Uge 43 - Veterancentret

Report
Veterancentrets orienteringsdag
Dagens indhold:
10.00 - 12.00 Orientering
Veterancentret og Veterancentrets Pulje
Kristian og Ditte
12.00 - 13.00 Frokost
Majestæten giver
13.00 - 15.00 Foredrag
”Livsforandring – udvikling eller afvikling?”
Ann Finch
Hvad siger folk om os?
Veterancentrets Pulje
• 111 veteraner (OKT 13)
•
Chef
ADMBM
2 KTHJ
• Administrationskontor for veteraner i
rehabilitering
• Vi støtter JURDG (primære kontaktperson) i
administrationen af deres daglige virke.
• Din mulighed for sparring med en militær chef.
• Vi har det samlede overblik, over hvad I laver.
Veterancentret
Veterancentret
• Hvordan vurderer Veterancentret hvad der skal
til?
– Individuelt - lyst og evner.
– Alle muligheder overvejes, men det er ikke sikkert man
får lov.
• Betyder rehabilitering fyring?
– Det betyder man skal finde ud af, hvad man vil med sit
arbejdsliv.
• Hvor længe kan man blive i rehabilitering?
– Individuelt
– Planen skal overholdes.
• Ny plan.
Veterancentret
• Kan jeg blive udnævnt?
– Sundhedstriaden sat ud af kraft.
– Man skal overholde sin rehabiliteringsplan.
• www.veterancentret.dk
• Hvad er Mulighedskommissionen?
– Ikke en del af Veterancentret, alle der vurderes varigt
uegnede i Forsvaret.
– Hvis man ikke ønsker at indgå i et rehabiliteringsforløb.
– Skal finde ud af, hvad man kan.
• Hvilket tilbud skal man så have.
– Blive i sit job.
– Tilbydes rehabilitering.
Veterancentrets Pulje
Kommandokontor:
VEP sikrer du får de rette ydelser i rette tid og det betyder vi letter den
administrative byrde, for de steder i Forsvaret hvor I er i praktik.
• Praktikpladsdatabase.
• 194 militære, 44 besatte, mulighed for væsentlig flere.
• 41 civile, 6 besatte, mulighed for flere eks. gennem InterForce.
• Løn og ydelser – Betales af VEP.
• Vigtigt at indrapportere faktisk arbejdstid.
• Vigtigt at kommunikere aktivt med din daglige leder og
JURDG.
• Rejser og kurser – Betales af VEP.
• Som indeholdt i rehabiliteringsplan.
• Sygemeldinger og §56.
• 1.000,- pr. arbejdsdag i refusion.
• Ingen forandring for dig, men arbejdsgiveren har brug for det.
Veterancentrets Pulje
Chef virke
• Både I og praktikpladsen kan henvende jer direkte til
mig, hvis I har brug for en militær sparringspartner.
• Udrustning skal tilpasses jeres tjeneste.
• Disciplinærsager og udnævnelser.
• Afskedigelser.
• Samarbejde med FPT-JURA og JURDG.
• Handleplanen er mellem jer og JURDG.
Veterancentrets Pulje
• Kontakt- og velfærdstjeneste
• Orienteringsmøder.
• Forklare om Veterancentret.
• Alle veteraner i VEP.
• Befalet tjeneste for raske og delvist sygemeldte veteraner.
• Tilbud til Fuldtidssygemeldte veteraner.
• Indeholder andet end orientering fra VETC.
• Mulighed for at I kan give tilbagemelding til VETC.
• Velkomstskrivelse.
• Informationskort der udleveres af JURDG.
• Tildeling af FSV Medalje for Sårede i Tjeneste.
• Mistet MIL ID kort, barsel,
sikkerhedsgodkendelser – ring til os.
Veterancentrets Pulje
vetc-ktp-veterancenterpuljen
[email protected]
Veterancentret 72 16 34 00
SPØRGSMÅL?
Hvad siger folk om os?

similar documents