vaccine - VALHALLA

Report
Børne vacciner
Det danske vaccinations program
1.DiTeKiPolHib: Difteri - Stivkrampe Kighoste - Polio - Haemophilus
influenza type b
2. Pneumokok
3. MFR: Mæslinger - Fåresyge - Røde
hunde
4. Hvis ikke barnet har fået to MFRvaccinationer tidligere
5. HPV: Livmoderhalskræft (Human
Papillomavirus)
6. Gives eventuelt i form af MFR
Difteri
Difteri er en luftvejsinfektion forårsaget af bakterie.
Bakterien kan producere et toksin (giftstof), der kan angribe forskellige
organsystemer, herunder hjertemusklen og centralnervesystemet, og sygdommen
kan være dødelig.
Toksinet kan forårsage komplikationer i form af muskel- og hjertepåvirkning,
nyreskade og nervepåvirkning, eventuelt med lammelser.
Behandling: med difteriantitoksin og antibiotika.
Immunitet opnås ikke efter overstået infektion hvorfor det anbefales at fuldende
vaccine program.
Immunitet opnås ved gennemført vacciner, min 10 år
Difteri statestik
Tetanus= stivkrampe
Bakterie der danner et toksin(giftstof).
Transporteres via nervebaner til hjerne og rygmarv.
Muskelspasmer, synkebesvær, stivhed i muskler.
Hvis diagnosen stilles hurtigt er der mulighed for
helbredelse i løbet af 4-6 uger.
DK: 1 tilfælde hvert andet år
Verden: I 2008 16.000 anmeldt, det reelle tal er langt
højere
Tetanus-stivkrampe Statistik
I Danmark er der siden 1980 indberettet
omkring 40 tilfælde af stivkrampe, de fleste hos
ældre mennesker der er ufuldstændigt
vaccineret.
Kighoste
Forårsages af bakterie
Langvarig og voldsom hoste ~100 dags hoste
Svært ved at trække vejret ind (kigen)
Hos børn under 2 år kan være dødelig
DK: 1 spædbarn dør hvert andet år, 500 tilfælde hvert år, når der ikke er
epidemi
2008, WHO 16 mill tilfælde- 15095000 døde(rapporterede)
Antibiotika kan nedsætte smitte spredning, men har ingen effekt el ringe effekt
på det enkelte sygdomsforløb.
Kighoste statistik
Polio = Børnelammelse
Polio forårsages af poliovirus, der findes tre forskellige typer af
poliovirus, og infektion med én type beskytter ikke mod de andre
En poliovirusinfektion symptomfrit, milde, ukarakteristiske
symptomer som feber, gastroenteritis eller ondt i halsen, men kan
også forårsage meningitis, lammelser og dødsfald.
Ca. 1 ud 200 infektioner fører til varige lammelser (slappe);
5 - 10% af de lammede dør, når åndedrætsmusklerne bliver ramt.
Sidste tilfælde af polio opstået i Danmark var i 1976, og det foreløbigt sidste
importerede tilfælde var i 1983.
virus findes stadig endemisk i 3 lande i verden: Pakistan, Afghanistan,
og Nigeria. Polio har flere gange spredt sig til lande, som har været
poliofri i en længere periode, og de sidste tilfælde har vist sig svære at
få bugt med.
Der findes ingen antivirale stoffer til behandling af poliovirusinfektion.
Behandlingen er derfor symtomatisk med eventuel understøttelse af
vejrtrækningen
Polio statistik
Normalt 1-2 % alvorlig sygdomsforløb med lammelser, og død.
Ved epidemier, der var hver andet år, var dødeligheden 10%
Hib=Haemophilius Influenza type B.
Hib-meningitis = hjernehindebetændelse
Hib er en forkortelse af navnet på bakterien, Haemophilus
influenzae type b.
Meningitis, pludseligt indsættende feber, hovedpine, opkastninger.
Hib-bakterien kan også give andre alvorlige sygdomme:
strubelågsbetændelse, blodforgiftning, lungebetændelse, samt
knogle- og ledbetændelse, akut mellemørebetændelse.
