Powerpointpræsentation - specialundervisere.dk

Report
Relationskompetence
- de voksne har ansvaret for kvaliteten af relationen
Vingsted den 4. november 2011
Peter Westmark ([email protected])
Helst man ønsker at være elsket
I mangel derpå beundret
I mangel derpå frygtet
Idet mindste at være afskyet og foragtet
Sjælen gyser tilbage for det tomme rum
og ønsker kontakt for enhver pris
Hjalmar Söderberg
Trivsel
• Social baggrund
• Socialgruppe
• Familietype
• Social integration
• Forældrekontakter
• Kammeratkontakter
•
•
•
•
Selvopfattelse
Selvtillid
Skoleforventninger
Oplevelse af lærernes vurdering
Lærerkompetencer og elevlæring
I perioden 1998 – 2007 er der publiceret 70 undersøgelser om
sammenhængen mellem lærerkompetencer og elevlæring. En god lærer skal
være dygtig til:
1.Relationskompetence - lærerens evne til etablere sociale relationer til
eleverne.
2.Regelledelseskompetence – lærerens evne til at ”regellede”, dvs. evner til
klart og eksplicit at udtrykke hvilke regler, der gælder for klassens arbejde og
derigennem bevirke , at eleverne lidt efter lidt overtager disse regler.
3.Didaktikkompetence – læreren skal i relation til undervisningens indhold
besidde evne på det didaktiske område i almindelighed og i de specifikke
undervisningsfag.
”.. uddanne lærere til at etablere sociale relationer til eleverne.”
”.. relationskompetence indgår som en del af læreruddannelsen.”
”.. trænes i at reflektere over hvordan man skaber den gode relation.”
(www.dpu.dk/clearinghouse)
Relation og samarbejde
Forældre
Vejledere
Barn
Kammerater
Nære
professionelle
ICDP – Samspilstemaer
En vejledende ramme
Følelsesmæssig kommunikation:
1.
Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet/den unge.
2.
Justér dig i forhold til barnet/unge og følg dets udspil/initiativ.
3.
Tal til barnet/ung om de ting, det er optaget af og prøv at få en samtale i gang
4.
Giv ros for det, som barnet/den unge klarer at gøre og vis anerkendelse.
Formidling og berigelse:
5.
Hjælp barnet/den unge med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelse af ting i
omgivelserne.
6.
Giv mening til barnets/den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, I oplever sammen og ved at
vise følelser og entusiasme
7.
Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet/den unge.
8.
Hjælp barnet/den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at
lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.
Øvelse: Samspilsprofil
• Reflekter over dit samspil med de børn, du har ansvaret
for til dagligt i dit professionelle arbejde.
• Udfyld ”profilskemaet” ud fra en vurdering af din egen
praksis generelt.
• Fremlæg dine vurderinger for din gruppe - giv gerne
konkrete eksempler, der illustrerer din selvvurdering.
1.
2.
3.
4.
5.
Selv-observation – ”profil”
Institution
Nr.
Navn
Dato
Tema
1
Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet/den unge
2
Justér dig i forhold til barnet/ung og følg dets udspil/initiativ
3
Tal til barnet/den unge om de ting, barnet er optaget af og prøve at få
en samtale i gang
4
Giv ros for det som barnet/den unge klarer at gøre og vis
anerkendelse
5
Hjælp barnet/den unge med at samle sin opmærksomhed, sådan at I
har fælles oplevelse af ting i omgivelserne
6
Giv mening til barnets/den unges oplevelse af omverdenen ved at
beskrive det I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme
7
Uddyb og giv forklaringer når du oplever sammen med barnet/unge
8
Hjælp barnet/den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte
positive grænser – ved at lede, ved at vise positive alternativer og
ved fælles planlægning
Bemærkninger og eksempler
Det er jeg god til
Det er jeg sommetider god til
Det er jeg hverken god/dårlig til
Det er jeg lidt dårlig til
Det er jeg meget dårlig til
1
2
3
4
5
”Sløjfemodel” (Peter Westmark)
Erkendelsesprocessen
Et uddannelsesperspektiv
Certificeret Uddannelse i Relations- og
Ressourceorienteret Pædagogik:
• Niveau 1: Udvikle egen
relationskompetence.
• Niveau 2: Udvikle andres
relationskompetence.
www.ucn.dk/ICDP
[email protected]
Optimistisk livssyn
Pessimisterne er dog de reneste tåber
de tror på det modsatte af hvad de håber
Nej optimister som livet beror på
er dem som tør håbe på noget de tror på
(Piet Hein)

similar documents