DANVA strategien efter Landsskatterettens juni-afgørelse

Report
Skattesagen – DANVA strategien
efter Landsskatterettens juniafgørelser
FVD arrangement 03.09.2014
05.09.2014
Susanne Vangsgård, DANVA
DANVA | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | T: 7021 0055 | E:[email protected] | www.danva.dk
Milepælen
Sagt god for SKATs
værdiansættelsesmetode;
DCF-modellen.
Hjørring Vandselskab
Lolland Vand
Hvidovre Vand
Hvidovre Spildevand
Men ikke enig i
afkastkravet, da en køber
af et vandselskab ikke kan
sidestilles med en
almindelig investor, der har
investering i risikofri
statsobligationer som
alternativ.
Et bedre bud forudsætter
dog adgang til budgetter.
Konklusion: Stadfæster
Presse efter LSR mhp. politisk pres
Status for antallet af indlæg – frem til 22.08.2014:
Lokale/Regionale aviser
Lokal TV
Pressebureau
Landsdækkende www
Radio
Direct mails med inspiration
DANVA pressemeddelelser
10
1 (Bornholm)
2
3 (DR.dk, Bolius.dk, Dknyt.dk)
1 (P1)
4
2
Vandselskaber involveret i presseindlæg:
Hedensted Spildevand, Bornholms Forsyning, Kalundborg Forsyning,
Holbæk Forsyning, Gribvand Spildevand, Furesø Vandforsyning, Kolding
Spildevand, Helsinge Vandværk, Gilleleje Vandværk, (Nordvand –
forbrugerrepr.)
Politikere citeret i pressen for at emnet skal behandles i forbindelse med
revisionen:
Lone Loklindt, Radikale, formand for Miljøudvalget
Mike Legarth, Konservativ
Henrik Høegh, Venstre
Torben Hansen, Socialdemokrat
Det politiske spor
Pro
• Skattemæssig
værdi er et
politisk valg
• Politikerne har
uofficielt
vedkendt sig
tidl. signaler
• Erfaringer med
SKATs strenge
fortolkning
Contra
• Usikker på om
politikerne vil
tage
beslutningen
• Usikker på
politikernes
reaktion ved
brug af
domstolen og
evt. LSR igen
• Teknisk emne
Bemærkning
• 100 mio på lang
sigt som ”soft
law”
• Behov for at
italesætte vores
usikkerhed
Landsskatteretten (LSR) – nye sager
Pro
• Finde velegnede
vandselskaber
med gode,
flerårige
budgetter
• Få et kvalificeret
bud på
afkastkravet
Contra
• Kun lille chance
for at få en
væsentlig
anderledes dom
• Ekstra
omkostningsfuldt
at finde nye
sager
Bemærkning
• Dette spor kan
ikke håndtere de
4 vandselskaber,
der har fået en
LSR-afgørelse
Landsskatteretten (LSR) – gamle sager - nu
Pro
• Håndterer de 4
stadfæstede sager
• Udskyder
tidspunktet for
stævning til domstol
– hensyn til
politikerreaktion
Contra
• Forhaler (det ikkepolitiske)
afklaringstidspunkt
• LSR afviser sikkert
anmodningen om
genoptagelse.
Ingen formel frist for
svaret
• Ligger ikke i
forlængelse af
vores tidl.
kommunikation
Bemærkning
• Forhalingen kunne
ske pga. den
typiske, politiske
modvilje ift at
blande sig, når
domstolene er i
gang.
• Absolut deadline ift
domstolen,
26.04.2014
De almindelige domstole
Pro
• Håndtere de 4
stadfæstede
sager fra LSR
• Fortsat seriøs
utilfredshed i
branchen
• Sporet ligger i
forlængelse af
tidligere
kommunikation
Contra
• Lang og dyr
proces
• Forventer at tabe
• Politikernes
reaktion;
tilbageholden når
domstolene har
sagerne
Bemærkning
• Deadline er
26.09.2014, og
ingen forventning
om politisk
løsning inden
• Forhale
aktiviteterne hos
domstolene efter
aftale parterne
imellem  holde
omkostningerne
rimeligt lave
Opsamling - FORBEHOLD
Spor
Aktion
Bemærkning
Politikere
OK
Den reelle løsning
Aktuelt ”åbent vindue”
Dog livrem og sele tilgang  flere spor
LSR – nye
sager
INGEN
Unødvendig ekstra led – ingen særlige
forventninger til udfaldet
LSR – gamle
sager
OK
Vægt på politikernes typiske uvilje ift at lovgive
om domstolssager
Accepterer forhalingsrisikoen – og risikoen for
en dyrere proces
Accepterer kommunikationsudfordringen
Altid gå videre til domstolene efter runde 2 hos
LSR
Domstol
(OK)
Afventer LSRs reaktion på anmodning om
genoptagelse før 26.09.2014.
Seriøst uenig SKAT  politisk pres
Accepterer risikoen for at tabe politisk pres
Øvrige vandselskaber - anbefalinger
De gamle sager
Anke til LSR, hvis det
ikke er sket 
pauseknap aktiveres af
LSR
Anke til LSR og anmode
LSR om genoptagelse,
når stævningen er
fremsendt
De gamle sager
Fælles for scenarierne:
Betal skatteopkrævningen,
da risikoen for stor
strafrente er høj

similar documents