Power Point

Report
Vand og kloakinstallationer
• Nævn eksempler på ting, der bruger vand i huset?
• Hvilke rum i huset har vandinstallationer?
• Når der er brug for vand, er der også brug for afløb
• Hvem installerer vand i huset?
• Hvem installerer afløb i huset?
• Installerer de andet end vand?
2
Vand og kloakinstallationer
Vand, varme og kloakinstallationer er dyre, de skal helst være skjulte i
væggen eller gulvet. Derfor placerer man ofte de rum, der skal bruge
vand ved siden af hinanden.
Hvis det er et hus med kælder eller første sal eller en
etageejendom, placerer man de samme rum oven på
hinanden - sådan, at f. eks toiletterne er placerede
det samme sted på hver etage. Det gør byggeriet
lettere og dermed også billigere.
3
Vand og kloakinstallationer
Prøv at tænke på placeringen af køkken og bad i dit hjem
- passer det at rum, der skal bruge vand, er placeret tæt på hinanden?
Lav en tegning af din egen bolig, marker hvor der er
koldt og varmt vand med to forskellige farver, brug
en tredje farve til afløb og en fjerde til varme.
Kan man lukke for vandet?
Hvor gør man det?
Få evt. hjælp af dine forældre!
4
Vand og vandets kredsløb
Se www.vandetsvej.dk og se de 8 små film om vand
Første film: Intro
http://www.vandetsvej.dk/INTRO-290.aspx
Yderligere opgaver til introafsnittet:
Beskriv vandets kredsløb. Find mindst 3-5 fakta om vand.
5
Vand og vandets kredsløb
Anden film: Grundvand
http://www.vandetsvej.dk/GRUNDVAND-60.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvor lang tid er regnvandet om at synke ned til grundvandet
• Hvad gør jorden ved vandet, når det siver ned?
• Hvad sker der hvis grundvandet bliver forurenet?
• Hvad kan forurene grundvandet?
Yderligere spørgsmål,
søg i afsnittet om grundvand:
• Hvordan dannes grundvandet?
• Hvilke forureningstyper findes der?
6
Vand og vandets kredsløb
Tredje film: Vandværk
http://www.vandetsvej.dk/VANDVAERK-9.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvor mange vandværker er der i Danmark?
• Hvor længe har vandet ”ligget” i undergrunden inden det kommer op?
• Hvilke stoffer vil man gerne have ud af vandet?
• Hvad sker der med vandet i vandværket?
• Hvad ville der ske, hvis vandet ikke bliver filtreret?
Yderligere spørgsmål, søg i afsnittet om vandværk:
• Hvilket land får sit vand kun fra kilder?
• Hvilket sted får sit vand kun som overfladevand?
7
Vand og vandets kredsløb
Fjerde film: Vandforbrug
http://www.vandetsvej.dk/VANDFORBRUG-65.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvor meget vand bruger hver dansker i døgnet?
• Hvad bruges vandet til?
• Giv eksempler på overforbrug af vand?
• Hvor meget vand bruges der til slagtning af en gris?
Yderlig opgave, søg i afsnittet om vandforbrug:
• Find eksempler på gode vandvaner.
8
Vand og vandets kredsløb
Femte film: Afløb
http://www.vandetsvej.dk/AFLOEB-70.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvor gamle er kloakkerne i filmen?
• Hvorfor er der brug for større rør efterhånden som
kloakken kommer tættere på rensningsanlægget?
Yderligere spørgsmål, søg i afsnittet om afløb:
• Hvilke kloaksystemer findes der i Danmark?
• Hvad er forskellen?
9
Vand og vandets kredsløb
Sjette film: Spildevand
http://www.vandetsvej.dk/SPILDEVAND-55.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvad må man bl.a. ikke smide i toilettet eller afløbet?
• Hvad kan man ellers finde i spildevandet?
• Hvor meget vand renser de i Odense Kommune om året?
• Hvor mange rensningsanlæg findes der i Danmark?
• Hvad sker der på rensningsanlægget?
• Hvor lang tid går der fra vandet kommer ind på
rensningsanlægget til det igen løber rent ud?
Yderligt spørgsmål til spildevand:
• Hvorfor er det vigtigt at rense spildevandet?
10
Vand og vandets kredsløb
Syvende film: Recipient
http://www.vandetsvej.dk/RECIPIENT-75.aspx
Yderlige spørgsmål til afsnittet om recipient:
• Hvad er en recipient?
• Hvad bruger man forsinkelsesbassiner til?
11
Vand og vandets kredsløb
Ottende film: Perspektiver
http://www.vandetsvej.dk/PERSPEKTIVER-212.aspx
Spørgsmål til filmen:
• Hvad sker der i fremtiden med jordens vandforbrug?
