powerpoint pæsentationen

Report
Velkommen til HTX
Fremtidens tekniske gymnasium
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Hvad kan jeg efter HTX?


naturvidenskab,
datalogi, medicin,

farmaceut, dyrlæge,

 Ingeniør

 Universitetet
 Arkitekt
www.esnord.dk
Sygeplejerske
Datamatiker
Laborant
Seminariet
Bygningskonstruktør
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Mulige uddannelser (med Mat A)
9
10
Medier,
Kommunikation og
Information
35
13
Teknik,
Konstruktion og
Udvikling
22
7
IT, Elektronik og
Programmering
www.esnord.dk
59
53
Kunst, Musik og
Design
24
9
Medicin, Sundhed
og Pleje
2
16
Sprog, Kultur og
Historie
34
2
Biologi, Kemi og
Natur
15
Erhvervsøkonomi,
Handel og Ledelse
6
14
14
Forsvar og Politi
12
3
Matematik, Fysik
og Nanoteknologi
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
24
8
Pædagogik,
Psykologi og
Undervisning
6
17
Samfund, Politik
og Økonomi
HTX antal STX antal
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Obligatoriske fag på HTX






Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Kemi B
Fysik B
Kommunikation &
IT C
 Biologi C
www.esnord.dk




Samfundsfag C
Teknologi B
Teknologihistorie C
Teknikfag A
• Byggeri & Energi
• Proces, levnedsmiddel og
sundhed
• Design & Produktion
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
HTX - Teknologi
 Projektarbejde (eksempel):
• Byen, Transport, Kroppen, Vejret
• gruppearbejde, litteratursøgning, planlægning






Problemformulering
Markedsanalyse, kundegruppe, pris
Produktudvikling
Produktfremstilling
Rapportskrivning
Fremlæggelse
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Teknikfag A
• Byggeri & Energi
• Proces,
levnedsmiddel og
sundhed
• Design & Produktion
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Skema for 1. år
Lektion
1.
08.00–08.45
2.
08.50-09.35
3.
09.45-10.30
4.
10.35-11.20
5.
11.50-12.35
6.
12.40-13.25
7.
13.35-14.20
8.
14.25-15.10
www.esnord.dk
Mandag
Tirsdag
DAN A
Teknologi
KEM B
MAT A
Onsdag
Værksteder
byg
El
Proces
Teknologi
Studieområde
Studieområde
ENG B
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Torsdag
Fredag
SAM C
FYS A
MAT A
BIO C
KOM/IT C
DAN A
Studieretninger
 Matematik A, fysik A og it B
 Kemi A, biologi B, Idehistorie B
 Matematik A, it B, design C
 Kom.it A, design B, psykologi C
 Bioteknologi A, matematik A, samfundsfag B
 Geovidenskab A, Mat. A og Samfundsfag B
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Adgangskrav
 Folkeskolens afgangsprøve – 5
bundne prøver og 2 prøver efter
udtræk
 Uddannelsesplan som angiver du er
uddannelsesparat
 2. fremmedsprog (tysk el. fransk)
Afleveres via net
Svar senest 1. juni
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
HTX Tiltag for Særlige elever




Mentorordninger
Læse/skrive vejleder
Tælledage / mødepligt
Diagnoser / ”ordblind” – kontakt os
 Særlige elever
 ATU / Science cup
 Team Danmark
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Engagerede elever







Elevrådet
Konkurrencer
Elevambassadører
Festudvalget
Lektiecafé
Piger
Tutor
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
HTX er også andet end fag!










Intro tur
Studietur – udveksling
Lektiecafé
Morgenmøder
Fester
Elevcafe
Ekskursioner
Net parties
Elevråd
Foredrag og kulturelle arrangementer
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Proces, levnedsmiddel og
sundhed
 Syntese og produktudvikling, f.eks.
tilsætningsstoffer, lægemidler
 Ekstraktion og bioteknologi - stivelse til
alkohol, fedtstoffer
 Mikrobiologi - mælkeprodukter
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Byggeri og Energi




Arkitektur
Nivellering
Enfamilieshus
Praktisk projekt
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Produktion og Design
(elektronik)




Analogteknik – tone generator
Digital teknik – ure, displays
Pc printer – styring f.eks. elevatorer
Mikrocomputere – programmering, lysavis
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Matematik/fysik klassen
Matematik A, Fysik A og IT B
For dig der kan lide udfordringer!
 Du brænder for at løse matematiske
problemer og naturvidenskabelige
eksperimenter på højt niveau
 Du har flair for tal og logisk tankegang
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Geovidenskab /matematik A
Geovidenskab A, Mat. A og Samfundsfag B
 Du vil gerne arbejde med naturfænomener som klima, vejr,
jordskælv og interesserer dig for jordens oprindelse og
udforskning.
 Vi beskæftiger os med de geografiske, geologiske og fysiske
processer, som bestemmer livet her på jorden.
 Du vil komme til at arbejde med elektrisk og seismisk udstyr i
”felten”
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Kemi/biologi-klassen
Kemi A, Biologi B og Idehistorie B
I denne klasse vil du lære kemi og biologi grundigt at
kende.
Du vil gerne vide hvordan din krop virker
fra kemien ind i cellen til det hele menneske
Du interesserer dig for sammenhæng mellem
naturen og vores brug af naturen
Du vil gerne vide hvordan alting er opbygget
og hvordan dagligdagens stoffer fremstilles
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Mat/IT-klassen
Matematik A, IT B og Design C
Denne studieretning er for dig, der syntes at
matematik og informationsteknologi er spændende.
 Du tænker logisk, er opfindsom og mener at
problemer er til for at blive løst
 Du vil gerne bruge en bærbar pc i undervisningen
i stedet for papir og blyant
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Kommunikation/it-klassen
Kommunikation A, Design B, Psykologi C
For dig der interesserer sig for kreativ
kommunikation i tekst, billede og lyd.
Det er spændende at producere medieprodukter og få
en større forståelse for de mange medier der omgiver
os.
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød
Bioteknologi A/ matematik A
Bioteknologi A, mat. A og Samfundsfag B
 Du vil gerne arbejde med de nyeste
teknologisk opdagelser.
 Vi arbejder med teknologi som mennesker har lært
af naturen
 Vi beskæftiger os med genteknologi,
anvendelse af enzymer, nanoteknologi
www.esnord.dk
Teknisk Gymnasium
Carlsbergvej 34 • 3400 Hillerød

similar documents