Danskerne og Europa

Report
Danskerne og EU
Roger Buch
Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol.
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Hvem er han?
Forsker siden 1993.
Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Amts- og kommunalvalg
Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer
Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere
Danskernes holdning til demokrati
Danskernes holdning til EU
Danskernes holdning til globalisering
Medier og politik
Danskernes syn på public service nyheder
Journalistik og kommunikation i danske regioner
Siden 2004 forsker og underviser ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i
Aarhus
Dansk politik

Demokratidiskussionen
◦ 1840’erne – 1901/1915

Velfærdsstatsdiskussionen
◦ 1900-1980’erne





12 pct. indtil 1930’erne
20 pct. efter besættelsen
30 pct. medio 1960’erne
40 pct. i 1970
50 pct. i 1988 falder så, men når 50 pct. igen i 1999 og
igen igen i 2005
Schlüter Nyrup
Fogh/
Løkke
T
h
o
r
n
i
n
g
Dansk politik

Tyskland
◦ Vi kan slå dem
◦ 1864: det kan vi ikke
◦ Neutralitet
◦ Besættelse
Velfærdsstatsdiskussionen
◦ 1900-1980’erne

Den kolde krig
◦ NATO 1949
Produktionsdiskussionen

Muren og sovjets fald

Demokratidiskussionen
◦ 1840’erne – 1901/1915


◦ Aktivisme
Linjerne i dansk sikkerhedspolitik

Stormagtslinjen indtil 1864

Neutralitetslinjen indtil besættelsen

Alliancelinjen indtil 1989/91

Aktivismelinjen
Temaer i IP – de tre P’er
• Peace – sikkerhed
• A-våben
• Den nye verdensorden?
NATO
• Profit – velfærd
• Finanskrisen 2008• Udviklingsdiskussionen
• Millennium målene
Udviklingsbistand
• Principles – ideer
• Ligestilling
• Kultur
• Religion
Værdiaktivisme
Fundamenterne i dansk
udenrigspolitik

Hovedhjørnestene
 FN, NATO, EU, og Norden

Cirkler




Globale- (FN, 3. verden)
Atlantiske (NATO og USA)
Europæiske( EU plus),
Regional (Østersøen og Norden)
EU har voksende betydning

EU omfatter langt flere lande
 Fra de seks til de 28
1951: Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg
1973: Storbritannien, Danmark, Irland
1981: Grækenland
1986: Portugal, Spanien
1995: Sverige, Finland, Østrig
2004: Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Estland, Letland,
Litauen, Malta, Cypern, Slovenien
 2007: Bulgarien, Rumænien
 2013: Kroatien (2003)
 Ansøgerlande:
Tyrkiet (1987 – optagelsesforhandlinger 2005)
Makedonien (2004)
Montenegro (2008)
Island (2009 – optagelsesforhandlinger 2010)






EU har voksende betydning

EU omfatter langt flere lande
 Fra de seks til de 28
1951: Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg
1973: Storbritannien, Danmark, Irland
1981: Grækenland
1986: Portugal, Spanien
1995: Sverige, Finland, Østrig
2004: Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Estland, Letland,
Litauen, Malta, Cypern, Slovenien
 2007: Bulgarien, Rumænien
 2013: Kroatien








EU er vokset indholdsmæssigt
• Fra kul- og stålunion til union om mange andre emner
• Fra handel, landbrug til indre marked, øko/monetær politik (Euro)*
• Konkurrence- og industripolitik, miljø
• Udenrigspolitik, forsvarspolitik*, socialpolitik
• ÷ Strafferet
• Fra markedsudvalg til europaudvalg …til alle udvalg
EU har ændret beslutningsmetoder
• Fra veto til flertalsbeslutninger
EU’s betydning?

Stigende del af folketingets lovgivning starter i EU



Togeby: Magtudredningen:
1981/82
2000/01
- Pct. af nye love er efterlevelse af EU
3
12
- Pct. af nye love er tilpasning
14
37
Grønnegaard: Påvirkningsgrad i 2004: Samlet 14 pct. og 20-30 pct. inden for erhverv, arbejdsmarked og miljø
To typer af påvirkning
 Forordninger: direkte lovvirkning
 Direktiver skal vedtages som lov (visse frihedsgrader)

Lang proces efter EU’s egne interne proces






Evt. ekspertkommissioner i kommissionen med danske deltagelse (embedsmænd)
Kommissionens initiativ (et dansk medlem ud af 25 – politiker - men ikke dansk repræsentant!)
EU specialudvalg (embedsmænd)
Regeringens EU-Udvalg (embedsmænd)
Regeringens udenrigspolitiske udvalg (ministre)
Folketingets Europaudvalg
EU politikken og danskerne
Hvor er vi nu?
-
Stor tilslutning til medlemskabet i
befolkningen
-
I de fleste samfundsgrupper
-
Men medlemskab med forbehold
Forbehold
Deltagelse

Valgene til Europaparlamentet

Folkeafstemningerne

Meninger
Deltagelse: Valgene til Europa-Parlamentet

Valg hvert femte år

Syv gange siden første gang i 1979

Valgdeltagelsen mellem 46 – 53 %

Indtil 1999 lavere end i EU som helhed, men EU faldet ned til DK

Nye lande markant lavere deltagelse - 2004:
◦ 15 gamle lande:
49,1 %
◦ 10 nye lande:
26,9 %
Specielt Polen, hvor halvdelen af de nye
landes samlede befolkning bor, trækker
ned. 2004 fx med 20,9 pct. Uden Polen: 33,4
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009
47,8
52,4
46,2
52,9
50,5
47,9
59,5
Alle lande 63,0
61,0
58,5
56,8
49,4
45,7
43,0
Danmark
Faldende valgdeltagelse ved EPvalgene på europæisk plan
Deltagelse: Folkeafstemningerne