• Hvilke problemer kan mangel på vand give?
Yderligere opgaver til afsnittet
om perspektiver:
• Forklar drivhuseffekten.
• Hvad sker der ved klimaændringerne?
12
Hvad sker der ved klimaændringerne?
Se, hvad der sker når isen smelter!
13
Vand og vandets kredsløb
Yderligere opgave:
Hvis du har tid, kan du prøve at gå på opdagelse
på hjemmesiden og bl.a. se Nørdviden.
14
Gode råd vedrørende el
Pas på med ”gør det selv”
Hvad må man selv lave af el-arbejde?
Fra Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside
http://www.sik.dk/Tjek-din-haandvaerker
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/
Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde
15
Gode råd vedrørende el
Når strømmen er afbrudt, må du selv: (her er taget det vigtigste
- søg selv på www.sikkerhedsstyrelsen.dk hvis du vil vide mere).
• Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, lave forlængerledninger
• Reparere el-apparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet
(en tilledning), og udskifte en fatning
• Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller
til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen
• Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også
lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer,
lamper, ledninger og monteringsvejledning
• Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til
at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.
Læs mere om udskiftning af afbrydere og stikkontakter
16
Gode råd vedrørende el
Det el-arbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke
grundlæggende ved installationen.
Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der
var gældende på det tidspunkt, hvor din el-installation blev etableret.
Det skal en autoriseret el-installatør udføre
• Nye installationer i boligen
• Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer,
lamper og ledninger er købt hver for sig
• Udvide eksisterende elinstallationer i boligen,
fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende
• Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen
• Installere eller udskifte materiel i boligens faste
installation med en spænding over 250 volt
• Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.
17
Gode råd vedrørende el
Typiske fejl
• El-installationer og samlinger på forsænkede lofter,
man ikke kan komme til
• For kort afstand fra varmekilde (f.eks. en pære)
til brændbart materiale f.eks. isolering
• For mange apparater/flerstikdåser på samme kontakt
- fare for overbelastning og varmeudvikling
• Fortsat brug af gamle installationer og apparater
med brud eller fejl på de strømførende dele
18
Gode råd vedrørende el
Spørgsmål til gode råd om el
1. Må du sætte en lampe op i haven?
2. Må du sætte en lampe op i dit værelse?
3. Må du selv udskifte en stikkontakt?
4. Må du sætte en ny stikkontakt op?
5. Må du lave en forlængerledning til dit fjernsyn?
6. Hvor mange typer stikkontakter findes der i dag i Danmark?
7. Hvad skal du sikre dig inden du går i gang med arbejdet?
8. Hvad er en HFI-afbryder?
9. Hvad er en HPFI- afbryder?
10.Hvad er en stikprop?
11.Hvilken type værktøj skal du bruge?
12.Hvad er en tristikdåse?
13.Find billeder på nettet af de materialer der er omtalt - bl.a. stikprop,
tristikdåse, lampeudtag, HFI-afbryder, stikkontakt, m.m.
19
Gode råd vedrørende el
Facit
1. Må du sætte en lampe op i haven? nej
2. Må du sætte en lampe op i dit værelse? ja
3. Må du selv udskifte en stikkontakt? Ja
4. Må du sætte en ny stikkontakt op? Nej
5. Må du lave en forlængerledning til dit fjernsyn? Ja
6. Hvor mange typer stikkontakter findes der i dag i Danmark? 3
7. Hvad skal du sikre dig inden du går i gang med arbejdet? At strømmen er afbrudt
8. Hvad er en HFI-afbryder Afbryder strømmen, hvis der går en
fejlstrøm til jord, fx gennem en person.
9. Hvad er en HPFI- afbryder Fejlstrømsafbryder, der også reagerer på
pulserende strømme fra fx lysdæmpere.
10. Hvad er en stikprop? Det stik der sættes i stikkontakten
11. Hvilken type værktøj skal du bruge? Spændingstester,
isoleret skruetrækker, bidetang og afisolerer/ kniv
12. Hvad er en tristikdåse? Stikdåse med tre stikkontakter
20
Elektricitet/faglig læsning 1
• Stor del af vores hverdag
• Mange elektriske apparater
• Men el er dyr
• Stor belastning for miljøet
• Se forbrug elmåler
• Vi betaler for den el vi bruger
• Vedligeholde kraftværkerne, bygge nye og købe kul, uran gas
• El laves ved store turbiner
• Kræver mange kræfter
• På kraftværket – damp - få turbinen til at dreje rundt.
• Kraftværket kan bruge kul – som Vestkraft i Esbjerg,
• Uran - atomkraftværker
21
Elektricitet/faglig læsning 2
Find på nettet tegninger, der viser hvordan el produceres.