Hib-meningitis forekommer især hos børn under tre år.
Før vaccination var der 60-80 tilfælde om året i Danmark.
Heraf døde i gennemsnit to børn, og 10-20 børn fik
hørenedsættelse eller andre blivende skader i nervesystemet. Efter
indførelsen af vaccination er sygdommen stort set forsvundet. De
meget få tilfælde, der stadig forekommer, ses hovedsagligt hos
voksne.
Hib-meningitis behandles med indsprøjtning af antibiotika.
Hib statestik
Bakterien var tidligere årsag til ca. 80 tilfælde af meningitis pr. år, heraf
døde to børn årligt, og 10-20 børn fik hørenedsættelse eller andre blivende
skader på nervesystemet.
Pneumokok
Vaccinen indeholder konjugeret kapselpolysaccharid fra de 13 forskellige
pneumokok-serotyper.
Vaccinen forebygger alvorlige infektioner som meningitis, blodforgiftning og i
mindre grad også f.eks. bihule-, mellemøre- og lungebetændelse.
Pneumokokker er den hyppigste årsag til bakteriel hjernehindebetændelse i
Danmark.
Blandt de mindre alvorlige lidelser er akut otitis media og bihulebetændelse,
som pneumokokker er en hyppig bakteriel årsag til. Pneumokokker er også en
hyppig årsag til lungebetændelse.
Hyppig hos børn under 2 år samt hos ældre over 64 år.
Kan behandles med antibiotika i Danmark
Dødelighed af sygdommene
Difteri: I Indien hvor der stadig er epidemier er andelen af smittede
der dør ca. 30%
USA, ca. 10 %, Canada ca. 15%
Tetanus:
1 mill. Tilfælde i U-lande, hvert år, 300.000-500.00 dødsfald ~30-50%
af smittede der dør.
Kighoste:
Tidligere fik 75% af alle danske børn svære anfald af kighoste, og
omkring 10 børn døde af sygdommen årligt. I dag rammes kun få
procent.
Hib: ca. 2 % af de smittede døde af sygdommen, 10% fik varige men i
form af hjerneskade eller høretab/nedsættelse.
Pol:1-2% med alvorligt sygdomsforløb med lammelser og evt. død
Pn: Hyppigste årsag til meningitis (penicillin resistens)
Di-Te-Ki-Pol-Hib- vaccine
Inaktiverede, det vil sige dræbte bestanddele
Efter 3 doser Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib anses beskyttelsen mod difteri, stivkrampe,
kighoste og polio at vare mindst 5 år. Herefter gives Booster så den holder yderligere
minimun 10 år.
Beskyttelsen mod meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af Hib-bakterien
anses for at være livslang.
Polio er livslangt.
Hjælpestoffer: Natrium Chlorid, Natrium hydroxid, aluminiumoxidhydrat(tilsættes for
at hjælpe immunsystemet med at danne antistoffer), natriumhydrogenphosphat(pH)
Bivirkninger Di-Te-Ki-Hib-Pol
Immunsystemet
Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) Anafylaktiske reaktioner.
Frekvens ukendt
Metabolisme og ernæring
Meget almindelig (≥1/10)
Ansigtsødem, larynxødem.
Appetitløshed.
Psykiske forstyrrelser
Ikke almindelig (≥1/1.000 til
<1/100)
Irritabilitet og vedvarende
gråd.
Nervesystemet
Almindelig (≥1/100 til <1/10)
Hovedpine.
Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) Feberkramper, afebrile
kramper, hypotoniske
hypotensive episoder (HHE)*.
Mave-tarmkanalen
Almindelig (≥1/100 til <1/10)
Diaré, opkastning, kvalme.
Hud og subkutant væv
Ikke almindelig (≥1/1.000 til
<1/100)
Eksem og/eller dermatit.
Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)
Urticaria.
Pruritus.
