Vi har en digital strategi

Report
Per Jensen
IT-chef
[email protected]
Tlf.: +45 7222 6130
Overblik på den digitale strategi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Styrket fokus på digitalisering
Styrket dialog med afdelingerne
Styrket grundlag
Styrket support og service
Styrket tilgængelighed
Digital Legestue og TECH-CENTER
Styrket fokus på digitalisering
I sommeren 2011 indtræder skolen i det administrative IT-fællesskab EFIF.
Det betyder, at EFIF nu tager sig af serverdrift og andet nørderi, mens ITafdelingens medarbejdere kan fokusere på ANVENDELSE og DIGITALISERING.
Kalder ofte på en anden type IT-medarbejder!
Styrket dialog med afdelingerne
PIU og PIU-tek – skoledækkende pædagogiske IT-udvalg bemandet med
- Områdedirektøren
- Udviklingschefen (formand)
- En e-læringskoordinator for hvert område
- En elev fra hvert område (f.eks. HG, HHX og HTX)
- Undertegnede
Styrket grundlag
I form af et antal IT-didaktiske principper:
-
De skal være praksisnære
De skal tage udgangspunkt i Pædagogisk manifest
De skal tage udgangspunkt i skolens værdier
Det er ikke en teknologi debat
IT i undervisningen skal støtte individuel
læring – herunder ligeværdig adgang til
læring
IT skal understøtte
elevers og læreres
muligheder for at
arbejde med
forskellige
formidlingsformer
Vi skal først tænke i
didaktik – herefter i
IT og teknik
Vi har mod til at
bruge IT i
undervisningen
Elever skal lære at lære med IT
Styrket support
Et korps af elev IT-superbrugere. Idéen blev godt modtaget og vi havde
hurtigt etableret et godt hold. De lavede bl.a. LAN party
Styrket tilgængelighed
IT-afdelingen er flyttet, så den nu ligger midt på skolen og der åbent fra ”vi
kommer til vi går”
TECH-CENTER / Digital Legestue
Et digitalt og didaktisk eksperimentarium
Opsummering
1. Styrket fokus på digitalisering i IT-afdelingen
2. Styrket dialog med afdelingerne vha. PIU og PIUTek
3. Styrket grundlag vha. IT-didaktiske principper
4. Styrket support vha. elev superbrugere
5. Styrket tilgængelighed til service og support
6. Digital Legestue og TECH-CENTER = leg og læring
Per Jensen
IT-chef
[email protected]
Tlf.: +45 7222 6130

similar documents