Den interne konsulents positioner og roller i fremtidens kommune?

Report
Den interne konsulents positioner
og roller i fremtidens kommune?
Kommune 3.0 eller den anorektiske
kommune?
Hvorfor bruge metaforen ”den anorektiske
kommune” om fremtidens kommune?
• Et kort signalement om fremtidens kommune?
– Effektivitet = produktivitet? +/ - Kvalitet?
– Den strømlinede (slanke) organisation?
– Innovationsligningen: Færre ressourcer + større krav
fra borgerne = innovation?
– Den ansvarstagende borger – ret /pligt?
– Den disciplinerede organisation?
– Software kan omtales som 2.0 til 2.1 ……til 3.0
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Lean
Virkelighed
Myter
Strategiske interessefællesskaber
Det store
fællesskab
At lede
indad,
på tværs,
opad,
udad og
nedad
Det lille
fællesskab
Kilde: Kurt Klaudi Klausen, STRATEGISK LEDELSE – De mange arenaer
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Der sker noget!
Det isomorfe pres
Politikere KL
Legitimitet
Effektivitet
Teorier / modeller
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Uddannelse / faglighed
Eksempler
•
•
•
•
•
•
Innovation
Borgeren ved roret
Inklusion
Skolesammenlægninger – nye skolestrukturer
Rehabilitering
Lederne skal styrkes
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
At begrunde sig selv?
– I & for organisationen (nærmeste leder /
direktion…) og sig selv, men…?
– Hvordan…?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Der ska’ ske noget?
Intention
Transformation
Fx styringsteknologier
Værktøjer
metoder
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Effekt
Den metodiske eller værktøjsbaserede
begrundelse?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillidsbaseret ledelse
Lederskabelse
Leadership Pipeline
Autentisk Ledelse / ledelse med hjertet.
U teori
Narrativ ledelse
Anerkendende ledelse / systemisk ledelse
AI
Den lærende organisation
………….Situationsbaseret Ledelse
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Lederskabelse udkommer i 3. udgave
”OM LEDERSKABELSE Det personlige lederskab er blevet en nødvendig del af
ledelse, og lederen må investere sin person for at lykkes som leder. Der
findes ingen færdige opskrifter på, hvordan ledelse lykkes. Lederskabelse
har dog allerede hjulpet utallige ledere og lederaspiranter med at se,
hvordan lederen kan skabe god ledelse ved at iagttage, reflektere og
handle i praksis. I 3. udgave er nye kapitler kommet til, og de
eksisterende er blevet gennemgribende revideret, så Lederskabelse også
fremover vil stå som en teoretisk nyskabende og konkret anvendelig bog,
du ikke kommer uden om, hvis du ønsker en samlet tilgang til moderne
ledelse.”
Melander m.fl.
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Tillidsbaseret ledelse
”Vi kan ikke vride mere ud af de eksisterende
ledelsesparadigmer, og vi kan ikke forvente, at
der bliver hældt flere penge i den offentlige
sektor. Hvis vi vil opretholde et velfærdssamfund,
bliver vi nødt til at lede på en anden måde end
gennem de principper, vi har til rådighed i dag.
Tillid er ikke en mulighed, den er en nødvendighed”
TILLID PÅ BUNDLINJEN – OFFENTLIGE LEDERE GÅR NYE VEJE
Niels Thygesen No Emil Sjöberg Kampmann
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Roller og positioner for den interne konsulent
Ledere
Den interne
konsulent
Ydelser
Medarbejderne
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Borgerne
• ”Implementering” – et narrativ!?
• ”Implementering” – en narresut!?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Forskellige positioner (eller roller) i
forskellige sammenhænge
• Managementskonsulent – konsulent af første orden?
• Proceskonsulent – konsulent af anden orden?
• Netværkskonsulent – konsulent af tredje orden?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Hvad så…en profil eller…..?
•
•
•
•
•
•
Roller – positioner
Indhold
Deltagelse
I et strategisk perspektiv!
Form
Tid
Intern / Ekstern
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Lethedens princip: ”At gøre sit arbejde med
mindst mulig indsats og hele tiden at have
for øje at nøjes med det nødvendige”
s. 115
Principper for offentlig innovation, Kirsten Engholm Jensen; Jens Peter
Jensen m.fl.
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Nogle få minimalistiske principper
• Hvad består opgaven i – retning (mål for målgrupper)?
• Hvem er de nødvendige til at løse den på den enkleste
måde (organisering af kommunikation)?
• Hvordan løser de nødvendige deltagere opgaven inden
for de givne rammer & retning?
• Hvordan er den løbende tilfredshed med løsningen af
opgaven?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
4 R - systemledelse
Systemets kontekst
Systemets homeostase
RÅDERUM
RELATIONER
RETNING
RAMMER
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring
2614 7685
Kilde: Systemisk Ledelse i praksis; Thorkild
Molly- Søholm
& Andreas
Juhl;
Erhvervspsykologisk Tidsskrift nr. 5 [email protected]
medier eller kommunikationsformer
• Information / orientering / melde ud / kommunikere ud
• Kommunikation / reflekterende kommunikation / kritisk reflekterende
kommunikation
• Computermedieret kommunikation:
– Mail / sms / chat / twitter / facebook / Google + / netlog / Wiki /
blogs / Linkedin
– Videokonferencer / samarbejdssoftware / telefon
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Stil spørgsmål til en forandring
Strategiske spørgsmål med forskellige
formål:
• Informationsskabelse
• Samskabelse
• Forstyrrelser
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
Eksempler
• Sammenlægning af to afdelinger ? (4 R & strategiske spørgsmål –
hvem stiller spørgsmålet, hvem finder løsningerne?)
• Når det tværfaglige samarbejde ikke er
tilstrækkeligt? (netværk i nye indholds- & samarbejdsformer)
• Når en leder skal rekrutteres til et lederteam?
(fokusgruppeinterviewet som afklarende og fremmende for
hvordan Skolen styrkes organisatorisk)
• Valg modul (diplom) som strategisk iværksættelse af innovation
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]
• Jeg gav ingen svar, men håber
jeg fik stillet mange
spørgsmål?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800
Hjørring - 2614 7685 [email protected]

similar documents