Bolte

Report
Stål Boltesamlinger
Stålstyrke og kvalitet
iha.dk
1
April 2010
Stål Boltesamlinger
Korrosion
iha.dk
EC3-1-1, afsnit 4:
(6)B Det er ikke nødvendigt at forsyne indvendige bygningskonstruktioner med
korrosionsbeskyttelse, hvis den
indvendige relative fugtighed ikke overstiger 80 %.
2
April 2010
Stål Boltesamlinger
DS/EN ISO 12944-2
iha.dk
Forzinkning
Typisk 2 komponent maling.
3
April 2010
Stål Boltesamlinger
Rust kategori D
iha.dk
4
April 2010
Stål Boltesamlinger
Aluminium
iha.dk
5
April 2010
Stål Boltesamlinger
Sejhed
iha.dk
Afsnit 2 i EC3-1-10
6
April 2010
Stål Boltesamlinger
Sejhed
iha.dk
7
April 2010
Stål Boltesamlinger
Typer af bolte
Bolt
April 2010
iha.dk
Sætskrue
Stål Boltesamlinger
iha.dk
Bæreevne
F
F
F
F
F
Bolten er
dimensionsgivende
April 2010
F
Hulrandsstyrken er
dimensionsgivende
Stål Boltesamlinger
Bolte kategori
EC3 1993-1-8
April 2010
iha.dk
Se tabel 6.3 i TS, 20. udg
Stål Boltesamlinger
Praksis
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Praksis
iha.dk
I overlapssamlinger skal der anvendes underlagsskiver under både møtrik og
boltehoved.
For bolte i klase 8.8 og 10.9 skal der anvendes hærdede undelagsskiver til
overlapsamlinger med kun én bolt eller kun én bolterække.
Hulrandsstyrken må ikke regne større end Fb.Rd<1.5·fud·d·t for samlinger med kun 1
bolt.
I friktionssamlinger anvendes ”lange møtrikker”
Bæreevnen reduceres med en faktor 0.85 ved anvendelse af skåret gevind i forhold til
rullet gevind.
Huller for bolte >M14 udføres med max 2 mm frigang.
April 2010
Stål Boltesamlinger
Boltehuller efter DS/EN 1090-2.
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Afstande
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Afstande
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Forskydningsbæreevne
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Forskydningsbæreevne
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Forskydningsbæreevne
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Bolte trækbæreevne
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Blokforskydning
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
iha.dk
Boltesgrupper
a
55
75
b
t
54
a
55
75
b
a
N
75
O
55
c
V
F
a
2
b  c
ri
i
350
L
Momentligevægt om
  r F 
M
O:
i
i
i
O:
Proportionalitet melem boltekræfter og afstande fra omdrejningspunkt
Fi
k
F i ri

ri
2
k ri

2

k ri 

M
i

April 2010
k
M

i

2
ri
Fi
M ri

i
2
ri
k

i
2
ri
2
Stål Boltesamlinger
Rustfri bolte
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Rustfri bolte
iha.dk
Forskydningspåvirkede rustfri
stål-bolte i henhold til EN ISO
3506 klasse 50, 70 og 80 bør
behandles som bolte af
typen 4.6, 5.6 og 8.8.
April 2010
Stål Boltesamlinger
Rustfri bolte
April 2010
iha.dk
Stål Boltesamlinger
Bolte generelt. EC3-1-8.
iha.dk
Praktiske råd:
M16 bolt er den mindste praktisk anvendelige bolt.
Husk reduktion for ”lange samlinger”. Afsnit 3.8.
Husk reduktion for lange huller. Tabel 3.4
Husk at tjekke for både overklipning og hulrandsbærevene. Tabel 3.4.
Husk at tjekke nettotværsnit af konstruktionsdele, hvor der er
boltehuller. Afsnit 3.10.
Reduktion for bæreevne ved mindre afstande end de optimale afstande.
Der findes en rigtig god skitse i Teknisk Ståbi. Afsnit 3.5.
Der er ret mange undtagelser for plastisk beregning af boltegrupper. Det
er derfor ofte enklest at regne elastisk.
April 2010
Stål Boltesamlinger
Titel
April 2010
iha.dk

similar documents