• Problemet - kul - CO2 - ikke er godt for miljøet.
• Uran - meget effektivt - forurener ikke - meget farligt.
• Der findes atomkraftværker - eksploderede - ikke komme ind
på kraftværket - næste mange hundreder år - strålingsfaren.
• Vindenergi - godt for miljøet – rigtig mange vindmøller
- producerer kun strøm når vinden blæser - bruge strøm,
der produceres om natten, når møllen løber rundt
• Ikke fundet måde at opbevare strøm på.
• Det er vigtigt, at vi sparer på strømmen.
22
Elektricitet 1
Undersøg derhjemme hvor mange apparater, I har der bruger el
Apparat
Antal
Kører på
standby
Apparat
Fjernsyn
Toaster
Harddiskoptager
Køleskab
DVD
Fryser
Radio
Emhætte
CD-afspiller
Elkedel
Stationær computer
Kaffemaskine
Bærbar computer
Opvaskemaskine
Modem
Støvsuger
Router
Vaskemaskine
Antal
Kører på
standby
23
Elektricitet 2
Undersøg derhjemme hvor mange apparater, I har der bruger el
Apparat
Antal
Kører på
standby
Apparat
Oplader telefon
Tørretumbler
Oplader tablets
Oplader batterier
El værktøj
(boremaskine m.m.)
Brødrister
Andre oplader
Vaffeljern
Antal
Kører på
standby
Komfur
Ovn
Mikrobølgeovn
Blender
Røremaskine
24
Elektricitet
Find ud af hvor mange KWh I bruger i jeres hjem om året:
Se her om I bruger for meget, eller om I sparer på elektriciteten.
http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/tjekditforbrug/typiskelforbrug/Pages/hus.aspx
Prøv at køre en række af disse undersøgelser - gerne sammen med dine forældre
- for at se jeres forbrug og elvaner derhjemme:
Tjek dit forbrug
http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/tjekditforbrug/Pages/Energivaner.aspx
Tjek dit stanbyforbrug
http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/tjekditforbrug/Pages/standbyberegner.aspx
CO2 beregner
http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/tjekditforbrug/Pages/co2-beregner.aspx
• Hvad kan vi gøre for at nedsætte vores elforbrug?
• Hjælper det noget, hvis det kun er os, der gør det?
• Hvordan kan vi få de andre med?
25
Elektricitet
”Er du elsikker?”
Undervisningsmateriale fra Sikkerhedsstyrelsen
Elsikker - lærervejledning
26
Finansiering
Du kan normalt låne op til:
• 80 % af boligens pris med realkreditlån
• 15 % af boligens pris med banklån
• 5 % af boligens pris skal du
helst selv have sparet op
27
Finansieringsopgave
En familie vil gerne købe et hus til 1.500.000 kr.
• Hvor mange penge kan de låne i et realkreditfirma?
Svar: 1.500.000 kr. x 0,80 = __________________
• Hvor mange penge kan familien låne i banken?
Svar: 1.500.000 kr. x _____ = __________________
• Hvor mange penge skal familien selv have sparet op?
Svar: __________ x ______ = __________________
28
Renter af lån
1. år
3 % af
Restgæld
900.000 kr.
Beregning
900.000 x 0,03
Renter
27.000 kr.
2. år
3 % af
870.000 kr.
870.000 x 0,03
26.100 kr.
3. år
3 % af
840.000 kr.
840.000 x 0,03
25.200 kr.
4. år
3 % af
810.000 kr.
810.000 x 0,03
5. år
3 % af
780.000 kr.
6. år
3 % af
29
Renter og afdrag – den årlige ydelse
Det samlede beløb, som familien årligt skal betale
på et boliglån, kalder man den årlige ydelse.
Hvor meget skal familien betale i årligt afdrag og
renter det første år på et 30-årigt 3 % lån?
• Svar: _____________________________ kr.
Hvis familien gerne vil fordele den årlige ydelse hen
over året, hvor meget skal de betale om måneden?
• Svar: _____________________________ kr.
30
Eje eller leje?
Hvilke fordele og ulemper er der ved hhv. leje og eje sin bolig?
Lejebolig
fordele
Lejebolig
ulemper
Ejerbolig
fordele
Ejerbolig
ulemper
31
Andre udgifter til boligen
Der er andre udgifter ved at bo i et hus end at betale for lånene:
Prøv i gruppen at opstille en liste over andre boligudgifter. I skal finde
mindst 5 andre udgifter, som familien har, når de bor i eget hus.
I kan måske få hjælp hjemme.
1.
2.
3.
4.
5.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
32

similar documents