Administration af hkkbhbest.dk

Report
Administration af
hkkbhbest.dk
Guide til brug ved kursus onsdag den 16. februar 2011
Hvad er Umbraco?
Umbraco CMS
Umbraco CMS er et open source CMS baseret på .NET-teknologien.
Umbraco CMS kom til verden i Danmark i 2004 og har siden udviklet sig til
i dag at være blandt de 15 mest anvendte open source .NET-applikationer.
En af Umbracos primære egenskaber er den simple og intuitive brugerfalde
som sikrer webredaktøren et lettilgængeligt CMS.
CMS: [Control Management System]
Umbraco | Guide til administration af website
2
Start af Umbraco?
Umbraco – et online værktøj
Umbraco CMS ligger på den server/webhotel, der er tilknyttet domænet.
Det er tilgængeligt fra alle kilder med internet. PC’er, PDA’er, mobiltelefoner
og andre produkter med adgang til internettet. Det eneste du behøver at vide
er adressen på administrationsdelen.
Umbraco | Guide til administration af website
3
Umbraco Login
Sidens adresse er:
hkkbhbest.dk/umbraco/login.aspx
4
hkkbhbest.dk/umbraco/default
Brugernavn
Adgangskode
(BIF)
3030
Logininformationer | Guide til administration af website
5
Hvordan er Umbraco?
Om Umbracos opbygning
Umbraco CMS er opbygget på en måde, der minder lidt om de styresystemer
vi kender fra vores egne computere. – En stifinder til filnavigation og ikoner,
der hver symboliserer forskellige områder
[hkkbhbest.dk/umbraco/default]
Umbraco | Guide til administration af website
6
Umbraco Opbygning
Værktøjer
Indhold
Sider/Filer
Sektioner
7
Sektioner
Om Umbracos sektioner
Gennem Umbraco er det muligt at tilgå alle
dele af hjemmesiden. Det gælder både den
tekniske del, hvorfra sideskabeloner og
dokumenttyper kan editeres og alle
indhold kan redigeres og opdateres.
Ligesom det er muligt at ændre alle
designrelaterede dele af hjemmesiden og
styre adgang og rettigheder til respektive
brugere af systemet.
Forklaring af Sektioner | Guide til administration af website
8
Sider/Filer
Om Umbracos Sider/Filer
De fleste, der har arbejdet med
styrestystemer kender denne form for
filnavigation. Umbracos system er et
bygget på samme principper som tifinder
og ligendende. Med overliggende mapper
med underliggende mapper med filer osv.
Disse kan slås helt ud, så det totale
overblik opnås over indholdet af den
enkelte mappe/side.
Forklaringer af Sider/Filer | Guide til administration af website
9
Indhold
Om Umbracos indholdssektion
Den del, der vedrører selve indholdet på
siderne ligger i denne sektion. Indholdet er
opdelt efter sideskabelonens områder.
1.
2.
3.
4.
Topbillede
Venstremenu
Indhold
Højreside
Værktøjslinien er i øvrigt tilgængelig og kan
bruges i forbindelse med opsætning af
tekst, links og billeder.
Forklaring af indholdsdelen | Guide til administration af website
10
1/8 Redigering og publicering
Find og klik på klubbens side med navnet „Om klubben“
Du finder den i sektionen til venstre.
Forside/Klubberne/(Din Klub)/Om klubben
Find og klik på klubbens side med navnet „Medlemmer“
Du finder den i sektionen til venstre.
Forside/Klubberne/(Din Klub)/Medlemmer
Skriv indholdet til siden.
Beskriv klubben som du ønsker det i teksten.
Markér overskriften og vælg ”Typografier” i værktøjslinien.
Vælg formatet ”Overskrift-Stor eller Overskrift-Lille som ønsket”.
Skriv indholdet til siden.
Læg informationer om jer selv i tabellen.
Gem og publicér siden.
Når du er tilfreds med indholdet klikkes på knappen
”Gem og publicér” symboliseret med en diskette og jordklode.
Kontrol af den nye version.
Vælg fanen ”Egenskaber” over værktøjslinien.
