gnm-prezentacja-07.12.-2012-um

Report
KONKURS „GRUNT NA MEDAL” 2012
Wybór najlepszego terenu inwestycyjnego
w województwie kujawsko-pomorskim
Zasady konkursu:
organizowany jest raz w roku,
adresowany do wójtów, burmistrzów
i prezydentów wszystkich miast w Polsce,
z udziału w konkursie wykluczone są SSE,
parki przemysłowe i technologiczne,
do konkursu można zgłaszać jedynie tereny
przeznaczone pod inwestycje produkcyjne,
uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Przewidywana korzyść dla gminy – uczestnika konkursu:
Zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora zagranicznego dzięki:
preferencyjnemu wskazaniu tych terenów przez PAIiIZ
i służby marszałkowskie
przy proponowaniu lokalizacji zagranicznym inwestorom,
specjalnej promocji terenów – laureatów konkursu
na forum międzynarodowym,
prowadzonej przez PAIiIZ i zarządy województw.
Etapy konkursu
Etap I - do 04 czerwca 2012 roku –
selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów –
opisu działek, załączonych zdjęć i map.
Wstępnej selekcji kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny
w danym województwie dokonali pracownicy
Centrum Obsługi Inwestora – Partnera PAIiIZ,
a następnie przekazali tę listę do dalszej weryfikacji członkom komisji
konkursowej z ramienia PAIiIZ.
Etap II
Wizytacja i ocena terenów inwestycyjnych wyselekcjonowanych e
w I etapie.
V edycja ogólnopolskiego
konkursu – etap wojewódzki
Zwycięzcy konkursu
„Grunt na medal” 2012
Gmina Choceń – Jarantowice – I miejsce
POŁOŻENIE: JARANTOWICE
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI:
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 71,04 ha
WŁAŚCICIEL: Agencja Nieruchomości Rolnych
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
AUTOSTRADA/ DROGA KRAJOWA: 10km (A1), 10km (DK 91)
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 100 km (Łódź)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 5 km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Nie
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak (konieczne wykonanie przyłącza)
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Gmina Wąbrzeźno – Wałycz – II miejsce
POŁOŻENIE: WAŁYCZ
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI:
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 182,70 ha
WŁAŚCICIEL: Agencja Nieruchomości Rolnych, Powiat Wąbrzeski
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
AUTOSTRADA/ DROGA KRAJOWA: 25km (A1), 10km (DK 15)
INNE DROGI: teren przy drodze wojewódzkiej nr 534
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 80 km (Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 0.5km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Tak
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Gmina Barcin - Krotoszyn-Sadłogoszcz – III miejsce
POŁOŻENIE: Gmina Barcin, obręb Krotoszyn i Sadłogoszcz
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI:
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 126,90 ha
WŁAŚCICIEL: Agencja Nieruchomości Rolnych
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
AUTOSTRADA/ DROGA KRAJOWA: 60 km (A1), 100km (A2), 20km (DK 25 i 5)
INNE DROGI: teren przy drodze wojewódzkiej 251
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 35km (Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 2km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Tak
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Inowrocław – Strefa Północna-Szosa Bydgoska, Laureat
POŁOŻENIE:
Strefa Północna - Szosa Bydgoska
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI:
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 9,24 ha
WŁAŚCICIEL: Miasto Inowrocław
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
AUTOSTRADA: 40km (A1),
DROGA KRAJOWA: 100m (DK 25)
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 35 km (Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: bezpośrednie sąsiedztwo
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Nie (350m)
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Brześć Kujawski – ul. Przemysłowa, Laureat
POŁOŻENIE: BRZEŚĆ KUJAWSKI
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 8,73 ha
WŁAŚCICIEL: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty
Miasto Brześć Kujawski
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
AUTOSTRADA/ DROGA KRAJOWA: 7km (A1 - węzeł
Pikutkowo w budowie), 15km (DK 91)
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 100km (Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 15km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: do 10m od granicy terenu
SIEĆ GAZOWA: Nie
SIEĆ WODOCIĄGOWA: do 10m od granicy terenu
SIEĆ KANALIZACYJNA: do 10m od granicy terenu
Włocławek – Papieżka, Laureat
POŁOŻENIE: Włocławek
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI:
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 14,70 ha
WŁAŚCICIEL: Gmina Miasta Włocławek
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
DROGI KRAJOWE: 1,4 - 2,7km (DK 91, 62, 67)
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 100 km (Łódź, Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 3,6 km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Tak
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Toruń – JAR, Laureat
POŁOŻENIE: JAR, ul. Grudziądzka 183-197 / Forteczna 7-11
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA: 26,92 ha
WŁAŚCICIEL: Gmina Miasta Toruń
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
AUTOSTRADA: 10km (A1)
DROGA KRAJOWA: teren przylega do DK 91
ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA: 50 km (Bydgoszcz)
ODLEGŁOŚĆ OD KOLEI: 1 km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SIEĆ ENERGETYCZNA: Tak
SIEĆ GAZOWA: Nie
SIEĆ WODOCIĄGOWA: Tak
SIEĆ KANALIZACYJNA: Tak
Dziękuję Państwu za uwagę

similar documents