Oplæg - IT-Center Fyn

Report
ERFARINGER MED OG VISIONER OM
IMPLEMENTERING AF OFFICE 365 PÅ TÅRNBY
GYMNASIUM
Nicolai Schaarup
Disposition
1. Hvad ønskede vi?
2. Hvad besluttede vi os for?
3. Hvad skete der så?
4. Hvor står vi nu?
5. Og hvad er så planen?
Hvad ønskede vi?
IT-strategi:
”…TG skal stille en fælles, stabil og sikker
undervisnings-it-platform og it-infrastruktur til
rådighed for lærerne, eleverne og administration”
Hvad ønskede vi?
Udgangspunkt:
• Lectio: Studieadministration
• Fronter: Fildeling (Organisation)
• Outlook: Kommunikation (Organisation)
Ønsker:
• Samarbejdsplatform
• Learning Management
System
Hvad besluttede vi os for?
-
Sharepoint/sites
Outlook
Skydrive
Office
Office 365:
-
Samarbejdsplatform
(Ansatte)
LMS
Lectio:
tgy.dk:
-
Ekstern information
Studieadministration
Hvad skete der så?
• Forår 2013
• Udvikling, platform
• ITU, test, ItcFyn
• Udvikling og
implementering
• Efterår 2013
• Intro ansatte
• Workshops
……………………………..
• Forår 2014
• Udvikling, LMS
• Forsøgsklasse
• Efterår 2014
• Alle elever på
Hvor står vi nu?
• Hvem kan hvad?
• Skift fra outlook-web
app til o365
• Hvem gør hvad?
• Her er faktisk ret
stille…
Og hvad er så planen?
Samarbejdsplatform:
• Behov for ny
kommunikationspolitik
• Ringe i vandet, ledelsen
som driver
LMS:
• Udvikling sat på pause

similar documents