Frekvens ukendt
Almene symptomer og reaktioner
på administrationsstedet
Utilpashed, feber ≥38°C,
Almindelig (≥1/100 til <1/10)
rødme, hævelser og ømhed
på injektionsstedet, eller
inflammation, induration
Ikke almindelig (≥1/1.000 til
<1/100)
Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)
Rødme, hævelser og ømhed ≥6
cm på injektionsstedet.
Høj feber ≥40°C, granulom eller
steril abscess på injektionsstedet,
ødematøse reaktioner på nedre
ekstremiteter**.
Ca. 10 børn om året får sjældne bivirkninger: Anafylaktisk reaktion,
Feberkramper, udslæt eller ødemer.
Mæslinger
Mæslinger=Morbilli
Mæslinger skyldes en infektion med morbillivirus først i luftvejene og siden med
spredning til lymfekirtler, hud og slimhinder. Før indførelse af MFR-vaccination
forekom ikke sjældent tilfælde med hjernebetændelse i forbindelse med mæslinger i
Danmark.
.
Begynder med pludselig feber til ca. 39 °C, som varer i ca. 3 dage. Samtidig
tilkommer fx løbende næse og røde øjne samt lysskyhed, halsonde, hæshed og en tør,
søløveagtig hoste. Her efter kan feberen falde kortvarigt, og så stiger den når udslettet
kommer.
Der findes ikke en specifik behandling, som derfor består i lindring af symptomerne.
Herudover kan mæslinger give alvorlige følgesygdomme. De almindeligste er
betændelse i luftvejene, mellemørebetændelse (ca. 7-9%) og lungebetændelse (16%). Herudover kan der ses problemer med at få blodet til at størkne (på grund af
blodplademangel), blindtarmsbetændelse, diarre og hjertepåvirkning.
Alvorligst hjernebetændelse 1 ud af 2000 i halvdelen af disse tilfælde fører det til
varige mén eller død.
Mæslinger statistik
Dødeligheden er i de vestlige lande på omkring ét ud af
1.000 til 10.000 mæslingetilfælde
Skleroserende panencephalitis", 1 ud af 100.000 mæslingetilfælde. Dødelig form
for hjernebetændelse, som ofte optræder mange år efter mæslingesygdommen.
1999 Holland: 3000 smittede 3 døde, 5 hjerneskadet.
2000 Irland: 500 smittede, 1 dødsfald.
Røde hunde
Røde hunde = Rubella
Røde hunde skyldes infektion med virus, først i luftvejene og siden med
spredning til lymfeknuder, hud og slimhinder.
Røde hunde under graviditet kan medføre fosterskader (kongenit rubellasyndrom)
og/eller at barnet fødes med røde hunde (kongenit rubella).
Ved smitte i graviditeten kan fosteret smittes og fødes med såkaldt kongenit
rubellasyndrom i form af hjerneskade, døvhed, blindhed, hjertefejl og dårligt
immunforsvar. Barnet kan udskille og smitte med virus i op til flere år og dertil få
alvorlige bakterielle infektioner.
Risikoen for kongenit rubellasyndrom er op mod 90 %, hvis kvinden får røde
hunde i første 1/3 af graviditeten, og herefter faldende.
Forebyggelse af kongenit rubellasyndrom er den primære årsag til, at børn
vaccineres mod røde hunde.
Der findes ikke en specifik behandling, som derfor består i lindring af
symptomerne.
Røde hunde statistik
Hvis infektionen indtræder inden for de første tre måneder af graviditeten, kan
det medføre abort, eller at op mod 70% af børnene bliver blinde, får hjertefejl,
høretab og skader på nervesystemet.
Før vaccination mod røde hunde blev indført, ca. 500 aborter på grund af røde
hundeinfektion i graviditeten.
Fåresyge
Fåresyge = Viral parotitis, Parotitis epidemica
Fåresyge er en akut infektion med hævelse af ørespytkirtlerne (heraf navnet fåresyge).
Bugspytkirtel og kønskirtler inklusiv testikler og bitestikler kan også rammes.
Sidstnævnte er en frygtet komplikation, fordi det i sjældne tilfælde kan føre til
sterilitet. Før indførelse af MFR-vaccination var parotitisvirus den mest almindelige
årsag til viral meningititis.
