TEOG - izmir koleji

Report
2013-2014
Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş Modeli
(TEOG)
TEOG NEDİR?
• TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere giriş
için uygulanan seçme ve yerleştirme
işlemidir.
• Modelin amacı, öğrenci başarısını anlık bir
performansa dayalı olarak değil, geniş bir
zaman dilimine yayarak belirlemektir. Eski
sisteme göre en büyük güncelleme bu
yönde olmuştur.
Bu amaçla kullanılacak puanları
• Merkezi Sistem Ortak Sınavlar
(MSOS),
• Yılsonu Başarı Puanı (YBP), olmak
üzere iki ana unsur ile belirleyen
öğrenci odaklı bir sistemdir.
MSOS(merkezi sistem ortak
sınavlar)
• 2013-2014 eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6
temel ders için 8.sınıfta öğretmen tarafından
dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi
merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir.
• İki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı, üç yazılısı
olan derslerin ikinci yazılısı merkezi sistemde
yapılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
SINAV
SONUÇLARININ
İLANI
DÖNEM
SINAV TARİHLERİ
MAZERET SINAVI
TARİHLERİ
1.DÖNEM
28-29 KASIM 2013
14-15 ARALIK 2013
OCAK 2014
2. DÖNEM
28-29 NİSAN 2014
10-11 MAYIS 2014
HAZİRAN 2014
28 KASIM 2013
1. OTURUM
DERSİN ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
TÜRKÇE
09.00
20
40 DK.
MATEMATİK
10.30
20
40 DK.
DİN KÜLT.VE AHLAK
BİL.
12.00
20
40 DK.
29 KASIM 2013
2.OTURUM
DERSİN ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
FEN VE TEKN.
09.00
20
40 DK.
T.C.İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
10.30
20
40 DK.
YABANCI DİL
12.00
20
40 DK.
• Sorular daha önce uygulanan SBS
sınavlarındaki gibi; öğrencilerin
kazanımlarını dikkate alarak
yorumlama, analiz yapma, eleştirel
düşünme, sonuçları tahmin etme,
problem çözme ve benzeri
yeterlilikleri ölçecek nitelikte
hazırlanmaktır.
•TEOG; Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
Yabancı Dil derslerinden oluşacaktır.
•Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak
üzere iki çeşit kitapçık verilecek.
•Her dersten 20 soru sorulacaktır.
•Sorular 4 şıklı, çoktan seçmeli olacaktır.
•Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir.
• Öğrenciler olağanüstü haller ve özel
durumlar dışında kendi okullarında,
belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.
• Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra
bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme
sisteminde yayınlanacak.
• Ortak sınavlara katılamayan
öğrenciler,mazeret durumunu gösteren
belgeleri okul müdürlüğüne bildirmeleri
gerekmektedir.
• Geçerli mazereti olmadan sınavlara
katılmayan öğrencilerin durumları puanla
değerlendirilmeyecek,ancak dönem puanı
ve ortaoğretime yerleştirmeye esas
puan hesaplamalarında sınav adedi tam
olarak alınacaktır.
• Sınavlarda görevlendirilecek
öğretmenler,kendi okullarından farklı bır
okulda görevlendirilecek.
• Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında
kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saat haricinde sözlük,hesap
cetveli,hesap makinesi,çağrı cihazı,cep
telefonu,telsiz,radyo gibi iletişim araçları
ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlar bulundurmaları yasaktır.
• Öğrenciler, cevap kağıdında yazılı olan
kişisel bilgilerini kontrol edecek ,hata varsa
sınav görevlisine bildirmelidir.
• Sınava geç gelen öğrenci sınava
alınacak fakat ek süre verilmeyecek.
• Sınav esnasında kopya çektiği tespit
edilen öğrencinin sınavları iptal
edilecektir.
• Sınavı erken biten öğrenciler sınav
süresi dolana kadar sınıflarından
ayrılmayacaktır.
•Yabancı Dil oturumunda, ilköğretim
okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak
okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca
derslerinden soru sorulacaktır.
•İlköğretim okullarımızda seçmeli olarak
okutulan yabancı dil derslerinden soru
sorulmayacaktır.
•Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında
Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli
Dersler ile Rehberlik ve Sosyal
etkinliklerden soru sorulmamaktadır.
DERSİN ADI
AĞIRLIK KATSAYISI
TÜRKÇE
4
MATEMATİK
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
YABANCI DİL
2
YILSONU BAŞARI PUANI (YBP)
6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl
derslerden aldığı yılsonu puanlarının
haftalık ders saati ile çarpılarak elde
edilen ağırlıklı puan toplamının,
haftalık ders saati toplamına bölümü
ile hesaplanan puandır.
• Öğrencinin derslerden aldığı Yıl sonu
notları, o derslere ait haftalık ders
saati sayısı ile çarpılacak ve Ağırlıklı yıl
sonu puanları elde edilecektir. Ağırlıklı
yılsonu puanları haftalık toplam ders
saatine bölünür ve Yılsonu Başarı Puanı
elde edilir.
• Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.
YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) ÖRNEK
HESAPLAMA…
YERLEŞTİRME
• 6,7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak Yılsonu
Başarı Puanı (YBP) doğrudan Yerleştirmeye
Esas Puan (YEP)’ ı etkileyecektir.
• YEP; Ortaöğretime yerleştirmede
kullanılacak olan puandır.
• YEP; ağırlıklandırılmış merkezi sınavların
%70’i ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP puanlarının
aritmetik ortalamasının %30’unun toplanması
ile oluşacaktır.
• 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı
puanı 300 üzerinden, merkezi ortak
sınavların puanı 700 üzerinden
hesaplanacak, ortaöğretime
yerleştirmeye esas puan ise bu
ikisinin ortalaması alınarak 500
üzerinden hesaplanacaktır.
• Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin
yerleştirme esas puanlarının eşit olması
durumunda,
• ilk olarak tercih önceliği,
• ardından sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki
yıl sonu başarı puanı yüksekliği
• ve okula özürsüz devamsızlık oranının
azlığı göz önünde bulundurulacak.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM
KURUMLARI
Fen liseleri
Özel Fen liseleri
Sosyal Bilimler liseleri
Anadolu Öğretmen liseleri
Anadolu liseleri
Özel Anadolu liseleri
Anadolu İmam Hatip liseleri
Anadolu Sağlık Meslek liseleri
Teknik ve Endüstri Meslek liseleri
Tapu ve Kadastro Meslek liseleri
Ticaret Meslek Liseleri
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Liseleri
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik
Liseleri
• Kız Teknik Ve Kız Meslek Liseleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÖZEL İZMİR KOLEJİ
REHBERLİK BİRİMİ
Hazırlayan : Rehber Öğretmen
Fatih Şentürk

similar documents