PowerPoint-præsentation

Report
Praktiske erfaringer med efterafgrøder
OptiPlant
LMO’s udviklings og demonstrations projekt
Planteavlskonsulent
Peter Bach Nikolajsen
Tlf 76587484
Email: [email protected]
OptiPlant.dk
• OptiPlant og OptiTill
– Demonstrationsprojekt over 4 år om efterafgrøder og reduceret
jordbearbejdning.
– OptiPlant
• At gøre efter og mellemafgrøder til en win-win for miljø, klima og
pengepung
• Optimering inden for de givende rammer og vise vejen for nye
muligheder.
– Vores lejeplads med afprøvning af ideer og nye arter og
blandinger
• Følg med på OptiPlant.dk
OptiPlant.dk
• Hvorfor enlig efterafgrøder?
– Størst mulig kvælstofoptagelse og mindst mulig
kvælstofudvaskning
– Efterfølgende mineralisering af N til gavn for den
efterfølgende afgrøde
– Forbedret jordstruktur med øget kulstof, afdræning og
luftskifte
– Jordløsning
OptiPlant.dk
• Opsummering af de nuværende regler:
– Efterafgrøder
• Olieræddike, gul sennep eller cikorie sået før eller efter høst, dog
senest 20. august.
• Udlæg af rent græs eller frøgræs der fortsætter som efterafgrøder
efter høst.
• Må tidligst nedsprøjtes eller jordbearbejdes efter 20. oktober og
skal efterfølges af vårsæd.
OptiPlant.dk
• Opsummering af de nuværende regler:
– Mellemafgrøder
• Olieræddike og Gul sennep udlagt senest d. 20 Juli.
• Frøgræs der bliver på arealet efter høst
• Må tidligst nedsprøjtes eller pløjes efter 20. september må
efterfølges af vintersæd.
• 2 ha mellemafgrøder erstatter 1 ha efterafgrøder!
OptiPlant.dk
• Forsøgsdesign
OptiPlant.dk
• Forsøgsdesign
OptiPlant.dk
• Valg af efterafgrøder
– Blanding 1: Alexandrinekløver, Seradella, Honningurt, Boghvede
og Fodervikke
– Blanding 2: Lupin, Olieræddike, Honningurt, Gul sennep og
Alexandrinekløver
– Blanding 3: Lupin, Boghvede, Olieræddike, foderært,
Honningurt, Alexandrinekløver
– Olieræddike og Vintervikke eller Alexandrinekløver
– Ærter og Cikorie
– Structurrator, foderrug forskellige græsser og mange flere
OptiPlant.dk
OptiPlant.dk
OptiPlant.dk
Mere biomasse under jorden end olieræddike og gul sennep
Mere velgenet til før høst med lille top
OptiPlant.dk
Olieræddike og Vintervikke
OptiPlant.dk
Olieræddike og Alexandrinekløver
OptiPlant.dk
• Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
– Udlæg af græs i vårbyg: nem, billig og sikker metode men ikke nogen
stor efterafgrøde.
– Efter høst
• Let ophavning og derefter såning med såmaskine, eller el-spreder
på harven
• Sikker etablering, men ofte omkring d. 20 august og midt i en travl
periode med høst
– Før høst
• Gødningsspreder: Stille vejr og høj tk-vægt er en forudsætning
• El-spreder. I frontlæsser eller monteret på sprøjtebom, indstilling
af el-spreder kan være svært
• Snittet halm
OptiPlant.dk
• Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
En stor fordel er at arbejdet ikke forgår midt en travl høstperiode
OptiPlant.dk
Sået: 18 og 23 juli
Før høst: Få, men store planter
Sået: 19 og 26 august
Efter høst: Mange, men små planter
OptiPlant.dk
• Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
Temeperatur, efteråret 2012 og 2013
25
23
Temperatur
21
19
2013
17
2012
15
13
11
9
7
5
OptiPlant.dk
• Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
800
Graddage
Akumuleret graddage
700
600
500
400
2013
300
2012
200
100
0
OptiPlant.dk
• Efterafgrøder sået efter høst har i år haft alle muligheder for at gøre det
godt, da vi har haft en tør høst og et langt efterår, men før høst er stadig
bedst
• Forbehold for resultater
Kvælstof i efterafgrøden, november 2013
35.0
30.0
25.0
kg N/ha
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Sået Før
Høst
Sået Efter
Høst
OptiPlant.dk
• Både for efterafgrøder sået før og efter høst er der et lavt
kvælstofindhold i jorden, med undtagelse af ærter og cikorie
N-min, november 2013
N-min (kg N/ha)
50
40
75-100cm
30
0-25cm
20
10
0
*Henholdsvis før og efter høst
OptiPlant.dk
• Gødskning af efterafgrøder, er det en god ide?
Kvælstof i efterafgrøder med og uden gødning,
november 2013
35.0
30.0
Kg N/ha
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Gennemsnit af
Gennemsnit af
Gennemsnit af
efterafgrøder sået før efterafgrøder sået før efterafgrøder sået
høst, 0 kg N
høst, 20 kg N
efter høst, 0 kg N
Gennemsnit af
efterafgrøder sået
efter høst, 20 kg N
OptiPlant.dk
• Mineralisering og nedpløjning af efterafgrøder
– Lad efterafgrøderne stå så længe som muligt
– Jordbearbejdning af efterafgrøder sent efterår på lerjord
– Jordbearbejdning af efterafgrøder tidligt forår på sandjord
OptiPlant.dk
• Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord
OptiPlant.dk
• Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord
OptiPlant.dk
• Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland
Gul sennep
Olieræddike
Blandning 1
Olieræddike+vikke
OptiPlant.dk
• Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland
OptiPlant.dk
• Konklusion og opsummering
•
•
•
•
•
Efterafgrøder skal etableres tidligst muligt – måske før høst
Lad efterafgrøder stå så længe som muligt i marken.
Overvej blandinger med kvælstoffikserende arter (frivillig)
Det kan ikke betales sig at gøde efterafgrøder
Efterafgrøderne skal blive til noget stort hvis det skal kunne måles året
efter.

similar documents