Rikkeline Facius` slides

Report
Mentorfunktionen – en social
indsats under LAB § 78-81
 Mentor
funktionen fra LAB udspringer
altid af en tanke om arbejdsmarked
 Flere
slags mentorer
 Mentorerne
er ikke nødvendigvis
socialfagligt uddannede
 Mange
forskellige opgaver- mange
forskellige fagligheder. På godt og ondt.
 Kontakt
til det vanskelige system –
Mads´s historie…
 Kontakt
til det sundhedsfaglige netværk
– det kan være læge, psykiater,
misbrugscenter osv.
 Støtte
til arbejde, uddannelse, udredning,
andet tilbud
 Hjemme
hos´er funktionen
 Oprydning, overblik
i hjemmet
 Nem-id, netbank, bibliotek, borger.dk,
sundhed.dk
 Afhentning
og ledsagelse
 Et
mentorforløb kan strække sig over
meget lang tid- lovmæssigt er der ikke
begrænsninger- dog har nogle
kommuner lavet retningslinier på timer
og varighed
 Indsatsen
strækker sig typisk på 2 – 6
timer om ugen.
.... Og hvad vil det sige at det virker?
Når en mentorindsats bliver målt måles
den ofte på antallet af borgere i
beskæftigelse eller uddannelse efter endt
mentorforløb.
Er det fair målgruppen taget i
betragtning?
“Sammenfattende kan man konkludere, at
der er indikation for, at mentorstøtte, som
gives i forbindelse med anden indsats, har
en gavnlig virkning på omfanget af
beskæftigelse for visse udsatte ledige,
nemlig langtidsledige og løsladte fanger “
Overordnet set mangler man en
undersøgelse af effekten isoleret set, når
effekten af mentorindsats måles ses det
ofte som en del af en sammenhængende
social indsats i forhold til den ledige.
 Nedsat
 Flere
aktive dage
 Større
 Mere
misbrug?
mødestabilitet
overskud til eventuelle børn
 Mindre
suicudal
 Mindre
udsat i forhold til kriminalitet
 Etablering
eller re-etablering af netværk
 Større
håb for en fremtid med arbejde
eller uddannelse
 Bedre
livskvalitet
 Det
er typisk meget udsatte borgere der
bliver tildelt en mentor.
 Ungegruppen
er præget af psykiatriske
problematikker, gentagne svigt,
vanskelig opvækst og skolegang
- og ofte misbrug og kriminalitet
Mentor indsatsen kan være en funktion der
kan give lidt medvind, men arbejdet ligger
hos borgeren.
 Mere
på www.rikkelinefacius.dk

similar documents