lag i
bevægelse og danner et intensivt flow i
overfladens kaviteter
Spaltebredde 50 µm:
Fra: Slagteriernes forskningsinstitut:
”Listeria i kødprodukter”.
Maj 2004, årgang 50, nr. 5.
Frekvens: 30 kHz.
Ultralyden medfører at luften skiftes i kaviteterne 30.000 gange pr. sekund
Dekontaminering med SonoSteam®
Situation med SonoSteam®
Mikroorganismer er små; bliver hurtig opvarmet og dræbt.
Derfor kan processen stoppes før varmen trænger mere end få mikrometer
ned i overfladen af produktet (fødevaren, stål, plast mv.).
Dekontaminering med SonoSteam®
Dekontaminering ved brug af damp og ultralyd
Damp
– Dræber mikroorganismer
Ultralyd
– Katalyserer processen
• Få sekunders behandling
• Ingen kemikalier
• Ingen adaption til resistente bakterier
• Effektivt imod bakterier, virus, svamp og gær
Udstyr til forsøg
Application Lab
Testudstyr er opbygget, som bruges til test af nye anvendelser.
Det er muligt at variere de indgående parametre, som er fundet relevante.
Test af reduktioner
Muligt at regulere parametre som
• Hastighed/behandlingstid
• Damptryk
• Intensitet
• Lydtryk
Reduktion af mikroorganismer
Desinfektion og forbedret produktionshygiejne
•
Desinfektion, som erstatning for den kemiske desinfektion
– Succeskriterie: log 5; som succeskriteriet er for den kemiske desinfektion
•
Kontinuert behandling af procesudstyr (særlig udsatte steder) under produktion
– Succeskriterie: log 2-3; ved en sådan reduktion vil den generelle
produktionshygiejne bliver forbedret
• Brugt udstyr – ujævnheder
• Giver længere produktionstid
• Bedre holdbarhed; pga. bedre mikrobiologi
•
Særlig udsatte produkter:
Kontinuerlig behandling af både procesudstyr og produktoverflade
•
Andre muligheder:
– Desinfektion af madrasser (eksempel)
– Desinfektion af værktøj – hvor har det være anvendt før
Fra: Slagteriernes forskningsinstitut: ”Listeria i kødprodukter”.
Maj 2004, årgang 50, nr. 5.
Eksempler –
Behandling af kasser
Test i industrien
Test på desinfektion af fødevarekasser som del af industriel kassevasker:
Undersøgt med og uden ”let rengøring” – dvs. skyl med koldt vand.
Vask med vand og børste
efter behandling
Behandling af kasser - fiskeri
Reduktion af Listeria på kunstig kontamineret fiskekasse
Udført test:
•
•
•
•
Test af desinfektion af fiskekasser, som del af
industriel kassevasker.
Undersøgt på naturlig kontamineret kasse med
kunstig sprayet Listeria. 1 sekund behandling.
Der opnås total Listeria reduktion uafhængigt af vask.
- svarende til 4,8 log enheder.
Totalreduktion af TVC
Protein rester lige
til at vaske af.
Behandling af transportbånd
– naturlig kontamineret
Reduktion på kunstigt kontamineret transport bånd med led
Gær
Udført test:
•
•
Test af desinfektion af transport bånd under
produktion
Undersøgt i våd tilstand
Der opnås total gær reduktion
7.0
- svarende til 5,79 log enheder.
6.0
5.0
Log10 CFU/52 cm2
•
4.0
3.0
5.79
5.79
2.0
1.0
0.0
0.00
- blåt
transportbånd
Gær – Gær
2 sek.
behandling
fra en side
Behandling af flex transportbånd
- naturlig kontamineret
Reduktion på naturligt kontamineret transport bånd med led
Udført test:
•
•
•
•
Test af desinfektion af transport bånd under
produktionen
Undersøgt i våd tilstand uden brug af kemikalier
Behandlingstid mindre end 2 sekunder
Der opnås total Enterobacteriaceae reduktion
7.0
- svarende til 2,4 log enheder
Der opnås 2,5 log enheder TVC reduktion 6.0
5.0
- svarende til 99,7% i reelle tal
Log10 CFU/50 cm2
•
4.0
3.0
5.37
2.0
1.0
0.0
2.37
2.37
2.89
0.00
Enterobacteriaceae
TVC
2.48
Skitse
– modul til kontinuert behandling af transportbånd
Behandling af transportbånd
Total bakteriel dekontaminering
kan opnås når:
- der behandles med 1 fløjte i 2 sec
- Båndhastighed: 0,15 m/s
1 fløjte
• Dækker fra ca. 15 cm til 30 cm
• 22 kg damp/time
• 7 Kr/time
TV Syd sætter fokus på hygiejnen på
hospitaler i Syddanmark – NU (uge 13 og 14)
Korrekt:
DS 2451-10 fastsætter krav til hvor rent – visuelt
ER det godt nok – når 10% af indlagte får infektion
10 kritiske punkter – særlig vigtige – seng en af dem
Også vejledende grænseværdier i standard:
ATP – under 50 RLU
Bakterietal – max. 2,5/cm2
I levnedsmiddelindustrien tales
om ”Total Cost of Ownership
Ingeniøren, 210314
Desinfektion af madrasbetræk
Rengøring på hospitaler
Udført test:
•
•
•
Kunstig kontamineret med Enterobacteriaceae
og TVC
Der opnås en 100% dekontaminering på 2
sekunder med udgangsniveau på 2,9 og 4,3 log
enheder
Intet kondensvand trænger igennem betrækket
Control
Treated
Difference
Desinfektion af madrasbetræk
Installation på hospitaler – desinfektion af madrasser
Madrassterilisator arbejder parallelt med nye ny sengevasker
•
•
•
Forbrug pr. madras: 1,5 kg damp
Behandlingstid pr. madras: 20 sekunder
Pris: 50 ører
Madras desinfektion
Reduktion på kunstigt kontamineret madras fra Hvidovre Hospital
Udført test:
•
•
•
•
Test af desinfektion af betræk
Kunstigt kontamineret med TVC og Enterobacteriaceae
Der opnås total TVC reduktion - svarende til 5,89 log enheder
Der opnås total Enterobacteriaceae reduktion - svarende til 5,55 log enheder.
Madrasbetræk 7,8 m/s = 25,6 sek.
Enterobacteriaceae
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
3.0
5.89
5.89
2.0
1.0
0.0
0.00
Madrasbetræk
Log10 CFU/Swab
Log10 CFU/Swab
Madrasbetræk 7,8 m/s = 25,6 sek.
TVC
4.0
3.0
5.55
5.55
2.0
1.0
0.0
0.00
Madrasbetræk
Installation - Hvidovre Hospital
– indviet d. 13. marts 2014
Udstyr – til kyllinger
Produktionshastighed:
6.000 to 14.000 kyllinger / time
Tak for opmærksomheden
Spørgsmål.. ?
Annette Baltzer Larsen
Mejerist & mejeriingeniør
FORCE Technology
[email protected]

similar documents