På skolen

Report
Informationsaften om
folkeskolereform og
skolebestyrelsesvalg
Allingåbro Børneby
Programpunkter
Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns
undervisning
Pause
Spørgsmål og dialog
Skolebestyrelsens arbejde og indflydelse i forhold til
reformen
Spørgsmål og dialog
www.skole-forældre.dk
Folkeskolen
Hvad er folkeskolens vigtigste opgaver
?
www.skole-forældre.dk
Folkeskolens vigtigste opgaver
Grundfaglig uddannelse
Dannelse
Pasning
www.skole-forældre.dk
Et fagligt løft af folkeskolen
Reformens tre overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de
kan
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
til faglige resultater
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
Aftalepartnere om et faglig løft af folkeskolen:
Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti
www.skole-forældre.dk
Baggrunden for en folkeskolereform
Danmark har en god folkeskole, og den skal udvikles, så den bliver
endnu bedre.
Udfordringer bl.a.:
Mellem 15-17% af eleverne forlader skolen uden tilstrækkelige læse- og
matematikfærdigheder samt naturfagskompetencer.
Mange elever henvises til specialundervisning.
Relativt få fagligt stærke elever.
Timetallet faldet (siden 2006/07 med -94 timer – ca. én måneds undervisning)
Skolen skal ruste eleverne bedre til at tage en ungdomsuddannelse.
www.skole-forældre.dk
Operationelle resultatmål for folkeskolen
Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale tests
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal
stige år for år
Andelen af elever med dårlige resultater
i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år
Elevernes trivsel skal øges
www.skole-forældre.dk
Samme fysiske rammer – nyt indhold
www.skole-forældre.dk
Dit barns nye skolehverdag
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre
undervisning og læring (reformtekst):
Øget timetal
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1.-3. klasse
4.-6. klasse
Minimumstimetal
7.-9. klasse
Lektiecafé og fordybelse
www.skole-forældre.dk
Styrkede fagopdelte lektioner
Dansk og matematik styrkes fra 4. klasse
Engelsk – fra 1. klasse
2. fremmedsprog fra 5. klasse
Natur/teknik-naturfag, idræt, musik styrkes
Håndværk, design samt madkundskab – styrkes i 4. klasse
Valgfag fra 7. kl. – udskolingslinjer (profillinjer og toninger af
udskolingen)
www.skole-forældre.dk
Nye tiltag i undervisningen
Klare mål for undervisningen
Mere og bedre feedback til eleven (herunder nye elevplaner)
Understøttende undervisning
45 min. bevægelse hver dag
Mere holddannelse
Faglig fordybelse og lektiehjælp
Den åbne skole
Øget anvendelse af it
Lærerne samarbejder med pædagoger og andre
www.skole-forældre.dk
Andre tiltag
En skole for alle - inklusion
Bedre trivsel og undervisningsmiljø
Mere ro i klassen
Fokus på udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne
Evt. eliteklasser i idræt / talentklasser i musik (toning af udskoling)
Styrket elevinddragelse
Styrket forældresamarbejde
www.skole-forældre.dk
Muligheder for forældrene, bl.a.
www.skole-forældre.dk
Pause
www.skole-forældre.dk
Tid til spørgsmål og dialog
om skolereformen
www.skole-forældre.dk
Forældre i skolen
På skolen - overordnet
I klassen - generelt
Skolebestyrelsen
Dit barn - konkret
Kontaktforældre
Bestyrelsesmøder
Forældre
Forældremøder
Andre møder
Skole/hjem-samtaler
Klassearrangementer
Elevplaner
Forældre intra
www.skole-forældre.dk
Skolebestyrelse – hvad tænker du?
www.skole-forældre.dk
Hvad er en skolebestyrelsen?
Det politiske system er:
Embedsmandsværket opgave:
Folkeskoleloven fastsætter
overordnede rammer
Ministeriet udfører
Kommunalbestyrelsen
fastsætter de kommunale
rammer
Skoleforvaltningen udfører
Skolebestyrelsen fastsætter
de lokale rammer
Skolelederen udfører
www.skole-forældre.dk
www.skole-forældre.dk
Kan jeg være med?
JA!
Hvis du
Er en engageret og aktiv forældre
Kan tænke overordnet – for alle
Er god til samarbejde
Er god til at lytte
Er indstillet på, at kompromis også kan være er en løsning
Vil prioritere og afsætte tid
Erkender at ting tager tid
www.skole-forældre.dk
x
FÅ INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS
HVERDAG
Kom så mor
eller far –
bestyrelsen
har brug for
dig
Kom til opstillingsmøde til Fællesbestyrelsen i
Allingåbro Børneby
tirsdag d. 6. maj kl.19.00 i indskolingens fællesrum
Tid til spørgsmål og dialog
om forældreindflydelse og
skolebestyrelsen
www.skole-forældre.dk
www.skole-foraeldre.dk
www.forældrefiduser.dk
www.skole-forældre.dk
Tak for
opmærksomheden
Skole og Forældre
Kvægtorvsgade 1, 1710 København V
Tlf. 3326 1721
[email protected]
www.skole-foraeldre.dk
Instruktør: Grethe Bremer

similar documents