Mænd: 20-30 procent testiklerne.
En anden komplikation til fåresyge er meningitis (hjernehinde betændelse opstår 310 dage efter sygdomsudbrud, og giver høj feber, hovedpine og lysskyhed.
Parotitisvirus er den mindst smitsomme af børnesygdommene
Der findes ikke en specifik behandling, som derfor består i lindring af
symptomerne.
Før vaccination blev indført i Danmark, fik 90% af befolkningen sygdommen i
løbet af barndommen eller de unge voksenår. Efter at vaccination blev indført i
1987, ses sygdommen sjældent
Fåresyge statistik
1-10%, giver sygdommen anledning til en mildere hjernehindebetændelse,
meningitis. Varige mén efter fåresyge er sjældne, men der kan indtræde ensidig
døvhed, og meningitis vil som regel medføre indlæggelse Hos ca. en trediedel af
større drenge eller mænd med fåresyge forekommer testikelbetændelse. Denne
komplikation er hyppigst i alderen 15-29 år. Sterilitet hos mænd pga. fåresyge er
dog sjælden.
MFR-vaccine
Fødselstal 2012: 57916 børn født
Hvis vi ikke vaccinerede vores børn ville minimum 30 hvert år enten få varige mén
eller dø af sygdommene.
Valhalla 84 børn: hvert 8. år ville et barn få varige mén eller dø af sygdommene.
Trafikdræbte børn i 2013, indtil videre: 16
MFR-vaccine
Vaccinen indeholder levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus.
[Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥
1/1.000 til ≤ 1/100), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)]
Bivrikninger:
Meget almindeligt: Feber (38,5 °C eller derover), erytem på injektionsstedet,
smerter på injektionsstedet og hævelser på injektionsstedet
Almindeligt: Morbilliformt udslæt eller andet udslæt
Ikke almindeligt: Løbende næse, øvre luftvejsinfektioner, udslæt på injektionssted,
generaliseret udslæt.
Ikke kendt:
Hjernebetændelse, der er lavet 400 mill. doser der er 1 der muligvis har fået det pga.
vaccinen.
Gigt: usædvanligt og kortvarigt, måske op til 0,3 %
Livslang immunitet
MFR-vaccine
Kan MFR-vaccine
medfører autisme: NEJ
Skoldkoppe vaccine
Skoldkopper: let feber og let påvirket almentilstand. Herefter udslæt, Vesikler opstår i
flere udbrud over en periode på 2-4 dage, startende i ansigt og på truncus, og spredes til
andre dele af kroppen. Der ses typisk mellem 250 og 500 læsioner spredt over hele
kroppen, men der kan også ses ganske få læsioner. Efter typisk 5 dage blive
skorpedækkede. Skorperne vil typisk falde af efter 1 - 2 uger, men virus forbliver i
ganglierne og kan senere reaktiveres som herpes zoster.
Mange skoldkoppepatienter har infektion i luftvejene, hvilket er hovedårsagen til, at
sygdommen er meget smitsom. Patienterne kan udvikle lungebetændelse. Hos enkelte
patienter ses hjernehindebetændelse. Skoldkopper blandt voksne er forbundet med højere
risiko for komplikationer end skoldkopper hos børn.
Der findes en godkendt levende svækket vaccine mod skoldkopper i Danmark
Børn fra 9 måneder til og med 12 år
Der skal gives to vaccinedoser for at opnå optimal beskyttelse mod skoldkopper.
Det anbefales, at anden dosis gives mindst seks uger efter første dosis. Anden dosis må under
ingen omstændigheder gives tidligere end fire uger efter første dosis.
Pris: 500kr pr. vac
Rotavirus vaccine
Rotavirus-diarré skyldes infektion med rotavirus, der forårsager cirka 40 % af akut
svær diarré hos spæd- og småbørn.
