Årsplan 13/14

Report
Uddannelsesvejledning
Musik & Teaterefterskolen 14/15
Program
 Årsplan for vejledning på Musik & Teaterefterskolen
 Uddannelsesplan
 Optagelse.dk
 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
 Diverse
 Kaffe og opfølgende spørgsmål
Årsplan 14/15
August
 Information om uddannelsesvejledning på Musik &
Teaterefterskolen
 Information om Brobygning
 Skemaer udleveret og alle elever gav deres foreløbige
bud på, hvilken ungdomsuddannelse de overvejer til
næste år
September
 10. klasse: Valg af brobygningsforløb
Oktober
 Gennemgang af årsplan med eleverne
 Information om uddannelsesplan på Minuddannelse.net
 UNI-login uddelt
 Alle elever fik aktiveret uddannelsesplanen for dette
skoleår
 Individuelle vejledningssamtaler blev påbegyndt
 OSO-opgaven blev introduceret (10. klasse)
November
 Individuelle vejledningssamtaler fortsætter
 Information om brobygningsugen (10. klasse)
 Uddannelsescafé-aften på Musik & Teaterefterskolen




om musikuddannelser tirsdag den 11.november
Informationsaften på Musik & Teaterefterskolen om
vejledning søndag den 16. november kl. 19 – 21
10. klasse: Brobygning uge 48
10. klasse: OSO-opgave afsluttes uge 49
Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering fra skolen
December
 2. vejledningssamtale påbegyndes. Opfølgning
 Vær OBS på orienteringsaftener på
ungdomsuddannelserne i januar
 Deadline for uddannelsesplan på
minuddannelse.net søndag den 14. december
Januar
 Endelig uddannelsesparathedsvurdering fra skolen
uge 2
 Vær OBS på orienteringsaftener på
ungdomsuddannelserne
 Vejledningsaften på Musik & Teaterefterskolen
søndag den 18. januar kl. 19 – 21.00
 Optagelse.dk åbner for tilmelding – dato følger
Februar
 Deadline mandag den 3. februar for
udfyldning af ansøgning på Optagelse.dk med
valg af ungdomsuddannelse og eventuel elevog forældrekommentar
 Ghanatur fredag den 7. februar til mandag den 24.
februar
 Skolen noterer herefter parathedsvurdering og gør
klar til elev- og forældregodkendelse og signatur.
 Der vil kunne underskrives fra 26. februar til
den 1. marts med NemID
Marts
 1. marts: endelig deadline for
elevgodkendelse af ansøgning og
forældresignatur på Optagelse.dk
 Vejlederne sender herefter
ansøgningerne/uddannelsesplanerne til
ungdomsuddannelserne
April
 Sidst i april først i maj: respons fra
ungdomsuddannelserne pr. brev til elevens
hjemadresse
Uddannelsesplan
Uddannelsesplan
 www.minuddannelse.net
 Log på med jeres søns/datters UNI-login
 Alle punkter skal være udfyldt. Vær særlig OBS på de
felter, som overføres til Optagelse.dk
 Deadline søndag den 14. december
 Vejlederne overfører uddannelsesplanen til
Optagelse.dk  Grundlag”
 Vil senere blive læst af studievejleder på
ungdomsuddannelsen/UU-vejleder
Optagelse.dk
www.optagelse.dk
 Her skrives selve ansøgningen til ungdomsuddannelsen
 Åbner primo/medio januar
 Deadline for udfyldelse mandag den 2. februar
 Deadline for godkendelse og underskrifter
lørdag den 1. marts
www.optagelse.dk
 De seks faner på Optagelse.dk:






Personlige oplysninger
Karakterer (overføres af vejleder)
Grundlag (uddannelsesplan)
Uddannelsesønsker (3 prioriteter, indgang og studieretninger, 2. fremmedsprog)
Parathedsvurdering (enig/uenig)
Underskrifter og bilag
 www.optagelse.dk
 Kommentarfelter
 Eventuel kort begrundelse af skolevalg, godkendelse, opbakning e.g. ”vi støtter
XX i valg af ungdomsuddannelse”
 OBS: feltet kan IKKE slettes igen!
Uddannelsesparathedsvurdering
UPV
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
 Skal gives af skolen
 Hovedområder:



Det personlige (mig selv)
Det sociale (mig og de andre)
Det faglige
 Skal noteres af skolen på Optagelse.dk
 Foreløbig UPV november – endelig UPV ultimo januar
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
 Det personlige (mig selv):






Hverdagsparat
Selvdisciplin
Lyst til at lære
Forandring
Modstand
Trivsel
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
 Det sociale (mig og de andre):





Tolerance
Fælles ansvar
Samarbejde
Kommunikationsevne
Netværk
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
 Det faglige:


Faglige kompetencer (dansk, matematik, engelsk m.m.)
Bevidsthed om faglige kompetencer og læringsstile
Gode søgesteder/links
 www.ug.dk
 www.evejledning.dk
Deadlines
 14. december – uddannelsesplan
 2. februar – optagelse.dk – valg af
ungdomsuddannelse
 1. marts – optagelse.dk – godkendelse og
underskrifter

similar documents