Danskernes motions- og sportsvaner 1964-2007

Report
Fleksible medlemsformer og idrættens
organisering i Danmark
v. Kasper Lund Kirkegaard
Idrætsanalytiker ved Idan og ph.d.-studerende ved SDU
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Det går jo meget godt! Mange voksne og rigtig
mange børn dyrker sport eller motion regelmæssigt
Idrætsaktiv
Ikke-idrætsaktiv
Idrætsaktiv
Ikke-idrætsaktiv
© Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Foreningsidrætten befinder sig
i skyttegravens dilemma
• Hvem skal først op af hullet?
• ”Jeg bliver i graven, for jeg ved ikke hvad
fremtiden bringer…”
• ”Jeg angriber kun, hvis det går godt - så løber
jeg også med!”
• Stort problem hvis alle tænker sådan!
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Mens foreningerne ligger i skyttegraven er de vidne til:
• Antallet af idrætsaktiviteter er eksploderet: Flere aktiviteter betyder
flere muligheder for den enkelte og resulterer aftraditionalisering af
idrætsvaner og i mere ’shoppen rundt’ mellem forskellige idrætter i
løbet af livet.
• En øget kommercialisering af idrætten: Flere og flere aktører befinder
sig på et marked for idræt – dog ofte uden at de selv opfatter det eller
har indsigt i hvor medlemmer/kunder forsvinder hen.
• En mere nuanceret diskussion om motiver til idræt: Idræt er i dag både
leg, konkurrence, rekreation, sundhed og profession hvilket hænger tæt
sammen med produktudvikling.
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Hvilke aktiviteter dyrkes?
Voksne 2007
35
30
25
%
20
15
10
5
0
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Jo - idrætsdeltagelsen har udviklet sig…!
35
%
1964 - voksne
2007 - voksne
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
…Men hvad med foreningsidrætten?
1964
35
30
25
20
%
15
10
5
0
35
2007
30
25
20
15
10
5
0
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Idrætsdeltagelsen ændrer karakter!
• Fra foreningsorganiseret til selvorganiseret idræt: Kravet om fleksibilitet
stiller nye krav til idrætsudbydere, fordi idrættens ”tid og sted” i højere
grad indrettes efter medlemmernes behov – og ikke omvendt.
• Fra monopol til marked: Foreningsidrætten udsættes i stigende grad for
konkurrence fra andre udbydere, som har andre helt andre produkter på
hylderne, herunder kommercielle markedsaktører, der lever på
markedsvilkår.
• Idræt går fra at være en kollektiv rettighed til individuel mulighed:
Idræt og individualisering går hånd i hånd. Den måde vi lever og arbejder
på, har afgørende indflydelse på hvilken organiseringsform vil vælger.
Arbejdslivets logikker overføres til idrættens verden.
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Overblik – idrætsdeltagelse 1964 - 2007
1964
%
1998
2007
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
7-9
10-12
13-15
16 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69
Alder
70 +
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Idrættens organisering:
Forening
Uorganiseret
Privat
100
90
80
70
60
%
50
40
30
20
10
0
7-9 år 10-12 år 13-15 år 16-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år+
Alder
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Kernebegreber - idrættens kommercialisering:
• Marked: Når markedet begynder at ’blande sig’ i idrættens verden, sætter det
kommercialiserings- og professionaliseringsprocesser i gang. Det betyder, at pris,
kvalitet, service, markedsføring, produktudvikling salg samt indsamling og
behandling af ny viden bliver afgørende for succes/ikke succes.
• Sportslogikkens nedsmeltning: Når idrætten indrettes efter medlemmernes
efterspørgsel og behov, kommer der nye produkter på hylden. Det betyder, at
sportens klassiske logik, med regler og rutiner brydes op i delprodukter og
sælges som sådan: Pay-and-play, driving ranges, putting-ranges, par 3-huller.
Essensen er at gøre det nemt og let for nye kunder at starte.
• Professionalisering: Når professionelle aktører udbyder og udvikler nye
produkter, kan et foreningsliv båret af en frivillig kultur nemt blive udfordret på
faglighed (viden) og evnen til at reagere på nye tendenser. Det betyder, at
andelen af medlemmer, der vælger andre organiseringsformer og bliver til
kunder, vokser.