Klik på linket med titlen ”Alternative links”.
Tryk eventuel F5, hvis ændringerne ikke vises i første omgang.
Gem siden.
Når du er tilfreds med indholdet klikkes på knappen
”Gem” symboliseret med en diskette. Nu er indholdet og siden
gemt – men ikke publiceret online endnu.
Kontrol af den nye version.
Klik på knappen ”Se siden” i værktøjslinien – symboliseret med
et dokument med et forstørrelsesglas på.
Opgave 1 af 5 – Redingering og publicering| Guide til administration af website
11
2/8 Upload af filer
Find og klik på sektionen med navnet „Media“
Du finder den til venstre i bunden af siden.
Den er angivet med et ikon og teksten ”Media”.
Sletning
For at slette din kopi af dokumentet skal du højreklikke på filen
og vælge ”Slet” og efterfølgende OK.
Opret mappe.
Højreklik på mappen med dit klubnavn.
Vælg ”Opret”. Skriv ”mappenavn”.
Sørg for der står ”Folder” som mediearkiv. Tryk ”Opret”.
Ændring af navn
Klik på din fil. Vælg fanen ”Egenskaber” og indtast dit nye
filnavn. Tryk herefter på ”Gem” for at foretage ændringen.
Dette har IKKE indflydelse på allerede eksisterende links til
dette dokument!
Opret fil i mappen
Højreklik på mappen du netop har oprettet.
Vælg ”Opret”. Skriv ”Dokumentnavn” som navn.
Sørg for der står ”File” som mediearkiv. Tryk ”Opret”.
Kontrol af link til dokument.
Under ”Egenskaber” kan du ligeledes tjekke om linket og
dokumentet fungerer korrekt ved at klikke på linket vist med blå
tekst. Dokumentet vises i et nyt vindue.
Upload din fil
Klik på knappen ”Gennemse”og find filen du ønsker oprettet.
Klik herefter på ”Gem” i form af diskettesymbolet i topppen.
Højreklik på klubmappen og vælg ”Genindlæs elementer”.
Opgave 1 af 5 – Redingering og publicering| Guide til administration af website
12
3/8 Links internt og eksternt
Find og klik på sektionen med navnet „Content“
Du finder den til venstre i bunden af siden.
Den er angivet med et ikon og teksten ”Content”.
Link til andre sider på hkkbhbest.dk
Marker den ønskede tekst.
Tryk på ”Opret/redigér link”-ikonet i værktøjslinien.
Navigér frem til den ønskede side
Fold dine sider ud i fil-træet til venstre og klik på den ønskede
side.
Find den ønskede side i vinduet.
Navigér frem til siden, der skal linkes til og klik på den.
Sørg for at der står ”Åben i dette vindue/ramme” under
”Target”. Klik på indsæt.
Link til tekstdokumentet.
Markér teksten du ønsker linkbart og vælg ”Indsæt/redigér
link”. Symboliseret med en lænke. Vælg fanen ”Mediearkiv” og
navigér frem til dit netop oprettede dokument.” Klik på filen.
Opret linket.
Indtast navn på filen. Vælg ”Åben i nyt vindue” ved ”Target”.
Tryk herefter på knappen ”Indsæt” i bunden af vinduet.
Gem og publicér siden og kontrollér som beskrevet i 1/8
afsnit 3.
Link til eksterne sider/filer
Marker ordet, som skal linke til siden/filen.
Tryk på ”Opret/redigér link”-ikonet i værktøjslinien.
Indsæt linket/URL‘en.
Indtast eller indsæt adressen, hvor der står URL.
Navngiv eventuelt linket. Vælg hvordan siden skal åbnes og tryk
indsæt. Herefter publiceres og kontrolleres som nævnt i 1/8.
Opgave 3 af 5 – Links internt og eksternt| Guide til administration af website
13
4/8 Opret og kopiér sider
Find og klik på den ønskede side.
Højreklik og tryk ”Opret”. Skriv ”Sidenavn” og lad der stå
”Content” under dokumenttype. Tryk ”Opret”. Siden er nu
oprettet.