Rotavirus-sygdom ses hyppigst hos børn i alderen 6-24 måneder, specielt hos børn i
daginstitution eller spædbørn med ældre søskende, der bringer rotavirus-infektionen
med hjem. Stort set alle børn får rotavirus diarré inden fem-års-alderen, men det er
meget forskelligt, hvor sygt det enkelte barn bliver i løbet af den uges tid, infektionen
normalt varer.
Rotavirus-diarré kan forebygges ved vaccination.
Rotavirus-vaccine gives som dråber i munden fra barnet er 6 uger gammelt.
Rotavirus-vaccine skal kun anvendes til spædbørn, og første dosis skal være givet
inden barnet er 12-13 uger. Barnet skal have vaccinen to til tre gange.
Bivirkninger:
Vaccinen består af levende svækket rotavirus, og derfor kan der efter vaccinationen
være symptomer som ved let rotavirus diarré.
Pris: 500kr pr vacc.
HPV-vaccine
HPV vaccine, Human Papillomavirus Vaccine, Livmoderhalskræft vaccine
Mindst 12 HPV-typer er kræftfremkaldende, og persisterende infektion med en af disse
HPV-typer er en forudsætning for livmoderhalskræft og visse andre mere sjældne
kræftformer.
I alt 70 pct. af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV type 16 eller 18.
Endvidere forårsager HPV kondylomer (kønsvorter), som er en godartet men generende
sygdom, der kan ramme begge køn. Kondylomer skyldes for 90 procents vedkommende
HPV type 6 eller 11.
Vaccinen indeholder protein fra Human Papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 og 18 i form
af viruslignende partikler.
Medens 60-80 pct. af alle kvinder bliver inficeret med HPV, er
livstidsrisikoen for livmoderhalskræft omkring 1 procent. I Danmark findes
godt 400 tilfælde af livmoderhalskræft årligt. Forekomsten er de senere år
faldet, bl.a. takket være screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
HPV-vaccine
Ny undersøgelse der er den største på området foretaget blandt 1 million piger mellem 10 og
18 år i Danmark og Sverige - heriblandt 300.000 HPV-vaccinerede.
Sammenligner, hvordan det ser ud med de sygdomme hos de vaccinerede piger i forhold til
piger i en tilsvarende alder, der ikke har fået vaccinen.
Konklusionen er klar:
- Blandt de 53 sygdomme, som der er kigget på, som er autoimmune sygdomme,
neurologiske sygdomme og blodpropper, er der ikke fundet noget, der giver anledning til
bekymring.
- Der er ikke fundet sygdomsmønstre for de her sygdomme, der adskiller sig væsentligt fra
dem, der får HPV-vaccinen og dem, der ikke får den.
Hver tredje dag dør en kvinde i Danmark af livmoderhalskræft
HPV-vaccine
350.000 danske piger og kvinderhar fåetHPV-vaccine mod livmoderhalskræft.På
verdensplan er tallet omkring 170 millioner.
Sundhedsstyrelsen har indtil videremodtaget 786 indberetninger om bivirkninger. Heraf
har styrelsen klassificeret 129 som alvorlige.
Ifølge Sundhedsstyrelsen forebygger HPV-vaccinen 280 dødsfald om året i Danmark
forårsaget af livmoderhalskræft.
Sundhedsstyrelsen har frem til den 26. august 2013 modtaget 786
bivirkningsindberetninger.
129 af dem har styrelsen klassificeret som alvorlige.
De hyppigst indberettede alvorlige bivirkninger i Danmark er besvimelse, svimmelhed
og anafylaktisk chok.
HPV-vaccine
Bivirkninger:
Synkope (besvimelse) til tider ledsaget af fald kan forekomme inden eller efter alle
vaccinationer, især hos teenagere, som en psykogen reaktion på injektionen. Denne kan
være ledsaget af adskillige neurologiske symptomer, såsom forbigående
synsforstyrrelser, paræstesier og toniske-kloniske kramper under opvågningen. Derfor
skal den vaccinerede overvåges nøje i cirka 15 minutter efter indgivelse af vaccinen.
Den 34-årige skuespiller og mor til to døde i julen af
livmoderhalskræft.

similar documents