Fem gange siden første gang i 1972

Valgdeltagelsen i Danmark mellem 75 – 90 %
Valgdeltagelse
1972 1986
1992
1993 1998 2000
90,1
83,1
86,5
75,4
76,2
87,5
Afstemninger i andre lande?
Kun cirka 20 andre afstemninger vedrørende EU indtil 2000, herefter eksplosion:
Frankrig:
UK:
Østrig:
Finland:
Sverige:
Irland:
Estland:
Letland:
Litauen
Malta
Polen
Slovakiet
Slovenien
Tjekkiet
Ungarn
Spanien
Luxembourg
Holland
Kroatien
1971*, 1992, 2005
1975*
1994*
1994*
1994*, 2003
1972*, 1987, 1992, 1998, 2001, 2002, 2008, 2009, 2012
2003*
2003*
2003*
2003*
2003*
2003*
2003*
2003*
2003*
2005
2005
2005
2012
-----Grønland:
Norge:
Schweiz:
1982*
1972*, 1994*
1972, 1992, 1997*, 2000, 2001*
EU-folkeafstemningernes emner
Folkeafstemningernes argumenter
1972
Økonomiske fordele
Undgå isolation
Tab af suverænitet, identitet DK
fanges i stormagtspolitik
1986
Økonomiske fordele
Handel
Tab af suverænitet, identitet
Harmonisering af miljø m.m.
1992
Økonomiske fordele
Subsidiaritetsprincippet
Tab af suverænitet, identitet
Åbenhed og demokrati
1993
Økonomiske fordele
Subsidiaritetsprincippet
Tab af suverænitet, identitet
Åbenhed og demokrati
Udemokratiske at stemme igen
1998
Økonomiske fordele
Fredsprojekt – udvidelse
Sikring af undtagelser
Kan ikke genforhandles
Fort Europa
På vej mod politisk union
Svag sikring af miljø
Frygt for fremmede (Schengen)
2000
Økonomiske fordele
Mere indflydelse til DK
Trussel mod velfærdsmodel
Tab af suverænitet, identitet
Den svage euro vs. dollar
De små lande tromles – Haider
EU og andre valg?
Forklaringer

Objektiv vigtighed

Viden – objektiv og subjektiv

Interesse - Fjernt

Partiernes vægtlægning
◦ Kandidater
◦ Kampagner
◦ EU i Christiansborgs hverdag

Mediedækning
Kommunalpolitik er vigtigt!
… og er blevet vigtigere
Kommunerne har styr på det – men
det koster jobs
Forklaringer

Objektiv vigtighed

Viden – objektiv og subjektiv

Interesse - Fjernt

Partiernes vægtlægning
◦ Kandidater
◦ Kampagner
◦ EU i Christiansborgs hverdag

Mediedækning
Interesse
Faldende – for alle
Kan man følge med i hvad der sker?
Lytter politikerne?
… opgivelse
Hvor vigtig er alder?
Forklaringer

Objektiv vigtighed

Viden – objektiv og subjektiv

Interesse - Fjernt

Partiernes vægtlægning
◦ Kandidater
◦ Kampagner
◦ EU i Christiansborgs hverdag

Mediedækning
Folkeafstemningernes argumenter
1972
Økonomiske fordele
Undgå isolation
Tab af suverænitet, identitet DK
fanges i stormagtspolitik
1986
Økonomiske fordele
Handel
Tab af suverænitet, identitet
Harmonisering af miljø m.m.
1992
Økonomiske fordele
Subsidiaritetsprincippet
Tab af suverænitet, identitet
Åbenhed og demokrati
1993
Økonomiske fordele
Subsidiaritetsprincippet
Tab af suverænitet, identitet
Åbenhed og demokrati
Udemokratiske at stemme igen
1998
Økonomiske fordele
Fredsprojekt – udvidelse
Sikring af undtagelser
Kan ikke genforhandles
Fort Europa
På vej mod politisk union
Svag sikring af miljø
Frygt for fremmede (Schengen)
2000
Økonomiske fordele
Mere indflydelse til DK
Trussel mod velfærdsmodel
Tab af suverænitet, identitet
Den svage euro vs. dollar
De små lande tromles – Haider
Forklaringer

Objektiv vigtighed

Viden – objektiv og subjektiv

Fjernt

Partiernes vægtlægning
◦ Kandidater
◦ Kampagner
◦ EU i Christiansborgs hverdag

Mediedækning
Lav interesse for EU
Den splittede befolkning
Ja
Nej
Land
By
Vest
Øst
Privat
Offentlig
Højre
Venstre
Konklusioner om danskerne:

Meget høj og meget lav deltagelse

Den mest rådspurgte befolkning i EU

Danskerne splittede, men splittelsen har flyttet sig

Folkeafstemningerne handler om det samme hver gang:
Ja: Økonomiske fordele, indflydelse, globalisering, fred,
DK ikke stopklods for udviklingen og de andre
vs.
Nej: Truslen imod selvstændighed, velfærdssamfund,
demokrati osv., elitært projekt, ny vej for EU

De unge stemmer ikke – men det gør de jo aldrig

Mange skyldige: partier, vælgere - Medierne også skyldige – hvad
kan vi gøre?
Valgdeltagelse og alder
Alle blev væk!
Er øget valgdeltagelse fra unge mere
demokratisk?
Har man ikke ret til at være passiv?
 Er det en fordel at uinteresserede,
uvidende stemmer?
 Dem der ikke stemmer har andet
partivalg, end dem som stemmer:

◦ De røde unge i 68 generationene
◦ Schlüters grønne 80’er generation
◦ 0’ernes radikale ungdom
Fra en anelse rød….
….Til blå

similar documents