Indhold til siden.
Kopiér alt fra andre sider. Vælg det du ønsker kopieret.
Brug Ctrl+A for at vælge alt, Ctrl+C for at kopiere og Ctrl+V for at
indsætte. Gem efter hver kopieret del – det er en god idé.
Skjul i menuen.
Alle sider kan skjules – så de ikke fremgår af hovedmenuen (den
sorte i toppen af www.hkkbhbest.dk). Vælg fanen ”Egenskaber”
og sæt hak ved ”Ja” ved punktet
”umbracoNaviHide” i bunden.
Kopiér hele sider.
Mange gange er det nemmere bare at kopiere en eksisterende
side. På den måde får du både banner, venstremenu, indhold og
højreside med på én gang. Derefter kan siden redigeres efter
behov.
Start med at vælge den side du vil kopiere. Højreklik og vælg
”Kopiér”. Vælg det overliggende niveau den skal ligge under,
som i dette tilfælde er klubforsiden (EKS. ”BIF-Beskæftigelse &
Integration” og tryk OK. Luk vinduet.
Ændring af navn
Vælg fanen ”Egenskaber” og angiv det nye navn. Gem herefter
og vælg fanen ”Indhold”. Og siden er nu klar til redigering og
eventuel publicering.
Slet side.
Højreklik på siden og tryk ”Slet” – og OK.
Opgave 4 af 5 – Opret og kopiér sider| Guide til administration af website
14
5/8 Billeder og ankerpunkter
Find og klik på sektionen med navnet „Media“
Du finder den til venstre i bunden af siden.
Den er angivet med et ikon og teksten ”Media”.
Navigér frem til klubforsiden.
På denne side er der allerede oprettet en nyhed. Denne kan
redigeres som ønsket. Her kan du indsætte billeder som ønsket.
Opret mappe.
Højreklik på mappen med dit klubnavn.
Vælg ”Opret”. Skriv ”Mappenavn”.
Sørg for der står ”Folder” som mediearkiv. Tryk ”Opret”.
Indsæt billede
Sæt cursoren, hvor billedet skal placeres og tryk på knappen
”Indsæt/redigér billede”. Symboliseret med et lille foto. Navigér
frem til dit netop oprettede billede.” Klik på filen. Angiv
eventuelt en titel til billedet og tryk ”Indsæt”.
Opret fil i mappen
Højreklik på mappen du netop har oprettet.
Vælg ”Opret”. Skriv ”Billednavn”.
Sørg for der står ”Image” som mediearkiv. Tryk ”Opret”.
Indsæt anker
Sæt cursoren ved det sted på siden hvor ankerpunktet ønses
placeret - klik på værktøjet ”Indsæt/redigér anker”. Navngiv
ankerpunktet. Nu ankeret synligt på siden.
Upload din fil
Klik på knappen ”Gennemse”og find dit billede på PC’en.
Klik herefter på ”Gem” i form af diskettesymbolet i topppen.
Højreklik på klubmappen og vælg ”Genindlæs elementer”.
Opret linket.
Markér den tekst eller det billede som skal linke til ankeret og
vælg link-værktøjet. Vælg siden og ankerpunktet ved ”Anchor”
og tryk indsæt. Publicér og test. Ankerpunkter kan også være på
andre sider på hkkbhbest.dk
Opgave 5 af 5 – Billeder og ankerpunkter| Guide til administration af website
15
6/8 HTML kode og redigering
Slet en række fra tabellen.
Sæt cursoren over den række, der skal slette, højreklik, vælg
”Række” og herefter ”Slet række”.
Du kan indsætte forkellige HTML-tags i koden.
Her finder du de mest anvendte koder.
<TAG>En sætning</TAG>
Marker hele sektionen med musen og slet.
Man kan også markere rækken med musen ved at trække
musen henover den mens man holder venstre museknap nede
– ligesom når man makerer tekst – herefter kan man slette ved
at trykke på ”Delete” eller ”Backspace” på tastaturet.
Øvrige tabelfunktioner.
