Erfaringer fra Coloplast (Oplæg ved 2. møde i CAVInet, Februar 2013)

Report
Strategisk arbejdsmiljøarbejde og AMO-reformen;
erfaringer fra Coloplast
Lone Stubberup; Director, EHS Development
Page 1
Coloplast A/S
Global danskejet virksomhed
Udvikler, producerer og sælger
medicinsk udstyr og services
Ca. 8.200 ansatte fordelt i mere
end 25 lande
Page 2
EHS – part of the decision
Production in Hungary, China, US, France and DK
Page 3
EHS – part of the decision
Milestones hen i mod
strategisk arbejdsmiljøarbejde
1998
Nær ved
hændelser
1997
Miljøcertificering
forankret i SiO
Page 4
2003
Corp.
arbejdsmiljøchef
2004
Arbejdsmiljøcertificering
2008
Arbejdsmiljøstrategi
Struktur for arbejdsmiljøforbedringer:
Globale
AM
Strategi
Globale
AM
guidelines
Globale AM krav,
KPI’er og metoder
f.eks. LTI og EGA
Lokal risiko-kortlægning
”GO fix it” aktiviteter
herunder de fleste APV
aktiviteter samt
”akutte” situationer
Lokale AM års-mål
(forbedringsmål)
Lokale AM handlingsplaner
(til opnåelse af mål)
Page 5
EHS – part of the decision
Integration: strategiske arbejdsmiljøarbejde / drift
før AMO reform
Forankret i ledelsessystemet og i arbejdsmiljøorganisationen
f.eks. ledelsens evaluering for arbejdsmiljø hvert kvartal
Fastsættelse af og opfølgning på:
strategi, risikokortlægning, års-mål,
KPI’er, ressourcer, afvigelser,
”GO fix it aktiviteter” m.v.
Ledelsens
evaluering.
Top ledelsen
Ledelsens
evaluering
hovedkontor
SiU
Ledelsens
evaluering.
Produktionsledelsen
Lokal ledelsens
evaluering.
Fabrik 2, DK. SiU
Lokal ledelsens
evaluering.
Fabrik 1, DK. SiU
Page 6
Lokal ledelsens
evaluering.
Fabrik 1, CN. SiU
Lokal ledelsens
evaluering.
Fabrik 1, HU. SiU
EHS – part of the decision
O.S.V.
Betydning af AMO-reformen
har for Coloplast derfor været af operationel karakter:
AMO
• Mere optimal sammensætningen – og mere effektiv organisation
• Ny organisering understøtter virksomhedens behov og ikke lovgivningens krav
Uddannelse
• Kompetenceplan gør det muligt at angribe uddannelse strategisk
• 3 dages kursus gør det lettere at rekruttere ledere til AMO
Page 7
EHS – part of the decision
Konklusion
AMO-reformen har ikke ændret Coloplast’s måde at angribe det
strategiske arbejdsmiljøarbejde – men har muliggjort en organisation,
som bedre understøtter dette.
Page 8
EHS – part of the decision
Back up slides
Page 9
EHS – part of the decision
EHS Agenda (strategi) fra 2011 og gældende:
NOW
Environment, Health and Safety
EHS –
part of the decision
2011
EHS incorporated
and visible
EHS as a
business partner
EHS incorporated in key processes
A clear and strong HS position / culture
Sound data basis for well informed decisions
Page 10
EHS – part of the decision
Eks. på ændret organisering efter AMO-reformen:
Humlebæk
EHS local committee
Facility
management
- Kantiner
- Ejendomsmestre
- Receptioner
Kontor
Laboratorier
Alle kontor
arbejdspladser
- R&D
- Mikrobiologisk lab
Maskiner &
udstyr
- Alle maskin aktiviteter
- Testmetoder
Global It – løsninger.
Ejer IT
• Computere, skærme, mus, mousetrapper, programmer mv.
Arbejdspladsen DK.
Ejer FM
• Borde, stole, lamper, ventilation og andet I bygninger
Trivsel
Ejer HR
• Ledelse / ledere – trivsel - synlighed
Kemikalier:
Ejer Corp. EHS
• Retningslinjer og rådgivning
Global maskiner
Ejer Corp. EHS
• Retningslinjer og rådgivning
Ergonomi
Ejer Corp. EHS
• Ergonomi og arbejdspladser / hjemmearbejdspladser
Rejsende
Ejer Comp.& Ben
• Arbejdsmiljø og sikkerhed ved forretningsrejser, hvad skal
medarbejder og leder være opmærksom på.
Page 11
EHS – part of the decision
Page 12
EHS – part of the decision

similar documents