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Nye motiver i idrætten
Individuelle sportsaktiviteter – lette/billige at organisere
Foreningsorganiseret individuel sport
Individuel motion
Legelogik - lyst
Arbejdslogik - pligt
Fokus på legens proces
Fokus på nytte –
sundhed, udseende og
smertelindring
Organiseret holdsport
Motion på hold
Holdaktiviteter –svære/dyre at organisere
Et eksempel - de fleksible fitnessaktiviteter
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
… Og hvad er der sket?
1993
%
2007
%
I privat center
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Total
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Kan foreninger konkurrere på markedsvilkår?
Udsagn: Jeg ville lige så gerne træne
fitness i en forening, hvis den kunne
tilbyde det samme som mit fitnesscenter:
Total (n)
Base
1268
Meget enig
405
32%
Enig
482
38%
Hverken enig eller
uenig
251
20%
Uenig
106
8%
Meget uenig
24
2%
Kilde: Idan.
Idrættens Analyseinstitut
l
Kanonbådsvej 12A
l
1437 København K
l
Tlf. 3266 1030
l
www.idan.dk
Eksempel på idrættens kommercialisering:
• Forudsætningen for private udbyderes eksistens :
–
–
–
–
–
–
–
–
Produktudvikling!
Interesse i nye målgrupper!
Viden om nuværende medlemmer!
Kendskab til ikke-medlemmer!
Effektiv beslutningskompetence!
Løbende evaluering af tiltag!
Risikovillighed!
Fokus på ’hvad der virker’!
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Kernespørgsmål - idrættens kommercialisering:
• Er foreningsidrætten god til at agere på et marked?
–
–
–
–
–
–
–
Produktudvikling?
Nye målgrupper?
Kendskab til medlemmerne?
Kendskab til ikke-medlemmer?
Beslutningskompetence?
Risikovillighed?
Fokus på ’hvad der virker’?
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Relevante overvejelser i foreningsidrætten:
1. Gør adgangen til idrætten så nem som muligt. Tænk i fleksibilitet og i at
give nye medlemmer i alle aldre adgang idrætsaktiviteten. Prisstruktur,
medlemsformer, nye spil, organisering, teknologi kan være løsning.
2. Udfordring af idrættens tradition. Nytænk traditionel sportslogik til en
lege- eller motionslogik. Forsøg at videreudvikle idrætten i forhold til nye
spillekoncepter, bevægelsesformer og spillesystemer.
3. Ny viden. Lav brugerundersøgelser og markedsfør foreningens tilbud i
lokalområdet. Find ud af, hvad ikke-medlemmer i lokalområdet i realiteten
ønsker.
4. Udvikling. Ansæt eventuelt folk til at tænke i nye aktiviteter, eventdage og
udviklingsprojekter, der kan understøtte foreningsfrivillige.
Idrættens Analyseinstitut
l
Kanonbådsvej 12A
l
1437 København K
l
Tlf. 3266 1030
l
www.idan.dk
Vilkår i idrættens kommercialisering:
Kulturforskelle bliver udfordret!
Foreningslogik
Markedslogik
Medlem
Fællesskab
Netværk/forening
Solidaritet
Nærværd
Selvorganisering
Afhængighed
Kunde
Profit
Virksomhed
Produktivitet
Effektivitet
Fleksibilitet
Ulighed
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Hvad er det, der er på spil?:
• Nye organisationsformer og medlemsstrukturer vil uden
tvivl udfordre:
– De stabile fællesskaber og traditionerne
– Normerne, værdierne og interesserne
– Spillemåder, idrættens logik og kvalitet
Men det handler om italesættelse og om at tackle
udfordringerne – og ikke overse eller ignorere dem.
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Hvad er det, der er på spil?:
• Nye organisationsformer og medlemsstrukturer vil måske
også udfordre den massive politiske opbakning til
foreningsidrætten – goodwill.
• Potentiel kamp om tipsmidler og rammevilkår.
• Men vores analyser tyder på, at foreningsidrætten står
stærkest politisk, når den kender sin historie og favner så
mange forskellige idrætsformer og medlemsformer som
muligt.
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Gode råd - vær opmærksom på:
• At indsamle viden og meninger om nye tiltag:
– Evaluer løbende i en åben og anerkende dialog
– Sæt konkret tidshorisont på for en revurdering af det nye tiltag
– Afsæt ressourcer til at foretage en skriftlig evaluering og effektanalyse
Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Spørgsmål og debat
Tak for opmærksomheden!
|Idrætsanalytiker, ph.d.-stipendiat Kasper Lund Kirkegaard|
| [email protected] , mobil: 29210932|
© Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

similar documents