Højreklik på en række – nu har nu mulighed for at tilføje,
kopiere og meget mere.
Åben HTML-redigeringsvinuet.
Vælg den ønskede side – find knappen med ordet ”HTML” på og
klik på denne – nu er du i HTML-udgaven af dit indhold.
Eksempel på en HTML-tag start og slut.
Eksempler – forsøg at indsætte nogle af dem.
<b> - Fed tekst Sådan: <b>Fedtekst</b>
<i> - Kursiv
Sådan: <i>Kursivtekst</i>
<u> - understreget
<center> - Centreret
<font color=”Red”> - Rød tekst
<font face=”Georgia”> - Georgia skrift
<s> - Overstreget tekst
Se mere på www.html.dk
Opgave 1 af 5 – Redingering og publicering| Guide til administration af website
16
7/8 Venstremenu
Find siden „Om klubben“.
Scroll ned til området med venstremenuen.
Her er der allerede defineret nogle knapper.
Du skal nu tilføje en knap via HTML.
Opret knap.
Stil cursoren et vilkårligt sted i vinduet.
Vælg ”HTML”-værktøjet. Marker nedenstående:
Slet knap.
Marker den linie HTML-tekst, der svar til den knap du vil slette
og fjern den. Opdatér herefter.
Link på knappen
Marker teksten på selve knappen. Brug herefter link-værktøjet
til at finde den ønskede side som knappen skal pege på.
<li class="purple"><a href="/{localLink:0000}"
title="Dokumenter">Dokumenter</a></li>
(Dette er den nederste knap i HTML-kode.)
Kopiér og sæt ind efter det sidste </li>.
Nu kan du ændre farven og teksten på knappen. Pink, Purple,
Green, Blue, Orange og Brown er pt. tilgængelige. Teksten er
omringet af >Tekst<. Klik på ”Opdater”, tjek ændringer med
”Se siden” (papir med forstørrelsesglas på) i værktøjslinien.
Opgave 1 af 5 – Redingering og publicering| Guide til administration af website
17
8/8 Redigér i canvas og emaillink
Find og klik på sektionen med navnet „Content“
Du finder den til venstre i bunden af siden.
Den er angivet med et ikon og teksten ”Content”.
Link til emailadresse
Marker et navn under ”medlemssiden”.
Tryk på ”Opret/redigér link”-ikonet i værktøjslinien.
Navigér frem til siden som du ønsker at redigere.
Højreklik på siden i filnavigationen og vælg ”Redigér i canvas”.
Indtast adresse.
Skriv følgende:
mailto:[email protected] i feltet URL. Sørg for at der står ”Åben i
dette vindue/ramme” under ”Target”. Klik på indsæt.
Redigér siden med det fulde overblik.
Nu kan du ved at dobbeltklikke på områderne redigére direkte
på siden. Det kan være en fordel, hvis man ønsker at se
resultaterne med det samme og samtidig vil have det fulde
overblik over siden.
Knapperne
Det røde kryds betyder IKKE luk vinduet! – Det betyder ”Slet
siden”. ”Gem” eller ”Gem og publicér”. HUSK at du skal klikke
på ”Log out” i højre hjørne, når du er færdig.
Publicér og test.
Det er ikke anbefalet at skrive selve emailadressen på et
website, da internetrobotter kan opsamle disse til spam eller
anden form for misbrug. Skriv derfor et ord og link dette til
emailadressen. Hvis man ikke ønsker at åbne brugerens
emailklient på PC’en er det nødvendigt at skrive adressen
således:
navn[snabel-a]email.dk eller
navn[at]email.dk
Opgave 3 af 5 – Links internt og eksternt| Guide til administration af website
18
Videohjælp
Om hjælpevideoer
Der er produceret hjælpevideoer, som
viser i praksis hvordan forskellige opgaver
løses i forbindelse med administration af
sitet. De er ikke med speak – men der er
en vejledende tekst i bunden af videoen.
Videoerne vil være tilgængelige på
hjemmesiden på adressen:
www.hkkbhbest.dk/support
Vejledning
Hjælpevideoer | Guide til administration af website
19

similar documents